LLAs idé- og kunnskapsbank
For journalister, grafikere, teknikere og markedsfolk

Denne siden blir ikke oppdatert etter 31. august 2016.
Du kan fortsatt søke blant de nesten 1800 innleggene i arkivet.

Den nye idébanken finner du her: LLA-idebanken.no.

Viser arkivet for stikkord videregående

Ungdata: Statistikk om ungdommen nå til dags

Ungdata-rapporten for 2016 er nå klar. Den nasjonale undersøkelsen skal gi et bredt bilde av hvordan norske elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring har det på ulike områder. På ungdata.no kan du finne statistikk på kommunenivå.

Er tallene for kommunen oppsiktsvekkende? Vær obs på statistikkutfordringer på små steder, og på faren for feilrapportering.

Gjesdalbuen bruker tall fra ungdomstrinnet i Gjesdal til å lage serien Ung i Gjesdal. Se de to første reportasjene i vedlegget.

I fjor laget Gjesdalbuen serier om perfekte piker og elevundersøkelsen.

Har du sett Stavanger Aftenblads multimediareportasje LIFE – portrett av en ungdomsgenerasjon fra i fjor?
De søkte om innsyn i Ungdata-materialet hos NOVA, og kunne med det materialet lage en rekke reportasjer om hvordan det er å være ung i ulike miljøer og på ulike steder.

Les også Sykepleiens temasaker om de skjøre jentene.

Ungdommen nå til dags ble også tema for en reportasje i OPP i fjor. De la redaksjonsmøtet til en skoleklasse ved Oppdal videregående skole. Der diskuterte de tema som likhet, sosiale medier og digital mobbing, støttet av statistikk fra ulike undersøkelser.

Svært vanskelig å få lærlingplass

– Situasjonen er regelrett kritisk, sier en lærer til Sandnesposten om situasjonen for elevene som er på jakt etter lærlingplass.

Årets kull på automatikklinjen ved Gand videregående er det beste gjennom tidene, men likevel har elevene store problemer med å få lærlingplass. Problemet gjelder ikke bare Rogaland. Noen av elevene har søkt hos bedrifter fra Alta i nord til Kristiansand i sør.

Les saken i vedlegget. Hvordan er situasjonen for elever i ditt område? Spør fagopplæringskontoret i fylkeskommunen.

Gir spalteplass til engasjert ungdom

Sogn Avis har ei eiga spalte for MOT-ambassadørar dette året. Den første måndagen i kvar månad skriv unge MOT-ambassadørar om tema som engasjerer dei.

– Livet handlar om så mykje meir enn utsjånad, merkeklede, skule og trening. Det er ditt liv, og du må våga å gjera dei tinga du har lyst til og seia kva du meiner, var bodskapet frå dei første MOT-ambassadørane, Anne Hope Skjerven og Nicolina Lunde. Her kan du sjå dei lesa opp spalta si.

MOT er eit førebyggjande og haldningsskapande tiltak som skal bidra til å skapa robust ungdom og eit trygt oppvekstmiljø. Det finst lokale ambassadørar i heile landet. På lokal.mot.no kan du sjekka om det finst ambassadørar i ditt område.

Reportasjeserie om Elevundersøkelsen

Da tallene fra Elevundersøkelsen kom i fjor, valgte Gjesdalbuen å presentere en skole om gangen i en grundig artikkelserie. De presenterte alle tall og intervjuet rektor og skolesjef. Men viktigst: De intervjuet elever på alle skolene. Elevene fikk kommentere resultatene fra undersøkelsen, fortelle hva som er positivt og negativt med skolen, og komme med egne forslag til forbedringer.

Serien er et godt eksempel på “public journalism”. Journalistene har oppsøkt de menneskene som statistikken handler om, og latt de få bære saken. Ofte blir elevene en kjapp bilde-case i slike saker. Her har de blitt tatt på alvor i grundige intervjuer.

Les artikkelserien i PDF-vedlegget.

Resultatene fra Elevundersøkelsen 2014 er nå tilgjengelige på Utdanningsdirektoratets Skoleporten.

Ble med på svenneprøve

Søgne og Songdalen Budstikke ga nylig ut temabilaget “Fagfolk spesial”. Der var de blant annet med en 22-åring da han var oppe til svenneprøven i malerfaget. Etter to år på skole og to år i lære, har han hatt en uke på å vise hva han har lært. Nå skal fagjuryen bedømme svennestykket.

1. mars er ordinær søknadsfrist for inntak til videregående skole og formidling til læreplass.

#perfekte piker

Skjønnhetspress gjør at tenåringsjenter på Gjesdal ungdomsskole bytter ut mat med vann og te. Rektor advarer, og elevrådet bekrefter at dette er blitt en trend som sprer seg.

Journalist Ingvild Lygren i Gjesdalbuen har også snakket med helsesøster, FAU og pedagogisk ansvarlig Tone Anita Østrådt ved Senter for spiseforstyrrelser. Østrådt sier at det virker som ungdom påvirkes mer av sosiale medier og nett enn tidligere. Hun kommer også med råd til de som er bekymret for om ungdommer har spiseforstyrrelser.

Se også journalist Kristine M. Stensland sin kommentar «Det er vanskeleg å bli seg sjølv».

Hvorfor dropper de ut?

I Øksnes kommune er det uvanlig mange ungdommer som dropper ut av videregående. Øksnesavisa har de siste ukene hatt en grundig artikkelserie om temaet. De har sett på statistikk og forskning om årsaker og konsekvenser, og intervjuet rådmann og kommunalsjef om kommunale tiltak.

Hovedkildene i flertallet av artiklene i Øksnesavisa er de dette faktisk handler om: ungdommer som har droppet ut av videregående, en ung mann som har funnet en alternativ vei til fagbrev, og tre jenter som fremdeles går på videregående. Ungdommene forteller åpent om erfaringene sine med skole- og yrkesvalg, pendling, hybelliv, hjemlengsel, trivsel og mistrivsel.

Journalist Marian Leonhardsen fant faktagrunnlaget for artikkelserien i Folkehelsebarometeret, der man kan finne tall på kommunenivå, og i en Fafo-rapport om frafall i videregående opplæring. I tillegg brukte hun en kommunal rapport, som bekreftet mye av det de muntlige kildene sa.

Sjå Strilen si utdanningsavis

Strilen gjev kvar haust ut ei eiga utdanningsavis. Målet deira med avisa er å hjelpa ungdomsskuleelevar og nettverket deira med det store valet dei har framfor seg.

I årets avis får lesarane mellom anna VGS på 1,2,3, enquete om drøymejobben, intervju med ein kommunepsykolog om korleis foreldre kan snakka med ungdommar om utdanningsval, og saker om ulike læringsmetoder, som omvendt undervisning i mattematikk på TAF eller praktiske øvingar på helse og oppvekstfag.

Ei slik avis er ein interessant stad å annonsere for vidaregåande skular og andre som rettar seg mot ungdom. Avisa er fin å dele ut på skulen, utdanningsmessa eller kjøpesenteret. Slik kan nye lesarar bli kjent med lokalavisa.

Du kan lese heile avisa her eller laste ned vedlegget under.

Flott reportasje om russebilane

Bildeserie med 5 bilder — bla ved å trykke på pilene

I mai presenterte Kvinnheringen alle russebilane i Kvinnherad, med tøffe og fargerike bilete og litt historie og fakta om kvar russebil. Alt pakka inn i ein kreativ og gjennomført bladbunad. Flotte minne for russen, og kjekt å lesa for oss andre. Bla i bileta over eller sjå pdf-ane under vedlegg, og hent inspirasjon til framtidige reportasjar!

Tekst og foto: Mona Grønningen. Utforming: Vidar Håland.

Sjanse til fotoreportasje: Russen er her

Bildeserie med 2 bilder — bla ved å trykke på pilene

Nokon av russen gjer ugagn, men andre er berre livlege og fargerike. Eit høve til å få morosame bilete av lokale ungdommar?

Mariann Sagvaag i Bømlo-nytt tok eit augneblinksbilete under russedåpen. Mari Mehl i Grenda har vore med jentene i bilen Titsnok då dei skulle styla russebilen sin.

Korleis skildrar de russetida? Kommenter og del gjerne!

Utbredt, men tabubelagt

Askøyværingen skrev i november om en modig ung jente som fortalte om de psykiske problemene sine, om hvordan hun begynte å skade seg selv, og hvilke konsekvenser selvskadingen fikk. Sammen med artikkelen står også et leserinnlegg som Embla har skrevet selv.

Embla forteller en sterk historie, men samtidig forteller hun med en nøktern saklighet. To faktabokser bidrar også til å gjøre dette til en informativ og lærerik artikkel. Kanskje kan artikkelen bidra til at andre blir bevisst på at de har noen rundt seg som sliter.

Embla valgte å stå fram med historien sin for å kjempe mot tabuene rundt selvskading. På bildene viser hun arrene, som mange andre anstrenger seg for å skjule.

Selvskading er ikke noe ukjent fenomen blant ungdom. Undersøkelser tyder på at omtrent ti prosent av alle unge jenter skader seg selv.

Det finnes ikke nasjonale retningslinjer for behandling av selvskading. Helsedirektoratet har tatt initiativ til en handlingsplan for selvskading. Denne har vært utsatt flere ganger. Det er nå snakk om at handlingsplanen skal presenteres i vår.

Artikkelen er skrevet av Tom-Stian Karlsen, bildene tatt av Kai Svellingen Flatekvål.

Hva vil ungdommen bli?

Fristen for å søke videregående utdannelse går ut 1. mars, mens de som skal gå på høyskole eller universitet har en måned til på seg. Uansett er det godt stoff å spørre ungdommen hva de vil bli når blir stor, slik som blant annet Sunnhordaland har gjort.

Unge klimajournalister setter dagsorden

Smeltevann på isbreer. Billedtekst: Smeltevann på isbre, sot øker avsmeltingen Foto: Stein Ø. Nilsen, Norsk Polarinstitutt

Spre kunnskap om klima ved å lage innlegg, kronikker, nyhetsreportasjer eller fagartikler! Elever ved ungdomsskoler og videregående skoler over hele landet inviteres til å jobbe som klimajournalister. Les mer på Miljojournalistene.no/Klimajournalister

Unges plass i valgkampen

I LNU-pamfletten Unges plass i valgkampen har LNU undersøkt hvordan media og politikere skal nå frem til unge velgere før stortingsvalget i september. LNU har snakket med alle partiene på Stortinget, i tillegg til Rødt og Miljøpartiet de Grønne, og de største mediehusene i landet.

Skjermdump fra LNU sine nettsider
Les mer…

Medieelever lager ferdige avissider

Medieelever ved Vennesla videregående skole sto bak hele 14 sider i Vennesla Tidende nylig. Stoffet favnet om både nyheter, sport og kultur, og viste hva ungdommene er opptatt av: Netthastighet, parkeringsmulighetene ved skolen, sommerjobber, busstilbudet og været.

Vennesla Tidende har samarbeidet med skolen i flere år, og redaktør Christopher Johansen anbefaler andre lokalaviser med medielinjer i nærområdet å prøve å få til lignende samarbeid. Han stiller opp på skolen et par ganger i semesteret og holder foredrag om forventninger til stoffet. Han har også idémyldring med elevene. Til gjengjeld får han ferdig produserte pdf-er som kan settes rett på trykk. Det er tydelig merket at sidene er produsert av medieelever.

For mange av elevene er avisproduksjonen avslutningsoppgave i mediefaget, og det er tydelig at de tar jobben alvorlig. At de får stoffet sitt på trykk er nok en god motivasjon. Johansen mener også det er verdifullt for elevene å få en praktisk opplevelse av hvordan det er å jobbe i avis.

Selv får redaktøren mye ekstra stoff som han fordeler på to aviser om våren. Mye av stoffet er ungdomsstoff. Vennesla Tidende pleier å legge en bunke av avisene på skolen, og Johansen håper at det kan bidra til at de får flere unge lesere.

– En annen fordel er at redaksjonen fort kan oppdage unge talenter. Flere av de som har bidratt gjennom skolen tidligere, har senere jobbet som vikar eller frilans for oss.

Korleis gjekk det med skuleplanane?

15. april er søknadsfristen til høgare utdanning. Korleis vel ungdommane retning, og korleis har det gått med dei som har studert?

Grannar skreiv om yrkes- og studieval før søknadsfristen for vidaregåande utdanning, fekk vi vite kva fem ungdommar gjer i dag, sju år etter at dei gjekk ut av ungdomsskulen. Dei same ungdommane vart også intervjua om valets kvaler for sju år sidan. Fasiten viste at ingen av dei hadde gjort heilt som planlagt.

Hoffleg fotojournalistspire

- Kjære kronprins!
Kronprins Haakon Magnus har takka for seg etter å ha veksla nokre ord med NRK og TV2 og snudd seg for å gå. Men folkehøgskuleelev og filmskapar Eivind Dale Braathen har ikkje gjeve opp. (Les saka i vedlegg.)

Slik løste Fanaposten saken om narkotikabruk hos unge

To Sandsli-elever bestemte seg for å undersøke narkotikabruken til sine medelever på andre klassetrinn på de videregående skolene i Fana og Ytrebygda. Svarene de fikk var oppsiktsvekkende: En av tre Fana-elever har prøvd narkotika. De er unge, har gode karakterer, høy status, god økonomi og stort nettverk. Og de røyker hasj. Se hvordan Fanaposten valgte å løse saken.

Bildeserie med 3 bilder — bla ved å trykke på pilene
Les mer…

Sjekk ut Barneombudets eksperthåndbok

FNs barnekonvensjon artikkel 12 sier at barn har rett til å bli hørt i saker som angår det, og at barns meninger skal tillegges vekt. Neste gang du skal intervjue barn og unge kan det være fint å kikke litt i Barneombudets Eksperthåndbok.

Les mer…

Eget yrkes- og utdanningsbilag

Fredag gav Lofot-Tidende ut et eget bilag om yrke og utdanning på 24 sider.
– Det har vi gjort fordi temaet er relevant opp mot yngre lesere, og fordi det er viktig for lokalsamfunnet. Det gir oss også mulighet til å fortelle mange gode historier om folk som har vendt tilbake til Midt- og Vest-Lofoten etter endt utdanning. Vi har også fokusert på hvilke muligheter som finnes lokalt for både de som vil flytte hjem og andre som ser området som attraktivt å satse på, fortelller redaksjonssjef Øystein Ingebrigtsen.

Les mer…

Har intervjuet store førsteklassinger

Det er mange aviser som intervjuer førsteklassinger om skolestart, men kanskje ikke så mange som intervjuer førsteklassinger på videregående skoler. Det har ungdomsredaksjonen i Dalane Tidende gjort. De har blant annet spurt elevene om deres inntrykk av skolen og om den største forskjellen fra ungdomsskolen.

Lot elevene skrive selv

En klasse fra Fusa vidaregåande skule har laget sitt eget reisebrev fra klasseturen til Roma. Os og Fusaposten har gitt de god plass i avisen.

Dølen ung & engasjert i Brüssel

Gründercampen i Brüssel samla 150 skoleelever fra hele Europa, og midt i begivenhetenes sentrum var fire kreative elever fra Vinstra vidaregåande skule. Og journalist Tone Sidsel Sanden i Dølen var med. – Framfor regionavisa valgte Ungt entreprenørskap i Oppland og Hedmark å invitere med seg oss fra lokalavisa, og det med bakgrunn i at vi har vært flinke over tid til å skrive om elevene fra den videregående skolen, forteller Sanden, var eneste norske journalist.

– Det var veldig artig og inspirerende å få være med til Brüssel og gründercamp, forøvrig som eneste norske journalist. Framfor regionavisa valgte Ungt entreprenørskap i Oppland og Hedmark å invitere med seg oss fra lokalavisa, og det med bakgrunn i at vi har vært flinke over tid til å skrive om elevene fra den videregående skolen. Det er vi stolte av! Turen ble et spennende avbrekk fra den vanlige avishverdagen, og selvsagt gøy som skribent og fotograf å følge elevene i tre dager til ende.
Så var det slik det skulle være at en av deltagerne fra Midtdalen var med på laget som vant hele campen. Turen ble en påminnelse om at det er viktig å se på ungdom som en ressurs. Det er selvsagt også godt å vite at det er mange som følger med på hva vi skriver om, og at ung-satsinga vår faktisk har blitt lagt merke til, sier Sanden.

Les mer…

Bli inspirert av studentavis

Under Dusken er en avis for studenter i Trondheim. Den har kommet ut siden 1914 og er den eldste eksisterende studentavisen i Skandinavia. Avisen blir produsert av ca. 75 studenter på frivillig basis. Den gis ut i 16 eksemplarer hvert år i et opplag på 8 000.

Les mer…

Samarbeid med unge gir svært gode resultat

Fram mot kommunevalet vil det vera mange lesarinnlegg signert ungdom å sjå i avisa Valdres. Årsaka er eit godt samarbeid med den vidaregåande skulen.

Les mer…

Seks ungdommer. Seks ulike valg

“3.413 elever går fra grunnskolen og begynner på videregående i Nordland i høst. Vi har snakket med seks av dem. Om fagvalget som de har gjort. Og om det store, åpne rommet som kalles
framtida.” Se Helgelands Blad store reportasje “Det viktige valget”

Bildeserie med 7 bilder — bla ved å trykke på pilene
Les mer…

Vis kven som er nytilsette på skulane

I samband med skulestart presenterer Kvinnheringen dei nye rektorane/verksemdsleiarar i kommunen.

Les mer…

Klasseroms-poll om valget

Vi hadde egentlig tenkt å kjøre en full meningsmåling med alle elever, men innså da ferien nærmet seg at det ikke gikk. Så vi samlet heller elevene i klasserommet til en uhøytidelig (men likevel tegnende) meningsmåling om politikk.

Les mer…

Dette mener 47 førstegangsvelgere om lokalvalget

Fanaposten har spurt 47 førstegangsvelgere om de skal bruke stemmeretten sin ved høstens lokalvalg, hvilket parti de vil stemme på, og hvilke saker/temaer som er viktige.

Les og se mer

Fritidsvaner på hjemstedet og i andre land


Tertnes videregående skole i Bergen har takket være EU-støtte samarbeidet med skoler i Spania, Slovenia og Sverige siden 2009. Comeniusmidler finansierer
 prosjektet “Mat og fritidsvaner blant ungdommer”.
 Lokalavisen kan støtte sin lokale videregående skole til å sette i gang tilsvarende prosjekter.

Les mer…