LLAs idé- og kunnskapsbank
For journalister, grafikere, teknikere og markedsfolk

Denne siden blir ikke oppdatert etter 31. august 2016.
Du kan fortsatt søke blant de nesten 1800 innleggene i arkivet.

Den nye idébanken finner du her: LLA-idebanken.no.

Viser arkivet for stikkord unge, voksne

Kronerulling til ungdomshus i regi av avis

Avisa Fjell-Ljom tok i vår initiativet til en kronerulling for ungdommen på Røros. Bakgrunnen var at det var svært lite penger å rutte med for Ungdommens hus, et samlingssted for unge i bygda. Resultatet ble 56.000 kroner til rørosungdommen.

Les mer…

Når ein stol blir tom

Når ein stol blir tom fordi eit barn må forlate landet, får ikkje medelevane høve til å seie hadet. Då kjem heimsendinga som lyn frå klar himmel, ofte midt på natta. Korleis påverkar dette dei elevane som sit att? Journalist Ida Hundvebakke skriv om dette over seks sider i Hallingdølen.

Hundvebakke har snakka med fjerdeklasse på Torpo skule i Ål. Då dei starta i førsteklasse, var dei fem elevar frå Torpo, og sju frå asylmottaket. Fem av mottakselevane går ikkje lenger i klassen, og fleire born har kome og gått. Dei som har kome til skulen har vore der kanskje eit par veker, to månader, eller eit halvår. Kva skjer eigentleg med ein skule og ein klasse når vener stadig forsvinn?

Leiar for Kirkens Familievernkontor i Hallingdal, Liv A. Solberg, seier ho aldri har høyrd om forsking på dei som vert igjen:
– Me veit at tap som kjem når ein er ubudd er verre enn tap som ein er førebudd på. Ein veit at alle tap, enten det er av ein ven, ein nabo eller eit dyr er ei kjensleoppleving som påverkar barn.
Veldig mange skular har asylborn blant elevane. Berre i Ål har ein tre skular. Solberg er usikker på om det i framtida vil kome meir forskning på dei som blir att:
– Mykje avheng av media, og kor mykje fokus dei vil ha på det. Eg syns difor det er flott å fokusere på dette, og at skulen går ut og deler sine erfaringar, seier ho.

Når ein retur ikkje er frivillig, kan ein elev brått vere vekke frå ein dag til ein annan.
Rektor Per Egil Kolsrud ved Torpo skule fortel at skulen ofte får eit hint i forkant, men kan ikkje snakke om det til elevane eller dei føresette. Elevane veit det ikkje sjølv.
Leiar for FAU ved skulen, Anita Øvreengen, saknar eit forvarsel:
– Me er klar over at det kan vere problematisk, men me som foreldre skulle ønske at me kunne blitt varsla av skulen om det er ein elev som skal sendast ut av landet. Då kan me førebu ungane på det som kan møte dei, for det er forskjell å få beskjed om at ein kamerat ikkje kjem til å vere i klassen lenger heime av mamma og pappa, i staden for å bli møtt av ein tom stol når ein kjem til skulen, seier ho.

Journalist Ida Hundvebakke fortel at ideen til saka kom til etter at ho besøkte ein skule med mange asylborn rett etter skulestart.
– Eg forstod raskt at fleire born kom til å forsvinne frå klassen i løpet av kort tid. Dermed oppstod spørsmålet «Kva skjer med dei som blir att, og som opplever dette stadig vekk?». Eg tenkjer at dette er eit spørsmål som angår veldig mange, då det finst ein del mottaksskular rundt om i landet. Eg har sjølv gått på ein slik skule, og om du spør meg i dag om eg hugsar namnet på dei mottakselevane som plutseleg forsvann, av ulike grunnar, er eg ikkje sikker på om eg kan gje deg dei på ståande fot, seier ho.
Hundvebakke har ikkje fått reaksjonar på saka etter at ho stod på trykk, men ho fekk eindel reaksjonar medan saka var under produksjon.
– Alle var positive, og mange meinte det var ei viktig sak eg tok opp. Eg fekk også inntrykk av at det generelt er skrive lite om dette temaet over heile landet, med tanke på at det finst lite forsking eller andre artiklar på dette. Skulen var svært imøtekommande då eg kontakta dei med idéen min, og eg møtte mykje velvilje derfrå.

Denne saka stod på trykk i Hallingdølen den 30. november 2013. Les heile saka som pdf-vedlegg.

Se også ISF rapporten 2011 nr 1 Medfølgende barn på asylmottak

Leste aviser på OD-dagen

Mie Sigurdsson (15) fra Kastellet skole jobbet for LLA og MBL på OD-dagen sist onsdag. Hun fikk i oppdrag av oss å lese lokalaviser.

Les hennes mening om avisene.

Ryddar framsida til uro kring skulekutt

Reduksjon i skulebudsjettet går utover kvaliteten på undervisninga. Lærarane meiner dette er urovekkjande, og hevdar kommunen gjer seg skuld i lovbrot. Kvinnheringen brukar heile framsida på saka med ein eigen vri som fungerer godt.

Les mer…

Private barnevernsaktører med millionoverskudd

Hvorfor går private barnevernsaktører som Stiftelsen Grip i Søgne med millionoverskudd? Betaler Staten for mye per barn, eller kommer ikke pengene som er beregnet til
barnet frem i sin helhet? Dette ville journalist Jøran Gamman i Søgne og Songdalen Budstikke ha svar på. Det skulle vise seg å bli en mye større sak en han først var klar over. Overskuddet fra flere private barnevernsinstitusjoner havner på børser i utlandet. Vi oppfordrer alle andre aviser til å ta en tilsvarende sjekk i sine kommuner

Les hvordan Gamman gravde frem saken

Medieelever lager ferdige avissider

Medieelever ved Vennesla videregående skole sto bak hele 14 sider i Vennesla Tidende nylig. Stoffet favnet om både nyheter, sport og kultur, og viste hva ungdommene er opptatt av: Netthastighet, parkeringsmulighetene ved skolen, sommerjobber, busstilbudet og været.

Vennesla Tidende har samarbeidet med skolen i flere år, og redaktør Christopher Johansen anbefaler andre lokalaviser med medielinjer i nærområdet å prøve å få til lignende samarbeid. Han stiller opp på skolen et par ganger i semesteret og holder foredrag om forventninger til stoffet. Han har også idémyldring med elevene. Til gjengjeld får han ferdig produserte pdf-er som kan settes rett på trykk. Det er tydelig merket at sidene er produsert av medieelever.

For mange av elevene er avisproduksjonen avslutningsoppgave i mediefaget, og det er tydelig at de tar jobben alvorlig. At de får stoffet sitt på trykk er nok en god motivasjon. Johansen mener også det er verdifullt for elevene å få en praktisk opplevelse av hvordan det er å jobbe i avis.

Selv får redaktøren mye ekstra stoff som han fordeler på to aviser om våren. Mye av stoffet er ungdomsstoff. Vennesla Tidende pleier å legge en bunke av avisene på skolen, og Johansen håper at det kan bidra til at de får flere unge lesere.

– En annen fordel er at redaksjonen fort kan oppdage unge talenter. Flere av de som har bidratt gjennom skolen tidligere, har senere jobbet som vikar eller frilans for oss.

Slik løste Fanaposten saken om narkotikabruk hos unge

To Sandsli-elever bestemte seg for å undersøke narkotikabruken til sine medelever på andre klassetrinn på de videregående skolene i Fana og Ytrebygda. Svarene de fikk var oppsiktsvekkende: En av tre Fana-elever har prøvd narkotika. De er unge, har gode karakterer, høy status, god økonomi og stort nettverk. Og de røyker hasj. Se hvordan Fanaposten valgte å løse saken.

Bildeserie med 3 bilder — bla ved å trykke på pilene
Les mer…

Sjekk ut Barneombudets eksperthåndbok

FNs barnekonvensjon artikkel 12 sier at barn har rett til å bli hørt i saker som angår det, og at barns meninger skal tillegges vekt. Neste gang du skal intervjue barn og unge kan det være fint å kikke litt i Barneombudets Eksperthåndbok.

Les mer…

"Her er kidsa som sørget for suksess"

Ungdom har vært et satsingsområde for SortlandsAvisa siden starten fem år tilbake. Resultatet er at avisa i dag har oppnådd en større andel unge lesere enn de fleste andre aviser. I jubileumsutgaven presenterer de “kidsa” bak suksessen.
– Jeg har mer enn én gang blitt imponert og svært overrasket over hvor gode tekster 14-15-åringer kan levere – gjerne fullt på høyde med mange “voksne” journalister i bransjen, sier SA-redaktør Gard L. Michalsen.

Les mer…

Forskere om dagens unge

Forrige uke var det forskningsdagene. I den forbindelse intervjuet Cecilie Bakken Høstmark i Klar Tale fire ulike forskere som har forsket på dagens ungdom. Resultatet ble interessant og lettfattelig informasjon om hva som kjennetegner dagens unge.

Lot elevene skrive selv

En klasse fra Fusa vidaregåande skule har laget sitt eget reisebrev fra klasseturen til Roma. Os og Fusaposten har gitt de god plass i avisen.

Kunsten å løfte fram gode sitat

Hordaland greier det i denne saka om skulenedlegging, på trykk i går. Flott framside, der truleg det beste sitatet i heile saka er løfta opp på framsida, saman med eit like treffande fotografi. Skulenedlegging råkar borna, og borna er her hovudpersonane.

Les mer…

Dette mener ungdomspartiene

Nettstedet ung.no har en god oversikt over hva ungdomspartiene mener og er opptatt av. Bruk ungdomspartiene når du lager lokale saker.

Les mer…

Dølen ung & engasjert i Brüssel

Gründercampen i Brüssel samla 150 skoleelever fra hele Europa, og midt i begivenhetenes sentrum var fire kreative elever fra Vinstra vidaregåande skule. Og journalist Tone Sidsel Sanden i Dølen var med. – Framfor regionavisa valgte Ungt entreprenørskap i Oppland og Hedmark å invitere med seg oss fra lokalavisa, og det med bakgrunn i at vi har vært flinke over tid til å skrive om elevene fra den videregående skolen, forteller Sanden, var eneste norske journalist.

– Det var veldig artig og inspirerende å få være med til Brüssel og gründercamp, forøvrig som eneste norske journalist. Framfor regionavisa valgte Ungt entreprenørskap i Oppland og Hedmark å invitere med seg oss fra lokalavisa, og det med bakgrunn i at vi har vært flinke over tid til å skrive om elevene fra den videregående skolen. Det er vi stolte av! Turen ble et spennende avbrekk fra den vanlige avishverdagen, og selvsagt gøy som skribent og fotograf å følge elevene i tre dager til ende.
Så var det slik det skulle være at en av deltagerne fra Midtdalen var med på laget som vant hele campen. Turen ble en påminnelse om at det er viktig å se på ungdom som en ressurs. Det er selvsagt også godt å vite at det er mange som følger med på hva vi skriver om, og at ung-satsinga vår faktisk har blitt lagt merke til, sier Sanden.

Les mer…

Min egen stil - la barn og unge sende inn egne tekster

I 2007 inviterte Varingen alle femteklassene på bygdas barneskoler til å sende inn tekster de er
spesielt fornøyd med. Responsen var enorm, og blant de nærmere hundre tekstene plukket avisa ut en håndfull. Formuleringsevne, følelser og fantasi er blant stikkordene avisa la mest vekt på hos forfatterspirene.

Les mer…

Tre tips til nytt temastoff

  • Tema gravid og småbarnsliv
  • Tema barn og oppvekst
  • Tema budsjett

Få innspill på hvordan du kan lage disse, og få tips til annonseinntekter

(Fanaposten)

Les mer…

Nettips fra The Charlotte Observer

Sjekk ut seksjonen Living Here , Charlotte Moms og Young Achievers :

Les mer…

OPP ser nærmere på ungdom i Oppdal

Spørreundersøkelsen UngData ble gjennomført ved Oppdal ungdomsskole
og Oppdal videregående skole i fjor høst. 434 elever svarte. OPP vil i en serie utover våren se på hvordan ungdom i Oppdal har det i fritid og på skole. Dette oppslaget er høyaktuelt: Fysisk aktivitet blant unge.
– Vi følger opp med flere saker framover om rus, dataspill, forholdet til foreldre, psykisk helse m.m., sier redaktør Per Roar Bekken.

Les mer…

Barnas vaktbikkje på vent

“Kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen.” Plan- og bygningsloven paragraf 3.3
Denne paragrafen ble gjenstand til stor debatt i Holmestrand bystyremøte nylig.

Les mer…

Knalltøft å vere fosterfamilie

Haramsnytt hadde ein artikkel på trykk som handla om Bufetat si kampanje for å få fleire til å melde seg som fosterforeldre. Med bakgrunn i det kontakta avisa fleire fosterfamiliar i kommunen for å få dei til å fortelje om si erfaring. Ein fosterfamilie valte å stille anonymt for å prøve å gje eit meir balansert bilete av korleis det er å vere fosterfamilie. Dei kjenner seg ikkje att i det biletet som ofte blir presentert om fosterfamiliar i media. Les saka til journalist Evy Skarvøy Lien.

Gode spørsmål til ungdommens kommunestyre

“Austevoll burde kartleggja interessene rundt om i kommunen, særskild til ungdommane som heng kring butikkar og liknande, då det er tydeleg at dei manglar eit tilbod.”
Gjør som Marsteinen. Presenter ungdommens kommunestyre og still samtidig gode spørsmål.

Hvordan gikk det med ungdommen i budsjettet?

I rådmannens budsjettforslag vil Storfjord kommune kutte i helsetilbud for unge, kulturstillinger og utsette kunstgressbane. Det lagde Framtid i Nord sak på.

Les mer…

Mer demokrati og medvirkning for unge

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken mottok tirsdag 13. desember utredningen om unges makt og medvirkning av utvalgsleder Trond-Viggo Torgersen. Nytt demokratifag i skolen, skjerpe inn foreldrenes rett til å publisere informasjon om egne barn og styrke dokumentasjonen av barns synspunkter i barnevernssaker er blant forslagene.

(Foto: barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet )

Les mer…

Ufordringen - la unge selv stille med bilde

Redaktør Birger Amdundsen i Svalbardposten skulle intervjue tre fotointeresserte ungdommer til sistesiden. Bilde måtte de stille med selv. En smart idé.

Les mer…

Fortalte sine rushistorier i VIGGA

To tidligere rusmisbrukere fra lokalmiljøet, Norunn Siljehaug (16) og Torbjørn Ekren (21) fra Dombås, fortalte i mai sine historier i VIGGA. Også moren til Norunn snakker ut om hvordan det var å oppdage at datteren hadde store problemer. For både Torbjørn og Norunn var det en positiv opplevelse å stå fram i lokalavisen. De fikk satt ord på ting som har vært vanskelige, og følte at reportasjen gav dem en oppreisning i bygdesmfunnet. Les den sterke historien.

Les mer…

Da é `kje håp for kj-lyden

“Sann historie frå familieliv på Voss: Guten protesterte då faren fann fram skikleda. – Sa du ikkje at du ville på ski no, spør faren. – Eg sa eg ville på skjino, svara guten, og sprang for å rekkja kinoførestillinga. Språkforskar Gunnstein Akselberg ved Universitetet i Bergen er klar i sin tale: Det er berre å gje opp.” Les saka til Knut Markhus i Hordaland.

Les mer…

En analyse av kulturskolen

Journalist Liv Seiff i Varingen har laget en god og oversiktlig sak på kulturskoletilbudet i Nittedal. Ta deg tid til å lese saken.

Les mer…

La barn tegne drømmehuset

Sykkylvsbladet gav 25 elever i 5. klasse på Ullavik skole en utfordring: Tegn og beskriv ditt drømmehus. Elevene tok utfordringen på alvor og lagde flotte og fantasifulle tegninger til bygg & interiør-sidene.

Gitargutta på skauen

Våre nye talenter i rockehimmelen skulle presenteres for leserne denne uka. Vi tok dem med på skauen, der venta flotte fotomuligheter – synes vi …

Bildeserie med 2 bilder — bla ved å trykke på pilene

Kva veit ungdomen om sitt lokalsamfunn?

“Det blir ofte hevda at ungdommen ikkje følgjer med på kva som skjer i lokalsamfunnet. Gjeld det her i Finnøy kommune og, eller er det berre ein myte? Me har vore ute og spurte fleire ungdommar om ting som skjer i kommunen.” Sjekk ut Øypostens ungdomsquiz. Eit godt tips til alle aviser.

Les mer…