LLAs idé- og kunnskapsbank
For journalister, grafikere, teknikere og markedsfolk

Denne siden blir ikke oppdatert etter 31. august 2016.
Du kan fortsatt søke blant de nesten 1800 innleggene i arkivet.

Den nye idébanken finner du her: LLA-idebanken.no.

Viser arkivet for stikkord ungdomsråd

Hvordan gikk det med ungdommen i budsjettet?

I rådmannens budsjettforslag vil Storfjord kommune kutte i helsetilbud for unge, kulturstillinger og utsette kunstgressbane. Det lagde Framtid i Nord sak på.

Les mer…

Lokalavisa og ungdomsrådet i samarbeid om ung-nettside

Lokalavisa Tysnes lanserte i dag nettsida Ung@tysnes. Det er den nye nettsida for å halda seg oppdatert på stoff av og for ungdom i Tysnes kommune.

Les mer…

Ta tak i unge lesarbrev

Nord-Fron ungdomsråd skreiv eit lesarbrev der tema var tettstadsutvikling mot 2020. Etter at lesarbrevet stod på trykk i avisa Dølen har ungdomsrådet fått tilbakemeldingar frå både næringsliv og politikarar. – AUF har kontakta Ungdomsrådet med ønske om å starte eit “samarbeid” for å realisere nokre av tankane og ønska til rådet. I tillegg var det ein person frå næringslivet i sentrum av Vinstra som har teke kontakt for å tilby ungdomane eit stad å starte internettkafe, fortel journalist Tone Sidsel Sanden, som laga sak om ungdomsrådet i same avis. Responsen ungdomsrådet fekk er eit fint døme på at det nyttar å engasjere seg. Dømet kan og nyttast i marknadsføring av lesarbrevspaltene for å få fleire lesarbrev frå ungdomar inn i avisa.

Bildeserie med 3 bilder — bla ved å trykke på pilene