LLAs idé- og kunnskapsbank
For journalister, grafikere, teknikere og markedsfolk

Denne siden blir ikke oppdatert etter 31. august 2016.
Du kan fortsatt søke blant de nesten 1800 innleggene i arkivet.

Den nye idébanken finner du her: LLA-idebanken.no.

Viser arkivet for stikkord ungdom

Gir spalteplass til engasjert ungdom

Sogn Avis har ei eiga spalte for MOT-ambassadørar dette året. Den første måndagen i kvar månad skriv unge MOT-ambassadørar om tema som engasjerer dei.

– Livet handlar om så mykje meir enn utsjånad, merkeklede, skule og trening. Det er ditt liv, og du må våga å gjera dei tinga du har lyst til og seia kva du meiner, var bodskapet frå dei første MOT-ambassadørane, Anne Hope Skjerven og Nicolina Lunde. Her kan du sjå dei lesa opp spalta si.

MOT er eit førebyggjande og haldningsskapande tiltak som skal bidra til å skapa robust ungdom og eit trygt oppvekstmiljø. Det finst lokale ambassadørar i heile landet. På lokal.mot.no kan du sjekka om det finst ambassadørar i ditt område.

Sommervikar med pendlersjuka

Sommervikar Kristine Lindebø i SortlandsAvisa pendler Sortland-Lødingen hver dag i sommer. I den vedlagte sant å si-spalta deler hun noen av erfaringene sine med å være trøtt og utålmodig bak rattet.

Pendlersjuka som hun beskriver er nok noe mange kan kjenne seg igjen i. Og kanskje noen følger oppfordringen hennes om å slappe litt mer av og nyte bilturen i stedet for å stresse med uforsvarlige forbikjøringer.

Mange sommervikarer får nye erfaringer de neste ukene. Oppfordre dem til å kåsere rundt opplevelsene sine i en petit!

Ungdomstida før og nå

Er eigentleg forskjellane på det ungdommane er opptatt av nå store samanlikna med for nokre tiår sidan?

To skuleelevar som jobba for Ryfylke lurte på dette. For å finna svaret stilte dei like spørsmål til folk frå ulike generasjonar: Kva interesser har ungdommane, og kva interesser hadde dei vaksne då dei var ungdommar? Kva framtidsplanar har ungdommane, og kva framtidsplanar hadde dei vaksne for nokre tiår sidan?

Svaret fekk lesarane over ei dobbeltside i avisa.

Kronerulling til ungdomshus i regi av avis

Avisa Fjell-Ljom tok i vår initiativet til en kronerulling for ungdommen på Røros. Bakgrunnen var at det var svært lite penger å rutte med for Ungdommens hus, et samlingssted for unge i bygda. Resultatet ble 56.000 kroner til rørosungdommen.

Les mer…

Leste aviser på OD-dagen

Mie Sigurdsson (15) fra Kastellet skole jobbet for LLA og MBL på OD-dagen sist onsdag. Hun fikk i oppdrag av oss å lese lokalaviser.

Les hennes mening om avisene.

Ryddar framsida til uro kring skulekutt

Reduksjon i skulebudsjettet går utover kvaliteten på undervisninga. Lærarane meiner dette er urovekkjande, og hevdar kommunen gjer seg skuld i lovbrot. Kvinnheringen brukar heile framsida på saka med ein eigen vri som fungerer godt.

Les mer…

Årets beste Miljøjournalister er kåret!

Hvem sier at ungdom ikke er opptatt av miljø? Når de får lære om miljøutfordringer der de bor og forstår sammenhengen mellom de lokal og globale miljøutfordringene blir de brennende engasjert.

Journalistprisen gikk til elevene ved Eid videregående skole for artikkelen Verdas åttande vidunder truga. Anne Emilie Paulsen Skipenes, Siri Nikoline Leivdal og Ørjan Rydland. Foto:Gunn Guddal

Elevene ved Tanks videregående skole fikk prisen "Beste fagartikkel for artikkelen Avfallssortering og Bossnett i Bergen. Fra venstre Rasmus Gåsemyr Tveitane, Peder Niilas Vildgren, Ingeborg Haugland og Oda Kristine Westad. Foto:Ingrid Marie Nissen

Elevene ved Saltvern skole fikk prisen “Beste film” Fjernvarmeanlegg eller ikke. Fra venstre lærer John Helge Hildahl, elevene: Mathilde Karlsen, Elisabet Danielsen, Sara Eggesvik, Vilde Røed og lærer Morten Haugen fra Saltvern skole. Foto:Ingrid Marie Nissen

Over 400 elever fra ungdomstrinnet og videregående skole har deltatt som miljøjournalister dette skoleåret. For første gang har også en 7.klasse deltatt. Elevene har bidratt med ca 100 artikler og filmer. Av disse ble 15 artikler og 2 filmer nominert til konkurransen om de beste miljøjournalistene.

Se artikkelen Årets beste miljøjournalister

Se også pressemeldingene på Nytt fra miljøjournalistene.

Slik løste Fanaposten saken om narkotikabruk hos unge

To Sandsli-elever bestemte seg for å undersøke narkotikabruken til sine medelever på andre klassetrinn på de videregående skolene i Fana og Ytrebygda. Svarene de fikk var oppsiktsvekkende: En av tre Fana-elever har prøvd narkotika. De er unge, har gode karakterer, høy status, god økonomi og stort nettverk. Og de røyker hasj. Se hvordan Fanaposten valgte å løse saken.

Bildeserie med 3 bilder — bla ved å trykke på pilene
Les mer…

Sjekk ut Barneombudets eksperthåndbok

FNs barnekonvensjon artikkel 12 sier at barn har rett til å bli hørt i saker som angår det, og at barns meninger skal tillegges vekt. Neste gang du skal intervjue barn og unge kan det være fint å kikke litt i Barneombudets Eksperthåndbok.

Les mer…

"Her er kidsa som sørget for suksess"

Ungdom har vært et satsingsområde for SortlandsAvisa siden starten fem år tilbake. Resultatet er at avisa i dag har oppnådd en større andel unge lesere enn de fleste andre aviser. I jubileumsutgaven presenterer de “kidsa” bak suksessen.
– Jeg har mer enn én gang blitt imponert og svært overrasket over hvor gode tekster 14-15-åringer kan levere – gjerne fullt på høyde med mange “voksne” journalister i bransjen, sier SA-redaktør Gard L. Michalsen.

Les mer…

Hvem er elevrådsleder?

Skoleåret er godt i gang, og dermed er det trolig også nye, engasjerte ungdommer på plass i elevrådene. Hvorfor ikke ta en prat med elevrådslederne, og undersøke hvilke saker som engasjerer dem denne høsten?

Fredrik Lura i Gjesdalbuens ungdomsredaksjon har intervjuet den nye elevrådslederen på ungdomsskolen.

Forskere om dagens unge

Forrige uke var det forskningsdagene. I den forbindelse intervjuet Cecilie Bakken Høstmark i Klar Tale fire ulike forskere som har forsket på dagens ungdom. Resultatet ble interessant og lettfattelig informasjon om hva som kjennetegner dagens unge.

God fotoløysing på telefonintervju

Voss har stor mangel på forsterheimar. Stine Strand Carlsen i Hordaland har dekt temaet godt. Ikkje berre har ho snakka med Voss barnevernsteneste og eit ektepar med lang erfaring som fosterforeldre. Ho har også intervjua Lene Larsen som sjølv har vore fosterborn.

Saka er godt illustrert med ein foto-collage med Facebook-bilete som syner glimt frå livet til Lene.

Les meir

Facebook-status vart avisoppslag

Lurer du på korleis ungdommen har det? Mange skriv opent om seg sjølv på Facebook og bloggar.

Summe kæilla me «retard», dæ kvitta me kæ dæ betyr. Fårdi e lika å gå ti slekke «jævla oldefarsko» e lika ECCO-skræn mine, e lika å stappe ni sjurta å stramme belte godt å drågå brokje så høgt at ingen ser røve mi, e lika å gå mæ MFsnipphuvø, e lika å gå mæ MFjakke …

Les meir

Dagens tenåringer er "født med kamera i hånden"

Dette bildet har jeg fått låne av en gjeng 14-åringer i jentebursdag. Bildet er tatt med selvutløser, etter en idé av, ja nettopp jentene.

Les mer…

Fokus på digital mobbing

Søvesten har sett på tallene fra elevundersøkelsen for Sodin skole og intervjuet skolens rektor om digital mobbing. Utgangspunktet var kommunens tjenesterapport. Alle kommuner må hvert år melde inn tall til databasen Kostra. Tallene som ligger ute i Kostra er fra 2011, men Sodin skole har også sett på tallene fra elevundersøkelsen våren 2012.

Søvesten har også funnet fakta om digital mobbing hos Medietilsynet.

I forbindelse med skolestart foregår det flere kampanjer mot mobbing. Manifest mot mobbing arrangerer denne uken kampanjen ”Voksne skaper vennskap”, mens ”Bruk Hue”-kampanjen, som er et samarbeid mellom Telenor, Medietilsynet, Barnevakten og Røde Kors, foregår utover høsten. Her kan du se hvilke skoler som får besøk av ”Bruk Hue” i høst.

Les mer…

Kunsten å løfte fram gode sitat

Hordaland greier det i denne saka om skulenedlegging, på trykk i går. Flott framside, der truleg det beste sitatet i heile saka er løfta opp på framsida, saman med eit like treffande fotografi. Skulenedlegging råkar borna, og borna er her hovudpersonane.

Les mer…

Dette mener ungdomspartiene

Nettstedet ung.no har en god oversikt over hva ungdomspartiene mener og er opptatt av. Bruk ungdomspartiene når du lager lokale saker.

Les mer…

Dølen ung & engasjert i Brüssel

Gründercampen i Brüssel samla 150 skoleelever fra hele Europa, og midt i begivenhetenes sentrum var fire kreative elever fra Vinstra vidaregåande skule. Og journalist Tone Sidsel Sanden i Dølen var med. – Framfor regionavisa valgte Ungt entreprenørskap i Oppland og Hedmark å invitere med seg oss fra lokalavisa, og det med bakgrunn i at vi har vært flinke over tid til å skrive om elevene fra den videregående skolen, forteller Sanden, var eneste norske journalist.

– Det var veldig artig og inspirerende å få være med til Brüssel og gründercamp, forøvrig som eneste norske journalist. Framfor regionavisa valgte Ungt entreprenørskap i Oppland og Hedmark å invitere med seg oss fra lokalavisa, og det med bakgrunn i at vi har vært flinke over tid til å skrive om elevene fra den videregående skolen. Det er vi stolte av! Turen ble et spennende avbrekk fra den vanlige avishverdagen, og selvsagt gøy som skribent og fotograf å følge elevene i tre dager til ende.
Så var det slik det skulle være at en av deltagerne fra Midtdalen var med på laget som vant hele campen. Turen ble en påminnelse om at det er viktig å se på ungdom som en ressurs. Det er selvsagt også godt å vite at det er mange som følger med på hva vi skriver om, og at ung-satsinga vår faktisk har blitt lagt merke til, sier Sanden.

Les mer…

Nettips fra The Charlotte Observer

Sjekk ut seksjonen Living Here , Charlotte Moms og Young Achievers :

Les mer…

OPP ser nærmere på ungdom i Oppdal

Spørreundersøkelsen UngData ble gjennomført ved Oppdal ungdomsskole
og Oppdal videregående skole i fjor høst. 434 elever svarte. OPP vil i en serie utover våren se på hvordan ungdom i Oppdal har det i fritid og på skole. Dette oppslaget er høyaktuelt: Fysisk aktivitet blant unge.
– Vi følger opp med flere saker framover om rus, dataspill, forholdet til foreldre, psykisk helse m.m., sier redaktør Per Roar Bekken.

Les mer…

Trådlause ekstremdøgn

Bygdanytt utfordra tre ungdommar til å kopla seg av nettet i to heile døgn! Korleis det gjekk, og kva desse ungdommane tenkjer om å få med seg det som skjer i nærmiljøet, kan du lesa her:
Link til Bygdanytt-artikkel på nett

Knalltøft å vere fosterfamilie

Haramsnytt hadde ein artikkel på trykk som handla om Bufetat si kampanje for å få fleire til å melde seg som fosterforeldre. Med bakgrunn i det kontakta avisa fleire fosterfamiliar i kommunen for å få dei til å fortelje om si erfaring. Ein fosterfamilie valte å stille anonymt for å prøve å gje eit meir balansert bilete av korleis det er å vere fosterfamilie. Dei kjenner seg ikkje att i det biletet som ofte blir presentert om fosterfamiliar i media. Les saka til journalist Evy Skarvøy Lien.

Venterom som ventar på oppussing

“Skaff deko eit liv!” “Love me or leav me” “Her sitte eg” “I rule this room” “Slutt å skriv”
“Venterommet på Sunde gjer som dei fleste venterom i Kvinnherad, det ventar på oppussing,” skriv Kvinnheringen.

Les mer…

Skriv om elevråda

“Elevråda på skulane er kanskje den første staden der elevar formelt får lov til å vere med
og bestemme over kvardagen sin. Bø blad har snakka med dei som sit i desse råda.
"
Avisa har rydda førstesida til elevrådsaka, skrive leiar og laga fire siders reportasje.

Les mer…

Gode spørsmål til ungdommens kommunestyre

“Austevoll burde kartleggja interessene rundt om i kommunen, særskild til ungdommane som heng kring butikkar og liknande, då det er tydeleg at dei manglar eit tilbod.”
Gjør som Marsteinen. Presenter ungdommens kommunestyre og still samtidig gode spørsmål.

Fortalte sine rushistorier i VIGGA

To tidligere rusmisbrukere fra lokalmiljøet, Norunn Siljehaug (16) og Torbjørn Ekren (21) fra Dombås, fortalte i mai sine historier i VIGGA. Også moren til Norunn snakker ut om hvordan det var å oppdage at datteren hadde store problemer. For både Torbjørn og Norunn var det en positiv opplevelse å stå fram i lokalavisen. De fikk satt ord på ting som har vært vanskelige, og følte at reportasjen gav dem en oppreisning i bygdesmfunnet. Les den sterke historien.

Les mer…

Da é `kje håp for kj-lyden

“Sann historie frå familieliv på Voss: Guten protesterte då faren fann fram skikleda. – Sa du ikkje at du ville på ski no, spør faren. – Eg sa eg ville på skjino, svara guten, og sprang for å rekkja kinoførestillinga. Språkforskar Gunnstein Akselberg ved Universitetet i Bergen er klar i sin tale: Det er berre å gje opp.” Les saka til Knut Markhus i Hordaland.

Les mer…

En analyse av kulturskolen

Journalist Liv Seiff i Varingen har laget en god og oversiktlig sak på kulturskoletilbudet i Nittedal. Ta deg tid til å lese saken.

Les mer…

Kva veit ungdomen om sitt lokalsamfunn?

“Det blir ofte hevda at ungdommen ikkje følgjer med på kva som skjer i lokalsamfunnet. Gjeld det her i Finnøy kommune og, eller er det berre ein myte? Me har vore ute og spurte fleire ungdommar om ting som skjer i kommunen.” Sjekk ut Øypostens ungdomsquiz. Eit godt tips til alle aviser.

Les mer…