LLAs idé- og kunnskapsbank
For journalister, grafikere, teknikere og markedsfolk

Denne siden blir ikke oppdatert etter 31. august 2016.
Du kan fortsatt søke blant de nesten 1800 innleggene i arkivet.

Den nye idébanken finner du her: LLA-idebanken.no.

Viser arkivet for stikkord temaavis

Jakten på årets trender

Vi har vel alle vært der. Med blanke ark noen timer før deadline på temastoff. Det er lett for å nedprioritere temastoffet. Det beste er selvfølgelig å planlegge godt og ha arket fullt av ideer. Men sånn er det nå ikke alltid.

Terje Bringsvor Nilsen i Fanaposten fikk oppdraget på mandag: Finn ut hva som er årets trender. Ta noen telefoner. Skriv litt om hvordan det skal se ut hjemme i 2015.

Tom for ideer og med kort tid, valgte han enkle løsninger som det er lett å ty til når vi ikke vet bedre: Han googlet og ringte hjem. Så utleverte han seg på trykk, og skrev en ærlig og personlig tekst om jakten på interiørtrendene. En morsom og annerledes interiørsak!

Fast stoff for hytteeiere

Avisa Øyene har hyttestoff på trykk hver uke.
– Hyttesiden har vi hatt i en del år. Den er på hver uke, i tillegg til at vi også kjører egne temaaviser med hyttelivstoff. Vi har langt over tusen hytteabonnenter som abonnerer hele året, og det er også grunnen til at denne siden ble etablert. Først og fremst for at hyttefolk skal være sikre på at de kan lese noe om hyttelivet her nede hver uke, men også for å tvinge oss i redaksjonen til å tenke i de baner, sier redaktør Tor Aslesen.

Kjærleiks-hospitalet

Voss sjukehus er 50 år i år, og med det som bakgrunn har me snakka med dei som er tett på livet, sjukdommen og døden. Me har vore to dagar på Voss sjukehus og fått eit innblikk i liva til dei tilsette, pasientane og dei pårørande. Fokuset er ikkje på sensasjonane eller mirakla, men på den kvardagen som møter ein her. Sjukehus er politikk, sjukehus er store kontrastar, sjukehus er arbeid, sjukehus er smerte, sjukehus er glede, sjukehus er sorg og sjukehus er kjærleik. Dette er vårt sjukehus, og dette er nokre av historiene som definerer oss som lokalsamfunn. Les heile kommentaren og saka til avisa Hordaland.

Bildeserie med 9 bilder — bla ved å trykke på pilene

I all tid har folk vore opptekne av liv, død og sjukdom. Det er så eksistensielt at ingen kjem utanom det, og på den måten diskriminerer korkje livet eller døden nokon. Men det er skilnader på korleis liv er levd og det er skilnader på korleis døden kjem inn i livet. Livet kan vera langt og rikt, og livet kan vera så altfor, altfor kort. Døden kan vera naturleg – livets gang, men han kan også vera noko som riv vekk dei kjæraste me har så altfor raskt, og det kan kjennast urettvist og uforståeleg. Mellom starten og slutten på eit menneskeliv kjem det som vert rutinar, men også dei små augneblinkane som vert foreviga i minna våre. Menneske me møter som er med på å utvikla oss, menneske me møter som me går livet saman med, og menneske me møter som set djupe spor i oss. Innimellom dette kjem også sjukdommen. Men kva vil det seia å vera sjuk? For dei fleste av oss er sjukdommen noko me møter ein gong i mellom, noko me kjem oss heilskinna gjennom. For andre kan sjukdom vera ein definerande del av livet, noko som overskyggjer alt anna. Voss sjukehus er 50 år i år, og med det som bakgrunn har me snakka med dei som er tett på livet, sjukdommen og døden. Me har vore to dagar på Voss sjukehus og fått eit innblikk i liva til dei tilsette, pasientane og dei pårørande. Fokuset er ikkje på sensasjonane eller mirakla, men på den kvardagen som møter ein her.
Sjukehus er politikk, sjukehus er store kontrastar, sjukehus er arbeid, sjukehus er smerte, sjukehus er glede, sjukehus er sorg og sjukehus er kjærleik. Dette er vårt sjukehus, og dette er nokre av historiene som definerer oss som lokalsamfunn.
Klokka er åtte om morgonen.
Det er ein grå onsdag. Lett regn.
Det blir danna små dammar ute.
Det er halvfullt med bilar på parkeringsplassen.
Inne er det stille.
Ein kan høyra ein radio i det fjerne.
Klokka som tikkar.

På Voss sjukehus:
Lisa Maria Breistein Sølvberg | tekst
Vidar Herre | foto

På trykk i Hordaland laurdag 24. august 2013

Reportasjen gav avisa to prisar i aviskonkurransen Europen Newspaper Award, den eine prisen er for seksjonsframsida og den andre for reportasjen i sin heilskap i kategorien konsept/innovasjon (nyskaping)

Historia bak plakaten

Vossa Jazz vert arrangert for 40. gong i år. Festivalen har hatt mange ulike plakatar, og kvar plakat har si historie. I Vossa Jazz-magasinet til Hordaland mimrar nokre av plakat-designerane.

Tema: Kortreist mat

Vi blir stadig meir merksame på kva slags mat vi får i oss. Voss Gardsslakteri merker at kortreist mat er i vinden. Dei får stadig meir å gjere.

Hordaland har ein artikkelserie om kortreist mat, og i denne artikkelen har dei følgt 12 lam og to sauer på den korte vegen frå garden til slakteriet.

Mat er godt temastoff som angår oss alle. Det gjev høve til å løfte fram lokale eldsjeler. Og dyremotiv er sjeldan feil!

Flott bladbund med element som går att frå gong til gong.

Les heile saka som vedlegg. Sjå også denne saka om ein lokal siderprodusent.

Er det mange fritidsboliger i avisas dekningsområde?

Da er egenannonsen i avisa Søvesten kanskje noe for deg.

Tøffeste katten i gaten

Denne saken er på trykk i Fanapostens Bil og reise-bilag i dag. Lekkert!

Lag ei yrkesmesse-avis

Tysnes er ei av fleire aviser som har laga messeavis i samband med den årlege yrkesmessa i kommunen. Ta deg tid til sjå kva Tysnes har gjort. Her er det stoff som vil vera interessant for dei fleste unge.