LLAs idé- og kunnskapsbank
For journalister, grafikere, teknikere og markedsfolk

Denne siden blir ikke oppdatert etter 31. august 2016.
Du kan fortsatt søke blant de nesten 1800 innleggene i arkivet.

Den nye idébanken finner du her: LLA-idebanken.no.

Viser arkivet for stikkord statistikk

Har kartlagt de vanligste etternavnene

Vestby Avis har fått hjelp av Statistisk sentralbyrå til å lage en liste over etternavnene i Vestby kommune. Listen teller 1.254 forskjellige etternavn fra Vestby. De 16 vanligste etternavnene har sen-endelse. Mest vanlig er Larsen. Mattias Mellquist i Vestby Avis har intervjuet Trond Larsen, som synes det mest irriterende er at han deler både fornavn og etternavn med mange andre.

Jørgen Ouren i SSB forklarer hvorfor sen-navnene er så vanlige:

Da etternavnene kom utover 1800-tallet beholdt folket på landsbygda stort sett sine gårdsnavn. Men i byene var det annerledes. Det var mange som flyttet fra landet til sentrale strøk, og det ga ikke særlig status å ha bondebakgrunn. Derfor var det fristende å bruke skikken med sen-navn. Den var ganske vanlig også hos de mer velstående.

Statistikk: Er de folkevalgte representative?

(Skjermdump fra Politiko.dk)

Danmark hadde folketingsvalg i juni. Etter valget så Berlingske nærmere på hvem de nyvalgte var. Noen av tallene sammenlignet de med velgerne, noen med de folkevalgte fra 2011. Statistikken presenterte de på Politiko.dk/hvemerdevalgte.

Sjekka talet på straumbrot

BKK fekk mykje kritikk etter at ein del innbyggjarar på Osterøy var utan straum i tre døgn etter eit kraftig snøfall. Bygdanytt ba om statistikk over straumbrota i BKK-kommunane. Dei fekk fleire oversikter der dei kunne samanlikna Osterøy med dei andre kommunane, og oversikt over kva tid på døgnet det har vore flest brot på Osterøy sidan 2001.

Statistikkane viser at Osterøy opplever ein del straumbrot, men at det er verre i fleire andre kommunar. Sjå saka i Bygdanytt.

Sjekk kommunens helsetilstand

Folkehelseinstituttet publiserte den 10. januar folkehelseprofiler for alle landets 429 kommuner (se sak litt nede på siden). De skal hjelpe lokale myndigheter til å skaffe seg en oversikt over folkehelsetilstanden i kommunen.
– Profilene gir hver kommune de store linjene, sier direktør Geir Stene-Larsen ved Folkehelseinstituttet. I tillegg til folkehelseprofilene er Kommunehelsa statistikkbank åpnet.

Les mer…