LLAs idé- og kunnskapsbank
For journalister, grafikere, teknikere og markedsfolk

Denne siden blir ikke oppdatert etter 31. august 2016.
Du kan fortsatt søke blant de nesten 1800 innleggene i arkivet.

Den nye idébanken finner du her: LLA-idebanken.no.

Viser arkivet for stikkord sport, fotball, håndball, idrett

Har intervjuet unge idrettstalenter

Bildeserie med 3 bilder — bla ved å trykke på pilene

Gjesdalbuen har intervjuet unge og lovende idrettsutøvere innen en rekke ulike grener. Alle er i tenårene, men har rukket å gjøre seg bemerket på nasjonalt nivå.

Gjesdalbuen kjente til mange av idrettsutøverne fordi de har vært i avisas spalter tidligere. Andre fant de fram til fordi de var blitt plukket ut til landslagssamling.

Miniputtene kan få like store fotballer som de voksne

Nå stilles det spørsmålstegn ved det aller viktigste i fotball; selve ballen, skriver Sandnesposten.

Norges Fotballforbund har gått ut og anbefalt alle lag i barnefotballen å bruke lettballer. Erfaringene viser at det gir bedre ballbehandling uavhengig av spillerens kroppsvekt og fysiske styrke, bedre skudd på mål, bedre innlegg, cornere, frispark og langpasninger, og flere avslutninger og pasninger med hodet. Med lettballer kan også de yngste spillerne bruke baller som er nesten like store som vanlige seniorfotballer.

Sandnesposten skriver om Bogafjell IL, som har testet ut lettballene og er fulle av lovord. De har også intervjuet Owe Salvesen, som er kontaktperson for den nederlandske storklubben Ajax. Ajax er kjent for å være gode på spillerutvikling. De bruker lettballer i alle aldersklassene. Salvesen beskriver fordelene med å bruke lettballer.

Inspirerende fotofinalister

Bildeserie med 16 bilder — bla ved å trykke på pilene

Det ble sendt inn over 200 bilder, bildeserier på nett og videoinnslag til LLA-konkurransen «Årets lokalavisfoto 2015». Juryen valgte ut 12 finalister, som du kan bla gjennom i denne bildeserien.

Juryen besto av pressefotografene Sveinung Ystad, Katinka Hustad og Line Ørnes Søndergaard.

 • Årets vinner ble Anne Jo Lexander i Askøyværingen. Hun fikk prisen for en bildereportasje fra fotballbanen. Slik så den ut på nett, og her kan du se hvordan den så ut på trykk. Juryen sa dette om vinnerbidraget:
  «Arbeidet med bildereportasjen i Askøyværingens nettutgave er forbilledlig og serien er utenfor den klassiske fotballsaken. Fotojournalist Anne Jo Lexander bruker tid på å følge treningsglade ungdommer på en nær og engasjerende måte – og hun er med på leken! En strammere redigering ville ha løftet saken enda mer, men alt i alt faller juryen for mange gode enkeltbilder og for engasjementet bak bildeserien.»
 • Kari Anne Skoglund i Nye Troms fikk hederlig omtale for sitt bilde av en elg som hopper ut i veien foran bilen. Juryen uttalte:
  «Kari Anne Skoglunds bilde av elgen er et eksempel på et meget godt hverdagsbilde – som juryen gjerne skulle ha sett flere av i norske aviser. I Nye Troms får vi et uforutsigbart og spennende øyeblikksbilde. Det krever mer enn flaks å få et slikt bilde på en god måte!»
 • Marius Knutsen og Anders Totland i Sunnhordland fikk hederlig omtale for denne videoreportasjen. Juryen kommenterte:
  «Gjennom sin videoreportasje med ei mor som har mista eit barn, har Marius Knutsen og Anders Totland i Sunnhordland gått inn i noko vondt på ein alvorleg, skikkeleg og verdig måte. Lokalavisa lar mor snakke fritt utan spørsmål. Videoopptaka, også dronebileta, er svært gode – og brukt godt.»

For gode fototips, se denne saken fra idébanken.

Hemmelige dokumenter avslørte ulovlig vedtak

Thomas Frigård i Raumnes fikk hederlig omtale i LLAs journalistpris for sakene sine om Nes Arena. Journalisten har gransket forhold knyttet til den nye friidrettshallen Nes Arena. Saken viser verdien av å følge opp saker, og av å be om innsyn i alle dokumenter som er tilknyttet en sak. I denne saken var det viktige dokumenter som ikke var journalført.

Historien om Nes Arena startet for mange år siden. Fire sentrale personer i Hvam IL ble valgt inn i kommunestyret i 2011. Disse bidro sterkt til at klubben fikk rundt 16 millioner kroner av kommunen i tilskudd for å realisere hallprosjektet.

Under byggingen av hallen søkte eierne om en reduksjon i tilknytningsavgiften til vann og kloakk fordi hallen ikke skulle brukes på dagtid. Formannskapet vedtok en kraftig reduksjon i gebyret.

Etter at hallen ble tatt i bruk, ville journalisten undersøke om hallen er i bruk på dagtid. Han fant ut at den faktisk er mye brukt på dagtid, på grunn av en leieavtale med den videregående skolen.

Da han oppdaget dette, ba Thomas Frigård om innsyn i alle sakens dokumenter. Da oppdaget han blant annet uttalelser fra to jurister, som begge konkluderte med at formannskapet hadde gjort et ulovlig vedtak da de reduserte tilknytningsavgiften.

Den mest sentrale juridiske betraktningen var ikke ført i kommunens journalsystem. Rådmannen hadde kjent til juristenes konklusjon i et år uten å sette i verk noen utredning.

Thomas fikk skryt for den grundige metoderapporten sin. Vi gjengir her hele metoderapporten, som gir et godt innblikk i arbeidet med saken:

Metode: Dokumentinnsyn. Gransking av all korrespondanse i en politisk sak, og oppfølging av løfter som ble gitt i forkant av fattede vedtak.

Bakgrunn:
• Ved valget i 2011 blir fire sentrale skikkelser i Hvam IL valgt inn i kommunestyret.
• Klubben har et mål om å bygge friidrettshallen Nes Arena.
• Disse fire politikerne bidrar sterkt til at klubben får rundt 16 millioner kroner av kommunen i tilskudd for å realisere hallprosjektet.
• Saksgangen er flere ganger preget av inhabilitet.

SAK 1: BER OM GEBYRRABATT, HALLEN SKAL IKKE BRUKESDAGTID
• Under byggingen av hallen ber eieren, aksjeselskapet Nes Arena (eies av Hvam IL), om en reduksjon på tilknytningsgebyret for å koble seg til vann- og kloakknettet til kommunen. Regningen fra kommunen er på 522 000 kroner, men styret i Nes Arena klager på gebyret. Nes Arena AS viser til at de har ingen planer om å benytte hallen på dagtid, og det pekes også på at i friidrettsmiljøet er det vanlig at dusjing foregår hjemme. Det forventes med andre ord et svært lavt vannforbruk i hallen.
• Administrasjonen avslår søknaden om reduksjon. Det vises til at gebyrregulativet ikke åpner for skjønnsmessig fastsetting av et selvkostgebyr. Rådmannen viser til at en redusert gebyr til Nes Arena vil føre til at de andre innbyggerne i kommunen må betale mer til avløpsfellesskapet.
• Nes Arena klager på avslaget og saken blir behandlet av formannskapet.
• Mot rådmannens innstilling vedtar et flertall på seks mot fem representanter i formannskapet å redusere gebyret fra 522 000 kroner til drøyt 50 000 kroner.

SAK 2: HALLEN SKULLE IKKE BRUKESDAGTID?
• 30. april 2015 åpner friidrettshallen Nes Arena sine dører. Prosjektet er realisert.
• På høsten samme år ønsker jeg å undersøke hvordan bruken av hallen har utviklet seg.
• Det viser seg at Akershus fylkeskommune leier hallen på dagtid tre ganger i uka. I disse dagene er hallen i bruk hele dagen av elever fra Hvam videregående skole, og elevene dusjer i hallen etter treningene.
• Løftene Nes Arena ga i forbindelse med søknad om redusert tilknytningsgebyr er dermed brutt.

SAK 3: ADVOKATER MENER VEDTAKET VAR ULOVLIG
• Funnene i sak 2 fører til at jeg ønsker å vite når leieavtalen mellom Nes Arena og Hvam videregående skole ble inngått.
• Jeg kontakter dokumentsenteret i Nes kommune og ber rom innsyn i all korrespondanse, inkludert eposter, i forbindelse med tilknytningsavgiften til Nes Arena de siste to årene.
• Dagen etter fikk jeg en rekke eposter fra kommunen fylt med svært mange dokumenter i saken.
• Blant dokumentene gjør jeg to svært interessante funn. Jeg finner to eksterne juridiske vurderinger av gebyrvedtaket formannskapet fattet for et år siden, der Nes Arena fikk redusert tilknytningsgebyret med 467 000 kroner.
• Det viser seg at kommunen, etter vedtaket i formannskapet, har innhentet to juridiske betraktninger fra to eksterne advokater. Begge konkluderer med at formannskapets reduksjon av tilknytningsavgiften til Nes Arena var ulovlig.

SAK 4: RÅDMANNEN VISSTE I ETT ÅR AT VEDTAKET TROLIG ER UGYLDIG. HVA GJORDE HAN MED DET?
• Administrasjonen innhentet de juridiske betraktningene rett etter formannskapets vedtak.
• I ett år hadde administrasjonen sittet på dokumentasjon på at gebyrrabatten til Nes Arena var et ulovlig vedtak. Hva hadde rådmannen gjort med dette?
• Rådmannen forklarte at han hadde informert både ordfører og varaordfører om de juridiske betraktningene, sistnevnte var for øvrig styremedlem i Nes Arena AS.
• Både ordfører og varaordfører uttalte til Raumnes at de ikke kjente til de juridiske betraktningene før Raumnes avslørte at de fantes.
• Den mest sentrale juridiske betraktningen var ikke journalført i kommunens sakssystem, og offentligheten hadde ingen mulighet til kjenne til dette dokumentet.

SAK 5: KONTROLLUTVALGET REAGERER
• Kontrollutvalget er kritiske til at administrasjonen ikke varslet om de juridiske vurderingene.
• Leder av kontrollutvalget mener dette svekker tilliten til administrasjonen.
• Kontrollutvalget uttalte at de også er kritisk til at den viktigste av de juridiske vurderingene ikke er journalført.
• Kontrollutvalget signaliserte at de ville følge opp saken.

SAK 6: JUSSPROFESSOR MENER AT RÅDMANNEN IKKE HAR GJORT JOBBEN SIN
• Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt mente at i tilfeller hvor rådmannen har sterke indikasjoner på at politikerne har fattet et ulovlig vedtak, så har han plikt til å sørge for at dette blir utredet.
• Professoren viste også til at rådmannen ikke kan iverksette ulovlige vedtak.
• Bernt mente at rådmannen burde ha anmodet Fylkesmannen om å foreta en lovlighetskontroll.
• Siden dette ikke ble gjort mente Bernt at rådmannen ikke hadde gjort jobben sin i denne saken.
• Rådmannen skrev et tilsvar til Bernts uttalelser, og han insisterte på at alt han hadde skrevet skulle gjengis uten noen form for redigering. Det ble et massivt tilsvar.

SAK 7: AP BER OM AT SAKEN BEHANDLESNYTT I KOMMUNESTYRET
• En representant for Ap sendte en interpellasjon til ordføreren, der han ber om at gebyr-saken blir behandlet på nytt av politikerne.

SAK 8: KNAPT FLERTALL I KOMMUNESTYRET FOR NY BEHANDLING
• I kommunestyret støtter 18 mot 17 stemmer at saken skal behandles på nytt av politikerne.

SAK 9: 17 REPRESENTANTER I KOMMUNESTYRET MENTE DE JURIDISKE VURDERINGENE ER FEIL, MEN DE HADDE IKKE LEST VURDERINGENE
• 17 av representantene i kommunestyret stemte imot at gebyrsaken skulle opp til ny behandling. De mente at de juridiske betraktningene, som konkluderer med at formannskapets vedtak er ulovlig, er feil.
• Det viste seg imidlertid at ingen av politikerne hadde lest de juridiske betraktningene før kommunestyrets møte.

SAK 10: POLITIKER KRITISERER RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG, NES ARENA VARSLER JURIDISKE SKRITT
• Formannskapspolitikeren Arild Nyheim, som er tidligere leder av Hvam IL og tidligere medlem i prosjektgruppa «Nes Arena» i Hvam IL beklager rådmannens saksbehandling.
• Hvam IL signaliserer at de ikke vil akseptere å få en ekstraregning på 467 000 kroner. De varsler «juridiske skritt».

SAK 11: RÅDMANNEN MENER POLITIKERE, HVAM IL OG NES ARENA MISFORSTÅR
• Rådmannen forsikrer at administrasjonens saksutredning er i tråd med fagmiljøene innen selvkost i Norge, og at det ikke er noen grunn til å tvile på saksutredningen til rådmannen.
• Rådmannen mener at de politikerne som ønsker å gi Nes Arena gebyrrabatt har misforstått sine egne forskrifter.

Saken endte med at formannskapet fulgte rådmannens innstilling, og samtidig ble det vedtatt at Nes Arena skal få tildelt 467 000 kroner fra disposisjonsfondet til kommunen, slik at aksjeselskapet ikke fikk noen ekstrautgifter.

OPPSUMERING
Denne saken viser hvorfor det er viktig å benytte seg av innsynsretten, og den viser hvor viktig det er å følge opp tidligere saker for å sjekke om løfter som har blitt gitt fortsatt holder vann. Saken viser også hvor viktig det er å be om innsyn i et helt sakskompleks. Her kan det dukke opp dokumenter som har vært ukjente, og som kan vise seg å være svært vesentlige.
Saken viser at forvaltningen med enkelthet kan holde dokumenter unna offentligheten, rett og slett ved å hoppe bukk over journalføringsplikten. Dette er et demokratisk problem.
Saken viser at helt vesentlige dokumenter kan «forsvinne». I dette tilfellet ble et ulovlig vedtak holdt skjult, men takket være avisas avsløring ble saken tatt opp på nytt, og politikerne fattet til slutt et vedtak som er i tråd med egne forskrifter.

Bygger ungt nettverk med Snapchat

Vol.no bruker Snapchat for å nå ut til unge lesere. Der legger de ut korte oppdateringer og videosnutter fra arrangementer.

Dette har gitt vol.no en mye tettere dialog med ungdommer. De unge leserne sender tips og morsomme hilsener til lokalavisa på Snapchat.

Vol.no har hatt noen stunt for å få folk til å legge dem til på Snapchat. Tidligere har de blant annet loddet ut konsertbilletter til følgere på Snapchat.

På utdanningsmessa oppfordret de ungdommene til å sende bilder og video som viste hva de vil bli når de blir stor.

Med en utskrift av avisas snapkode var det enkelt for folk å legge dem til.

VOL fikk tilsendt en rekke morsomme snapper. Etterpå sydde de disse sammen til en video til nettsida, sammen med noen bilder de hadde tatt selv og lydopptak av et musikkinnslag på messa.

– Jeg brukte 15 minutter på å lage videoen. Jeg fant ikke et redigeringsprogram som lager høydevideo, derfor fikk videoen svarte felt på sidene, sier Sanna Drogset Børstad i Sortlandsavisa/vol.no.

– En utfordring med Snapchat er at det ikke er så lett å lagre videoer. Vi løste det ved å be ungdommene lagre videoene og sende de til oss på e-post, sier Sanna.

Det finnes uoffisielle Snapchat-apper der du kan lagre det du får tilsendt. Men uten skriftlig tillatelse fra Snapchat kan du risikere at kontoen din blir stengt om du bruker slike uoffisielle apper.

En annen mulighet er å koble telefonen til en datamaskin før du spiller av videoen. Det har NRK gjort i arbeidet med #nrkinnafor. De ba søkere på programlederjobben om å sende søknadene på Snapchat.

– Løsningen vår var å koble telefonen til en Mac, åpne QuickTime og gjøre et skjermopptak. Sørg for at både lyd og bilde hentes fra telefonen (du må kanskje godkjenne Mac-en fra telefonen for å få det til), velg opptak og spill av snappene. Avslutt og lagre og vips har du det som en fil på maskina di. Vi hadde problemer med at skjermopptak ikke alltid ble synkronisert, men er stort sett fornøyd med løsningen, forteller Anne Linn Kumano-Ensby i NRK.

Hun minner om at de som har sendt inn snappene må godkjenne det før de publiseres i avisas kanaler.

Det kan være lurt å publisere retningslinjer for konkurranser, emneknagger og andre sammenhenger der dere ønsker å bruke bilder eller video som dere får tilsendt. I retningslinjene bør det stå hvor bildene kan bli publisert, og at de som er avbildet må ha gitt tillatelse til at bildet kan bli brukt. Det bør også stå at folk må ta kontakt om de vil ha fjernet et bilde som er publisert. #nrksommer sine retningslinjer er et godt eksempel.

Snapchat er ikke det letteste mediet å fortelle historier i. Dette er nok ikke stedet for lange analyser og mye tekst, men flere korte videoer eller bilder kan fortelle en lengre historie. Samtidig er det en fantastisk mulighet til å få unge fans.

 • Ta de med bak scenen, ut på reportasjetur, på sportsarrangementer, inn på morgenmøtet – og på kommunestyremøtet
 • Tenk «live»
 • Vær personlig og bruk humor
 • Ta video, gjerne flere etter hverandre
 • Få umiddelbar respons og kommentarer
 • Få bilder og video fra folk som er der det skjer
 • Tegn og skriv på bildene (Gi litt kontekst, lag snakkebobler, bruk filter)

Det kan være lurt å dele de beste Snapchat-oppdateringene dine i flere kanaler – Twitter, Instagram, Facebook, egen nettside – for å vise at du er til stede og få flere følgere.

Hvis du vil vite hvor mange som følger deg på Snapchat, må du telle de selv. Et alternativ er å sjekke antall visninger av historiene når de nærmer seg utløpstiden på 24 timer. Slik kan du få innsikt i hvor mange aktive følgere du har. Noterer du ned tallene kan du følge med på utviklingen over tid. Det kan også være nyttig å følge med på mengden tilbakemeldinger.

PS: Kommer du på LLA-landsmøtet i april? Der kommer også Line Omland Eilevstjønn i Vest-Telemark Blad, for å fortelle om lokalavisas bruk av Snapchat.

Velfortjent oppmerksomhet til de frivillige

Bildeserie med 6 bilder — bla ved å trykke på pilene

Arendals Tidende forteller historien om Arendals største dugnadsgjeng, de frivillige som gjør hallen klar for kamp.

De legger gulv, vasker, selger billetter, sørger for at det tekniske fungerer og holder publikum oppdatert på stillingen. Uten disse hadde det neppe vært like trivelig å være publikum.

Rundt 85 frivillige er i sving før hver kamp, likevel får de sjelden mye oppmerksomhet. Men i denne helgereportasjen fikk innsatsen deres velfortjent omtale.

På nett ble saken presentert med bildeserie og timelapse, som viser hvordan de frivillige arbeider som flittige maur.

Får hjelp til å rapportera om lagslivet

Skal ein liten redaksjon laga ei levande nettavis, kan eit tips vere å få lag og organisasjonar til å bli flinkare til å tipse og sende inn bilete, resultat og korte tekstar. Det har Tysvær Bygdeblad lykkast med. Slik har den vesle lokalavisa fått til ei langt breiare dekning av organisasjonslive enn dei kunne klart på eiga hand.

Her er nokre tips frå redaktør Alf-Einar Kvalavåg:
• Gå breitt ut. For Tysvær Bygdeblad begynte det med at idrettslaga spurde kva ein måtte gjere for å få meir omtale. Då inviterte avisa idrettslaga til eit møte i idrettshuset. Dit kom det 10-12 stykke. No er alle desse faste bidragsytarar.
• På møtet forklarte dei at det er grenser for kva dei kan klare å dekke sjølv. Då forsto laga at dei måtte bidra sjølve om dei skulle få brei dekning.
• Dei forklarte også kva dei ynskte å få tilsendt, og viste eksempelbilete på storskjerm. ”Dette må jo me og klare”, var responsen frå laga.
• Sidan har avisa hatt årlige møte med idretten, og det kjem stadig fleire på møta. I år var rideklubben med for første gang.
• Møta blir også ein arena der laga kan klage på avisa. Det er betre at dei kan klage direkte der og då, enn at dei går og irriterer seg og snakkar med naboen om det, meiner Kvalavåg.
• Ha tydelege avtaler. Tysvær Bygdeblad har mest formelle avtaler med fotballaga, fordi dei har spillarbørs og er avhengige av tilbakemeldingar frå alle kampar. På slutten av sesongen kårar dei ”årets spillar” og ”årets lag”.
• Andre lag og foreningar sender ein oversikt med datoar for komande arrangement, og navn på folk som kan ta bilete til avisa. Avisa gir beskjed når dei vil dekkja arrangement sjølv.
• Dei får gjerne tilsendt bilete og telefonnummer til dei som er avbilda. Mange sender også inn eit par sitat.
• Laga kan sende stoffet på ulike måtar. Tysvær Bygdeblad har mellom anna ei Facebook-gruppe der folk kan sende inn stoff. Kvalavåg føler at det fungerer godt å få ting tilsendt på Facebook. Mange har lågare terskel for å sende på Facebook enn på e-post, og dei sender bileta med full oppløysing. Når dei sender bilete på e-post er det derimot mange som komprimerer bileta. Sidan januar har dei fått in 690 bidrag gjennom denne Facebook-gruppa.

– Me får tilsendt stadig meir, og kvaliteten på det vi får tilsendt vert betre og betre. Ofte kan eg berre leggje det rett ut, seier Kvalavåg. Han synest det er lettare å administrere dette enn han hadde frykta. – Men eg er gjerne over gjennomsnittet interessert i både internett og sport, og koser meg med dette. Ein er avhengig av å ha nokon som brenn for dette om det skal lukkast, trur han.
Han legg til at avisa også får fleire tips enn før.
– Me har til og med fått tips om folk som er på landslaget som me ikkje visste om, seier han.
Tysvær Bygdeblad legg mykje av stoffet ut som småsaker på nett. Dette bidrar til ei levande nettavis med hyppige oppdateringar.

Sjå også denne saka om årets lag og årets spillar.

Hverdagslivet på fotballbanen

Det er mye som foregår i idrettsklubben en helt vanlig ettermiddag. Lekselesing på klubbhuset, fargerike fotballsko, hjelpsomme foreldre, oppmuntrende rop fra trenerne, store drømmer om å bli fotballproff, litt mindre drømmer om å bli sprekere enn guttene.

Anne Jo Lexander i Askøyværingen tilbrakte en hel ettermiddag på Myrane for å sjekke ut hverdagslivet i Askøys største idrettsklubb. Resultatet var en fire siders reportasje, og helt sikkert mange fornøyde barn, ungdommer, foreldre og besteforeldre.

Sportsreportasje: Kampsport

Veging kvar morgon og etter kvart måltid, og garasjetrening med harde slag og spark til mjuk musikk. Det er kvardagen for ei som skal bli klar til sesongstart i kickboksing og taekwondo.

Sjå Hordaland sin sportsreportasje om Christine Hagatun i vedlegget.

Her finner du terminliste for kickboksing.

Her finner du terminliste for taekwondo, jujitsu og karate.

Dei verdifulle supporterane

Uavhengig av divisjon eller nivå kan ein finna spente og engasjerte fedrar, bestemødrer eller kjærastar på sidelinja. Snu kameralinsa mot publikum neste gong du er på ein kamp. Kan hende finn du ein heil gjeng med ivrige supporterar.

Ørjan Brattetveit og Vidar Herre i Hordaland var på sesongens siste kamp i den lokale TeBe-serien for 7-arfotball. Der fann dei supportergjengen Snabbane, med heimestrikka panneband og ein lokal pølsefabrikk som sponsor. Etter kvar kamp deler Snabbane ut ein pølsesnabb til ein av spelarane. Undervegs i kampen bruker dei stemmebanda for å halda stemninga og pågangsmotet oppe.

Les den underhaldande saka i vedlegget.

Snu deg mot publikum

Bildeserie med 6 bilder — bla ved å trykke på pilene

Skal du dekka eit sportsarrangement? Snu deg og sjå på publikum! Kan hende finn du gode historier og bilete på sidelinja, langs løypa eller på tribunen.

Då Sara Finne i Hordaland dekte Bergen-Voss fann ho ein fargerik heiagjeng som “twerka” for syklistane, og to brør som heia entusiastisk på kvar einaste syklist, moped og buss som passerte medan dei venta på far sin. Artig sak og flotte bilete!

Da Tor Hjelset i Varingen for noen år siden skulle dekke fotballskolen for andre år på rad, valgte han ut en av de unge instruktørene som han fulgte i flere dager. Les mer her.

Vil du ta gode sportsfoto? Riktig opplæring og godt utstyr er nøkkelen til suksess. Les Per Egil Larsen sine tips her.

Alle fotballagene på trykk

Drangedalsposten kom på tirsdag ut med et ekstranummer som kun handler om fotball. Her er det bilde av alle lagene i kommunen, fra 7 år og oppover. I tillegg kan vi lese om fotballdommeren, fotballskoene, keepertreningen og fotballstyrene. Å få tatt bilde av alle lagene var det som tok tid, forteller redaktør Åse Dvergsdal.

Resultatet er et flott minne for fotballspillerne og familiene deres. Vi tipper at denne avisa vil bli godt lest. Derfor må den også være ekstra kjekk for annonsørene.

Hva ofrer folk for å komme seg til Brasil?

Mye handler om Brasil for tida, også lokalt. Trikset er å finne lokale vinklinger. Søgne og Songdalen Budstikke fant Geir Hansen som forlater to store hunder i en måned for å være i Brasil under VM.

Men hva skulle han gjøre med hundene? En kamerat sa ja til å passe hundene dersom Hansen bygget hundegård til både sine egne og kameratens hunder. Og hva gjør ikke en ekte fotballfan for å komme seg til Brasil og se favorittlaget spille VM-kamp på hjemmebane?

Kjekk historie med morsomme bilder, der hundene som blir forlatt stiller med drakten til erkerivalen Argentina.

Har dere VM-feber?

Hvordan er VM-stemningen lokalt? Hvem er de ivrigste fansene og hvor ser de kampene?

Askøyværingen kaller seg Askøys beste VM-avis. Logoen har skiftet farger for anledningen, og de har funnet tre lokale entusiaster som drar til Brasil for å følge VM. Askøyværingen planlegger å følge trioens opplevelser underveis i mesterskapet.

Har dere presentert spillerstallen?

Hvordan innleder dere fotballsesongen? Vestnytt har denne oversiktlige presentasjonen av Sotra-damelaget sin spillerstall og støtteapparatet. De har også fått med tidligere plasseringer, resultater fra treningskampene, fjorårets resultater i 3. divisjon, og oversikt over de syv første seriekampene til Sotra.

Fine sportsider fra Gauldalsposten

“En time etter at Petter Northug lå langflat i målområdet under Tour de Ski, gjorde Jon Enodd det samme på Budal skistadion.” skriver redaktør Bjørn Ivar Haugen i Gauldalsposten. Og fotballkortet denne gangen er selvsagt en tidligere toppspiller på Solskjærs nye klubb Cardiff.

“Jon Enodd tok ut alt av krefter i Budalsrennet lørdag og ble liggende i målområdet ei god stund. Nesten like lenge som Petter Northug, som vant i Val de Fiemme samme dag. Nå gikk ikke Jon Enodd til topps, men innsatsen på hjemmebane sto det stor respekt av.”, skriver avisa. Et flott oppslag med et godt bilde som de to unge skiløperne helt sikkert vil ta vare på.

Presenterer gamle fotballkort i avisa

Før i tida gikk tippekampen på NRK. Det var lørdag, og klokka var fire. Sendingene fra England vekket fotballinteressen hos millioner av nordmenn på 70-, 80- og 90-tallet. Denne spalten ser tilbake på helter som fikk plass på fotballkort, kort som kunne kjøpes i lokale butikker og bensinstasjoner, og som senere ble populære samleobjekter. Gauldalsposten med ny, populær spalte.

Les mer…

Ukas bilde: Det røde kortet

“Han ble utvist, kom inn igjen, brente en straffe og scoret. Det ble en begivenhetsrik kamp for Tommy Karlsen og Hemnes IL mot Åga IL mandag kveld.” Ukas bilde i LLA er henten fra Avisa Hemnes. Et godt bilde fra en fotballkamp som inneholdt en meget spesiell dommeravgjørelse. Foto: Bjørn-Terje Nilsen.

Les mer…

Medieomtale ga erstatning etter supporterskade

Sverre Litleskare (30) frå Stord måtte bytast ut etter stygg fotballtakling – på seg sjølv, heime i stova, skriv Anders Totland i Sunnhordland.

Historia om supportaren som slo skuldra si av ledd då fienden scora, er som skapt for bruk av humor og fotballmetaforar, godt hjulpen av Litleskare sitt verbale talent:

Kjensler er ikkje underlagt vår medvitne kontroll. Å hytta med neven og slå i bakken var ein umedviten reaksjon på den voldsame emosjonelle overlasta eg lei i denne situasjonen.

Forsikringsselskapet nekta først å betala erstatning, men etter medieomtalen snudde dei. Dermed
fekk den uheldige supporteren dekt legerekninga på 575 kroner.

Følgde handballstjerna ein heil dag

Inge Aas Eriksen (18) veit at han er god. Ikkje rart at veslesystra Nora (12) tykkjer han lever som ein konge.

Ingressen vitnar om at journalist Joar Hystad og Sunnhordland har kome tett på handballspelaren Inge Aas Eriksen. Det har dei klart ved å følgje han gjennom ein heil dag, frå frukost til etter sengetid. I staden for å fortelje oss at handballspelaren har hektiske kvardagar der treninga har høg prioritet, kan dei gjennom ein slik reportasje vise oss det.

Kårer årets beste spillere

Følger dere de lokale fotballagene? Hvorfor ikke gå i gang med spillerbørs neste sesong? Det kan gjøre det enda morsommere å dekke, spille og lese om kampene.

To aviser som gjør nettopp dette på en flott måte, er Akers Avis Groruddalen og Tysvær Bygdeblad. Etter å ha gitt spillerne poeng gjennom hele sesongen, kunne de på tampen av sesongen kåre årets beste fotballspillere og sette sammen drømmelaget.

Dette er med på å skape en proffere fotballdekning.

Les mer…

Kårer lokale tippemestere

Vesteraalens Avis har sitt eget tippemesterskap. De har nå kommet til runde seks i mesterskapet, som 130 prøvde å kvalifisere seg til. Etter to kvalifikasjonsrunder ble det 26 deltakere i selve mesterskapet.

Avisa arrangerer ti tipperunder, og den beste tipperen etter ti runder vinner reisegavekort på 10.000 kroner. I tillegg er det premier for andre og tredje plass, og i hver runde trekkes en vinner av flax-lodd.

– Annonse modulen er innsolgt på 10 innrykk til ca 9000 kroner. Kunden kan endre budskapet sitt til hver runde, men de fleste velger en fast annonsemal, forteller annonsesjef Bjørn-Magne Dreyer i Vesteraalens Avis.

Markerer lokalfotballens hundreårsjubileum

Hallingdølen har den siste tida markert at det er hundre år sidan dalen fekk sitt første fotballag.

Les meir

Henter råd til nedrykkslag

Oppdals A-lag rykker ned til 6. divisjon. OPP intervjuer spillere om hvordan de skal komme seg opp igjen. I tillegg har de samlet tre lokale fotballprofiler til en fotballprat om holdninger, trenerkompetanse og et A-lag i 6. divisjon. Trioen forteller om hva som fungerte på 80-tallet, og kommer med konkrete råd om hva som bør gjøres for å løfte oppdalsfotballen.

Tittelen forteller mye om formen

Det går opp og ned for fotballaget Vindbjart, og det har Vennesla Tidende laget sak om. Svingningene illustreres kort og godt ved å bruke tittelen til å ramse opp resultatene i de åtte siste kampene.

"2-2 og fred på jord"

(FOTBALL): Lokaloppgjøret USF mot Skade, også kjent som ”Slaget om Nome”, vart nyleg dekka av redaktør Tor Espen Simonsen i KANALEN. Vi likar overskrifta.

sjå saka som vedlegg

Les også:

Tips til deg som skal dekke sport

Lag en fotballquiz

Skriv VM/EM-kommentarer

Maktmisbruk

Haramsnytt har hatt to undersøkjande saker med denne tematikken, og vurderer å avslutte med ein tredje.
– Først var det fokus på kva idretten gjer for å hindre maktmisbruk, så i lokalpolitikken. Til sist er planen å gå til kyrkja, seier Ole Reinlund redaktør/dagleg leiar i Haramsnytt. Les sakene og leiarane til dette emnet.

Les mer…

Snart braker det løs i tippeligaen

I den anledning fikk Sandnesposten Sandnes Ulf-spillerne med på et litt annerledes lagbilde. De er her fotografert i rollen som “Gaukereiret”-supportere. Resultatet kan du se over hele avisens forside i dag. Veldig god idé, veldig godt gjennomført.

Anne Kristin Aanestad, grafisk designer / fotograf i Sandnesposten tatt bildet, idéen om å iføre Sandnes Ulf-spillerne supporterutstyr var det journalist Ole Aarre som kom med.
– Godt teamwork og samarbeidsvillige fotballhelter, sier Aanestad.

Se video fotgraferingen

Se oppslaget som pdf som vedlegg.

Fire "sportrett" fra Fanaposten

– I Fana og Ytrebygda florerer det av unge og fremadstormende idrettstalenter i flere ulike grener. Fanautøvere hevder seg lokalt, nasjonalt og internasjonalt. I anledning sommerens OL satte vi oss ned for å finne lokale utøvere som potensielt kan representere Norge i sommerens leker. Prosjektet har på huset gått under arbeidstittelen «Sportrett» – altså sports-portrett, forteller Chris Ronald Hermansen, journalist i Fanaposten.

Les mer…

Oppfordre lesere til å sende inn stoff om sport

På sportseksjonen til Raumnes står det følgende: “Vi er helt avhengige av bidrag fra idrettslagene for å kunne gi et variert bilde av hva som skjer på sportsfronten i Nes. Lagledere og andre som brenner for sitt lag og sin idrett oppfordres til å sende inn bilder, referater og resultater etter kamper, stevner og andre arrangementer via e-post” .