LLAs idé- og kunnskapsbank
For journalister, grafikere, teknikere og markedsfolk

Denne siden blir ikke oppdatert etter 31. august 2016.
Du kan fortsatt søke blant de nesten 1800 innleggene i arkivet.

Den nye idébanken finner du her: LLA-idebanken.no.

Viser arkivet for stikkord skule

To år eldre, og endå høgare ambisjonar

For to år sidan intervjua Marius Løbø Fimland i Marsteinen ein gjeng fyrsteklassingar på Storebø skule om skulestart og framtidsambisjonar. No er elevane blitt tredjeklassingar, har fått litt fleire tenner, litt større klede, litt tyngre sekkar og minst tre gongar høgare ambisjonar.

Sjå det artige intervjuet i vedlegget.

Her kan du lesa førsteklasseintervjuet.

Marsteinen vil prøva å følgja elevane til dei går ut av skulen.

Lærere med fartstid

Mange av leserne vil kjenne igjen disse ansiktene. De tre lærerne som Framtia har funnet fram til, har nemlig holdt ut i mellom 28 og 36 år på ungdomskolen på Ørnes. Nå forteller de om hvordan det er å være ungdomsskolelærer, hvordan yrket har forandret seg, og hvorfor de holder ut.

Ryddar framsida til uro kring skulekutt

Reduksjon i skulebudsjettet går utover kvaliteten på undervisninga. Lærarane meiner dette er urovekkjande, og hevdar kommunen gjer seg skuld i lovbrot. Kvinnheringen brukar heile framsida på saka med ein eigen vri som fungerer godt.

Les mer…

Godt språk av Kvinnheringen

Avisa Kvinnheringen skriv og skriv om skule om dagen. Denne framsida er frå 8. februar med den treffande overskrifta Skuleverk. Fint ord, som refererer til både skuleverket, og det faktum at skulestrukturdebattane gir både kommune og foreldre ein god porsjon verk. Alt i alt ei fin framside.

Ta deg ein skulebolle

“Denne avisa er så full av skulestoff at vi rår til ein skulebolle og dugeleg med kaffi. Les om ja til storskule og nei til storskule. Om ungdom som vil bli ingeniørar og om skuleelevar som er hekta på mobil. Eller du kan pløya deg gjennom fire sider med lesarinnlegg, hovudsakleg om skule."
Henta frå den framifrå framsida til avisa Kvinnheringen i dag.

Les mer…

Skriv om elevråda

“Elevråda på skulane er kanskje den første staden der elevar formelt får lov til å vere med
og bestemme over kvardagen sin. Bø blad har snakka med dei som sit i desse råda.
"
Avisa har rydda førstesida til elevrådsaka, skrive leiar og laga fire siders reportasje.

Les mer…

Psykisk helse på timeplanen

“Skulen tek ansvar for fysisk helse, gjennom gym og matlaging, og det er vel og bra. Men det er ikkje eige fag om psykisk helse”. Dette seier Solfrid Raknes, oppfinnaren av psykologisk førstehjelpsskrin for born og unge. Journalist Anne Rivenes i Hordaland har vore på jordbruksskulen for å snakke med elevar som har “psykologisk førstehjelpsskrin” på timeplanen. “Me burde hatt det alt i ungdomsskulen”, er konklusjonen til elevane. Oppsøk skular i avisa sitt nærområde. Kva meiner elevane der om å innføre psykisk helse på timeplanen?