LLAs idé- og kunnskapsbank
For journalister, grafikere, teknikere og markedsfolk

Denne siden blir ikke oppdatert etter 31. august 2016.
Du kan fortsatt søke blant de nesten 1800 innleggene i arkivet.

Den nye idébanken finner du her: LLA-idebanken.no.

Viser arkivet for stikkord søgneogsongdalenbudstikke

Har tegnet frontene i debatten

Søgne og Songdalen Budstikkes tegner Mathias Dønnestad har tegnet sammenslåingsdebatten med sin strek. Folk kan fargelegge tegningene og få premier for gode presentasjoner.

Den første tegningen viser ordførerne som spiller «Monopol». Kristiansand-ordfører Harald Furre er far i den lykkelige familien, mens de fire andre ordførerne er Furres «barn». Alle ordførerne er for en storkommune. Søgne får svømmehall hvis dette vedtas.

Den andre tegningen henspiller på de som er mot. Kristiansand har flere ganger blitt omtalt som den stygge ulven, og her er ordføreren den stygge ulven.

Ikke alle får reise hjem til jul

Hvordan er det egentlig å være innsatt i julen? Å feire jul bak lås og slå, sammen med andre kriminelle?

Søgne og Songdalen Budstikke stilte spørsmålet i Kristiansand fengsel, og fikk vite at mange innsatte kan ha det fint i julen, med bedre mat og mer hvile enn de får ute. Likevel kan det være tungt med avstanden til venner, familie og friheten.

Les også: Hvordan feirer folk jul?

Velgernes valg

Bildeserie med 4 bilder — bla ved å trykke på pilene

Før Søgne og Songdalen budstikke gikk i gang med årets valgdekning, kartla de hvilke saker innbyggerne er opptatt av. Nå er det disse sakene som får oppmerksomhet i avisa. Målet er å lage journalistikk på velgernes premisser. Partiene og politikerne får ikke styre valgdekningen.

Budstikka engasjerte Norfakta, som spurte 800 innbyggere i Søgne og Songdalen om hvilke saker som er viktigst til lokalvalget. I tillegg gjorde de dybdeintervju med 30 innbyggere.

Barnehage/skole, eldreomsorg/pleie og E39/lokalvei var de tre toppsakene i begge kommunene. Saker som svømmehall, eiendomsskatt og innvandring kom langt ned på listen.

Avisa kan også se hvilke velgere som er opptatt av hvilke saker. For eksempel var det ingen Frp-velgere som svarte at eiendomsskatt var en viktig sak.

– Men når vi kommer ned på et sånt detaljnivå, begynner det å bli snakk om små utvalg. Det er viktig å ha en viss forståelse for statistikk før man begynner å tolke resultatene, eventuelt å få hjelp fra andre, råder redaktør Roar Osmundsen.

Avisa passer også på å ha velgerne på topp i sakene, for å vise at avisa faktisk ønsker vanlige folks meninger. Fakta kommer i faktabokser og grafer.

Jordnært treningsopplegg for leserne

Søgne og Songdalen Budstikke hjelper leserne å komme i form. De presenterer treningsopplegg uke for uke i samarbeid med Kvernhusvannsprinten og Jon Fjeld i Søgne friidrett.

Målet er at alle som bruker treningsopplegget skal bli i stand til å delta i Kvernhusvannsprinten 5. september. Jon Fjeld har fått rollen som personlig trener, og har laget treningsopplegg for tre ulike nivåer. Treneren har lang erfaring, og passer på å lage et opplegg som folk kan følge uten å få skader. De som knapt orker å gå femti meter skal kunne følge det letteste nivået, og bli i stand til å løpe fire kilometer etter endt opplegg.

Budstikka har også fått med tre deltakere som får litt ekstra oppfølging, og som skriver rapporter uke for uke. Dette har bidratt til å gjøre serien mer kjent.

– Folk snakker om dette og deler det i sosiale medier, forteller redaktør Roar Osmundsen.

Budstikka bruker en del av stoffet i papiravisa, men treningsopplegget ligger bare på nett.

– Dette er først og fremst en mobilaktivitet. Folk tar med mobilen ut når de skal trene, de tar ikke med papiravisa. Det hadde også blitt for mye å trykke alt i papiravisa, sier Roar.

Han passer på å involvere markedsavdelingen og bruke annonseformat på mye av innholdet.

– Da står vi friere etisk. Redaksjonen kan ikke skrive side opp og side ned om egne aktiviteter, men står fritt til å lage egne saker, sier han.

Budstikka er medarrangør av en rekke aktiviteter i løpet av året, for eksempel Sjekteracet som gikk av stabelen på lørdag.

– Vi fungerer som en hub som står i midten og tar imot og videresender, sier Roar.

Han mener det er viktig at denne typen innhold ikke ligger bak en betalingsmur, og at folk kan spre det fritt i sosiale medier.

Fortell leserne hvordan de kan påvirke!

Søgne og Songdalen budstikke laget en serie med artikler om kommunens skolestruktur. De hadde en tydelig vignett og en blyantformet faktaboks som forteller enkelt om fremgangen i saken og hvor folk kan sende inn sin mening. Ved å gjøre slik informasjon synlig, håper avisa å oppfordre folk til delta og benytte sjansen til å påvirke den politiske prosessen.

Dette har også gitt frukter til dekningen av politiske møter. Budstikka har begynt med faktabokser som forteller hvor møtene er, at de er åpne for publikum, og mobilnummeret til lederen av utvalget.

I artikkelserien om skolestrukturen styrte Budstikka konsekvent unna meningene til foreldreutvalg, tillitsvalgte og eksperter. Disse meningene har kommet tydelig fram i omtale av tidligere ekspertutredninger. Konklusjonene fra utredningene kommer fram i faktabokser. I stedet har journalistene brukt Facebook for å finne fram til foreldre og barn.

Hva ofrer folk for å komme seg til Brasil?

Mye handler om Brasil for tida, også lokalt. Trikset er å finne lokale vinklinger. Søgne og Songdalen Budstikke fant Geir Hansen som forlater to store hunder i en måned for å være i Brasil under VM.

Men hva skulle han gjøre med hundene? En kamerat sa ja til å passe hundene dersom Hansen bygget hundegård til både sine egne og kameratens hunder. Og hva gjør ikke en ekte fotballfan for å komme seg til Brasil og se favorittlaget spille VM-kamp på hjemmebane?

Kjekk historie med morsomme bilder, der hundene som blir forlatt stiller med drakten til erkerivalen Argentina.

Arrangerer lokalt sjekterace

Sammen med lokale partnere står Søgne og Songdalen Budstikke bak det populære sjekteracet rundt Ny-Hellesund. Både før, under og etter sjekteracet skaper lokalavisen et stort engasjement blant leserne og annonsørene.

Avisa får også mange gode redaksjonelle saker. På denne måten skaper Søgne og Songdalen Budstikke merverdier i lokalsamfunnet sitt og bygger et godt omdømme rundt lokalavisa.

Søgne og Songdalen Budstikke fikk hederlig omtale for arbeidet med sjekteracet i markedspris-konkurransen 2013.

Ukas bilde: Stjernelyd

Dette er et portrett av en DJ som vanligvis omgir seg med lys, støy og mange mennesker.
Nydelig, lavmælt og nært. Foto: Jøran Gamman, Søgne og Songdalen Budstikke.

Les mer…

Skriv kommentarer som skaper politisk engasjement

Politikk og det offentlige liv er åpent for alle, og journalister må bli flinkere til å presentere dette for leserne sine. Skriv kommentarer som gir leserne mer kunnskap om hvordan de kan bidra. Skriv om hvordan det lokale selvstyret fungerer, eller ikke fungerer. Forklar forskjellen på Fylkesmannen og Fylkeskommunen. Forklar hvorfor kommunen ikke får bestemme i mange byggesaker, o.s.v. Gi innsikt. Skap engasjement. Ha som mål at avisas innsats på dette området skal gi en bred diskusjon om aktuelle politiske saker, før de havner i kommunestyret. Les Roar Osmundsen i Søgne og Songdalen Budstikke sin kommentar Modige stortingsfolk søkes.

Les mer…

Slik holdt ukesavisa seg i front

Redaksjonen i Søgne og Songdalen Budstikke vant LLAs journalistpris for en artikkelserie om søgnerådmannens habilitet i en fradelingssak som angikk varaordførerens datter.

Saken begynte hos Søgne og Songdalen Budstikke og handlet om at rådmannen overkjørte sin egen saksbehandler i en sak som angikk en gammel venn. Saksbehandler ville avslå søknaden, rådmannen sa ja. Saken ble avgjort politisk i favør av den som ville fradele, men det viste seg at at medlemmene i utvalget ikke var kjent med rådmannens vennskap. Rådmannen hevdet hele tiden at han var habil, men Fylkesmannen konkluderte med at han var inhabil.

Selv om saken forble uforandret for søker – hun fikk fradele eiendommen – så endret saken måten både administrasjon og sittende ordfører løser slik saker på, og lokalsamfunnet fikk en kommune med mer åpenhet. Gjennom to kommentarer i saken var avisen tydelig på at mangelen på åpenhet var kjernen i saken og noe som burde endres for å bevare tilliten til vedtak og til syvende og sist til kommunens legitimitet.

Artiklene om saken ligger vedlagt, nummerert i kronologisk rekkefølge.

Juryen skrev blant annet dette om artikkelserien: «Der kommunens ledelse viser til muntlige samtaler og vedtatte sannheter, gjør redaksjonen egne undersøkelser og etterlyser skriftlighet og etterprøvbar dokumentasjon. Avisen gir leserne et informert grunnlag for videre debatt, blant annet ved at redaktøren holder åpenhetsfanen høyt på kommentarplass. I arbeidet med artikkelserien løser Søgne og Songdalen Budstikke samfunnsoppdraget på en forbilledlig måte, til etterfølgelse for hele avisbransjen.»

Redaktør Roar Vigeland Osmundsen og Søgne og Songdalen Budstikke har listet opp noen sentrale prinsipper som de mener små lokalaviser kan bruke for å være i front med en sak over tid, slik de selv demonstrerte med denne saken:

• Bruke mange kilder og god plass til saken når den presenteres. La leseren forstå alvoret. Vi brukte 3 sider på saken første gang (totalt har vi 10 sider til nyheter hver uke).

• Holde på saken. La alle parter forstå at denne avis er i front med saken slik at en blir foretrukket medie for fremtidige utspill. Samtidig må en tåle de innbyggerne/leserne som av vikarierende grunner mener at ”nå har avisen skrevet nok om dette.” Jeg sier vikarierende fordi disse leserne normalt har en agenda med å mene noe sånt, slik alle kilder har en agenda. Et sentralt poeng med å holde på saken, er at også leseren skal se i praksis at vi oppfyller samfunnsoppdraget. Vi feiger ikke ut, eller lar være å skrive fordi en har gått lei.

• Våge å mene noe. Vi skrev flere kommentarer for å sette saken i perspektiv. I den forbindelse må en tåle kjeft fra autoritetspersoner og stå på sitt. Det kan være krevende nok i et lite lokalsamfunn hvor alle kjenner alle.

En bussjåfør med godt humør

Alle som har hatt en trivelig sjåfør på skolebussen, er nok enige i at det er en person som fortjener heder. Anne Lise Riseng i Søgne og Songdalen Budstikke fikk tips om «verdens beste bussjåfør», men lignende hverdagshelter finnes helt sikkert andre steder også.

Riseng ble med skolebussen på tur, og fikk se med egne øye hvorfor bussjåføren er så populær. Resultatet ble en fin og varm reportasje. Under turen gjorde hun dessuten intervjuavtaler med flere av ungdommene som hadde andre historier å fortelle.

– I tillegg kjørte jeg på veier jeg aldri får tid til å kjøre, med lokalkunnskap bak rattet, legger hun til.

Lekker årskavalkade

Søgne og Songdalen Budstikke sitt tilbakeblikk på 2012 har fått en lekker bladbunad. Tre journalister presenterer hvert sitt foto fra året som gikk. Så kommer en ungside, og deretter 12 sider kavalkade, en side for hver måned. Gode bilder, minneverdige sitater, faksimiler av viktige saker og lite tekst er stikkord for kavalkaden.

Det første adventslyset

Søgne og Songdalen Budstikke har laget julespesial. Der skriver de om det som for mange hører jula til: Tradisjoner, mat og gaver. De har også laget plass til vintertur-forslag, sudoku, kryssord og en julefortelling.

Avisa har fått fin bladbunad med ryddig layout og ekstra hvitt og tykt papir. Vi velger å dele side 7, som er viet en salme som en lokal salmeforfatter har skrevet om ventetiden før jul. En god idé å gi salmen fasongen til et adventslys. God bruk av luft skaper dessuten en rolig stemning som passer til salmens tema.

Fra den ene til den andre

Mange aviser velger å presentere oversikten over lokale eiendomsoverdragelser. Dette er godt lesestoff for nysgjerrige lokalavislesere. Søgne og Songdalen Budstikke bruker tittelen Fra den ene til den andre… på sin oversikt, som de forrige uke presenterte under den fine Hus og hjem-vignetten.

Oversikten over eiendomsoverdragelser kan kjøpes av Norsk Eiendomsinformasjon AS.