LLAs idé- og kunnskapsbank
For journalister, grafikere, teknikere og markedsfolk

Denne siden blir ikke oppdatert etter 31. august 2016.
Du kan fortsatt søke blant de nesten 1800 innleggene i arkivet.

Den nye idébanken finner du her: LLA-idebanken.no.

Viser arkivet for stikkord publicjournalism

Kva vil innbyggjarane at kommunen skal prioritera?

Samnanger kommune fekk ti uventa millionar til investeringar. Samningen spurde innbyggjarane – på Facebook og i gata – korleis de ville at kommunen skal bruka pengane. Me fekk mange gode svar.

Kanskje ein idé no når det nye kommunestyret skal laga sitt første budsjett?

Videointervju: Solabuer spør, listetoppene svarer

Solabladet ba ti solabuer stille spørsmål de vil ha svar på fra listetoppene. Alle listetoppenes svar ligger tilgjengelig i små videosnutter på Solabladets nettside.

Solabladet har også en video med oppsummering av alle listetoppenes hjertesaker.

Finn videoene på Solabladets valg-side.

Tok politikarane med på bedriftslunsj

Guro Vollen i Dølen tok med listetoppane i Nord-Fron til kantina hjå Gudbrandsdal Energi. Der fekk dei tilsette i bedrifta lufte sine tankar og stille spørsmål direkte til politikarane.

– Det var vel utanfor komfortsonene for alle involverte, trur Guro, men legg til at attendemeldingane frå både politikarar og arbeidsplassane var det var nyttig og artig.

Dølen gjer liknande stunt i dei andre midtdalskommunane. Bjørn møter på ein ungdomsklubb med politikarane, medan Tone skal ut til ei anna bedrift.

Velgernes valg

Bildeserie med 4 bilder — bla ved å trykke på pilene

Før Søgne og Songdalen budstikke gikk i gang med årets valgdekning, kartla de hvilke saker innbyggerne er opptatt av. Nå er det disse sakene som får oppmerksomhet i avisa. Målet er å lage journalistikk på velgernes premisser. Partiene og politikerne får ikke styre valgdekningen.

Budstikka engasjerte Norfakta, som spurte 800 innbyggere i Søgne og Songdalen om hvilke saker som er viktigst til lokalvalget. I tillegg gjorde de dybdeintervju med 30 innbyggere.

Barnehage/skole, eldreomsorg/pleie og E39/lokalvei var de tre toppsakene i begge kommunene. Saker som svømmehall, eiendomsskatt og innvandring kom langt ned på listen.

Avisa kan også se hvilke velgere som er opptatt av hvilke saker. For eksempel var det ingen Frp-velgere som svarte at eiendomsskatt var en viktig sak.

– Men når vi kommer ned på et sånt detaljnivå, begynner det å bli snakk om små utvalg. Det er viktig å ha en viss forståelse for statistikk før man begynner å tolke resultatene, eventuelt å få hjelp fra andre, råder redaktør Roar Osmundsen.

Avisa passer også på å ha velgerne på topp i sakene, for å vise at avisa faktisk ønsker vanlige folks meninger. Fakta kommer i faktabokser og grafer.

Hvorfor stemmer de som de gjør?

Sandnesposten legger vekt på velgerne når de presenterer partiene som stiller til valg. Hvem er de ulike partienes velgere, og hvorfor stemmer de som de gjør?

– Det har vært litt utfordrende å finne velgere, spesielt fra småpartiene. Vi har jo hatt som kriterie at velgerne ikke skal ha noen roller i de ulike partiene, dermed har det vært begrenset hvor mye de aktive politikerne har kunnet hjelpe oss. Men noen hint om aktuelle kandidater har vi fått, forteller redaktør Frode M. Gjerald.

Noen legger ned - men noen klarer seg

To butikker i Honningsvåg stengte på grunn av dårlige salgstall. Finnmarksposten intervjuer butikkeierne om hvorfor de legger ned. Men journalist Ellisiv Brattfjord tar det et skritt videre og intervjuer også noen butikkeiere som klarer seg godt. Slik får leserne presentert noen mulige løsninger, og ikke bare et problem.

Kva seier folket?

Gjesdalbuen starta serien “Kva seier folket?” i mars. Dei besøker folk der dei er. I kantina, rundt kjøkkenbordet, på kafeen eller andre stader. Dei spør kva som er viktig for folk i kommunen, kva som er bra og kva som bør bli betre.

Målet er å få folket sitt svar på kva lokalpolitikarane bør satsa på. I kvar sak får partia svara på ønska frå folket.

Slik er det innbyggjarane, og ikkje politikarane, som danner grunnlaget for kva saker som får merksemd i valkampen.

Gode råd om valgdekning

Har du fått LLAs valgplakat? Hvis ikke kan du laste den ned her. Plakaten har ti gode råd, blant annet inspirert av et ideal innen Public journalism; at valgkampen bør være på velgernes premisser.

Heng gjerne plakaten opp på kontoret, og bruk den som en sjekkliste noen ganger i løpet av sommeren. Plakaten gir ingen fasit, men rådene kan bidra til at valgkampen blir mer engasjerende for både lesere, politikere og journalister.

Rådene i kortversjon:

  • Kartlegg velgernes viktigste saker
  • La valget handle om innhold
  • Oppfordre til debatt
  • Skap møteplasser
  • Løft fram unge kandidater
  • Snakk med førstegangsvelgere
  • Snakk med småbarnsforeldre
  • Husk fylkestinget
  • Vurder partiprogrammene
  • Husk nettet

Hva slags valgkamp vil innbyggerne ha?

Dølen har presentert nominasjonslistene i sine tre kommuner. De har tatt en liten prat med to fra hver liste – og det er ikke listetoppene som får spalteplass. I hver sak sier også ordførerne noen ord om hva lokalavisa kan bidra med i valgkampen.

I god Public journalism-stil har de samtidig intervjuet innbyggerne om lokalvalget. De har snakket med noen eldre, noen yngre og noen midt i livet.

Innbyggerne forteller hvilke saker de synes er viktige i valgkampen, hva som skal til for at noen får stemmene deres, og hvor de ønsker å møte politikerne. De ønsker ikke bare å møte politikere på stands, men vil møte de der de valigvis treffes: På kafé, rundt lunsjbordet og lignende. Slike møteplasser har Dølen tenkt å skape framover i valgkampen.

Se alle sakene i PDF-vedlegget.

Folkets forslag til politikerne

Dølen er blant avisene som bruker public journalism som fast arbeidsmetode. De går ofte grundigere til verks enn “fem på gata” når de skal ha vanlige folks meninger inn i spaltene.

I denne saken har journalist Tone Sidsel Sanden besøkt Tine Frya. De ansatte som hun møter der er ikke nevneverdig engasjert i det kommende valget, men vil gjerne ha engasjerte politikere. De kommer med tips om hvordan politikerne bør gå fram i valgkampen.

De forteller også om hvilke saker som engasjerer, som er alt fra skole og SFO til jakt- og friluftsmuligheter. De mener at kommunesammenslåing kan bli “tunga på vektslåla” når de skal stemme, og vil gjerne vite hvem den enkelte politiker vil samarbeide med.

Reportasjeserie om Elevundersøkelsen

Da tallene fra Elevundersøkelsen kom i fjor, valgte Gjesdalbuen å presentere en skole om gangen i en grundig artikkelserie. De presenterte alle tall og intervjuet rektor og skolesjef. Men viktigst: De intervjuet elever på alle skolene. Elevene fikk kommentere resultatene fra undersøkelsen, fortelle hva som er positivt og negativt med skolen, og komme med egne forslag til forbedringer.

Serien er et godt eksempel på “public journalism”. Journalistene har oppsøkt de menneskene som statistikken handler om, og latt de få bære saken. Ofte blir elevene en kjapp bilde-case i slike saker. Her har de blitt tatt på alvor i grundige intervjuer.

Les artikkelserien i PDF-vedlegget.

Resultatene fra Elevundersøkelsen 2014 er nå tilgjengelige på Utdanningsdirektoratets Skoleporten.

Idehefte: Skap lokalt engasjement gjennom journalistikken

Finn inspirasjon til nye og engasjerende måter å jobbe på i året som kommer!

Her finner du vedlagt idéheftet om public journalism som LLA sendte til redaksjonen i vår.

Du kan lære mer om public journalism som metode på LLAs seminar om kommunestyrevalget og kommunesammenslåing 22. januar. Det er fremdeles ledige plasser! Meld deg på her.

Public Journalism har som hensikt å øke publikums deltagelse i samfunnets aktiviteter, særlig i
beslutningsprosesser på lokalt nivå. Utgangspunktet er at redaksjonen vil noe mer enn bare å referere det som skjer. I stedet for å skrive at bygda forsøples, ønsker redaksjonen at menneskene som bor der blir ansvarliggjorte og rydder opp. Samtidig kan holdningene til forsøpling endres. Kommer vi så langt, er bygda blitt bedre. Det er menneskene i bygda som har endret tilnærming, men det finnes ingen andre enn lokalvisen som kan være katalysatoren til at denne holdningen endres.

Gjennom denne typen demokratistyrkende journalistikk bidrar lokalavisen til å føre folk nærmere hverandre i lokalsamfunnet. Gjennom sin løsningsorienterte journalistikk bidrar avisen til optimisme og framtidstro. Alt dette blir i sum et levende lokalsamfunn.

Les mer om public journalism i idéheftet. Der forklarer deltakerne i LLAs pilotprosjekt Levande lokalsamfunn hvordan de har jobbet med public journalism. Du finner også gode eksempler fra disse og andre aviser.

Laget høringsinnspill fra folket

Våren 2013 startet OPP serien «Folk i sentrum». Gjennom en rekke artikler kartla de folks ønsker for Oppdal sentrum. De oppsøkte blant annet skoleelever, bankfolk, pensjonister, sentrumsbeboere, funksjonshemmede og næringsdrivende. Folk fikk tegne og forklare hvordan de ønsket at sentrum skulle bli. OPP arrangerte også folkemøte om temaet.

Bakgrunnen for serien var områdereguleringsplanen for Oppdal sentrum. Høringsfristen for planen er nå gått ut. Ett av høringsinnspillene er sendt inn av OPP på vegne av innbyggerne. Innspillet er en grundig og oversiktlig oppsummering av alle ønskene som kom fram i arbeidet med artikkelserien.

Dette er et strålende eksempel på demokratistyrkende «public journalism» der avisa har bidratt til at mange av de berørte blir hørt. Mange av de som har engasjert seg når de har blitt oppsøkt av avisa, hadde neppe deltatt i den demokratiske prosessen hvis ikke OPP hadde tatt dette initiativet.

Les folkets høringsinnspill på OPP.no

Inviterer til idédugnad om døende handlegate

Nedregate på Vinstra er et tradisjonsrikt sentrum som er i ferd med å dø ut. Flere butikker stenger dørene, og det er lite folk ute i gatene. Nå bygges ny E6 på andre sida av elva, og det diskuteres om Nedregate har ei framtid som handelsgate, eller ikke.

Tone Sidsel Sanden i Dølen samlet flere av de næringsdrivende i Nedregate til et møte for å diskutere mulige løsninger. De ble fort enige om at det er nødvendig å tenke positivt og finne løsninger i fellesskap. Hun tok også en runde ute i gatene for å prate med folket.

For å gjøre de ulike forslagene mer synlige, ble de lagt i egne bobler på sida.

- I samme avis skrev vi også en leder om temaet, og det ble lagt ut link til denne på Facebook-sida vår. Temaet skapte debatt, og det som var godt å se, var at mange kom med konkrete forslag til hva som skal til for å bevare Nedregate som handelssentrum, forteller Tone Sidsel Sanden.

Sjekk også bildebylinen til Sanden, der leserne oppfordres til å ta kontakt.

Vil skapa debatt om sentrumsplanen

Den nye sentrumsplanen for Våge ligg for tida ute til offentleg ettersyn. Avisa Tysnes er ikkje redde for å seia kva dei meiner om planen.

Skal Våge «stå på eigne bein» som kommunesentrum når ferja forsvinn, treng bygda meir hjelp enn områdeplanen til kommunen byr på, meiner Tysnes. Dei meiner det går an å strekkja seg lenger for å gjera Våge meir innbydande og spanande.

For å visa lesarane kva potensiale som finst, fekk avisa den lokale arkitektstudenten Ketil Rage til å koma med nokre alternative idear. Tysnes gir skissene god plass i avisa. I tillegg arrangerer dei utstilling og debatt.

Sjå saka og skissene i vedlegget.

Fortell leserne hvordan de kan påvirke!

Søgne og Songdalen budstikke laget en serie med artikler om kommunens skolestruktur. De hadde en tydelig vignett og en blyantformet faktaboks som forteller enkelt om fremgangen i saken og hvor folk kan sende inn sin mening. Ved å gjøre slik informasjon synlig, håper avisa å oppfordre folk til delta og benytte sjansen til å påvirke den politiske prosessen.

Dette har også gitt frukter til dekningen av politiske møter. Budstikka har begynt med faktabokser som forteller hvor møtene er, at de er åpne for publikum, og mobilnummeret til lederen av utvalget.

I artikkelserien om skolestrukturen styrte Budstikka konsekvent unna meningene til foreldreutvalg, tillitsvalgte og eksperter. Disse meningene har kommet tydelig fram i omtale av tidligere ekspertutredninger. Konklusjonene fra utredningene kommer fram i faktabokser. I stedet har journalistene brukt Facebook for å finne fram til foreldre og barn.

Spør folk flest, ikke ordfører og rådmann

Vi vil rett og slett prioritere vanlige folk, i stedet for autoriteter. For det handler om å få folket i tale. Sakene skal komme fra bunnen og opp, og det innebærer at vi i mange tilfeller må hoppe over ordfører og rådmann, og heller vende oss til folk flest. Da må vi samle trådene, delta i lokalsamfunnet, og være løsingsorienterte framfor konfliktskapende. Og målet er å styrke demokratiet.

Det skriver redaktør May S. Bjørkaas i lederen i Søvesten denne uken.

Søvesten vil begynne å praktisere deltakende journalistikk/borgerjournalistikk/public journalism i større grad enn før. De vil engasjere og ansvarliggjøre innbygerne, og begynner denne uken. De har spurt vanlige folk om hva Meieribygget skal brukes til i fremtiden. De har oppsøkt frivilligsentral, videregående skole og lunsjrom og fått mange seriøse og spennende svar.

Inviter lesere med på teater

Svenske Södra Sidan etterlyser
på Facebook folk som kunne tenke seg å gå på en teaterforestilling sammen med avisa. Södra spanderer teaterbilletten mot å få lage en sak på hva de syntes om teaterstykket.

Les Miserables. Foto: Nils Kvamsdal

Her overværer småbarnsmor Gro sitt første kommunestyremøte

Avisa Dølen inviterte småbarnsmor Gro Solberg og leder Trond Berntsen i Sør-Fron eldreråd (begge helt bakerst på bildet) med på et møte med ordføreren i Sør-Fron. Tema var den planlagte nedleggelsen av legevakten i området. Etterpå var begge til stede under kommunestyremøtet for å følge saken. Bakgrunnen for Dølens initiativ er et stort engasjement blant innbyggerne for å bevare dagens legevaktordning. Dølen har brukt mye tid på å lytte til hva folk mener. Avisa har også fungert som brobygger mellom vanlige folk og politikerne. Dette mener vi er forbilledlig journalistikk.

Les meir

La grasrota få kommentere valresultatet

“Avhengig av kven som får ordet, har både Arbeidarpartiet, Venstre, Senterpartiet og Høgre svikta Nordfjord. Kanskje allermest Høgre. – Alle er irriterte på Lødemel, seier Øien med glimt i auget.”
I forkant av stortingsvalet tok journalist Maria Hjelle i Fjordabladet turen ut på kafé for å snakka med Kvardagsklubben; ein gjeng med 10-20 eldre herremenn som kjem saman for kaffi og prat kvar dag. Saka vart løfta fram som hovudsak på framsida. Vi oppmodar avisene til å gjere som Fjordabladet: Løft fram lokale stemmer i avisa. La dei få kommentere og diskutere gårsdagens valresultat.

Les mer…

OPP trykket felles jobbsøknad for oppsagte

33 ansatte mistet jobbene over natten da eierne av Oppdal Booking sjokkerte bygda med å stenge Quality Hotell Oppdal. Avisa OPP kunne dekket denne saken på tradisjonelt vis, med dyster tittel og bilde av sinte oppsagte.
Men OPP tenkte annerledes. På framsiden er det bilde av to blide (og oppsagte) damer, med tittelen “Gi oss en jobb!” Inni avisa trykket OPP en felles jobbsøknad for alle de oppsagte.

Bildeserie med 2 bilder — bla ved å trykke på pilene
Les mer…

Kom deg ut av redaksjonslokala

Etter at ei vegtrasé-sak stod på trykk i avisa, byrja telefonen i Dølen-redaksjonen raskt å kima. Folk ville seia sitt om vegforslaget. Då tok journalist Bjørn Sletten blokk og kamera med seg ut for å møta folk. Dølen ville ha endå fleire stemmer inn i avisa.

Les mer…

Dette er Levande lokalsamfunn

Under landsmøtet i Kristiansand i helga lanserte LLA sitt nye prosjekt Levande lokalsamfunn: Vi i LLA vil hjelpe og motivere lokalavisene til å løfte og fornye journalistikken og betydningen av å gi ut lokalavis. Lokalavisa skal ikke bare informere og formidle det som skjer, men være med på å ta ansvar for å skape et bedre lokalsamfunn sammen med innbyggerne:

Bildeserie med 11 bilder — bla ved å trykke på pilene

(Alle foto: Vidar Herre)

Les mer om dette her