LLAs idé- og kunnskapsbank
For journalister, grafikere, teknikere og markedsfolk

Denne siden blir ikke oppdatert etter 31. august 2016.
Du kan fortsatt søke blant de nesten 1800 innleggene i arkivet.

Den nye idébanken finner du her: LLA-idebanken.no.

Viser arkivet for stikkord miljø

På synfaring i freda elv

Ved inngangsporten til Osøyro står eit symbol på samfunnets overkonsum og bruk-og-kast-mentalitet: Ei gamal rusten handlevogn omgjeven av plast, bildekk og anna skrot. Ein gong levde det både fisk og elveperlemusling her. No er Krabbedalselva ei elv utan liv.

Os og Fusaposten har vore på synfaring i Krabbedalselva, som er ein del av det verna Osvassdraget, for å sjå i kva grad denne delen av vassdraget får den respekten ei varig verna elv skulle hatt. Der fann dei mellom anna eit bilbatteri, syklar, ein kontorstol og anna boss.

I denne enden av elva tel me tre Rema 1000-handlevogner, to Rema 1000-korger, og diverse emballasje og anna boss samla i ein haug i elva. Som eit monument over menneskeleg likesæle.

Journalist Øystein Lid fekk ideen til reportasjen då han sykla heim frå jobb ein dag og såg det sørgelege synet.

- Eg vurderte ulike måtar å grafisk setja opp sidene med bileta av dei veste punkta i elva, og hadde planen klar før eg for på elvevandring, fortel han.

Han tok mest ståande bilete for at det skulle vera enklare å setja saman bileta til svingane som snor seg over dobbeltsida lik ei elv. Grafisk designar Marit Tøsdal Hennes utforma sidene.

Årets beste Miljøjournalister er kåret!

Hvem sier at ungdom ikke er opptatt av miljø? Når de får lære om miljøutfordringer der de bor og forstår sammenhengen mellom de lokal og globale miljøutfordringene blir de brennende engasjert.

Journalistprisen gikk til elevene ved Eid videregående skole for artikkelen Verdas åttande vidunder truga. Anne Emilie Paulsen Skipenes, Siri Nikoline Leivdal og Ørjan Rydland. Foto:Gunn Guddal

Elevene ved Tanks videregående skole fikk prisen "Beste fagartikkel for artikkelen Avfallssortering og Bossnett i Bergen. Fra venstre Rasmus Gåsemyr Tveitane, Peder Niilas Vildgren, Ingeborg Haugland og Oda Kristine Westad. Foto:Ingrid Marie Nissen

Elevene ved Saltvern skole fikk prisen “Beste film” Fjernvarmeanlegg eller ikke. Fra venstre lærer John Helge Hildahl, elevene: Mathilde Karlsen, Elisabet Danielsen, Sara Eggesvik, Vilde Røed og lærer Morten Haugen fra Saltvern skole. Foto:Ingrid Marie Nissen

Over 400 elever fra ungdomstrinnet og videregående skole har deltatt som miljøjournalister dette skoleåret. For første gang har også en 7.klasse deltatt. Elevene har bidratt med ca 100 artikler og filmer. Av disse ble 15 artikler og 2 filmer nominert til konkurransen om de beste miljøjournalistene.

Se artikkelen Årets beste miljøjournalister

Se også pressemeldingene på Nytt fra miljøjournalistene.

Mener kommuner holder tilbake miljøinformasjon

Naturvernforbundets magasin Natur & miljø sendte i høst spørsmål om miljøhåndtering til kommunene. På tross av purringer har 268 kommuner unnlatt å svare på spørsmålene. Advokat Ina Lindahl Nyrud i Norsk Journalistlag mener at dette er et brudd på miljøinformasjonsloven.

– Henvendelsen fra Natur & miljø til alle landets kommuner om utfasing av oljefyrer ligger etter min mening i kjernen av hva loven gir allmennheten rett til innsyn i, sier hun til Kommunal-Rapport.no.

Kommunal-Rapport.no presenterer listen over kommunene som ikke har besvart spørsmålene. Journalist Tor Bjarne Christensen i Natur & miljø oppfordrer lokalaviser og lokalpolitikere i kommuner som ikke har svart til å konfrontere kommuneledelsen.

Undersøkelsen til Natur & miljø viser dessuten at mange kommuner bryter forurensningsforskriften. Av de som svarte, har bare fire av ti kommuner en påkrevd oversikt over nedgravde oljetanker.

Kurs for miljøjournalister avlyst - hvorfor?

Kjempespennende kurs om miljøjournalistikk for lokaljournalister på institutt for journalistikk ble avlyst på grunn av for få påmeldte? Hmmm – er ikke lokaljournalister interessert i miljø eller er det andre grunner til at de ikke melder seg på?

Miljøjournalistene skriver om spennende lokale miljøsaker på nettavisen Miljøjournalistene.no. Lokalavisene skriver gjerne om miljøjournalistenes arbeid, men vi har tilgode å se lokalaviser som følger opp miljøjournalistenes saker. Nærhet til saken, er vel et viktig kriterie for å få folk til å lese en artikkel?

Ved siden av å oppnå økt kunnskap om miljø, har Miljøjournalistene som mål å oppnå økt engasjement om lokale miljøutfordringer. Kunne vært moro å høre om lokalaviser som bidrar til dette. Morsomt å høre lokaljournalistenes synspunkter på det å skrive om lokale miljøutfordringer?

Miljøstatus i Norge, er en ypperlig kilde for journalistene. Her kan man både finne faktainformasjon og bruke kartet for å finne lokale miljødata. I tillegg finnes det fylkesvis Miljøstatus sider hvor man kan finne mye spennende lokal og regional miljøinformasjon. Se Miljøstatus.no. Her er et eksempel på noen lokale miljødata fra Fredrikstadområdet.

Kva skjer med plasten folk sorterer?

“Husstandar i Stranda kommune måtte i fjor leggje seg til vanen med å kjeldesortere plast. Ettersom det blir henta i same renovasjonsbilsompapp og papir, blir det då blanda og brent? Bli med Eva Karin Fossheim på jobb og sjå kvar plasten endar opp”, skriv Sunnmøringen God sak laga av journalist Maria Nerhus.