LLAs idé- og kunnskapsbank
For journalister, grafikere, teknikere og markedsfolk

Denne siden blir ikke oppdatert etter 31. august 2016.
Du kan fortsatt søke blant de nesten 1800 innleggene i arkivet.

Den nye idébanken finner du her: LLA-idebanken.no.

Viser arkivet for stikkord lokalvalg

Slik kan kommunestyret bli

Tysvær Bygdeblad har tippa kven dei trur kjem inn i kommunestyret, og forklarer kvifor dei tippar som dei gjer. Dei har basert seg på den politiske temperaturen dei siste vekene, slik dei har opplevd han. Dei presenterer også ei vurdering av kven dei trur kjem til å samarbeida etter valet.

Flyttes valgkampen til sosiale medier?

Eidsvoll Ullensaker blad har tatt tempen på politikernes aktivitet i sosiale medier. De har funnet ut at selfies er en populær måte å profilere seg selv på. Journalist Bjørn Inge Rødfors tok tak i selfie-temaet og intervjuet politikere om deres forhold til og erfaringer med selfies.

Han intervjuet også statsviter Svein Tore Marthinsen som har skrevet bok om politisk kommunikasjon. Statsviteren forteller at politikere som bruker kanaler som Facebook, Twitter, Instagram og YouTube har et fortrinn i valgkampen. Og bruken øker. Men lokalavisoppslag, ansikt-til-ansikt-møter og god politikk er fortsatt viktig.

Interessant sak, som er lett å illustrere med morsomme bilder!

Utfordra ordføraren med gamalt valflesk

Sogn Avis har utfordra ordføraren i Lærdal på valflesket frå førre val. Fleire konkrete planar for perioden er framleis ikkje gjennomført, og ordføraren får forklara seg punkt for punkt.

Lærdal har ein utfordrande periode bak seg med både storbrann og flaum, noko som får delar av skulda. No lovar ordføraren å kutta i valflesket.

Mennesket bak politikaren

VestnesAvisa har intervju med listetoppane for alle partia som stiller til kommunevalet. Men dette er ikkje typiske politikarintervju. I staden har journalist Torstein Sønstabø skrive portrettintervju fri for politikk, med unntak av at dei får uttale seg om kva som er deira hjartesak. Dei får ikkje gå inn på det politiske rundt saka eller drive noko form for valkamp.

– Intervjurunden er utelukkande meint for at våre lesarar kan få eit inntrykk av kven desse personane er utafor den politiske arena. Eg har difor meir merksemd retta mot fritidsaktivitetar, oppvekst, utdanning og arbeid/arbeidserfaring, fortel Sønstabø.

Gode råd om valgdekning

Har du fått LLAs valgplakat? Hvis ikke kan du laste den ned her. Plakaten har ti gode råd, blant annet inspirert av et ideal innen Public journalism; at valgkampen bør være på velgernes premisser.

Heng gjerne plakaten opp på kontoret, og bruk den som en sjekkliste noen ganger i løpet av sommeren. Plakaten gir ingen fasit, men rådene kan bidra til at valgkampen blir mer engasjerende for både lesere, politikere og journalister.

Rådene i kortversjon:

  • Kartlegg velgernes viktigste saker
  • La valget handle om innhold
  • Oppfordre til debatt
  • Skap møteplasser
  • Løft fram unge kandidater
  • Snakk med førstegangsvelgere
  • Snakk med småbarnsforeldre
  • Husk fylkestinget
  • Vurder partiprogrammene
  • Husk nettet

Hva slags valgkamp vil innbyggerne ha?

Dølen har presentert nominasjonslistene i sine tre kommuner. De har tatt en liten prat med to fra hver liste – og det er ikke listetoppene som får spalteplass. I hver sak sier også ordførerne noen ord om hva lokalavisa kan bidra med i valgkampen.

I god Public journalism-stil har de samtidig intervjuet innbyggerne om lokalvalget. De har snakket med noen eldre, noen yngre og noen midt i livet.

Innbyggerne forteller hvilke saker de synes er viktige i valgkampen, hva som skal til for at noen får stemmene deres, og hvor de ønsker å møte politikerne. De ønsker ikke bare å møte politikere på stands, men vil møte de der de valigvis treffes: På kafé, rundt lunsjbordet og lignende. Slike møteplasser har Dølen tenkt å skape framover i valgkampen.

Se alle sakene i PDF-vedlegget.

Hva lovet de i forrige valgkamp?

Gjesdalbuen har sett på hva partiene lovet før forrige valg, og hva de faktisk har gjort. De har konsentrert seg om partiene som har hatt makten den siste perioden. Noen løfter er blitt innfridd, mens andre løfter har blitt brutt – eller har vært rent valgflesk.

For eksempel lovet alle partiene bedre ungdomstilbud, enten ungdomshus eller andre uorganiserte aktiviteter. Ungdomstilbudet er akkurat det samme i dag som det var før valget.

Oversiktlig og informativt stoff!

Sjekk også hvordan Fanaposten dekket nye valgløfter fra Arbeiderpartiet før valget i 2011. De oppfordrer leserne til å klippe ut løftene og henge dem på kjøleskapet om Arbeiderpartiet får makten.

Fylkestingsvalget relevant for ungdom

18 år gamle Vetle Langedahl går på Hammerfest videregående skole. Til høsten kan han bli valgt inn på Fylkestinget. I intervju med Hammerfestingen forteller han at han vil jobbe for at elevene skal bli i skolen og trives bedre.

Videregående skole er sammen med samferdsel og regional planlegging og utvikling de viktigste oppgavene til fylkeskommunen. Fylkeskommunen sine oppgaver er altså spesielt relevante for unge velgere.

Hvilke saker med konsekvenser for ungdommer i ditt område kan komme opp i fylkestinget kommende periode? Hva mener lokale ungdommer om disse sakene – og hva mener partiene?

I det siste ideheftet til LLA kan du finne flere tips og eksempler på saker om kommune- og fylkestingsvalget. Der finner du også ideer til saker om kommunereformen. Ideheftet ble sendt ut til alle LLA-avisene denne uken.

Korleis blir fylkestinget?

I dag møter ni representantar frå Ryfylke på fylkestinget. Etter valet neste år kan det bli ein eller to, skriv Strandbuen. Dei har tatt utgangspunkt i valresultatet frå 2011, og sett på kvar lokale representantar er plasserte på partilistene til neste val. Berre Ap har ein kandidat frå Ryfylke på sikker plass.

- Det er dramatisk for Ryfylke om me står att med ein eller to på fylkestinget, seier Finnøy-ordførar og fylkestingsrepresentant Gro Skartveit (V). Ho fryktar at det vil bli vanskelegare å få gjennom gode Ryfylke-saker om dei lokale representantane forsvinn.

Har de lokale representantar på partilistene til fylkestinget?

Kvar går veljarane?

Tysvær Bygdeblad har gjennomført ei lokal måling i samarbeid med Norfakta Markedsanalyse. Målinga viser at posisjonspartiet Høgre går tilbake, medan opposisjonspartiet Arbeidarpartiet går fram og ligg an til å verta det største partiet i kommunen. Høgre gjev statsbudsjettet og regjeringsposisjonen sin del av skulda. De peikar òg på at dei no har hatt ordføraren i to periodar.

Tysvær Bygdeblad har også spurt innbyggjarane kva dei stemte ved førre lokalval. I avisa syner dei fram kvar dei ulike partia sine veljarar stiller seg i dag. Interessante tal, som redaktøren analyserer.

Bildeserie med 3 bilder — bla ved å trykke på pilene

En førstegangsvelgers refleksjoner

Sortlandsavisa har gått i gang med en reportasjeserie om førstegangsvelgere. Den første ungdommen de har intervjuet, 18 år gamle Jon Blekastad, er interessert i politikk og sikker på at han skal bruke stemmeretten sin. Han mener at ungdommer ikke har noen unnskyldning for ikke å stemme.

Samtidig tror den engasjerte 18-åringen at mange omtrent ikke vet forskjell på Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet. – Vi burde begynne med litt folkeopplysning, sier han.

– Folk er nok ikke klare over hvor mye som er politikk. Alt som engasjerer de har på en eller annen måte en plass innenfor det politiske systemet, sier han engasjert, og nevner blant annet idrett og snøskuterkjøring som saker som ungdom engasjeres av, men som de kanskje ikke er klar over at har en plass i politikken.

Det første valget er stort og viktig, og en førstegangsvelgers tanker kan sette i gang tankeprosesser hos flere.

Før kommunevalget i 2011 var det flere aviser som fulgte utvalgte førstegangsvelgere på veien mot stemmeurnene. Se for eksempel denne saken som Budstikkas ungdomsredaksjon laget.

I møte med nominasjonskomiteen

Anders Totland i Sunnhordland har vore med nokre av partia sine nominasjonskomitear på planleggjingsmøte. Ei fin og informativ sak der lesarane får eit innblikk i ein viktig del av den demokratiske prosessen.

Nominasjonskomiteane skal fylla vallistene og har dermed stor makt over kven som vert valde inn i kommunestyret. Kven som står på listene, kan også verka inn på kor mange stemmar partiet får. Det er derfor interessant å sjå korleis komiteane jobbar.

Roy Sverre Amundsen i nominasjonskomieteen til Arbeidarpartiet fortel til Sunnhordland at dei må tenkja på både kjønn, geografi, alder og nyrekruttering når dei set saman lista. Lista skal verta vedtatt av partiet sitt nominasjonsmøte, men ifølgje Aud Berit Alsaker Haynes har lista frå nominasjonskomiteen aldri blitt endra i nominasjonsmøtet til Ap.

Korleis jobbar nominasjonskomiteane i dykkar kommunar? Er det vanskeleg å få til ei god breidde på lista? Eller er det kanskje vanskeleg å få folk til å stå på lista i det heile?

Klarer Øksnes å fylle setene?

Ett år før valget er det bare én av de folkevalgte i Øksnes kommune som er sikker på at hun vil stille til gjenvalg om hun blir spurt. Det ble klart da Øksnesavisa spurte alle med fast plass i kommunestyret:

Om nominasjonskomiteen spør deg om du tar gjenvalg til neste års kommunevalg, hva svarer du da i dag? Ja, nei eller vet ikke per i dag.

Mange er usikre på hva de vil svare, og begrunner dette med tidspress, store arbeidsmengder, et ønske om mer tid til familie og det faktum at mange har sittet relativt lenge i politikken og at det er på tide med nye koster og ideer.

Et godt eksempel på at det kan komme spennende nyheter ut av en ringerunde.

Sjekk også Kanalens sak om samme tema.

Meiningsmålingar er godt lesestoff

Bildeserie med 4 bilder — bla ved å trykke på pilene

Eitt år før kommunevalet har Grannar køyrd partibarometer for kommunane sine, Etne og Vindafjord. Den politiske målinga ga grunnlag for interessante saker om korleis det politiske landskapet kan verta.

I tillegg til politisk måling, la Grannar inn spørsmål om kommunereform, eit tema som blir sentralt i komande valkamp. Saka bygde dei ut med å snakka med tilfeldige personar om temaet.

- Det direkte resultatet har blitt fire oppslag med doble sider. Me har også brukt førstesida godt til å marknadsføra oppslaga. Responsen har vore god, ikkje minst frå dei lokale partia som nå er i gang med nominasjonsproesess og valprogram, fortel redaktør Arne Frøkedal.

Grannar er godt nøgd med tabellane som Norfakta leverte. Norfakta tilbyr lokale politiske meiningsmålingar for LLAs medlemsaviser. Lokale meiningsmålingar er godt lesestoff og kan vera grunnlag for interessante analysar.

Flertall for å trekke seg fra kommunestyret

En ringerunde til de folkevalgte kan gi interessante resultater. Kanalen har funnet ut at det vil bli store endringer i kommunestyret etter neste valg. 58 prosent av dagens folkevalgte i Nome sier nei til gjenvalg i 2015. Tidsklemma og manglende motivasjon er begrunnelsen.

- Jeg opplever at det blir litt mer krevende for hver gang vi skal sette sammen en ny liste, sier Jan Thorsen, leder i Nome SPs nominasjonskomité til Kanalen.

Interessant sak og flott presentasjon i Kanalen. Se hele saken i vedlegget.

Se også den vedlagte valgkalenderen. Redaksjonen skal også ha fått denne tilsendt i posten. Der finner dere tips til valgsaker måned for måned fram til valget.

Lokalavisene, innsyn og lokalvalg

“Dersom hverken kommunene eller lokalavisen forstår at innsyn i beslutningsprosessene er en nøkkel til mer engasjement i kommunene, er det liten grunn til å håpe for at flere vil bruke stemmeretten til høsten.” Dette skriver journalist Per Anders Johansen i Aftenposten i en kommentar.

Les mer…