LLAs idé- og kunnskapsbank
For journalister, grafikere, teknikere og markedsfolk

Denne siden blir ikke oppdatert etter 31. august 2016.
Du kan fortsatt søke blant de nesten 1800 innleggene i arkivet.

Den nye idébanken finner du her: LLA-idebanken.no.

Viser arkivet for stikkord levandelokalsamfunn

Kva vil innbyggjarane at kommunen skal prioritera?

Samnanger kommune fekk ti uventa millionar til investeringar. Samningen spurde innbyggjarane – på Facebook og i gata – korleis de ville at kommunen skal bruka pengane. Me fekk mange gode svar.

Kanskje ein idé no når det nye kommunestyret skal laga sitt første budsjett?

Videointervju: Solabuer spør, listetoppene svarer

Solabladet ba ti solabuer stille spørsmål de vil ha svar på fra listetoppene. Alle listetoppenes svar ligger tilgjengelig i små videosnutter på Solabladets nettside.

Solabladet har også en video med oppsummering av alle listetoppenes hjertesaker.

Finn videoene på Solabladets valg-side.

Tok politikarane med på bedriftslunsj

Guro Vollen i Dølen tok med listetoppane i Nord-Fron til kantina hjå Gudbrandsdal Energi. Der fekk dei tilsette i bedrifta lufte sine tankar og stille spørsmål direkte til politikarane.

– Det var vel utanfor komfortsonene for alle involverte, trur Guro, men legg til at attendemeldingane frå både politikarar og arbeidsplassane var det var nyttig og artig.

Dølen gjer liknande stunt i dei andre midtdalskommunane. Bjørn møter på ein ungdomsklubb med politikarane, medan Tone skal ut til ei anna bedrift.

Velgernes valg

Bildeserie med 4 bilder — bla ved å trykke på pilene

Før Søgne og Songdalen budstikke gikk i gang med årets valgdekning, kartla de hvilke saker innbyggerne er opptatt av. Nå er det disse sakene som får oppmerksomhet i avisa. Målet er å lage journalistikk på velgernes premisser. Partiene og politikerne får ikke styre valgdekningen.

Budstikka engasjerte Norfakta, som spurte 800 innbyggere i Søgne og Songdalen om hvilke saker som er viktigst til lokalvalget. I tillegg gjorde de dybdeintervju med 30 innbyggere.

Barnehage/skole, eldreomsorg/pleie og E39/lokalvei var de tre toppsakene i begge kommunene. Saker som svømmehall, eiendomsskatt og innvandring kom langt ned på listen.

Avisa kan også se hvilke velgere som er opptatt av hvilke saker. For eksempel var det ingen Frp-velgere som svarte at eiendomsskatt var en viktig sak.

– Men når vi kommer ned på et sånt detaljnivå, begynner det å bli snakk om små utvalg. Det er viktig å ha en viss forståelse for statistikk før man begynner å tolke resultatene, eventuelt å få hjelp fra andre, råder redaktør Roar Osmundsen.

Avisa passer også på å ha velgerne på topp i sakene, for å vise at avisa faktisk ønsker vanlige folks meninger. Fakta kommer i faktabokser og grafer.

Hvorfor stemmer de som de gjør?

Sandnesposten legger vekt på velgerne når de presenterer partiene som stiller til valg. Hvem er de ulike partienes velgere, og hvorfor stemmer de som de gjør?

– Det har vært litt utfordrende å finne velgere, spesielt fra småpartiene. Vi har jo hatt som kriterie at velgerne ikke skal ha noen roller i de ulike partiene, dermed har det vært begrenset hvor mye de aktive politikerne har kunnet hjelpe oss. Men noen hint om aktuelle kandidater har vi fått, forteller redaktør Frode M. Gjerald.

Noen legger ned - men noen klarer seg

To butikker i Honningsvåg stengte på grunn av dårlige salgstall. Finnmarksposten intervjuer butikkeierne om hvorfor de legger ned. Men journalist Ellisiv Brattfjord tar det et skritt videre og intervjuer også noen butikkeiere som klarer seg godt. Slik får leserne presentert noen mulige løsninger, og ikke bare et problem.

Kva seier folket?

Gjesdalbuen starta serien “Kva seier folket?” i mars. Dei besøker folk der dei er. I kantina, rundt kjøkkenbordet, på kafeen eller andre stader. Dei spør kva som er viktig for folk i kommunen, kva som er bra og kva som bør bli betre.

Målet er å få folket sitt svar på kva lokalpolitikarane bør satsa på. I kvar sak får partia svara på ønska frå folket.

Slik er det innbyggjarane, og ikkje politikarane, som danner grunnlaget for kva saker som får merksemd i valkampen.

Gode råd om valgdekning

Har du fått LLAs valgplakat? Hvis ikke kan du laste den ned her. Plakaten har ti gode råd, blant annet inspirert av et ideal innen Public journalism; at valgkampen bør være på velgernes premisser.

Heng gjerne plakaten opp på kontoret, og bruk den som en sjekkliste noen ganger i løpet av sommeren. Plakaten gir ingen fasit, men rådene kan bidra til at valgkampen blir mer engasjerende for både lesere, politikere og journalister.

Rådene i kortversjon:

  • Kartlegg velgernes viktigste saker
  • La valget handle om innhold
  • Oppfordre til debatt
  • Skap møteplasser
  • Løft fram unge kandidater
  • Snakk med førstegangsvelgere
  • Snakk med småbarnsforeldre
  • Husk fylkestinget
  • Vurder partiprogrammene
  • Husk nettet

Hva slags valgkamp vil innbyggerne ha?

Dølen har presentert nominasjonslistene i sine tre kommuner. De har tatt en liten prat med to fra hver liste – og det er ikke listetoppene som får spalteplass. I hver sak sier også ordførerne noen ord om hva lokalavisa kan bidra med i valgkampen.

I god Public journalism-stil har de samtidig intervjuet innbyggerne om lokalvalget. De har snakket med noen eldre, noen yngre og noen midt i livet.

Innbyggerne forteller hvilke saker de synes er viktige i valgkampen, hva som skal til for at noen får stemmene deres, og hvor de ønsker å møte politikerne. De ønsker ikke bare å møte politikere på stands, men vil møte de der de valigvis treffes: På kafé, rundt lunsjbordet og lignende. Slike møteplasser har Dølen tenkt å skape framover i valgkampen.

Se alle sakene i PDF-vedlegget.

Folkets forslag til politikerne

Dølen er blant avisene som bruker public journalism som fast arbeidsmetode. De går ofte grundigere til verks enn “fem på gata” når de skal ha vanlige folks meninger inn i spaltene.

I denne saken har journalist Tone Sidsel Sanden besøkt Tine Frya. De ansatte som hun møter der er ikke nevneverdig engasjert i det kommende valget, men vil gjerne ha engasjerte politikere. De kommer med tips om hvordan politikerne bør gå fram i valgkampen.

De forteller også om hvilke saker som engasjerer, som er alt fra skole og SFO til jakt- og friluftsmuligheter. De mener at kommunesammenslåing kan bli “tunga på vektslåla” når de skal stemme, og vil gjerne vite hvem den enkelte politiker vil samarbeide med.

Reportasjeserie om Elevundersøkelsen

Da tallene fra Elevundersøkelsen kom i fjor, valgte Gjesdalbuen å presentere en skole om gangen i en grundig artikkelserie. De presenterte alle tall og intervjuet rektor og skolesjef. Men viktigst: De intervjuet elever på alle skolene. Elevene fikk kommentere resultatene fra undersøkelsen, fortelle hva som er positivt og negativt med skolen, og komme med egne forslag til forbedringer.

Serien er et godt eksempel på “public journalism”. Journalistene har oppsøkt de menneskene som statistikken handler om, og latt de få bære saken. Ofte blir elevene en kjapp bilde-case i slike saker. Her har de blitt tatt på alvor i grundige intervjuer.

Les artikkelserien i PDF-vedlegget.

Resultatene fra Elevundersøkelsen 2014 er nå tilgjengelige på Utdanningsdirektoratets Skoleporten.

Hvem er viktige for lokalbefolkningen?

Da Eldar Solum sluttet som fastlege i Sande etter 36 år, fikk leserne bli kjent med etterfølgeren hans i Sande Avis. Den nye legen har 1300 pasienter på pasientlisten, og vil bli viktig for lokalbefolkningen framover.

Sande Avis ønsker å presentere nye ansatte som de vet at vil få innvirkning i lokalsamfunnet.

- Dette er mennesker som vil spille en viktig rolle for innbyggerne i Sande. Vi fikk utrolig mange treff på saken på vår nettavis, forteller redaktør Hege Frostad Dahle.

Inviterer til idédugnad om døende handlegate

Nedregate på Vinstra er et tradisjonsrikt sentrum som er i ferd med å dø ut. Flere butikker stenger dørene, og det er lite folk ute i gatene. Nå bygges ny E6 på andre sida av elva, og det diskuteres om Nedregate har ei framtid som handelsgate, eller ikke.

Tone Sidsel Sanden i Dølen samlet flere av de næringsdrivende i Nedregate til et møte for å diskutere mulige løsninger. De ble fort enige om at det er nødvendig å tenke positivt og finne løsninger i fellesskap. Hun tok også en runde ute i gatene for å prate med folket.

For å gjøre de ulike forslagene mer synlige, ble de lagt i egne bobler på sida.

- I samme avis skrev vi også en leder om temaet, og det ble lagt ut link til denne på Facebook-sida vår. Temaet skapte debatt, og det som var godt å se, var at mange kom med konkrete forslag til hva som skal til for å bevare Nedregate som handelssentrum, forteller Tone Sidsel Sanden.

Sjekk også bildebylinen til Sanden, der leserne oppfordres til å ta kontakt.

Vil skapa debatt om sentrumsplanen

Den nye sentrumsplanen for Våge ligg for tida ute til offentleg ettersyn. Avisa Tysnes er ikkje redde for å seia kva dei meiner om planen.

Skal Våge «stå på eigne bein» som kommunesentrum når ferja forsvinn, treng bygda meir hjelp enn områdeplanen til kommunen byr på, meiner Tysnes. Dei meiner det går an å strekkja seg lenger for å gjera Våge meir innbydande og spanande.

For å visa lesarane kva potensiale som finst, fekk avisa den lokale arkitektstudenten Ketil Rage til å koma med nokre alternative idear. Tysnes gir skissene god plass i avisa. I tillegg arrangerer dei utstilling og debatt.

Sjå saka og skissene i vedlegget.

Hva er lesernes ønskesak?

Er det noe du brenner for som du synes at blir skrevet for lite om i avisene? Er det noe du er nysgjerrig på, eller kanskje synes at er dumt, leit eller spennende? spurte Arendals Tidende.

Hver torsdag kl 12 har Arendals Tidende vært på Torvet for å ta imot ønsker fra publikum. Ønskesakene har de trykket neste uke. En fin måte å komme nærmere leserne og få ideer utenfra!

Dessverre har Arendals Tidende erfart at det kan være vanskelig å motivere folk til å komme med ønsker. De legger derfor Ønskesaken på hylla etter sommeren, men ser ikke bort fra at de drar den fram igjen neste sommer.

Fortell leserne hvordan de kan påvirke!

Søgne og Songdalen budstikke laget en serie med artikler om kommunens skolestruktur. De hadde en tydelig vignett og en blyantformet faktaboks som forteller enkelt om fremgangen i saken og hvor folk kan sende inn sin mening. Ved å gjøre slik informasjon synlig, håper avisa å oppfordre folk til delta og benytte sjansen til å påvirke den politiske prosessen.

Dette har også gitt frukter til dekningen av politiske møter. Budstikka har begynt med faktabokser som forteller hvor møtene er, at de er åpne for publikum, og mobilnummeret til lederen av utvalget.

I artikkelserien om skolestrukturen styrte Budstikka konsekvent unna meningene til foreldreutvalg, tillitsvalgte og eksperter. Disse meningene har kommet tydelig fram i omtale av tidligere ekspertutredninger. Konklusjonene fra utredningene kommer fram i faktabokser. I stedet har journalistene brukt Facebook for å finne fram til foreldre og barn.

Spør folk flest, ikke ordfører og rådmann

Vi vil rett og slett prioritere vanlige folk, i stedet for autoriteter. For det handler om å få folket i tale. Sakene skal komme fra bunnen og opp, og det innebærer at vi i mange tilfeller må hoppe over ordfører og rådmann, og heller vende oss til folk flest. Da må vi samle trådene, delta i lokalsamfunnet, og være løsingsorienterte framfor konfliktskapende. Og målet er å styrke demokratiet.

Det skriver redaktør May S. Bjørkaas i lederen i Søvesten denne uken.

Søvesten vil begynne å praktisere deltakende journalistikk/borgerjournalistikk/public journalism i større grad enn før. De vil engasjere og ansvarliggjøre innbygerne, og begynner denne uken. De har spurt vanlige folk om hva Meieribygget skal brukes til i fremtiden. De har oppsøkt frivilligsentral, videregående skole og lunsjrom og fått mange seriøse og spennende svar.

KOSTRA-samarbeid

I samband med kommunebudsjetta har det blitt henta inn KOSTRA-tal for kommunane til LLA sine pilotaviser Gjesdalbuen, OPP, Dølen og Søgne og Songdalen Budstikke. Å samanlikna seg med andre kommunar enn berre nabokommunane kan vera spennande, både for avis og lesar. Sjå oppslaget til Dølen.

Les mer…

Her overværer småbarnsmor Gro sitt første kommunestyremøte

Avisa Dølen inviterte småbarnsmor Gro Solberg og leder Trond Berntsen i Sør-Fron eldreråd (begge helt bakerst på bildet) med på et møte med ordføreren i Sør-Fron. Tema var den planlagte nedleggelsen av legevakten i området. Etterpå var begge til stede under kommunestyremøtet for å følge saken. Bakgrunnen for Dølens initiativ er et stort engasjement blant innbyggerne for å bevare dagens legevaktordning. Dølen har brukt mye tid på å lytte til hva folk mener. Avisa har også fungert som brobygger mellom vanlige folk og politikerne. Dette mener vi er forbilledlig journalistikk.

Les meir

Er DIN ordfører flink til å involvere innbyggerne i budsjettet?

Ordførar Kjetil Hestad på Tysnes spør innbyggerne i kommunen om hjelp når arbeidet med årets kommunebudsjett starter opp. Lørdag skrev han følgende på Facebook:

Sjekk om DIN ordfører gjør det samme! Hvis ikke: Ta saken i egne hender.

La grasrota få kommentere valresultatet

“Avhengig av kven som får ordet, har både Arbeidarpartiet, Venstre, Senterpartiet og Høgre svikta Nordfjord. Kanskje allermest Høgre. – Alle er irriterte på Lødemel, seier Øien med glimt i auget.”
I forkant av stortingsvalet tok journalist Maria Hjelle i Fjordabladet turen ut på kafé for å snakka med Kvardagsklubben; ein gjeng med 10-20 eldre herremenn som kjem saman for kaffi og prat kvar dag. Saka vart løfta fram som hovudsak på framsida. Vi oppmodar avisene til å gjere som Fjordabladet: Løft fram lokale stemmer i avisa. La dei få kommentere og diskutere gårsdagens valresultat.

Les mer…

OPP trykket felles jobbsøknad for oppsagte

33 ansatte mistet jobbene over natten da eierne av Oppdal Booking sjokkerte bygda med å stenge Quality Hotell Oppdal. Avisa OPP kunne dekket denne saken på tradisjonelt vis, med dyster tittel og bilde av sinte oppsagte.
Men OPP tenkte annerledes. På framsiden er det bilde av to blide (og oppsagte) damer, med tittelen “Gi oss en jobb!” Inni avisa trykket OPP en felles jobbsøknad for alle de oppsagte.

Bildeserie med 2 bilder — bla ved å trykke på pilene
Les mer…

Hvem tør å gi folket mer makt? Utfordre lokale politikere

“Demokrati kan ikke avgrenses til det å stemme hvert fjerde år på en politisk klasse som skal representere oss og ta beslutninger på våre vegne. Vanlige medborgere må få mulighet og rett til å delta i politiske beslutningsprosesser og påvirke hvordan samfunnet skal utvikles. I årets valgkamp har ingen partier så langt kommet med løfter om å fornye eller fordype demokratiet. Vi har formulert tre forslag til reformer som vil innebære økt politisk innflytelse for vanlige medborgere. Er det noen av partiene som tør å ta tak i disse forslagene og love mer makt til folket?”, skriver Camilla Hansen student ved Universitetet i Bergen, Einar Braathen, forsker ved Norsk institutt for by- og regionsforskningstipendiat, Universitetet i Oslo , og Sveinung Legard, stipendiat, i en kronikk i Aftenposten i dag.

(skjermdump fra aftenposten.no)
Les mer…

Send en journalist ut på kafé

Hele Sortland går på kafé. Det gjorde SortlandsAvisa også. For å høre og se på alle de andre. Glimrende bildelegging på saken, og fin layout. En god reportasje fra folks hverdag. Tekst og foto: Kristine Lindebø.

Les mer…

Korleis vil vi ha det når vi kjem på sjukeheimen?

Under vignetten “Midt i verda” har Dølen snakka med folk om korleis dei vil ha det den dagen dei kjem på gamleheimen. Som ei av fire pilotaviser i LLAs prosjekt Levande lokalsamfunn, er Dølen no endå tettare på lesarane sine.

Les mer…

Kom deg ut av redaksjonslokala

Etter at ei vegtrasé-sak stod på trykk i avisa, byrja telefonen i Dølen-redaksjonen raskt å kima. Folk ville seia sitt om vegforslaget. Då tok journalist Bjørn Sletten blokk og kamera med seg ut for å møta folk. Dølen ville ha endå fleire stemmer inn i avisa.

Les mer…

Inviterte leserne til pizzatreff

Svelviksposten sliter med synkende papiropplag, men økende nettreff. Derfor inviterte avisa til pizzatreff, for å få lesernes mening om avisa. Resultatet ble blant annet fem nye helårsabonnenter.

(foto: Kent Stian Håkonsen, Svelviksposten)

Redaktør Dag E. Wathne i Svelviksposten inviterte til pizzamøte for å høre hva grasrota mener om lokalavisa si.
– Selv om jeg – etter tre-fire år som pizzakokk på samme sted, i tillegg til redaktørjobben, ikke lenger spiser pizza, så ble det et svært begivenhetsrikt møte. Jeg «dro» historien tilbake til 1863, den gang Anthon Schrøder kom roende fra Holmestrand handelstrykkeri, for å etablere avis i vor smule by, til den situasjonen vi befinner oss i akkurat nå, med synkende papiropplag – men økende netttreff, sier Wathne.
Og det var akkurat dette siste avisa fikk tilbakemeldinger på.
– Leserne våre – enten abonnenter eller nettbrukere – mente vi gav litt for mye av oss selv på nettet. Vi hadde en nedgang i fjor på et 40-talls abonnenter, mens nett-tallet øker. Men det ble en kveld fullt av gode tips, og av 14 til stede noterte vi fem nye helårsabonnement, og pizza koster ikke så mye at dette stod i fare for å gå i minus, forteller redaktøren.

Her er artikkelen som ble laget i forbindelse med pizzatreffet:

Lokalavisa møtte leserne – med pizza og mineralvann:
Mange meninger om “blækka”

Vi får ta det som et tegn på at de fleste er rimelig godt fornøyde med sin lokalavis, at mandagens invitasjon til åpent møte ikke ble overfylt av lesere for å diskutere Svelviks-postens innhold og posisjon.
Kent Stian Håkonsen
redaksjon@svelviksposten.no

At mediebransjen og særlig aviser er inne i en stor omveltningsperiode er det ingen tvil om. Dagens samfunn blir mer og mer elektronisk, og dagsaktuelle nyheter har gått over til å bli gamle etter en time. Svelviksposten har de senere år gått ned i opplagstall, som i for seg ikke skiller seg fra resten av Norge. Mandag inviterte vi våre lesere til Dreggen hvor vi ønsket innspill, skryt og ikke minst hva kan bli bedre på.
– For min del hadde jo vi Svelviksposten her på Dreggen, men vi valgte til slutt å si den opp, ingen gidder jo å betale for noe man ikke får, og selv etter flere runder med klager så ble ikke ting bedre, sa Steen Nilsen.
Og de som hadde møtt opp, nikket seg skjønt enig i den påstanden. Kommer ikke avisen i postkassen torsdag morgen, skal det ikke gå svært lenge før misnøyen blir stor.
– Jeg savner litt mer dybde-saker i avisen, særlig i disse dager med katastrofetall fra Svelvik kommune, sa Else Høyer Tangen.
– Vi har jo lyst til å grave dypere i saker, men det er jo et bemanningsproblem siden det er saker som krever ekstra mye ressurser, svarte redaktør Dag E. Wathne.
Ellers var det gjensidig oppfattelse blant de oppmøtte at vi er kanskje litt for “flinke” på internettet, og at vi kan stramme inn litt der. Vi har en meget populær nettside, men den gir oss så langt ikke mye i inntekt sammenliknet med papirutgaven. Her har vi nå også fått nytt tilbud, hvor man kan abonnere på Svelviksposten som eAvis.
Jan Kjølstad, som var med på oppstarten av Svelviksposten, eller Svelvik Nytt som den het den gang på 1980-tallet, rundet av med en oppfordring:
– Vi som har unger og familie kan kanskje bli enda flinkere til og gi bort abonnement på Svelviksposten i gave, til de utflyttede familiemedlemmer.

Dette er Levande lokalsamfunn

Under landsmøtet i Kristiansand i helga lanserte LLA sitt nye prosjekt Levande lokalsamfunn: Vi i LLA vil hjelpe og motivere lokalavisene til å løfte og fornye journalistikken og betydningen av å gi ut lokalavis. Lokalavisa skal ikke bare informere og formidle det som skjer, men være med på å ta ansvar for å skape et bedre lokalsamfunn sammen med innbyggerne:

Bildeserie med 11 bilder — bla ved å trykke på pilene

(Alle foto: Vidar Herre)

Les mer om dette her