LLAs idé- og kunnskapsbank
For journalister, grafikere, teknikere og markedsfolk

Denne siden blir ikke oppdatert etter 31. august 2016.
Du kan fortsatt søke blant de nesten 1800 innleggene i arkivet.

Den nye idébanken finner du her: LLA-idebanken.no.

Viser arkivet for stikkord kommunelova

Lukking av offentlege møte

“Politikarane i Kvam opptredde i strid med lova då dei måndag kveld var samla i rådhuset for å drøfta budsjettet 12 timar før det ordinære formannskapsmøtet tysdag. Det var ikkje sendt offentleg innkalling, og dørene var lukka for ålmenta.” Hordaland Folkeblad hadde sist fredag på trykk ei god sak om ukultur blant folkevalde.

Les mer…

Korleis er alkoholpraksisen i kommunen?

“Det er stor forskjell på alkoholpraksisen i Stranda kommune. Kommunetilsette får ikkje alkohol i det heile, medan det vankar ofte øl, vin og sprit når styret i Strandafjellet KF er samla.” Sindre Omenås i Sunnmøringen har sett på økonomien og rekneskapa til dei to kommunale føretaka i Stranda.

Les mer…