LLAs idé- og kunnskapsbank
For journalister, grafikere, teknikere og markedsfolk

Denne siden blir ikke oppdatert etter 31. august 2016.
Du kan fortsatt søke blant de nesten 1800 innleggene i arkivet.

Den nye idébanken finner du her: LLA-idebanken.no.

Viser arkivet for stikkord kommentarer

Aftenpostens redaksjon - Bak forsiden

“På denne FB-siden ønsker vi i Aftenpostens redaksjon å vise frem hvordan vi jobber for å lage nyhetssakene du ser og leser i kanalene våre. Vi vil gjøre det ved å åpne dørene og dele hverdagen til åtte av kollegene våre. De åtte skal fortelle deg om arbeidsprosesser, valg, utfordringer, etikk, tvil, graving, fotografering, forsider, titler og alt det andre som avgjøres før nyheten når deg.” Aftenposten tar seg tid til å forklare leserne hvordan en nyhet blir til – hvilke vurderinger som ligger til grunn – hvordan journalisten jobber o.s.v. Å begrunne sine redaksjonelle valg, og forklare hvorfor avisen gjør som den gjør, skaper forståelse blant leserne for avisas journalistikk.
– Dette er med på å bygge tillit mellom journalister og lesere. Redaksjoner har tradisjonelt vært altfor lukkede. Vi spør og graver i andres virksomheter hver eneste dag, men har vært for dårlige til å kommunisere hvordan vi selv tenker, sier sjefredaktør Hilde Haugsgjerd i et intervju i egen avis.

Vi mener at flere aviser gjerne må gjøre det samme. Gjerne også fra spalteplass i avisa.

skjermdump

Kritisk kulturjournalistikk på bygda

“– Jeg så hva du skrev i notatene dine, kanskje du skal vise det til arrangørene?
Under en konsert i Numedal hadde damen bak meg bitt seg merke i deler av notatene mine. ”Litt kjedelig i lengden?” hadde jeg skrevet. Det var uhørt.”

(eksempel på kulturanmeldelse, Våganavisa)

Les mer…

Det politiske sirkuset - ein god kommentar frå pressebenken

– Det er synd eg ikkje hadde kamera no, sa Magne Damslora (Ap) til meg under eit kommunestyremøte i Sør-Aurdal for mange år sidan. – Då kunne eg ha fått eit godt bilde av ein sovande journalist. Les journalist Bjørn Karsrud i avisa Valdres sin kommentar om det politiske sirkuset. Morosam om 24 år som journalist i komunestyresalen.

Les mer…

Hva skjer i regionrådet?

De fleste store og små regioner har et regionråd. Ofte er det ineffektivt, lite fruktbart og mye byråkrati. Og møter du kanskje sjelden går i. Hva med å ta en tur i et av møtene – og se litt tilbake på hva rådet faktisk har gjort de siste årene? Er det de samme sakene som kommer opp gang etter gang?

Les mer!

Kva vert sagt frå leiarplass om neste års val?

" Når partiprogramma vert sendte ut, er dei å rekna som ein kontrakt mellom deg som veljar og partiet du gjev di stemme til. Dette er å sjå på som ein kontrakt mellom redaktøren i Grenda og deg som lesar. Så får oppteljinga visa kven som er flinkast til å halda lovnader; lokalpolitikarane eller lokalpressa". Slik avsluttar redaktør Håvard Sætrevik i Grenda sin kommentar om komunnevalet 2011, der han lovar lesarane ei god valkampdekning. Mange aviser har dei siste vekene skrive kommentarar og leiarar der tema er det komande lokalvalet.