LLAs idé- og kunnskapsbank
For journalister, grafikere, teknikere og markedsfolk

Denne siden blir ikke oppdatert etter 31. august 2016.
Du kan fortsatt søke blant de nesten 1800 innleggene i arkivet.

Den nye idébanken finner du her: LLA-idebanken.no.

Viser arkivet for stikkord karikatur

Har tegnet frontene i debatten

Søgne og Songdalen Budstikkes tegner Mathias Dønnestad har tegnet sammenslåingsdebatten med sin strek. Folk kan fargelegge tegningene og få premier for gode presentasjoner.

Den første tegningen viser ordførerne som spiller «Monopol». Kristiansand-ordfører Harald Furre er far i den lykkelige familien, mens de fire andre ordførerne er Furres «barn». Alle ordførerne er for en storkommune. Søgne får svømmehall hvis dette vedtas.

Den andre tegningen henspiller på de som er mot. Kristiansand har flere ganger blitt omtalt som den stygge ulven, og her er ordføreren den stygge ulven.

Må tåla vitsar om eiga avis frå karikaturteiknaren

Frå 9. mai blei Sunnhordland sine fem papiraviser i veka slegne saman til tre. Dei har lova fyldigare og meir gjennomarbeidde aviser, med minst like mykje lesestoff som før. I tillegg skal dei satsa meir på nettavisa.

Dette gjekk ikkje upåakta hen hjå humorspaltisten «Lars Tutlebø», som leverer ei heilside med Tåkeluren til Sunnhordland kvar veke. Sjå kommentaren hans i vedlegget «Taakeluren om Vikalappen».

Det er ein lokal tidlegare journalist og kjend karikaturteiknar som står bak pseudonymet «Lars Tutlebø». Han har hatt fast avtale om leveranse av Tåkeluren i fleire år.

– Han har frie tøylar, og av og til er han litt på kanten, og det har skjedd ved eit par høve at han har vore over kanten … Men stort sett går det bra, fortel redaktør Magne Kydland.