LLAs idé- og kunnskapsbank
For journalister, grafikere, teknikere og markedsfolk

Denne siden blir ikke oppdatert etter 31. august 2016.
Du kan fortsatt søke blant de nesten 1800 innleggene i arkivet.

Den nye idébanken finner du her: LLA-idebanken.no.

Viser arkivet for stikkord etikk, presseetikk, vvp, værvarsomplakaten

Presseetikk i idéhefte fra 2014

LLA og fem andre presseorganisasjoner avsluttet i dag morges sin 24 timer lange debatt om presseetikk.

I idéheftet som LLA ga ut i 2014, kan du lese flere informative artikler om presseetikk – i tillegg til inspirerende foto- og layouttips, markedstips og saker om kommunesammenslåing, kommunalpolitikk og andre tema.

Til dette idéheftet undersøkte vi bruken av PFU-logo og informasjon om pressens etiske retningslinjer i LLA-avisene. Bla til side 9 og 10 for å lese om hvorfor det er smart å ha disse opplysningene i avisa.

I små miljø er det ikke alltid lett å unngå saker der du kan oppfattes som inhabil. I dette idéheftet kan du finne eksempler på hvordan du går fram i slike saker. VVP 2.3:

Vis åpenhet om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet.

På side 14 i idéheftet kan du lese om hvordan du bør håndtere tilbud om noe som kan oppfattes som «smøring». Her er det henvist til Tekstreklameplakaten, som i dag er innlemmet i Vær Varsom-plakaten. Hele kapittel 2 handler om integritet og troverdighet. Se spesielt punkt 2.8:

Skjult reklame er uforenlig med god presseskikk. Kommersielle interesser skal ikke ha innflytelse på journalistisk virksomhet, innhold eller presentasjon. Hvis redaksjonelt stoff er sponset, eller et program har produktplasseringer, skal dette være åpenbart for publikum. Sponsing skal alltid være tydelig merket. Sponsing eller produktplassering i nyhets- og aktualitetsjournalistikk eller journalistikk rettet mot barn, er uforenlig med god presseskikk. Direkte utgifter til journalistisk virksomhet skal som hovedregel betales av redaksjonen selv. Ved unntak skal publikum gjøres tydelig oppmerksom på hva som er finansiert av utenforstående interesser.

På side 18-20 i idéheftet kan du lese om tekstlike annonser. Vær Varsom-plakaten 2.6 gir føringer for denne typen annonser. Hovedpoenget er at leserne ikke skal være i tvil om de leser redaksjonelt stoff eller annonser.

Samtidig imøtegåelse eller tilsvar snarest mulig

Dersom du skriver en sak der noen utsettes for sterke beskyldninger, husk at du samtidig må prøve å få dem til å imøtegå faktiske opplysninger.

PFUs statistikk for første halvår 2016 viser at det som før er Vær Varsom-plakatens punkt 4.14 om samtidig imøtegåelse som feller flest. 13 ganger er det henvist til dette punktet i de fellende uttalelsene.

Legg merke til forskjellen på 4.14 (sterke beskyldninger: konkrete påstander, faktaopplysninger) og 4.15 (angrep: sterke meninger, verdivurderinger) (vår utheving):

4.14. De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt.

4.15. De som er blitt utsatt for angrep skal snarest mulig få adgang til tilsvar, med mindre angrep og kritikk inngår som ledd i en løpende meningsutveksling. Ha som krav at tilsvaret er av rimelig omfang, holder seg til saken og har en anstendig form. Tilsvar kan nektes dersom den berørte part, uten saklig grunn, har avvist tilbud om samtidig imøtegåelse i samme spørsmål. Tilsvar og debattinnlegg skal ikke utstyres med redaksjonell, polemisk replikk.

En sterk beskyldning – «Rådmannen vil legge ned kulturhuset» – krever samtidig imøtegåelse av faktaopplysningen. Journalisten må anstrenge seg for å få svar.

Et angrep – «Rådmannen vil rasere kulturtilbudet i kommunen» – krever tilsvar snarest mulig.

Husk at kravet om samtidig imøtegåelse ikke bare er til med tanke på den angrepne part, men også av hensyn til leseren. Saken din blir bedre og mer seriøs om begge sider får uttale seg.

Vær varsom-plakaten gjelder uansett sjanger. Ved leserinnlegg kan man løse dette ved å lage redaksjonell sak med tilsvar. Redaktøransvaret gjelder også kommentarfelt på avisens kontoer på sosiale medier.

Hele Vær Varsom-plakaten.

Det kan også være lærerikt å søke i PFU-basen etter saker som har vært behandlet tidligere.

PFU-leder Alf Bjarne Johnsen har følgende sjekkliste til deg som vil unngå en PFU-dom:

  • Selv om kilden byr opp til dans, så er det alltid reporteren som fører.
  • Fremstår historien som for god til å være sann, så er den ofte sann. Men DU sitter med bevisbyrden. Ikke kilden.
  • Etabler tidlig kontakt med den angrepne part. Det er trolig den VIKTIGSTE kontakten du tar i arbeidet med din artikkel.
  • Gå aldri prestens ærend. Identifisering er mye mer enn navn og bilde.
  • Er du i tvil: Snakk med en kollega eller ring en redaktør.
  • Må du beklage, så beklag med en beklagelse. Ikke en bortforklaring.

Under Arendalsuka 2016 er LLA med på å arrangere verdensrekordforsøk i presseetikk, med et helt døgn med presseetiske diskusjoner.

Problemet med samtidig imøtegåelse

Det er de to punktene 4.14 og 3.2 i Vær Varsom plakaten som brytes mest år etter år. Det er bakgrunnen for at Nored i fjor vår lanserte 4.14-skvadronen som skal forsøke å bidra til å få tallene ned. 2013 ble likevel et rekordår, med negativt fortegn, hva gjelder fellelser etter Vær Varsom-plakatens punkt 4.14. Men 4.14-skvadronen gir seg ikke. Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening sier at dette i aller høyeste grad også gjelder de små lokalavisene.

(skjermdump hentet fra 4.14 skvardon-presentasjon)

Les mer…

Styr unna tekstlike annonser

LLA har nylig sett et par tekstlike annonser på trykk i våre aviser. Her er noen tips om hva du bør styre unna.

Tekstlike annonser hentet fra PFU-basen. Ytringen ble felt på disse sidene i 2006

Les mer…

PFU-logo i LLA-avisene

Den enkelte redaktør og medarbeider har ansvar for å kjenne pressens etiske normer og plikter å legge disse til grunn for sin virksomhet. Slik innleder Vær Varsom Plakaten. Vi har undersøkt hvilke LLA-aviser som har PFU-logo og informasjon om pressens etiske retningslinjer i avisen, både på papir og på nett.

Les mer…

Samfunnsoppdraget

Altfor mange i et lokalsamfunn – fra rådmenn til menigmann – forstår ikke hvorfor lokalavisa skal være streng i tillegg til koselig. Er du redaktør, ta deg tid til å forklare dette. I denne kommentaren gjorde jeg et fattig forsøk. Og ja: Jeg vet mange redaktører har skrevet gode kommentarer om emnet før jeg klorte ned denne. Hva med å legge ut kommentaren her til allmenn inspirasjon?

Å krenke noen hver dag

LLA hadde nylig kurs i presse-etikk. Journalist og kursdeltaker Sylvia Bredal i Saltenposten skrev kort tid etterpå en kommetar om etikk.

Les mer…

Bli med på kurs i etikk/PFU

Hvordan omtaler man at noen har blitt slått ned utenfor den lokale puben? Skal du dekke en lokal sedelighetssak og er usikker på hva du skal gjengi fra rettssalen? Har en politisk skandale rammet bygda, og du er i tvil hvordan om du skal dekke saken? Da kan kurset LLA arrangerer i etikk/PFU på Park Inn, Gardermoen den 9. februar være noe for deg.

Kursholder er førsteamanuensis Svein Brurås ved journalistutdanninga, Høgskulen i Volda.

Les mer…