LLAs idé- og kunnskapsbank
For journalister, grafikere, teknikere og markedsfolk

Denne siden blir ikke oppdatert etter 31. august 2016.
Du kan fortsatt søke blant de nesten 1800 innleggene i arkivet.

Den nye idébanken finner du her: LLA-idebanken.no.

Viser arkivet for stikkord digital, historiefortelling

Set kunsten på kartet

Kunstverk i offentlege rom kan vekke oss og provosere, men etter kvart gløymer me nesten kunstverka også. Sunnhordland har laga ein skulpturguide for Stord, der lesarane kan klikke seg rundt i kartet og sjå bilete av og lese om kvar einskild skulptur.

Sunnhordland har brukt verktøyet StoryMap til å fortelje historia. StoryMap er enkelt å bruke. Søk opp stadsnamn på kartet, legg inn bilete eller video og tekst, lag så mange sider du vil i historia og publiser. Prøv sjølv!

Gjeninnførte papirutgaven

Brukerne av dette nettstedet jobber stort sett i aviser med papirutgave, men det er kanskje likevel interessant å lese at en dansk spesialavis så seg nødt til å gjeninnføre den trykte utgaven. De opplevde at folk brukte mindre tid på avisen da den kun var digital, og med det ble muligheten for å sette dagsorden mindre.

“Les flere observasjoner fra danske Mandagmorgen her. ":http://journalisten.dk/mandag-morgen-

Inviterte lesarane til å koma med innspel

Stord kommune skal bruka éin million kroner på å “fjonga Torget”, som journalist Anders Totland i Sunnhordland skriv. Kommunen har ikkje oppmoda innbyggjarane om å koma med innspel på kva dei ynskjer seg på Torget i sentrum. Men det gjorde avisa.

(skjermdump frå sunnhordland.no)


Redaktør Magne Kydland fortel at dei gjorde dette som ein liten prøve på nytt kommentarfelt til artiklar på nett som avisa vurderer å innføra. Slik ser det ut under artikkelen om Torget:

(skjermdump frå sunnhordland.no)

Sunnhordland fekk inn ti innspel, og alle var seriøse og konkrete.
– Nokre av desse kom med i ei oppfølgingssak på papir. Dette er noko me vil nytta meir i tida framover, seier Kydland.

Sjå nærare på nettsatsinga til Sunnhordland

Ein tur innom nettsidene til Sunnhordland vil truleg gjera deg imponert. Det vart i alle fall vi. Her er det veldig mykje forskjellig stoff for lesarane. Debattinnlegg er via stor plass, helsingar også. Du finn og fleire spennande spalter som “Den gongen” språkspalta, quiz, lokalkupongen (du kan senda inn tippetips på lokale kampar), skipstrafikken, videoinnslag og veldig mykje meir. Du får ei oversikt over alt ved å sjå på “A til Å”. Avisa byrja å ta betalt på nett frå 13. mai. Redaktør Magne Kydland er oppteken av å halda trøkket oppe digitalt.


– Me har i overkant av 20.000 unike brukarar per veke, eit tal som datt litt ned etter at me byrja å ta betalt på nett frå 13. mai, men som sig sakte, men sikkert opp att. Talet på vekentlege sidevisningar er rundt 200.000. No etter ferien har me hatt fokus på debatten på nett, og i sist veke hadde me 6.000 treff på debatt, noko me er godt nøgde med. Elles jobbar me no med stadig nye prosjekt – alt frå lokal kviss til meir fokus på nett-tv. Det er viktig å halda oppe trøkket digitalt etter at me byrja å ta betalt, fortel Kydland.
Sunnhordland er også svært aktive på både Twitter og Facebook.