LLAs idé- og kunnskapsbank
For journalister, grafikere, teknikere og markedsfolk

Denne siden blir ikke oppdatert etter 31. august 2016.
Du kan fortsatt søke blant de nesten 1800 innleggene i arkivet.

Den nye idébanken finner du her: LLA-idebanken.no.

Viser arkivet for stikkord barn

Gir spalteplass til engasjert ungdom

Sogn Avis har ei eiga spalte for MOT-ambassadørar dette året. Den første måndagen i kvar månad skriv unge MOT-ambassadørar om tema som engasjerer dei.

– Livet handlar om så mykje meir enn utsjånad, merkeklede, skule og trening. Det er ditt liv, og du må våga å gjera dei tinga du har lyst til og seia kva du meiner, var bodskapet frå dei første MOT-ambassadørane, Anne Hope Skjerven og Nicolina Lunde. Her kan du sjå dei lesa opp spalta si.

MOT er eit førebyggjande og haldningsskapande tiltak som skal bidra til å skapa robust ungdom og eit trygt oppvekstmiljø. Det finst lokale ambassadørar i heile landet. På lokal.mot.no kan du sjekka om det finst ambassadørar i ditt område.

Fine fotohøve på babysong

I dette koret kan ingen av hovudpersonane syngja, og smaken på instrumenta er gjerne like viktig som lyden. Elise Årdal i Bygdanytt har vore på babysong for born under eitt år.

Flotte bilete viser at journalisten har fått innpass hjå dei minste, som er meir opptekne av kvarandre og instrumenta enn av kameraet. Biletet av babyane i ring tok ho frå golvet, under ein lek der mor og barn gjekk nærare og nærare kvarandre.

Når ein stol blir tom

Når ein stol blir tom fordi eit barn må forlate landet, får ikkje medelevane høve til å seie hadet. Då kjem heimsendinga som lyn frå klar himmel, ofte midt på natta. Korleis påverkar dette dei elevane som sit att? Journalist Ida Hundvebakke skriv om dette over seks sider i Hallingdølen.

Hundvebakke har snakka med fjerdeklasse på Torpo skule i Ål. Då dei starta i førsteklasse, var dei fem elevar frå Torpo, og sju frå asylmottaket. Fem av mottakselevane går ikkje lenger i klassen, og fleire born har kome og gått. Dei som har kome til skulen har vore der kanskje eit par veker, to månader, eller eit halvår. Kva skjer eigentleg med ein skule og ein klasse når vener stadig forsvinn?

Leiar for Kirkens Familievernkontor i Hallingdal, Liv A. Solberg, seier ho aldri har høyrd om forsking på dei som vert igjen:
– Me veit at tap som kjem når ein er ubudd er verre enn tap som ein er førebudd på. Ein veit at alle tap, enten det er av ein ven, ein nabo eller eit dyr er ei kjensleoppleving som påverkar barn.
Veldig mange skular har asylborn blant elevane. Berre i Ål har ein tre skular. Solberg er usikker på om det i framtida vil kome meir forskning på dei som blir att:
– Mykje avheng av media, og kor mykje fokus dei vil ha på det. Eg syns difor det er flott å fokusere på dette, og at skulen går ut og deler sine erfaringar, seier ho.

Når ein retur ikkje er frivillig, kan ein elev brått vere vekke frå ein dag til ein annan.
Rektor Per Egil Kolsrud ved Torpo skule fortel at skulen ofte får eit hint i forkant, men kan ikkje snakke om det til elevane eller dei føresette. Elevane veit det ikkje sjølv.
Leiar for FAU ved skulen, Anita Øvreengen, saknar eit forvarsel:
– Me er klar over at det kan vere problematisk, men me som foreldre skulle ønske at me kunne blitt varsla av skulen om det er ein elev som skal sendast ut av landet. Då kan me førebu ungane på det som kan møte dei, for det er forskjell å få beskjed om at ein kamerat ikkje kjem til å vere i klassen lenger heime av mamma og pappa, i staden for å bli møtt av ein tom stol når ein kjem til skulen, seier ho.

Journalist Ida Hundvebakke fortel at ideen til saka kom til etter at ho besøkte ein skule med mange asylborn rett etter skulestart.
– Eg forstod raskt at fleire born kom til å forsvinne frå klassen i løpet av kort tid. Dermed oppstod spørsmålet «Kva skjer med dei som blir att, og som opplever dette stadig vekk?». Eg tenkjer at dette er eit spørsmål som angår veldig mange, då det finst ein del mottaksskular rundt om i landet. Eg har sjølv gått på ein slik skule, og om du spør meg i dag om eg hugsar namnet på dei mottakselevane som plutseleg forsvann, av ulike grunnar, er eg ikkje sikker på om eg kan gje deg dei på ståande fot, seier ho.
Hundvebakke har ikkje fått reaksjonar på saka etter at ho stod på trykk, men ho fekk eindel reaksjonar medan saka var under produksjon.
– Alle var positive, og mange meinte det var ei viktig sak eg tok opp. Eg fekk også inntrykk av at det generelt er skrive lite om dette temaet over heile landet, med tanke på at det finst lite forsking eller andre artiklar på dette. Skulen var svært imøtekommande då eg kontakta dei med idéen min, og eg møtte mykje velvilje derfrå.

Denne saka stod på trykk i Hallingdølen den 30. november 2013. Les heile saka som pdf-vedlegg.

Se også ISF rapporten 2011 nr 1 Medfølgende barn på asylmottak

Gratis førjulskino til barna

Saltenposten inviterer til gratis kino for barna førstkommende lørdag.
– Ideen bak er å gi noe tilbake til våre lesere, slik at barna kan gå på kino mens mor og far kan ta julehandelen i fred og ro, forteller markedssjef Hilde Dypaune i Saltenposten.

Sjekk ut Barneombudets eksperthåndbok

FNs barnekonvensjon artikkel 12 sier at barn har rett til å bli hørt i saker som angår det, og at barns meninger skal tillegges vekt. Neste gang du skal intervjue barn og unge kan det være fint å kikke litt i Barneombudets Eksperthåndbok.

Les mer…

Alternativt klasseportrett

– Sju!
– Neeei, ti.
– Ni!
– Nitti… Ni! Nittini dagar har me gått på skulen.

Mange aviser vel å presentera årets fyrsteklassingar med klassebilete. Marsteinen har valt ut eit knippe taleføre ferskingar og intervjua dei om korleis dei første skuledagane har vore. Skjønt, intervju er kanskje å ta litt sterkt i, skal vi tru journalist Marius Løbø Fimland.

Les meir

Ukas bilde: Den skal tidlig krøkjast...

Vi liker bildet som sommarvikar Andrea Rygg Nøttveit har tatt for Sunnhordland. Ho har skrive om det gryandre golfmiljøet på Tysnes. Olav, den tre år gamle sonen til golfbane-eigar Ole Kristian Dalen, har funne ut kva storesystera sine rosa golfkøller skal nyttast til. Godt motiv og perspektiv!

Sander åtte år etter

Anne Sofie Tresland i Vest-Telemark blad har intervjua Sander Gundersen to gonger. Då han gjekk i fyrste klasse, og etter at han var konfirmert. I sommar sto intervjua på trykk side ved side.

Les mer…

Kunsten å løfte fram gode sitat

Hordaland greier det i denne saka om skulenedlegging, på trykk i går. Flott framside, der truleg det beste sitatet i heile saka er løfta opp på framsida, saman med eit like treffande fotografi. Skulenedlegging råkar borna, og borna er her hovudpersonane.

Les mer…

Min egen stil - la barn og unge sende inn egne tekster

I 2007 inviterte Varingen alle femteklassene på bygdas barneskoler til å sende inn tekster de er
spesielt fornøyd med. Responsen var enorm, og blant de nærmere hundre tekstene plukket avisa ut en håndfull. Formuleringsevne, følelser og fantasi er blant stikkordene avisa la mest vekt på hos forfatterspirene.

Les mer…

Tre tips til nytt temastoff

  • Tema gravid og småbarnsliv
  • Tema barn og oppvekst
  • Tema budsjett

Få innspill på hvordan du kan lage disse, og få tips til annonseinntekter

(Fanaposten)

Les mer…

Aftenposten med eiga avis for born

Dette er veldig interessant, og kanskje dette kan vere måten å sikre at borna får eit betre og tettare band til avisene?
www.kampanje.com

Barnas vaktbikkje på vent

“Kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen.” Plan- og bygningsloven paragraf 3.3
Denne paragrafen ble gjenstand til stor debatt i Holmestrand bystyremøte nylig.

Les mer…

Knalltøft å vere fosterfamilie

Haramsnytt hadde ein artikkel på trykk som handla om Bufetat si kampanje for å få fleire til å melde seg som fosterforeldre. Med bakgrunn i det kontakta avisa fleire fosterfamiliar i kommunen for å få dei til å fortelje om si erfaring. Ein fosterfamilie valte å stille anonymt for å prøve å gje eit meir balansert bilete av korleis det er å vere fosterfamilie. Dei kjenner seg ikkje att i det biletet som ofte blir presentert om fosterfamiliar i media. Les saka til journalist Evy Skarvøy Lien.

Historier fra folks liv

Historier fra folks liv er viktig stoff i lokalavisa. Framtia forteller historien om kortvokste Hanna Sørensen, som har født to barn, men bare ett fikk livets rett.

Les mer…

La barn tegne drømmehuset

Sykkylvsbladet gav 25 elever i 5. klasse på Ullavik skole en utfordring: Tegn og beskriv ditt drømmehus. Elevene tok utfordringen på alvor og lagde flotte og fantasifulle tegninger til bygg & interiør-sidene.

Den store skolestart-uka

Ukas LLA-aviser har vært preget av både lokalvalg og skolestart. Derfor viser vi dette gode oppslaget fra Fanaposten om nettopp første skoledag.

Les mer…

SvD gransker barnevakt-bransjen

Hvem passer våre barn? Svenska Dagbladet har gjennom en rekke artikler gransket barnevakt-bransjen: “Dagens barnvaktsmarknad omfattar allt från privatpersoner som annonserar på nätet till nanny-förmedlingar med hundratals anställda och miljoner i omsättning. Men trots att de nya barnvakterna tar hand om våra barn vet vi väldigt lite om branschen. De senaste veckorna har reportrarna Matilda E Hanson och Alexandra Hernadi granskat marknaden, sökt jobb som barnvakter och träffat familjer som löser behovet av barnpassning på olika sätt. Med start i dag berättar vi vad de har upptäckt.”

Les mer…

Lag eit magasin om barn

Den tyske ukeavisa Die Zeit kom i februar 2010 ut med ei spesialutgåve av Zeit Magazin som handla om barn i dagens Tyskland. “Kan ein ta parti for eige barn i en sandkasse-krangel?” Die Zeit gav deg svaret.

Les mer…

Varm opp til den lokale fotballsesongen

Det nærmar seg seriestart for fotball i lågare divisjonar. Her er nokre tips til førehandsstoff: varm opp med tilbakeblikk frå fjorårets sesong, dei beste bileta, dei beste augneblinka, nedturar og oppturar, gode sitat frå både spelarar, trenarar og publikum. Lag fotballquiz med spørsmål frå fjorårets sesong. Korleis trur du tabellen vil sjå ut etter fullført sesong? Analyser og presenter. Presenter spelarstallen, lag intervju med spelarar og trenarar om forventningar til årets sesong, endringar i spelarstal, osb. Moglegheitene er mange, vi gledar oss til å gå i gang!

Anmelderkonkurranse for barn

Barnebokanmelder Guri Fjeldberg og avisen Sydvesten har invitert skoler til anmelderkonkurranse. – Guri Fjeldberg kom opp på kontoret til meg og fortalte at hun hadde hauger med gode barnebøker som hun ønsket skulle gjøre bedre nytte for seg enn å støve ned hjemme hos henne. Det var hennes idé å lage denne konkurransen, hvor premien er de nevnte bøkene. Hun tok seg av kontakten med skolene, sendte ut invitasjonen og informasjon om hvordan elevene skulle sende inn bidragene til konkurransen. Jeg har tatt i mot og sortert alle innsendte bidrag, og jeg sitter også i juryen. Dette er en glimrende måte å få kontakt med de yngste leserne på, og det er utrolig kjekt at responsen har vært så fantastisk god, sier redaktør Mette L. Skulstad.

Start en fødselsdagsklubb

Danske Fyns Amts Avis har opprettet en fødselsdagsklubb for alle barn opp til 14 år. Det er gratis å være medlem, og alle barn får navnet sitt i avisen den uken de fyller år. Avisen trekker også lodd blant ukens fødselsdager om en liten gave fra avisen.

UNG.NO - nyttig side

Nettstedet ung.no er drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), og er et nettsted for offentlig informasjon rettet mot barn og ungdom mellom 13 og 20 år. Her kan barn og unge stille spørsmål og diskutere saker og tema de er opptatt av. Nettstedet er derfor en god kilde til å danne seg et bilde av barn og unges hverdag. ung.no har mellom 200 000 og 270 000 unike besøk, og mer enn 850 000 sidenedlastninger hver måned.

Start en klasseside

Gjesdalbuen har egen klasseside. Alle 6. klassene i kommunen får tilbud om å lage en dobbelside.

Barn tegner og anmelder film

Etter å ha sett Knerten på kino, valgte 3. klasse ved Sørvågen skole å skrive filmanmeldelser med tilhørende flotte illustrasjoner. Lofoten-Tidende presenterte resultatet!

Hva ønsker barn seg til jul?

“Jeg ønsker meg ski til jul, og det skal jeg få hos nissen når jeg slutter å bite neglene mine”. Du har kanskje tenkt på å spørre barn om hva de ønsker seg til jul, eller du har, som Lofot-Tidende, alt gjort det? Resultatet blir alltid bra. Sjekk ut hva barna i Lofoten svarte. Nydelig sak.

Suksess med tegnekonkurranse

Over 100 tegninger kommer inn når Nye Troms inviterer til tegnekonkurranse i samarbeid med et årlig lokalt arrangement. – I fjor skulle vi trykke én side med tegninger i uka, men det endte opp med dobbelside to ganger i uka fordi vi fikk inn så mange tegninger, sier Nye Troms-redaktør Gjermund Nilssen. Han mener at tegnekonkurransen er en god måte å knytte nære bånd til lokalsamfunnet på. Min motivasjon er å være en arena for unge og tegning. Barna er glad i å tegne, og de er glad i å få tegningene sine publisert, sier Nilssen.