LLAs idé- og kunnskapsbank
For journalister, grafikere, teknikere og markedsfolk

Denne siden blir ikke oppdatert etter 31. august 2016.
Du kan fortsatt søke blant de nesten 1800 innleggene i arkivet.

Den nye idébanken finner du her: LLA-idebanken.no.

Viser arkivet for stikkord temaavis, temaaviser, magasin

Snakker fram regionen i Fløtt heim-magasin

VOL, Sortlandsavisa, Andøyposten og Vesteraalens Avis gir hver sommer ut et Fløtt heim-magasin, med tema «hvordan få utflytta vesterålinger til å komme heim igjen».

Magasinet snakker fram regionen og viser fram mulighetene lokalt. Det gjør de blant annet gjennom intervju med folk som har valgt å flytte til eller hjem igjen til Vesterålen, suksesshistorier om lokale bedrifter, festivaloversikt og relevante annonser fra lokale bedrifter som ønsker god synlighet i magasinet.

Her er mye godt lesestoff for alle som har et forhold til regionen, enten de allerede bor der eller om de vurderer å flytte dit.

Her kan du lese magasinet.

Fortalde historia om hallingen som stansa Jesse James

Bildeserie med 7 bilder — bla ved å trykke på pilene

I påskemagasinet kunne Hallingdølen fortelja historia om Asle Oscar Sorbel – eller Sørbøl, utvandrarson frå Gol, som i 1876 var med på å stansa Jesse James og den frykta James-Younger-gjengen hans etter den største menneskejakta i amerikansk historie. Ei fantastisk historie frå ville vesten, fortald med stor detaljrikdom og historiske fakta. Likefullt ei sann historie, basert på rike historiske kjelder.

Journalist Magnus Lindahl byrja å jobba med historia etter at han i Aftenposten sitt historiemagasin las om eit register der ein kan finna dei fleste nordmenn som var med i den amerikanske borgarkrigen. Deretter byrja han å googla borgarkrigen og hallingar.

– Det finst fantastiske kjelder på internett. Internett var heilt avgjerande for denne saka. Slik kunne eg også få tak i slektningane til Asle Oscar Sorbel , seier han.

Historia om Asle Oscar Sorbel har ikkje vore kjent her heime, men då Magnus Lindahl byrja å grava, fann han kjapt ut at det er ei stor sak i Minnesota, der dei mellom anna har ein stor festival til minne om hendinga. Difor var det lett å sjekka opplysningane i amerikanske kjelder.

Magnus Lindahl har jobba med historia om Asle Oscar Sorbel i over eit halvt år.
– Eg har lese bøker og dokument på fritida. Det er det mest omfattande arbeidet eg har gjort sidan eg byrja å jobba i Hallingdølen. Det har vore inspirerande å jobba med, spesielt fordi eg veit at her ryddar vi plass når vi har ei god historie, seier han.

Grafikar Jarle E. Stanes har i tillegg jobba mykje med presentasjonen av saka, noko som gjer lesaropplevinga endå betre.

– Når historisk stoff er presentert på ein fengande måte, fenger det lesarane – også dei yngre. Det er denne typen stoff eg får mest positive tilbakemeldingar på, seier Magnus Lindahl.

Han har mastergrad i historie. I dei tre åra han har jobba i Hallingdølen, har han jobba systematisk med å finna historiske vinklingar på stoffet. Han meiner lokalavisene kan bli flinkare til å bruka skriftlege kilder til det historiske stoffet.

– Eg brukar bygdebøker og lokalhistoriske skrift systematisk. Det enklaste er å ta krigshistoria, der er det mange gode saker. Det er framleis behov for å skriva om krigen, for folk har gløymt det, eller aldri fått høve til å lesa det. I fjor opna til dømes landssvikararkivet for innsyn, der kan det liggja lokale saker, seier han.

Bildearkiva til historielaga eller Arkivverket er også ein fin stad å leita etter stoff. I arkivverket sitt fotoarkiv ligg mellom anna bileta av bergensarar på påskeferie på Finse i 1911, også dei publisert i Hallingdølen sitt påskemagasin. Du kan lesa heile påskemagasinet her.

Det historiske stoffet kan til dømes aktualiserast på relevante datoar eller i jubileumsår. I år er det 70 år sidan traktoren gråtassen kom til Noreg. Når traktorane kjem ut på jorda i mai, planlegg Magnus å finna nokre lokale bønder med gråtassar.

Velfortjent oppmerksomhet til de frivillige

Bildeserie med 6 bilder — bla ved å trykke på pilene

Arendals Tidende forteller historien om Arendals største dugnadsgjeng, de frivillige som gjør hallen klar for kamp.

De legger gulv, vasker, selger billetter, sørger for at det tekniske fungerer og holder publikum oppdatert på stillingen. Uten disse hadde det neppe vært like trivelig å være publikum.

Rundt 85 frivillige er i sving før hver kamp, likevel får de sjelden mye oppmerksomhet. Men i denne helgereportasjen fikk innsatsen deres velfortjent omtale.

På nett ble saken presentert med bildeserie og timelapse, som viser hvordan de frivillige arbeider som flittige maur.

Sju prisar til Hallingdølen

Bildeserie med 39 bilder — bla ved å trykke på pilene

Hallingdølen får heile sju prisar i den 17. European Newspaper Award. Dei prisvinnande reportasjene er ikkje berre flotte å sjå på, men også interessante å lesa. Her er det altså mogleg å henta svært mykje inspirasjon! Alle sakene ligg vedlagt som pdf.

Hallingdølen får prisar i desse kategoriane:

  • Cover/coverstory: Historia om godt vaksne machomenn.
  • Fotoreportasje: Fototuren til Dovregubbens hall.
  • Nyheitssider – andre verdskrig: Intervju med sju kvinner og menn om korleis dei minnest 8. mai 1945.
  • Lokalsider: To prisar, ein for reportasjen frå Nord-Dakota, der ein oljebrønn sørgjer for pengar i kommunekassa i Ål, og ein for reportasjen om lammet Ulla si siste reis på slakteriet.
  • Magasin: To prisar, ein for jubileumsmagasinet og ein for vintermagasinet.

Kvinnheringen vart kåra til Europas beste lokalavis.

Jakten på årets trender

Vi har vel alle vært der. Med blanke ark noen timer før deadline på temastoff. Det er lett for å nedprioritere temastoffet. Det beste er selvfølgelig å planlegge godt og ha arket fullt av ideer. Men sånn er det nå ikke alltid.

Terje Bringsvor Nilsen i Fanaposten fikk oppdraget på mandag: Finn ut hva som er årets trender. Ta noen telefoner. Skriv litt om hvordan det skal se ut hjemme i 2015.

Tom for ideer og med kort tid, valgte han enkle løsninger som det er lett å ty til når vi ikke vet bedre: Han googlet og ringte hjem. Så utleverte han seg på trykk, og skrev en ærlig og personlig tekst om jakten på interiørtrendene. En morsom og annerledes interiørsak!

Vårmagasin om kjærleik

Bildeserie med 7 bilder — bla ved å trykke på pilene

Når sola byrjar å varma igjen, kan ein lett bli litt yr. Kva er då finare enn å prata med folk om kjærleiken? Det gjorde Hordaland i vårmagasinet i år. Dei fann folk i alle aldrar, frå 10 til 90, og intervjua dei om kjærleik. Dei fekk både fine, alvorlege, djupe og morosame svar.

Raude hjarte bind bileta saman. Dei er plassert i trea, i snøen, på kjøkkenbordet og i hendene til gutane i klassen til ti år gamle Helene.

Tekst: Lisa Maria Breistein Sølvberg
Foto: Vidar Herre

- Det var generelt overraskande greit å få folk til å stilla opp og prata om kjærleiken, fortel Lisa Maria.

- Nokre var sjølvsagt skeptiske, og lurte på kor fokuset ville ligga. Då det var vinkla på det personlege, men ikkje private, var folk hovudsakeleg svært positive til prosjektet. Eg opplevde alt frå 10-åringen til 90-åringen som frittalende – i tillegg til svært reflekterte. Kjærleiken vert gjerne sett på som noko stort og vanskeleg å prata om – i tillegg til at yngre generasjonar gjerne har ein ironisk distanse til emnet – men dei som vart intervjua motbeviste svært mykje av dette. Dei gjorde kjærleiken verkelegheitsnær og begripelig, samtidig som dei mange aspekta ved den vart drøfta og respektert. Om ein skal dømma kjærleikens kår ut frå informantane sine synspunkt og openheita deira, då går den ei svært god framtid i møte.

Vårmagasinet vart premiert i innovasjon og konsept-kategorien i European Newspaper Award 2014.

Frå vår til sommar: Hordaland fekk også pris for biletserien av slappe folk under Veko. Kategori: “Photography cut”.

Forteller historier om folk flest

Bildeserie med 4 bilder — bla ved å trykke på pilene

En gang i måneden vil Framtia gi leserne 24 sider feelgood-stoff i avisa. Det er Folk flest-spalten deres som har blitt kraftig utvidet.

I en egen seksjon i avisa får leserne små og store nyheter om folk som har byttet jobb, flyttet til eller fra Meløy, giftet seg, eller gjort noe annet spennende. De få bli med folk i ulike yrkesgrupper en dag på jobb, og de får portretter med bilder tatt av profesjonell fotograf. Videre inneholder Folk flest «hør på ungan», en fast kåsør, født, døpt, vigsler, Månedens bursdagsbarn, fotokonkurranse, bilder fra gamle dager og kryssord. I tillegg håper Framtia på å få faste annonsører med i magasinet.

– Vi forsøker å tenke litt nytt og utvikle oss, forteller journalist Ingunn Annie Dahle.

Se Folk flest i den vedlagte pdf-en av Framtia.

Hvordan dekker dere grunnlovsjubileet?

Jubileumsåret for grunnloven er i gang. Det blir naturlig nok tydelig markert i Eidsvoll Ullensaker blad. På nett har de en egen seksjon for grunnlovsjubileet, og de har gitt ut en egen grunnlovsavis som du kan lese her.

Les mer…

Fast stoff for hytteeiere

Avisa Øyene har hyttestoff på trykk hver uke.
– Hyttesiden har vi hatt i en del år. Den er på hver uke, i tillegg til at vi også kjører egne temaaviser med hyttelivstoff. Vi har langt over tusen hytteabonnenter som abonnerer hele året, og det er også grunnen til at denne siden ble etablert. Først og fremst for at hyttefolk skal være sikre på at de kan lese noe om hyttelivet her nede hver uke, men også for å tvinge oss i redaksjonen til å tenke i de baner, sier redaktør Tor Aslesen.

Kjærleiks-hospitalet

Voss sjukehus er 50 år i år, og med det som bakgrunn har me snakka med dei som er tett på livet, sjukdommen og døden. Me har vore to dagar på Voss sjukehus og fått eit innblikk i liva til dei tilsette, pasientane og dei pårørande. Fokuset er ikkje på sensasjonane eller mirakla, men på den kvardagen som møter ein her. Sjukehus er politikk, sjukehus er store kontrastar, sjukehus er arbeid, sjukehus er smerte, sjukehus er glede, sjukehus er sorg og sjukehus er kjærleik. Dette er vårt sjukehus, og dette er nokre av historiene som definerer oss som lokalsamfunn. Les heile kommentaren og saka til avisa Hordaland.

Bildeserie med 9 bilder — bla ved å trykke på pilene

I all tid har folk vore opptekne av liv, død og sjukdom. Det er så eksistensielt at ingen kjem utanom det, og på den måten diskriminerer korkje livet eller døden nokon. Men det er skilnader på korleis liv er levd og det er skilnader på korleis døden kjem inn i livet. Livet kan vera langt og rikt, og livet kan vera så altfor, altfor kort. Døden kan vera naturleg – livets gang, men han kan også vera noko som riv vekk dei kjæraste me har så altfor raskt, og det kan kjennast urettvist og uforståeleg. Mellom starten og slutten på eit menneskeliv kjem det som vert rutinar, men også dei små augneblinkane som vert foreviga i minna våre. Menneske me møter som er med på å utvikla oss, menneske me møter som me går livet saman med, og menneske me møter som set djupe spor i oss. Innimellom dette kjem også sjukdommen. Men kva vil det seia å vera sjuk? For dei fleste av oss er sjukdommen noko me møter ein gong i mellom, noko me kjem oss heilskinna gjennom. For andre kan sjukdom vera ein definerande del av livet, noko som overskyggjer alt anna. Voss sjukehus er 50 år i år, og med det som bakgrunn har me snakka med dei som er tett på livet, sjukdommen og døden. Me har vore to dagar på Voss sjukehus og fått eit innblikk i liva til dei tilsette, pasientane og dei pårørande. Fokuset er ikkje på sensasjonane eller mirakla, men på den kvardagen som møter ein her.
Sjukehus er politikk, sjukehus er store kontrastar, sjukehus er arbeid, sjukehus er smerte, sjukehus er glede, sjukehus er sorg og sjukehus er kjærleik. Dette er vårt sjukehus, og dette er nokre av historiene som definerer oss som lokalsamfunn.
Klokka er åtte om morgonen.
Det er ein grå onsdag. Lett regn.
Det blir danna små dammar ute.
Det er halvfullt med bilar på parkeringsplassen.
Inne er det stille.
Ein kan høyra ein radio i det fjerne.
Klokka som tikkar.

På Voss sjukehus:
Lisa Maria Breistein Sølvberg | tekst
Vidar Herre | foto

På trykk i Hordaland laurdag 24. august 2013

Reportasjen gav avisa to prisar i aviskonkurransen Europen Newspaper Award, den eine prisen er for seksjonsframsida og den andre for reportasjen i sin heilskap i kategorien konsept/innovasjon (nyskaping)

Magasin om sumaraktivitetar

Mange aviser har eigne sommarmagasin. I år la vi spesielt merke til Tysnes sitt magasin Opplev Tysnes. Magasinet er på heile 88 sider, har flott bladbunad og mange spennande reportasjar.

Journalistane har spurt kva folk ville visa statsministeren om dei fekk vera guide for han ein dag på Tysnes, dei skriv om vêrspådommar, bygdebutikken, fisking, fjellturar, sykkelturar og paragliding, dei har testa kjendisbarnevakter, dei har grundig førehandsomtale av Tysnesfest og dei har fått rutinerte festivalmusikarar til å komma med sine råd om korleis ein får ei god festivaloppleving – blant mykje anna. Her manglar det ikkje på idear til dei som vil ha ein aktiv sommar på Tysnes.

Vi har fått tilsendt nokre av sidene i pdf-format, dei ligg vedlagt.

Historia bak plakaten

Vossa Jazz vert arrangert for 40. gong i år. Festivalen har hatt mange ulike plakatar, og kvar plakat har si historie. I Vossa Jazz-magasinet til Hordaland mimrar nokre av plakat-designerane.

Tema: Kortreist mat

Vi blir stadig meir merksame på kva slags mat vi får i oss. Voss Gardsslakteri merker at kortreist mat er i vinden. Dei får stadig meir å gjere.

Hordaland har ein artikkelserie om kortreist mat, og i denne artikkelen har dei følgt 12 lam og to sauer på den korte vegen frå garden til slakteriet.

Mat er godt temastoff som angår oss alle. Det gjev høve til å løfte fram lokale eldsjeler. Og dyremotiv er sjeldan feil!

Flott bladbund med element som går att frå gong til gong.

Les heile saka som vedlegg. Sjå også denne saka om ein lokal siderprodusent.

Spennende format på avispapir-magasin

The Guardians g2 er verdt å sjekke ut. Vi kjenner ikke til aviser i Norge som gir ut et avispapir-magasin i denne størrelsen.

(g2, sammenlignet med en vanlig avis i tabloidformat)

Er det mange fritidsboliger i avisas dekningsområde?

Da er egenannonsen i avisa Søvesten kanskje noe for deg.

Tøffeste katten i gaten

Denne saken er på trykk i Fanapostens Bil og reise-bilag i dag. Lekkert!

Vintermagasinet til VIGGA

Se flere flotte sider hentet fra VIGGA sitt vintermagasin:

Les mer…

Kulturmagasinet til Fanaposten

Den 18. oktober gav Fanaposten ut et kulturmagasin i anledning kulturdagene i Fana og Ytrebygda. Sjekk ut en av sakene.

Bildet dekker hele omslaget. God idé som fungerer perfekt
Les mer…

Lag "Fløtt heim"-magasin

“Alle” regioner sliter med at for få ungdom kommer hjem igjen. Vi lagde et 68 siders magasin om temaet.

Les mer…

Lag ei yrkesmesse-avis

Tysnes er ei av fleire aviser som har laga messeavis i samband med den årlege yrkesmessa i kommunen. Ta deg tid til sjå kva Tysnes har gjort. Her er det stoff som vil vera interessant for dei fleste unge.

Garantert inspirert av Vestavind

Vestavind gav i 2009 ut ut sitt første vintermagasin: Vintervind. Fyll opp kaffikoppen og nyt nokre flotte utvalgte sider.

Du blir garantert inspirert: