LLAs idé- og kunnskapsbank
For journalister, grafikere, teknikere og markedsfolk

Denne siden blir ikke oppdatert etter 31. august 2016.
Du kan fortsatt søke blant de nesten 1800 innleggene i arkivet.

Den nye idébanken finner du her: LLA-idebanken.no.

Viser arkivet for stikkord kommunalrapport

Må ha mer åpenhet, informasjon og debatt i lokaldemokratiet

KS gjennomførte i 2009-2010 en spørreundersøkelse om lokalpolitikeres og folks opplevelse av ulike sider ved den demokratiske styringen i kommunene. I alt 91 kommuner deltok i undersøkelsen, og resultatene viser til dels store variasjoner mellom kommunene når det gjelder tilfredshet med ulike sider ved lokaldemokratiet. Nå foreligger en omfattende analyse av resultatene. Her svarer ledende kommuneforskere på hva som gjør lokaldemokratiet godt eller dårlig, og de kommer med forslag til forbedringer. Ta deg tid til å lese avsnittet om lokalmedienes rolle i lokaldemokratiet.

Les mer…

Sjekk din kommune

Den 15. august publiserte Kommunal Rapport sin rangering av landets kommuner. Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets kommuner, basert på til sammen 116 sentrale nøkkeltall. Hensikten er å gi beslutningstakere en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver. Barometeret gir mulighet for å stille spørsmål, og ikke minst la de mindre gode lære av de beste. Det er mulig å lage en konsentrert oversikt med få indikatorer som gir et bilde av hvordan kommunen ligger an.

Les mer…

291 kommuner har ikke fått innsynsklager på tre år

Kommunal Rapport har undersøkt hvor mange klager på innsynsavslag fylkesmennene har fått fra norske kommuner, selskaper og stiftelser de siste tre årene. Det har vært totalt 520 klager, rettet mot til sammen 139 kommuner. 291 kommuner har dermed ikke fått noen klager på tre år. Det skyldes ikke flinke kommuner, men slappe redaksjoner, advarer redaktørforeningen.

(Avis som kjemper for innsyn: Øksnesavisa ba i 2010 om innsyn i Øksnes Boligstiftelses styreprotokoll og oversendte saken til Fylkesmannen i Nordland)

Les mer…

Har du kontroll på kontrollutvalget?

“Hele 81 prosent av kontrollutvalgslederne mener lokalmediene i liten grad interesserer seg for kontrollutvalget. Et godt råd her vil være å legge bedre til rette for pressen. Interessen for å avdekke kritikkverdige forhold, er felles. Det er et paradoks at kontrollutvalgene opererer i det skjulte for innbyggerne i så stor grad som de gjør”.

Les mer…