LLAs idé- og kunnskapsbank
For journalister, grafikere, teknikere og markedsfolk

Denne siden blir ikke oppdatert etter 31. august 2016.
Du kan fortsatt søke blant de nesten 1800 innleggene i arkivet.

Den nye idébanken finner du her: LLA-idebanken.no.

Viser arkivet for stikkord kostra

KOSTRA-samarbeid

I samband med kommunebudsjetta har det blitt henta inn KOSTRA-tal for kommunane til LLA sine pilotaviser Gjesdalbuen, OPP, Dølen og Søgne og Songdalen Budstikke. Å samanlikna seg med andre kommunar enn berre nabokommunane kan vera spennande, både for avis og lesar. Sjå oppslaget til Dølen.

Les mer…

Kor mykje bruker kommunen på dei eldste?

Kvinnheringen har sett på Kostra-tala frå Statistisk Sentralbyrå, og funne at Kvinnherad bruker meir pengar på omsorgstenester enn både nabokommunane, landsgjennomsnittet, og gjennomsnittet i den kommunegruppa dei ofte vert samanlikna med. Kommunalsjefen kan òg fortelja at Kvinnherad har høgare pleiefaktor – altså fleire årsverk per pasient – enn for eksempel Bømlo.

En analyse av kulturskolen

Journalist Liv Seiff i Varingen har laget en god og oversiktlig sak på kulturskoletilbudet i Nittedal. Ta deg tid til å lese saken.

Les mer…

Bruk av SSB/KOSTRA og Brønnøysundregisteret

Redaktør Tormod Flatebø Fjordabladet har laga sak på den aukande lånegjelda til kommunane. Kilde: SSB/KOSTRA, intervju med direktør for interessepolitikk i KS og rådmannen i Eid. Sesselja Bigseth i Raumnes har sett på halvårstallene for konkurser og tvangsavviklinger fra Brønnøysundregistrene. Hun har intervjuet kemneren i Nes og to som har våget å satse på ny klesbutikk.

KOSTRA: Kommunenes virksomhet, 2009, ureviderte tall

15. mars ble ureviderte tall for kommunenes og fylkeskommunenes virksomhet i 2009 publisert. KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir informasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Alle landets kommuner er pliktet å rapportere til databasen KOSTRA. For journalister og andre gir KOSTRA svært god informasjon om Kommune-Norge. KOSTRA-tallene finner du på ssb.no.