LLAs idé- og kunnskapsbank
For journalister, grafikere, teknikere og markedsfolk

Denne siden blir ikke oppdatert etter 31. august 2016.
Du kan fortsatt søke blant de nesten 1800 innleggene i arkivet.

Den nye idébanken finner du her: LLA-idebanken.no.

Viser arkivet for stikkord gjesdalbuen

Ungdata: Statistikk om ungdommen nå til dags

Ungdata-rapporten for 2016 er nå klar. Den nasjonale undersøkelsen skal gi et bredt bilde av hvordan norske elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring har det på ulike områder. På ungdata.no kan du finne statistikk på kommunenivå.

Er tallene for kommunen oppsiktsvekkende? Vær obs på statistikkutfordringer på små steder, og på faren for feilrapportering.

Gjesdalbuen bruker tall fra ungdomstrinnet i Gjesdal til å lage serien Ung i Gjesdal. Se de to første reportasjene i vedlegget.

I fjor laget Gjesdalbuen serier om perfekte piker og elevundersøkelsen.

Har du sett Stavanger Aftenblads multimediareportasje LIFE – portrett av en ungdomsgenerasjon fra i fjor?
De søkte om innsyn i Ungdata-materialet hos NOVA, og kunne med det materialet lage en rekke reportasjer om hvordan det er å være ung i ulike miljøer og på ulike steder.

Les også Sykepleiens temasaker om de skjøre jentene.

Ungdommen nå til dags ble også tema for en reportasje i OPP i fjor. De la redaksjonsmøtet til en skoleklasse ved Oppdal videregående skole. Der diskuterte de tema som likhet, sosiale medier og digital mobbing, støttet av statistikk fra ulike undersøkelser.

Ulykkesvei 45

Bildeserie med 5 bilder — bla ved å trykke på pilene

I flere år har Gjesdalbuen skrevet enkeltsaker om ras og ulykker på fylkesvei 45. I fjor belyste de problemet ved å samle statistikk og kommentarer i en stor sak.

Gjesdalbuen hentet ut ulykkesstatistikk, statistikk over ras og rasutsatte steder, informasjon over arbeid som er blitt utført på veistrekningen og hva som gjenstår.

I tillegg intervjuet de naboer til fylkesveien som kunne si noe om hvordan hverdagen er, en syklist som brukte veien daglig, og en trafikkskadd motorsyklist som var involvert i én av totalt 53 trafikkulykker. Til slutt snakket de også med vegvesenet om veien og hva som skal gjøres i tiden fremover.

Se hele saken i vedlegget.

Fikk ikke hjelpen han hadde krav på

Ingvild Lygren i Gjesdalbuen fikk hederlig omtale i LLAs journalistpris for saken sin om lille Joakim, som har en hjerneskade. Foreldrene til treåringen hadde ikke fått den avlastningen de hadde krav på fra kommunen.

Journalisten satte seg grundig inn i saken til Joakim, og regelverket for å få brukerstyrt personlig assistent. Hun undersøkte også tilbudet i andre kommuner.

Etter at saken ble publisert fikk Joakim innvilget fulltids assistent og et eget dagtilbud. Kommunen opprettet også en individuell plan for gutten.

I den vedlagte metoderapporten kan du lese mer om hvordan journalisten jobbet med denne saken.

Hva skjer i 2016?

Bildeserie med 3 bilder — bla ved å trykke på pilene

Det er mange ulike måter å se inn i spåkula og fortelle hva som kan komme til å skje i året som kommer. Her presenterer vi tre ulike alternativer.

  • Gjesdalbuen forteller om høydepunktene som de vet kommer.
  • Hordaland har fått barn til å spå hvilke kjendiser som kommer og andre store nyheter i 2016.
  • Tysvær Bygdeblad har fått politikere til å reflektere om det politiske 2016.

Kva seier folket?

Gjesdalbuen starta serien “Kva seier folket?” i mars. Dei besøker folk der dei er. I kantina, rundt kjøkkenbordet, på kafeen eller andre stader. Dei spør kva som er viktig for folk i kommunen, kva som er bra og kva som bør bli betre.

Målet er å få folket sitt svar på kva lokalpolitikarane bør satsa på. I kvar sak får partia svara på ønska frå folket.

Slik er det innbyggjarane, og ikkje politikarane, som danner grunnlaget for kva saker som får merksemd i valkampen.

Årets lokalavisfoto: godt bygget opp

Bildeserie med 31 bilder — bla ved å trykke på pilene

Her kan du bla gjennom de 12 bildene som kom til finalen i LLAs fotokonkurranse.

Den som gikk av med seieren i konkurransen var Kristian Westgård i Eidsvoll Ullensaker Blad. Han fikk prisen for bildet av kreft- og slagrammede Damian Moen.

Årets lokalavisfoto av den kreft- og slagrammede 38-åringen er intimt og trist, men fotografen har tatt bildet på en verdig måte. Fotografiet har en fin balanse og er veldig godt bygget opp. Jo mer juryen ser og snakker om bildet, desto bedre liker vi det, skriver juryen.

Bildet og reportasjen om Damian Moen ble trykket på julaften. Du kan lese reportasjen her.

Hordaland fekk to heiderlege omtalar i fotokonkurransen. Ingerid Jordal fekk heiderlig omtale for sitt festivalbilete fra Bygdalarm.

Juryen skriv: Festivabiletet til avisa Hordaland er frå ein klassisk fotojobb, men her ser vi korleis det kan gjerast på ein god måte. Biletet er ikkje oppstilt, det har eit fint og naturleg lys og mange spennande detaljar. Juryen bruker god tid på biletet.

Vidar Herre fekk heiderleg omtale for biletet av flaumen på fotballbana.

Frå juryuttalen: Flaumbiletet til Hordaland er frå ein nokså kjend situasjon, men her ser vi flaum på ein ny og visuelt overraskande måte – og med humoristiske element. Biletet er truverdig og flott.

Reportasjeserie om Elevundersøkelsen

Da tallene fra Elevundersøkelsen kom i fjor, valgte Gjesdalbuen å presentere en skole om gangen i en grundig artikkelserie. De presenterte alle tall og intervjuet rektor og skolesjef. Men viktigst: De intervjuet elever på alle skolene. Elevene fikk kommentere resultatene fra undersøkelsen, fortelle hva som er positivt og negativt med skolen, og komme med egne forslag til forbedringer.

Serien er et godt eksempel på “public journalism”. Journalistene har oppsøkt de menneskene som statistikken handler om, og latt de få bære saken. Ofte blir elevene en kjapp bilde-case i slike saker. Her har de blitt tatt på alvor i grundige intervjuer.

Les artikkelserien i PDF-vedlegget.

Resultatene fra Elevundersøkelsen 2014 er nå tilgjengelige på Utdanningsdirektoratets Skoleporten.

Hva lovet de i forrige valgkamp?

Gjesdalbuen har sett på hva partiene lovet før forrige valg, og hva de faktisk har gjort. De har konsentrert seg om partiene som har hatt makten den siste perioden. Noen løfter er blitt innfridd, mens andre løfter har blitt brutt – eller har vært rent valgflesk.

For eksempel lovet alle partiene bedre ungdomstilbud, enten ungdomshus eller andre uorganiserte aktiviteter. Ungdomstilbudet er akkurat det samme i dag som det var før valget.

Oversiktlig og informativt stoff!

Sjekk også hvordan Fanaposten dekket nye valgløfter fra Arbeiderpartiet før valget i 2011. De oppfordrer leserne til å klippe ut løftene og henge dem på kjøleskapet om Arbeiderpartiet får makten.

Stem på ønskekommunen

Stem på din ønskekommune, oppfordrer Gjesdalbuen. De gjør kort rede for de mest reelle alternativene, med kart, og ber leserne si sin mening gjennom en enkel avstemning på nett. Slik kan Gjesdalbuen både få en indikasjon på hva folket mener om kommunestrukturen, og engasjere leserne til å ta et standpunkt. Flere lesere har kommentert saken, spesielt på Facebook.

Gjesdalbuen presenterer også en oversikt over viktige milepæler i arbeidet med kommunesammenslåing. Her få leserne blant annet vite når politikerne skal samles, når alternativene skal opp til politisk behandling, når og hvordan folket kan bli hørt, og når den endelige avgjørelsen skal treffes.

Tips: Med departementets verktøy Ny kommune og Bergens Tidendes Kommunebygger kan du raskt finne fakta om ulike kommunestrukturer.

#perfekte piker

Skjønnhetspress gjør at tenåringsjenter på Gjesdal ungdomsskole bytter ut mat med vann og te. Rektor advarer, og elevrådet bekrefter at dette er blitt en trend som sprer seg.

Journalist Ingvild Lygren i Gjesdalbuen har også snakket med helsesøster, FAU og pedagogisk ansvarlig Tone Anita Østrådt ved Senter for spiseforstyrrelser. Østrådt sier at det virker som ungdom påvirkes mer av sosiale medier og nett enn tidligere. Hun kommer også med råd til de som er bekymret for om ungdommer har spiseforstyrrelser.

Se også journalist Kristine M. Stensland sin kommentar «Det er vanskeleg å bli seg sjølv».

Kreativ vri gir plass til bilde med nyhetsverdi

Brannen på Edlandsfjellet var en stor og viktig nyhet for Gjesdalbuen. Da de hadde et breddebilde som alene kunne fortelle mye av historien, klinket de til med denne tøffe forsiden. Kirsten Håland har tatt bildet.

Markedsprisen 2013: “Gjesdalbuen i én pakke”

Gjesdalbuen fikk LLAs markedspris for 2013. De fikk prisen for kampanjen de kjørte før de la om fra to til èn papiraviser i uken, satset mer på kombinasjonen nett og papir og innførte ny abonnementsløsning. Abonnentene skulle få full tilgang til Gjesdalbuen på alle plattformer: Papiravis, e-avis og nettavis på PC, nettbrett, mobil. De som ikke var abonnenter fikk ikke lenger full tilgang til redaksjonelle saker på nett.

I forkant av omleggingen hadde Gjesdalbuen en informasjonskampanje som skulle forberede abonnentene på det nye systemet. Målet var å få en god overgang, positivt fokus på omleggingen fra to til én utgivelse i uken, og begrense en brå nedgang i trafikken på nett.

Gjesdalbuen valgte helsides annonser i papiravisen, samt annonser på nett, med ukentlig nedtelling til overgangen. De brukte illustrasjoner og bilder av ansatte i Gjesdalbuen, for å understreke budskapet og få et positivt uttrykk i annonseserien. I en parallell annonseserie, “Nå har også jeg registrert meg”, brukte de bilder av flere kjente personer i Gjesdal.

Resultatet var over all forventning. Gjesdalbuen hadde et realistisk mål om at 50% av abonnentene hadde registrert seg på nettet til årsslutt 2013. Ved årsskiftet var det ca 73% som hadde registrert seg. I tillegg er det flere år siden Gjesdalbuen har hatt 200 nytegninger av abonnement i løpet av så kort tid.
Gjesdalbuen laget ifølge juryen i LLAs markedspris “en meget god og fremoverlent informasjonskampanje – med kreative, enkle og proffe grep.”

Nye perspektiver

Gjesdalbuen har satt lokalsamfunnet under lupen med å spørre dem som har et helt annet blikk på lokalsamfunnet. Intervjuobjektene sier nok det mange allerede vet: Nordmenn er ikke alltid så lette å bli kjente med. Samtidig får saken frem hva flyktningene synes er bra med lokalsamfunnet.

Kildene til intervjuet er funnet på kommunens voksenopplæring. Alle norske kommuner er bedt om å ta i mot flere flyktninger, noe som aktualiserer saken for alle LLA-avisene.

Saken er gitt tydelig plass og flott presentasjon.

Hvordan mener du saken kunne vært fulgt opp?

Leserpanel om sentrumsplaner

Det er laget fire ulike skisseforslag for nye Ålgård sentrum. Gjesdalbuen presenterer ett og ett, sammen med synspunkter fra et fast leserpanel og en kommentar fra Gjesdalbuen selv. Leserpanelet består av en pensjonert journalist, en ungdomsskoleelev og en småbarnsmor og tidligere KrF-politiker. De kommer med fornuftige synspunkter og smarte innspill.

Fulgte Nora under operasjon

Journalist Kirsten Håland dro på en dyreklinikk for å lage reportasje for Gjesdalbuens næringslivsmagasin. Der fikk hun bli med under operasjonen av hunden Nora. Operasjonen skulle være et rutineinngrep, men veterinærene fikk seg noen overraskelser underveis. Dermed fikk journalisten muligheten til å skrive en ekstra dramatisk reportasje.

Les mer…

Hvem er elevrådsleder?

Skoleåret er godt i gang, og dermed er det trolig også nye, engasjerte ungdommer på plass i elevrådene. Hvorfor ikke ta en prat med elevrådslederne, og undersøke hvilke saker som engasjerer dem denne høsten?

Fredrik Lura i Gjesdalbuens ungdomsredaksjon har intervjuet den nye elevrådslederen på ungdomsskolen.

Strikkehysteri hos Gjesdalbuen

Strikking er inne i en av sine storhetstider. Mange gir Dorthe Skappel æren for at stadig flere plukker opp strikkepinnene for å prøve seg på den lettstrikkede «skappelgenseren». Strikkingen har vært en farsott i sommer og blir nok ikke mindre utbredt nå som de mørke høstkveldene kommer.

Les mer…

Portretterer kommunearbeidere før lønnskampen

Gjesdalbuen har en fin presentasjon av fire kommunalt ansatte fra forskjellige faggrupper i forkant av de lokale lønnsforhandlingene med Gjesdal kommune. De korte intervjuene er akkompagnert av en oversiktlig tabell over lønnsinntektene til de kommunalt ansatte.

Les mer…

Gratulasjonsannonse

“De beste tingene i livet er gratis”. Fin egenannonse fra Gjesdalbuen som oppfordrer leserne til å sende inn gratulasjoner.

Historien om kommunens ordførere

Gjesdalbuen er i gang med en serie som presenterer kommunens ordførere. En idé for også din avis?

Dei beste 17. mai-bileta frå avisene

Avisene vil ha bilete frå lesarane. LLA vil ha bilete frå journalistane. Send inn dine beste 17. mai- bilete. Journalisten med det beste biletet vert løna med bokgåvesjekk.

(foto: Jøran Gamman, Søgne og Songdalen Budstikke)

Du kan sende inn bileta til helen@lla.no eller sjølv leggje ut i idébanken.

Fleire bilete frå Søgne og Songdalen Budstikke (alle foto: Jøran Gamman):

Bildeserie med 8 bilder — bla ved å trykke på pilene

Sendt inn av Simen Sundfjord Otterlei, journalist i Bygdanytt:

Frå Mona Grønningen, Kvinnheringen:

Yasamin Kamush stilte opp i den nydelege festdrakta si frå Afghanistan på 17. mai.
Russen kastar russekort til born ved Sjukeheimen på Husnes der 17. mai-toget endar opp.

Frå Filip Blaauw, Gjesdalbuen:

De to kameratene var nok ikke veldig happy med været …

Frå Benedikte Håkonsen, Lierposten:

Bildeserie med 10 bilder — bla ved å trykke på pilene

Sendt inn av journalist Carina Giskegjerde, Øy-Blikk:

Sendt inn av Chris Ronald Hermansen, journalist i Fanaposten:

– Turen gikk til Øvsttunheimen sykehjem, som spesialiserer seg på pasienter med demens. Til tross for at det er lite trolig at de som bor på Øvsttun husker stort fra det pleierne gjør for dem, finner de til stadighet på nye arrangementer for at pasientene skal trives. Nasjonaldagen ble behørig markert med 17.mai-frokost og besøk fra det lokale korpset. Pleiernes innsats for at pasientene skal trives gjorde et stort inntrykk på meg.
– Vi er opptatt av at pasientene skal oppleve hver dag som positiv, selv om de nødvendigvis ikke husker noe av det dagen etter, sa en av dem til meg.

Dette ble vinnerbildet! Begrunnelse: Journalist Chris Ronald Hermansen har gjort noe få andre aviser gjorde på 17. mai: Å lage reportasje fra et demenssykehjem. Avdempet og godt komponert hverdagsbilde fra en stor dag

Fjorårets innsendte:
17. mai-bilete 2011

Ungredaksjonen stilte spørsmål til toppkandidatene

“Det har lenge vært kjent at også 16- og 17-åringer får lov til å stemme ved høstens kommunevalg i Gjesdal. ”Bruk stemmeretten,” er den klare oppfordringen fra alle ordførerkandidatene. Men hva mener egentlig de ulike partiene?”

Les mer…

Slik vurderer politikerne året som gikk

Hvilken sak husker politikerne best fra året som gikk? Hvilke forventninger har de til 2011? Dette er godt lesestoff som alle aviser burde lage. Filip Blauuw i Gjesdalbuen tenkte både design og lesbarhet i sin sak.

Les mer…

Ukas bilde: Sokneprestens assistent

Journalist Eugen Hammer i Gjesdalbuen har dekket innsettelsen av ny sokneprest i Ålgård kirke, men det var sokneprestens assistent i barnearbeidet som fikk mest oppmerksomhet. “Billy” stjal showet:

Ukas to bilder fra LLA-avisene

Journalist Filip Blaauw i Gjesdalbuen har vært på Svalbard i ferien, noe som resulterte i en fotoreportasje i avisa, blant annet et HDR-bilde.

Les og se mer

Lager videoinnslag med speilreflekskamera

Gjesdalbuen er en av flere aviser som produserer videoinnslag på nettsidene sine. – Vi har prøvd oss litt med video, særlig etter at det er blitt mulig å filme med speilreflekskamera. Etter hvert skal vi også prøve å få på plass egen videofunksjon i nettsidene, men inntil da bruker vi Vimeo. Vi kunne like så godt brukt Youtube, men følte Vimeo var kjapt, greit og så litt bedre ut. Hos oss redigerer vi i iMovie, men her kan jo selvsagt ulike programmer gjøre susen. Vi holder det på et veldig enkelt nivå, og har stadig mye å lære, sier journalist Filip Blaauw. Videoer av Gjesdalbuen.

Gjesdalbuen ble med politiet på razzia

Journalist Filip Blaauw ble med politiet i Gjesdal da de slo til mot narkotikamiljøet på Ålgård. Aksjonen fant sted onsdag ettermiddag/kveld, og avisa skulle ut torsdag morgen.

Les og se mer

Facebook: viktigste nye markedsføringskanal?

Snåsningen, Kvinnheringen, Vesteraalens Avis, SortlandsAvisa, Gjesdalbuen, Dølen og mange, mange flere har opprettet en profil på Facebook.

Les mer…

Start en klasseside

Gjesdalbuen har egen klasseside. Alle 6. klassene i kommunen får tilbud om å lage en dobbelside.

Vis hva som ble mest lest på nett

Gjesdalbuen oppsumerer året 2009 på nett, og viser hvilke saker som preget gjesdalbuen.no i året som gikk.