LLAs idé- og kunnskapsbank
For journalister, grafikere, teknikere og markedsfolk

Denne siden blir ikke oppdatert etter 31. august 2016.
Du kan fortsatt søke blant de nesten 1800 innleggene i arkivet.

Den nye idébanken finner du her: LLA-idebanken.no.

Viser arkivet for stikkord dølen

Et dypdykk blant knapper og glansbilder

Dølen har møtt midtdøler med samlemani. Samlerne har lett i skattekammeret, for å finne igjen noen av sine samlinger. Hver og en har en historie å fortelle, om tida som gjerne bringer fram gode og kjære minner. Noen har også tatt med seg barndomsinteressen inn i voksenlivet, og tatt vare på samlergleden, skriver Dølen.

Journalist Tone Sidsel Sanden spurte etter samlere blant Dølens 8065 følgere på Facebook, og fikk god respons. Hun har også intervjuet en konservator om hvordan samlervirksomhet er avhengig av tid, sted og sosiale lag.

Les den seks sider lange reportasjen i vedlegget.

Endre møtte presten som ikke vil vie han

Tone Sidsel Sanden i Dølen har fått en homofil og en prest til å møtes til en prat om likekjønna vigsel, i stedet for å gjøre to separate intervju. De to har ulike syn på saka. Homofile Endre vil gjerne gifte seg i kirka på hjemstedet (som han nå får). Den lokale presten har reservert seg mot å vie likekjønna.

– De to hadde en fin prat, der de fortalte hverandre om sitt syn og sitt ståsted, hvorfor de står for det de gjør, og hvordan de ser på tro, menneskeverd og selvfølgelig kjærligeten mellom mennesker, forteller Tone Sidsel Sanden.

Slik får saken på en fin måte fram refleksjoner fra begge sidene i saken.

Dette sa Endre til Tone Sidsel etter møtet: Veldig greit med dialog! Blir mer ekte, enn at vi skulle blitt intervjua hver for oss. Satt og tenkte på det i hele går, folk tror kanskje det er tøft av meg som homofil å stå frem rundt dette, men jeg tenker mer at det er veldig tøft av Jens Petter å være med når han vet at han er i mindretall – han har en jobb der de fleste vet hvem han er!

Kronglete vegplanar

Bildeserie med 2 bilder — bla ved å trykke på pilene

Planlegginga av ny E6 gjennom Gudbrandsdalen har vore ei lang og kronglete historie. Dølen ser tilbake på prosessen og oppsummerer historia i denne grundige og oversiktlege saka.

De unges kirke

Godt stoff fra Dølen, det er sikkert mange i kommunen som finner sin signatur her.

Bildeserie med 2 bilder — bla ved å trykke på pilene

Vindpust fra Dølen

Flott sak, nydelige bilder.

Bildeserie med 3 bilder — bla ved å trykke på pilene

Tok politikarane med på bedriftslunsj

Guro Vollen i Dølen tok med listetoppane i Nord-Fron til kantina hjå Gudbrandsdal Energi. Der fekk dei tilsette i bedrifta lufte sine tankar og stille spørsmål direkte til politikarane.

– Det var vel utanfor komfortsonene for alle involverte, trur Guro, men legg til at attendemeldingane frå både politikarar og arbeidsplassane var det var nyttig og artig.

Dølen gjer liknande stunt i dei andre midtdalskommunane. Bjørn møter på ein ungdomsklubb med politikarane, medan Tone skal ut til ei anna bedrift.

Nye flyktninger til kommunene

Før stortingsforhandlingene om kvoteflyktninger sendte Solveig Horne et brev til alle landets ordførere om å bosette flere flyktninger i 2015 og 2016. Mange kommuner går nå inn for å ta imot flere flyktninger i tiden som kommer. Noen kommuner vil bosette flyktninger for første gang på mange år.

I Sør-Fron har formannskapet gått inn for å ta imot inntil 14 kvoteflyktninger i 2016. Vedtaket fikk flere negative tilbakemeldinger på Facebook, men det var også en som minnet folk på hvor vellykket integreringen var for den store gruppen bosniske flyktninger som kom til kommunen på 90-tallet.

Debatten kan fort dreie seg om tall og pengebeløp. Egentlig handler det om mennesker med sterke historier.

Journalist Tone Sidsel Sanden i Dølen intervjuet en av de som kom til Sør-Fron som barn på 90-tallet. Han forteller om hvordan det var å komme inn i lokalmiljøet, og hvorfor han har valgt å bli værende i kommunen.

Det er allerede mange flyktninger som sitter på norske asylmottak og venter på å bli bosatt i en kommune. Se Vestnytts reportasje Eit fengslande venterom der vi møter flyktninger på asylmottaket. Reportasjen er krydret med interessante fakta.

Ved å gjøre vedtak om bosetting, forplikter kommunen seg blant annet til å gi tilbud om introduksjonsprogram i henhold til introduksjonsloven. Kommunene mottar ulike tilskudd fra staten for å dekke kommunale utgifter som følger av bosetting av flyktninger.

Les mer om bosetting av flyktninger på IMDIs nettsider.

Hva slags valgkamp vil innbyggerne ha?

Dølen har presentert nominasjonslistene i sine tre kommuner. De har tatt en liten prat med to fra hver liste – og det er ikke listetoppene som får spalteplass. I hver sak sier også ordførerne noen ord om hva lokalavisa kan bidra med i valgkampen.

I god Public journalism-stil har de samtidig intervjuet innbyggerne om lokalvalget. De har snakket med noen eldre, noen yngre og noen midt i livet.

Innbyggerne forteller hvilke saker de synes er viktige i valgkampen, hva som skal til for at noen får stemmene deres, og hvor de ønsker å møte politikerne. De ønsker ikke bare å møte politikere på stands, men vil møte de der de valigvis treffes: På kafé, rundt lunsjbordet og lignende. Slike møteplasser har Dølen tenkt å skape framover i valgkampen.

Se alle sakene i PDF-vedlegget.

Folkets forslag til politikerne

Dølen er blant avisene som bruker public journalism som fast arbeidsmetode. De går ofte grundigere til verks enn “fem på gata” når de skal ha vanlige folks meninger inn i spaltene.

I denne saken har journalist Tone Sidsel Sanden besøkt Tine Frya. De ansatte som hun møter der er ikke nevneverdig engasjert i det kommende valget, men vil gjerne ha engasjerte politikere. De kommer med tips om hvordan politikerne bør gå fram i valgkampen.

De forteller også om hvilke saker som engasjerer, som er alt fra skole og SFO til jakt- og friluftsmuligheter. De mener at kommunesammenslåing kan bli “tunga på vektslåla” når de skal stemme, og vil gjerne vite hvem den enkelte politiker vil samarbeide med.

Lunsjprat om kommunesamanslåing

Kommunesamanslåing er på agendaen innanfor veggane på kommunehusa. Men kva meiner mannen i gata? Dølen oppsøkte stader der folk møter kvarandre: bensinstasjonar, kafear og kantiner. Målet var å få fram den samtala som folk elles har over kjøkkenbordet.

Då journalist Tone Sidsel Sanden spurde folk i gatene og rundt lunsjbordet, fekk dei vite at dette hadde folk tenkt fint lite på. – Eit lite engasjerande tema, var mellom tilbakemeldingane. Folk var likevel i stand til å diskutere fordelar og ulemper med kommunesamanslåing.

Seinare hadde Sanden med seg politikarar i lunsjpausen til ei bedrift og på kafé. Dermed fekk “menigmann” kome med spørsmål og kommentarar direkte til politikarane.

Lokket nett-troll ut av Facebookskogen

Dølen har lokket fram et nett-troll. Ikke det slemmeste trollet, men uten tvil et som provoserer og legges for hat for de sterke meningene sine. I dette intervjuet får han svare på hvorfor han lager så mye bråk.

Mange bruker hardere ord i nettdebatter enn ansikt til ansikt. Det kan være sunt med en påminning om at de vi møter på nett er mennesker, de også. Mens Dølens nett-troll angriper sak mer enn person, er det andre som er langt mer ondskapsfulle i sine ytringer. Enten trollene er onde eller gode, kan de ha godt av å bli stilt til veggs med noen kritiske spørsmål. Da skribent Lindy West utfordret et av de grusomste trollene, møtte hun en angrende synder.

Inviterer til idédugnad om døende handlegate

Nedregate på Vinstra er et tradisjonsrikt sentrum som er i ferd med å dø ut. Flere butikker stenger dørene, og det er lite folk ute i gatene. Nå bygges ny E6 på andre sida av elva, og det diskuteres om Nedregate har ei framtid som handelsgate, eller ikke.

Tone Sidsel Sanden i Dølen samlet flere av de næringsdrivende i Nedregate til et møte for å diskutere mulige løsninger. De ble fort enige om at det er nødvendig å tenke positivt og finne løsninger i fellesskap. Hun tok også en runde ute i gatene for å prate med folket.

For å gjøre de ulike forslagene mer synlige, ble de lagt i egne bobler på sida.

- I samme avis skrev vi også en leder om temaet, og det ble lagt ut link til denne på Facebook-sida vår. Temaet skapte debatt, og det som var godt å se, var at mange kom med konkrete forslag til hva som skal til for å bevare Nedregate som handelssentrum, forteller Tone Sidsel Sanden.

Sjekk også bildebylinen til Sanden, der leserne oppfordres til å ta kontakt.

Teasere på kartet

Nederst på side 2 har Dølen et kart over dekningsområdet sitt. Der har de små henvisninger til saker fra alle kommunene. Smart måte å vise at lokalavisa er til stede!

Familie søker gardsbruk

Dølen har ei kontaktannonse utanom det vanlege denne veka. Dei vart kontakta av ein familie som ønsker å flytta frå Trondheim til Nord-Fron eller Sør-Fron. Dei ønsker å bu på og driva ein gard, men har leita i over eit år utan å finna noko. Dølen nytta høvet til å laga ei sak med både humor og alvor.

Familien som faktisk ønsker å satsa på gardsdrift, er nok ein drøymefamilie for ordføraren i Nord-Fron, som er meir van med å få søknader om fritak frå buplikta. Han er intervjua og kjem med dei råda han klarte å kome på.

– Det er eit paradoks at landbruket slit med rekrutering, samstundes som det er utruleg få gardsbruk som ligg ute for sal, påpeiker journalist Tone Sidsel Sanden.

Godt intervju med tre eldre damer

“Hjørdis Heggelien, Liv Hylland og Aase Ekre har levd et langt liv. De har masse livserfaring fra en annen tid, og de har mange minner å dele. Hva førte dem dit de er i dag? Har de levd et lykkelig liv?” Journalist Tone Sidsel Sanden i Dølen har skrevet saken Å telle våre dager, som har en god oppbygging med flere ulike kilder.

Bildeserie med 4 bilder — bla ved å trykke på pilene
Les mer…

KOSTRA-samarbeid

I samband med kommunebudsjetta har det blitt henta inn KOSTRA-tal for kommunane til LLA sine pilotaviser Gjesdalbuen, OPP, Dølen og Søgne og Songdalen Budstikke. Å samanlikna seg med andre kommunar enn berre nabokommunane kan vera spennande, både for avis og lesar. Sjå oppslaget til Dølen.

Les mer…

Her overværer småbarnsmor Gro sitt første kommunestyremøte

Avisa Dølen inviterte småbarnsmor Gro Solberg og leder Trond Berntsen i Sør-Fron eldreråd (begge helt bakerst på bildet) med på et møte med ordføreren i Sør-Fron. Tema var den planlagte nedleggelsen av legevakten i området. Etterpå var begge til stede under kommunestyremøtet for å følge saken. Bakgrunnen for Dølens initiativ er et stort engasjement blant innbyggerne for å bevare dagens legevaktordning. Dølen har brukt mye tid på å lytte til hva folk mener. Avisa har også fungert som brobygger mellom vanlige folk og politikerne. Dette mener vi er forbilledlig journalistikk.

Les meir

Korleis vil vi ha det når vi kjem på sjukeheimen?

Under vignetten “Midt i verda” har Dølen snakka med folk om korleis dei vil ha det den dagen dei kjem på gamleheimen. Som ei av fire pilotaviser i LLAs prosjekt Levande lokalsamfunn, er Dølen no endå tettare på lesarane sine.

Les mer…

Kom deg ut av redaksjonslokala

Etter at ei vegtrasé-sak stod på trykk i avisa, byrja telefonen i Dølen-redaksjonen raskt å kima. Folk ville seia sitt om vegforslaget. Då tok journalist Bjørn Sletten blokk og kamera med seg ut for å møta folk. Dølen ville ha endå fleire stemmer inn i avisa.

Les mer…

Kriseinformasjonen gikk via Facebook

Lokalavisa Dølens facebookside ble en viktig informasjonskanal under flommen i Gudbrandsdalen. Redaktør Tor Larsen sørget for løpende oppdateringer, godt hjulpet av lokalbefolkningen som bidro med både bilder og oppdateringer. Redaktøren mener at det var avgjørende at innbyggerne ble involvert i informasjonsflyten.

Også offentlige etater la ut oppdateringer på facebooksiden, som etter hvert ble kilde ikke bare for lokalbefolkningen, men også for riksdekkende media.

Bildet er fra Dølens papirutgave 30. mai. De har brukt en dobbeltside på et gruppebilde av annleggsarbeiderne som jobbet døgnet rundt for å redde folk og hus.

Les mer…

Tøffeste bildet av Bieber-fans?

Vi har sett mange bilder av lykkelige Bieber-fans de siste ukene. Håkon Odenrud, som har tatt dette bildet for Dølen, har gjort en morsom vri på bildet for å illustrere hysteriet. Bildet ble publisert under tittelen «Kjempet til seg krembilletter».

Ukas bilde: Løytnant i det fronske

Biletet er teke av journalist Bjørn Sletten i Dølen. På biletet ser vi folka bak ei ny danse- og teaterforestilling: Løytnant i det fronske. Sletten har plassert dei fire ute i skogen, med sola som baklys. Resutat: Eit reint og stemningsfullt bilete. Men Sletten sjølv er ikkje heilt nøgd.

– Eg er ikkje heilt fornøgd med det sjølv, fordi eg fekk for lite blitsljos som motvekt mot sola. I tillegg står Vidar (nærast kamera) med hendene i lommene – det er òg litt kjipt … Det er sjeldan eg er heilt fornøgd, men da har ein jo alltid noko å strekke seg mot. Det er langt att til det perfekte bildet! (Heldigvis).

"Ukas bilde": Ballerina og gitarist

Først fann vi eit bilete i avisa Dølen som heilt klart kvalifiserte til å verta kåra til det beste bilete i LLA denne veka. Men brått fekk vi eit luksusproblem: Vi fann eit til. Begge bileta er tekne av journalist Bjørn Sletten.

Funksjonshemma Julie Teige frå Sør-Fron i sin eigenkoreograferte dans til “Gabriellas song”

Les mer…

Dølen ung & engasjert i Brüssel

Gründercampen i Brüssel samla 150 skoleelever fra hele Europa, og midt i begivenhetenes sentrum var fire kreative elever fra Vinstra vidaregåande skule. Og journalist Tone Sidsel Sanden i Dølen var med. – Framfor regionavisa valgte Ungt entreprenørskap i Oppland og Hedmark å invitere med seg oss fra lokalavisa, og det med bakgrunn i at vi har vært flinke over tid til å skrive om elevene fra den videregående skolen, forteller Sanden, var eneste norske journalist.

– Det var veldig artig og inspirerende å få være med til Brüssel og gründercamp, forøvrig som eneste norske journalist. Framfor regionavisa valgte Ungt entreprenørskap i Oppland og Hedmark å invitere med seg oss fra lokalavisa, og det med bakgrunn i at vi har vært flinke over tid til å skrive om elevene fra den videregående skolen. Det er vi stolte av! Turen ble et spennende avbrekk fra den vanlige avishverdagen, og selvsagt gøy som skribent og fotograf å følge elevene i tre dager til ende.
Så var det slik det skulle være at en av deltagerne fra Midtdalen var med på laget som vant hele campen. Turen ble en påminnelse om at det er viktig å se på ungdom som en ressurs. Det er selvsagt også godt å vite at det er mange som følger med på hva vi skriver om, og at ung-satsinga vår faktisk har blitt lagt merke til, sier Sanden.

Les mer…

Dugnadshugnad

I nabolaget, på kyrkjegarden og på idrettsplassen: Dølen har tatt pulsen på dugnadsånda i Midtdalen.

Les mer…

Dølen med ny layout

I denne ukas avis presenterer Dølen sitt innhold i en ny layout, eller "bladbunad” for å bruke et godt norsk ord. Det er seks år siden Dølen hadde siste layoutmessige forandring, men det var mer som en justering i forhold til det som nå blir gjort.

foto:Dølen

Les mer…

Facebook og døden

“Hva skjer med facebookprofilen din når du dør? Mariann Isumhaugen ble enke i høst, og har endelig fått fjernet profilen til sin avdøde mann. Men mange finner trøst i at de døde lever videre på Facebook. Vi har snakket med noen av dem,” skriver avisa Dølen.

Les mer…

Ukas bilete: Å ha auge for detaljar

Biletet er teke av Bjørn Sletten i avisa Dølen.

Les kvifor dette er ukas bilete

Ønskeliste 2011: Esel og pengemaskin?

“Umulige juleønsker? Nei, da. Du finner det meste i nærmiljøet.” skriver avisa Dølen. Avisa søkte på nettportalen Finn.no for se hva som var til salgs av spesielle varer i lokalmiljøet i midtdalskommunene. De oppsøkte også bruktbutikker for å finne alternative julegaver. God og morsom sak, godt tips. Å søke på finn.no er også godt stoff til tema “hus og hjem” el. “bil og motor”. Hva vil folk i nærområdet kjøpe/selge?

Les mer…

Fra nett til papir

I mange år har spesielt de største avisene gitt mer og mer av papir-innholdet sitt gratis på nett. I Dølen ser vi et eksempel på det motsatte: Lokalavisen tar med seg nett-innholdet over på papir. Og tar betalt for det. I like!

Link til Dølens artikkel – på nett. Papirutgaven må du selvsagt kjøpe.

Ansv. redaktør Tor Larsen, journ. Tone Sidsel Sanden og journ. Bjørn Sletten i Dølen.