LLAs idé- og kunnskapsbank
For journalister, grafikere, teknikere og markedsfolk

Denne siden blir ikke oppdatert etter 31. august 2016.
Du kan fortsatt søke blant de nesten 1800 innleggene i arkivet.

Den nye idébanken finner du her: LLA-idebanken.no.

Viser arkivet for stikkord bygdanytt

Vil politikarane leggja ned nærskulen?

*Kva er best, liten eller stor skule? Og kor mange småskular har blitt lagt ned i kommunen opp gjennom historia?

Budsjettdiskusjonen er i gang for dei nye kommunestyra. Kan hende begynner dei å vurdere å leggje ned nokre bygdeskular. I Fusa var skulenedlegging eit heitt tema under valkampen. Nokre meiner at den vesle kommunen har altfor mange skular, andre fryktar at bygdene dør om skulane forsvinn.

Det viktigaste bør vere korleis borna har det på skulen. Kva seier forsking om små versus store skular? Ein har ingen garanti for at dei små skulane er gode. Men det er heller ingenting som tilseier at dei er dårlege, seier seier professor Rune Kvalsund til Os og Fusaposten:

- Dei små skulane er ofte veldig gode når dei er gode. På den andre sida kan det vera risikofylt å vera liten. Dårlege lærarar og samansettinga av elevar kan ha mykje å seia, seier Kvalsund.

Os og Fusaposten har også sett på utdanningsforskar John Hattie sin studie frå 2009 og professor i pedagogikk Thomas Nordahl sin studie frå 2007. Les heile saka her.

Når skular vert lagt ned, går gjerne foreldre saman om å få privatskule i bygda. Os og Fusaposten skreiv om privatskuleproblematikken i denne saka.

I 1950 var det 20 offentlege skular på Osterøy. 65 år etterpå var det berre 5 igjen. Bygdanytt fortel historia om skulane som forsvann.

Nokre spørsmål de kan stille:

- Korleis er skulane i forhold til kvarandre? I Grunnskolenes Informasjonssystem finn du statistikk om alt frå ressursar til fysisk aktivitet til åpningstider på SFO.

Her finn du resultata på dei nasjonale prøvene.

- Blir borna høyrt? Kva meiner dei?

- Legg kommunen vekt på kva som er det viktigste for borna, eller er det økonomien som styrer?

Barneombodet skriv: Det er grunn til å reise spørsmål om kommunar i saker om skulenedlegging feilaktig tar utgangspunkt i kva barn kan tåle av belastningar, i stadenfor å leggje avgjerande vekt på hva som er til det beste for barna, jf. barnekonvensjonen artikkel 3. Vi meiner det er i strid med barnekonvensjonen, opplæringslova og forvaltningslova.

Dersom prinsippet om det beste for barnet ikkje har blitt utgreidd, kan det vere snakk om ein saksbehandlingsfeil som kan føre til at vedtaket blir ugyldig.

- Korleis blir reisetida, og korleis er standarden og kvaliteten på det som kan bli den nye skulevegen?

- Kva skjer med bygda om skulen forsvinn? Ein studie av skulestrukturen i Lillehammer viste at skulen ikkje var avgjerande for om bygda består. Dei fleste nedlagde skulane blei brukt til sosiale arrangement som var med på å byggje opp under samholdet i bygda.

G.A. er mer enn en signatur

Bygdanytt har en leser med mye på hjertet. Hun ringer eller tropper opp i redaksjonen for å formidle synspunktene sine, ofte signert G.A. Hun er opptatt av alt fra globalt klima til utfordringer i nærmiljøet. I dette intervjuet får leserne vite mer om hvem G.A. er. Heretter blir det enda kjekkere å lese innleggene hennes.

Har dere noen spesielt aktive leserbrevskribenter?

Fotoreportasje: Herlig danseglede

Mannfolkene som liker å danse klager ikke, men kvinnene må helst være litt kreative om de skal få danset nok i løpet av kvelden. Når Arna og Langedalen pensjonistforening holder dansekveld, er det nemlig stort flertall av kvinner på parketten. Elise Årdal i Bygdanytt ble med en kveld, og fikk se at kvinnene har det like moro selv om de må ta føringen. Og noen menn er det da også på dansegulvet, som kan være et fint sjekkested uansett alder.

Kjønnsubalanse er ikke uvanlig på slike dansekvelder. Seniorgrupper fra Sortland i nord til Porsgrunn i sør etterlyser flere menn i rekkene. En fin mulighet til fotoreportasje!

Fine fotohøve på babysong

I dette koret kan ingen av hovudpersonane syngja, og smaken på instrumenta er gjerne like viktig som lyden. Elise Årdal i Bygdanytt har vore på babysong for born under eitt år.

Flotte bilete viser at journalisten har fått innpass hjå dei minste, som er meir opptekne av kvarandre og instrumenta enn av kameraet. Biletet av babyane i ring tok ho frå golvet, under ein lek der mor og barn gjekk nærare og nærare kvarandre.

Fra japanske tegneserier til Arna

Bildeserie med 3 bilder — bla ved å trykke på pilene

På allehelgensaften kunne Bygdanytt vise fram en gjeng som kler seg ut hele året. Ungdommene driver med kostymeleken “cosplay”. De møtes en gang i uken og kler seg ut som japanske tegneseriefigurer. Vanligvis kommer de først frem i mørket, fordi det tar lang tid å legge sminken og de er trøtte etter skolen. Derfor er det kan hende ikke så mange utenforstående som har sett dem – før nå.

Cosplayerne er fargerike og engasjerte i det de driver med, og helt sikkert morsomme å portrettere. Bygdanytt har gitt reportasjen god plass og tøff innpakning. Mange av ungdommene har blitt mobbet for sin litt spesielle interesse. Kanskje kan denne artikkelen vise at det de driver med faktisk er noe morsomt og kult?

Finnes det cosplayere i ditt område? Hvis du ikke kjenner til noen, kan kanskje Concrew, som arrangerer cosplay-samlinger, kjenne til noen.

Fargerikt program for kulturdagane

Bygdanytt har dette kreative og informative programmet for kulturdagane i Arna. Ulike fargekodar for ulike typar arrangement gjer programmet både oversiktleg og fargerikt.

Sidene har vore på trykk både i papiravisa og i ein eigen programfolder.

Postrute fem med Elke

“Innan 2015 må alle kommunar i Noreg ha gate- og nummeradresser til kvar husstand. På Osterøy kan debatten bli heit. For kva skal lange og korte vegstubbar eigentleg heita? Og treng vi å namngje kvar einaste krik og krok på øya?”
Bygdanytt har vore med postdame Elke Hole på jobb. Godt skrive om eit aktuelt tema. Les saka her

foto: Elise Årdal, Bygdanytt

Treet på tunet

Bildeserie med 3 bilder — bla ved å trykke på pilene

Irene Mjelde har besøkt tun på Osterøy og i Arna og fotografert gamle, ærverdige, staute, klengete og idylliske tuntre. Bileta er presentert i ein seks sider lang fotoreportasje i Bygdanytt sitt hus og hage-vedlegg.

Et barn for lite

I en serie på tre reportasjer har Bygdanytt latt leserne bli nærmere kjent med tre foreldre som har opplevd å miste små barn. Tre sterke historier som kanskje kan øke forståelsen blant oss som ser andre oppleve slike tap.

Konstituert redaktør Frode Fjellstad forteller om udelt positive tilbakemeldinger fra lesere. Intervjuobjektene har også fått tilbakemeldinger på at historiene deres var respektfullt og fint formidlet.

Journalist Irene Mjelde skriver dette om hvordan det var å jobbe med reportasjene:

Å miste barna våre, de viktigste i våre liv, er noe enhver forelder har vansker med å forestille seg, og historiene om dem som har mistet sine kjære små treffer oss midt i hjerteroten. Å formidle Lars, Rønnaug og Solveig sine sterke historier har vært lærerikt, givende… og krevende. Før ordene lander på tastaturet skal de gjennom tanker og følelser, via hjertet og solar plexus, og ut i fingrene. Det er den veien som har krevd min energi. Ikke skrivingen. Den har vært ukomplisert og engasjerende. Jeg tror jeg har blitt litt klokere, og håper jeg har klart å formidle slik at leserne også kjenner at de har lært noe. Takket være disse foreldrene som så villig har delt sine opplevelser.

Å gjenfortelle året som gikk

Bildeserie med 17 bilder — bla ved å trykke på pilene

Nok et år er på hell og skal oppsummeres i avisspaltene. Det er mange måter å gjøre dette på. En sammenhengende fortelling om året som gikk, notiser om de viktigste sakene eller oppramsing måned for måned. Redaktørens betraktninger, oppsummering av sportsåret eller årets beste leserbilder. Noen få store bilder, eller mange små.

Eller kanskje dere velger en alternativ løsning, som Dalane Tidende som ved nyttår 2011 ba fire personer fra hver av Dalane-kommunene oppsummere året og fortelle hva de forventet av det kommende året.

Årsskiftet kan også være en fin anledning til å følge opp årets viktigste saker.

Det er lov å være kreativ, og det ene er ikke mer riktig enn det andre.

Ta en titt på de vedlagte eksemplene fra Hordaland, Hallingdølen, Dalane Tidende, Bygdanytt og Sortlandsavisa. Send oss gjerne flere eksempler!

Bygdanytt er Europas beste lokalavis

På fredag ble Bygdanytt kåret til Europas beste lokalavis, og det markerte de med en forside verdig nok en designpris.

Konstituert redaktør Frode Fjellstad tror kanskje forsiden kunne blitt enda finere uten hovedsaken «Grilla om skulekutt».

– Vi vurderte det, men måtte spørre oss selv om vi faktisk var viktigere enn alt annet, sier han.

Resultatet ble forsiden som ligger vedlagt. Der ligger også noen av sidene som var sendt inn til European Newspaper Award, og som sikret Bygdanytt seieren.

Juryens begrunnelse: «Bygdanytt blir uten tvil designet av profesjonelle. Det lille teamet på seks personer jobber daglig med entusiasme og perfeksjonisme for å gjøre sidene i denne lille lokalavisen til det de er.

Valg av tema og bilder overrasker Bygdanytts lesere igjen og igjen. Leserne og deres interesser står hele tiden i sentrum.

Kvaliteten på bilder og vedlegg har ingen problemer med å holde tritt med de store avisene. Avisens klare og vennlige fremtoning kunne ikke vært gjort bedre».

Vi gratulerer med velfortjent seier!

Blir språket for sivilisert?

Rektor har blitt “resultatenhetsleder” og problem er i dag berre utfordringar. Den aukande gruppa av kommunikasjonsrådgjevarar vil gjerne at journalistar skal bruke fine ord. Lét journalistane seg styre? Det er ein fare i at orda blir så konstruktive, så finkjemte og adekvate at ein vanleg mann eller kvinne på ei helt vanleg gate ikkje lenger kjenner seg att, trur journalist Lars Sveinung Lid. Les hjørnesparket hans “Fri flyt” i Bygdanytt.

Vakkert oppslag fra Bygdanytt

Journalist Lars Sveinung Lid i Bygdanytt har intervjuet musiker Monica Heldal. Resultatet er flott på trykk.

Les mer…

Dei beste 17. mai-bileta frå avisene

Avisene vil ha bilete frå lesarane. LLA vil ha bilete frå journalistane. Send inn dine beste 17. mai- bilete. Journalisten med det beste biletet vert løna med bokgåvesjekk.

(foto: Jøran Gamman, Søgne og Songdalen Budstikke)

Du kan sende inn bileta til helen@lla.no eller sjølv leggje ut i idébanken.

Fleire bilete frå Søgne og Songdalen Budstikke (alle foto: Jøran Gamman):

Bildeserie med 8 bilder — bla ved å trykke på pilene

Sendt inn av Simen Sundfjord Otterlei, journalist i Bygdanytt:

Frå Mona Grønningen, Kvinnheringen:

Yasamin Kamush stilte opp i den nydelege festdrakta si frå Afghanistan på 17. mai.
Russen kastar russekort til born ved Sjukeheimen på Husnes der 17. mai-toget endar opp.

Frå Filip Blaauw, Gjesdalbuen:

De to kameratene var nok ikke veldig happy med været …

Frå Benedikte Håkonsen, Lierposten:

Bildeserie med 10 bilder — bla ved å trykke på pilene

Sendt inn av journalist Carina Giskegjerde, Øy-Blikk:

Sendt inn av Chris Ronald Hermansen, journalist i Fanaposten:

– Turen gikk til Øvsttunheimen sykehjem, som spesialiserer seg på pasienter med demens. Til tross for at det er lite trolig at de som bor på Øvsttun husker stort fra det pleierne gjør for dem, finner de til stadighet på nye arrangementer for at pasientene skal trives. Nasjonaldagen ble behørig markert med 17.mai-frokost og besøk fra det lokale korpset. Pleiernes innsats for at pasientene skal trives gjorde et stort inntrykk på meg.
– Vi er opptatt av at pasientene skal oppleve hver dag som positiv, selv om de nødvendigvis ikke husker noe av det dagen etter, sa en av dem til meg.

Dette ble vinnerbildet! Begrunnelse: Journalist Chris Ronald Hermansen har gjort noe få andre aviser gjorde på 17. mai: Å lage reportasje fra et demenssykehjem. Avdempet og godt komponert hverdagsbilde fra en stor dag

Fjorårets innsendte:
17. mai-bilete 2011

Aldri i hamn - portrett av ein ferjemann

“60 år etter han mønstra på Haus-ferja, står han like støtt på ferjekaien på Valestrand. Ingvald Ådland fylte 75 år i går, men nektar å leggja til kai enno.” Journalist Lars Sveinung Lid i Bygdanytt har skrive eit godt portrett som er glimrande illustrert med eit før, og eit no-bilete av Ådland ved ferja.

Les mer…

Sær og absurd utstilling = like sær og absurd omtale

– Hvem vil du tro denne utstillingen passer for?
– Ikke for noen som helst. Jeg anbefaler ingen å komme. Høhø. Nei da, for å være ærlig? Jeg vet ikke. Men kanskje ikke for pensjonister. Det er litt sært. Det er litt absurd. Det er ingenting som skjer, men samtidig er det grådig mye. Skjønner du?
(kunstner Martin Lothe Sæterdal om utstillingen Trash WTF – dirty banana exhibition)

Les mer…

Ukas bilde i LLA: Sjef i sin egen snopebutikk

Ukas bilde i LLA er hentet fra Bygdanytt og er tatt av journalist Simen Sundfjord Otterlei:
“14 år gammel fikk Silje Carlsen Vågenes (28) jobb som “smågodtsjef” i onkelens Mix-kiosk. I dag har hun fått sin egen snopebutikk. Strikkelykke åpnet nylig dørene i gågaten i Bergen." Otterlei har tatt et vakkert bilde av den ferske butikksjefen. Garnfargene gir assosiasjoner til en smågodt-disk, og kombinert med lyset i den blå timen har dette blitt et svært vellykket bilde.

Les mer…

Kunstoppslag som gir deg en opplevelse

– Jeg lager minimalistiske ting som er koblet til synet vårt – vår måte å se omverdenen på. Stirrer du på en rødfarge og ser vekk på et hvitt papir vil det oppstå nye farger i synsfeltet. Det er øyet som prøver å kompensere. Når folk ser kunsten min ønsker jeg at de får en opplevelse, samtidig som bildet er fint å se på, sier kunstner Arne Bakke.
Journalist Snorre Bang Utaker i Bygdanytt sitt oppslag om kunstneren Arne Bakke gir deg nettopp en opplevelse, og noe fint å se på. Flott løst.

Les mer…

Trådlause ekstremdøgn

Bygdanytt utfordra tre ungdommar til å kopla seg av nettet i to heile døgn! Korleis det gjekk, og kva desse ungdommane tenkjer om å få med seg det som skjer i nærmiljøet, kan du lesa her:
Link til Bygdanytt-artikkel på nett

Flott avisdesign frå Bygdanytt

Bygdanytt ein av våre nyaste medlemsaviser. Reportasjen “Mjuke bogar og kvasse pilar” har fått ein lekker bladbunad. Layout: Frode Fjellstad, tekst og bilete: Tone Vatle.

Les mer…