LLAs idé- og kunnskapsbank
For journalister, grafikere, teknikere og markedsfolk

Denne siden blir ikke oppdatert etter 31. august 2016.
Du kan fortsatt søke blant de nesten 1800 innleggene i arkivet.

Den nye idébanken finner du her: LLA-idebanken.no.

Viser arkivet for stikkord barneombudet

Sjekk ut Barneombudets eksperthåndbok

FNs barnekonvensjon artikkel 12 sier at barn har rett til å bli hørt i saker som angår det, og at barns meninger skal tillegges vekt. Neste gang du skal intervjue barn og unge kan det være fint å kikke litt i Barneombudets Eksperthåndbok.

Les mer…

Barnas vaktbikkje på vent

“Kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen.” Plan- og bygningsloven paragraf 3.3
Denne paragrafen ble gjenstand til stor debatt i Holmestrand bystyremøte nylig.

Les mer…

Det viste seg at helsesøstre er bra avisstoff

Vi kikket nærmere på dekningen av helsesøstre i den ene av kommunene våre og fikk bedre saker enn vi hadde ventet på forhånd. Vi avdekket dårlig tilbud, men også ansatte som fikk munnkurv og et åpenhetsreglement som ikke fungerer.

Les mer

Når kan barn gjøre hva?

Barneombudet har satt sammen alle rettighetene barn har i forhold til hvor gamle de er. Dette kan det lages spennende ungstoff av i lokalavisene.

Les mer…

De fem viktigste sakene for unge i Norge

Ungdommens Nasjonalforsamling (19.-21. sept.) har talt. De fem viktigste sakene for unge i Norge i dag er: opprettelsen av et nasjonalt ungdomspanel, krav om at fravær blir spesifisert på vitnemålet, obligatorisk undervisning i førstehjelp, barnebillett for barn opp til 18 år og kollektivtransport i distriktene.

Les mer…