LLAs idé- og kunnskapsbank
For journalister, grafikere, teknikere og markedsfolk

Denne siden blir ikke oppdatert etter 31. august 2016.
Du kan fortsatt søke blant de nesten 1800 innleggene i arkivet.

Den nye idébanken finner du her: LLA-idebanken.no.

Viser arkivet for stikkord 2011

Det politiske kartet

“Slik det framgår av vårt «politiske kart for Øksnes» så bor samtlige
politikere i dagens kommunestyre på adressene Myre, Alsvåg,
Strengelvåg, Gisløy og Steinlandsfjord”, skriver journalist Tommy Hansen i Øksnesavisa.

Les mer…

Spørjerunde om nominasjonsarbeidet

Journalist Esther Moe i Suldalsposten har tatt ein runde til partia i Suldal og stilt styreleiarane følgjande spørsmål i samband med neste års kommuneval: 1. Kor ligg partiet ditt i nominasjonsløypa? 2. Kva er det viktigaste for ditt parti når lista skal lagast? 3. Kva gjer partiet for å rekruttera ungdom til politisk innsats? 4. Er toppkandidaten frå sist aktuell? God sak, godt presentert.