LLAs idé- og kunnskapsbank
For journalister, grafikere, teknikere og markedsfolk

Denne siden blir ikke oppdatert etter 31. august 2016.
Du kan fortsatt søke blant de nesten 1800 innleggene i arkivet.

Den nye idébanken finner du her: LLA-idebanken.no.

Viser arkivet for stikkord øksnesavisa

Hvorfor dropper de ut?

I Øksnes kommune er det uvanlig mange ungdommer som dropper ut av videregående. Øksnesavisa har de siste ukene hatt en grundig artikkelserie om temaet. De har sett på statistikk og forskning om årsaker og konsekvenser, og intervjuet rådmann og kommunalsjef om kommunale tiltak.

Hovedkildene i flertallet av artiklene i Øksnesavisa er de dette faktisk handler om: ungdommer som har droppet ut av videregående, en ung mann som har funnet en alternativ vei til fagbrev, og tre jenter som fremdeles går på videregående. Ungdommene forteller åpent om erfaringene sine med skole- og yrkesvalg, pendling, hybelliv, hjemlengsel, trivsel og mistrivsel.

Journalist Marian Leonhardsen fant faktagrunnlaget for artikkelserien i Folkehelsebarometeret, der man kan finne tall på kommunenivå, og i en Fafo-rapport om frafall i videregående opplæring. I tillegg brukte hun en kommunal rapport, som bekreftet mye av det de muntlige kildene sa.

Klarer Øksnes å fylle setene?

Ett år før valget er det bare én av de folkevalgte i Øksnes kommune som er sikker på at hun vil stille til gjenvalg om hun blir spurt. Det ble klart da Øksnesavisa spurte alle med fast plass i kommunestyret:

Om nominasjonskomiteen spør deg om du tar gjenvalg til neste års kommunevalg, hva svarer du da i dag? Ja, nei eller vet ikke per i dag.

Mange er usikre på hva de vil svare, og begrunner dette med tidspress, store arbeidsmengder, et ønske om mer tid til familie og det faktum at mange har sittet relativt lenge i politikken og at det er på tide med nye koster og ideer.

Et godt eksempel på at det kan komme spennende nyheter ut av en ringerunde.

Sjekk også Kanalens sak om samme tema.

Kartlegg partienes meninger om kommunestrukturen

Tommy Hansen i Øksnesavisa har stilt seks spørsmål om framtidig kommunestruktur til politikere i alle partiene:

1. Stiller ditt parti seg bak vedtak om at regionrådet skal utrede fordeler og ulemper ved en evt. kommunesammenslåing i Vesterålen?

2. Har ditt parti konkludert hvorvidt dette er hensiktsmessig?

3. Hva er ditt partis generelle syn rundt regionrådets utredning?

4. Hva mener ditt parti er det beste rundt framtidig kommunestruktur for Vesterålen – da sett både med “Øksnes- og vesterålsbriller”?

5. Har du personlig noe syn i saken?

6. Andre kommentarer?

Partienes syn kommer gjerne fram i andre saker om temaet, men spørsmål-svar-formen er oversiktlig og gjør det lett for leserne å sammenligne partienes standpunkter.

Utfordret ordføreren til å være helsearbeider for en dag

Øksnesavisa utfordret ordføreren til å jobbe en dag som helsearbeider ved Myreheimen bo- og behandlingssenter. God billedlegging til saken.

Les mer…

Øksnesavisa overrasket med kake til 100-åring

Journalist Tommy Hansen i ØA til høyre

Øksnesavisa besøkte Inga og hennes nærmeste familie ved Alsvågheimen, der avisa overrakte henne en kake som foreviget hennes motorsykkeltur for 14 år siden. Dette brakte fram gode minner i den spreke 100-åringens hode.

Les mer…

Liten, men tøff!

Bildeserie med 4 bilder — bla ved å trykke på pilene

Øksnesavisa og journalist Tommy Hansen er kanskje små – men de er uten tvil tøffe. Sjekk disse kreative egenannonsene!

Eit minne for livet

I samband med ei kunstutstilling heldt kunstnaren workshop for nokre skuleelevar. Øksnesavisa dekka saka og gav elevane eit minne for livet med oppslaget “– Gøy å lage kunst”. Dei fleste som kjem i avisa har forventningar til oppslaget, som dei ynskjer å vise fram til familie og vener, og gjerne ta vare på resten av livet. Då er det ekstra kjekt at saka også er flott presentert.

Les mer…

Riktig bruk av gode bilder

Øksnesavisa fikk skryt av leserne sine for dette oppslaget. Et godt eksempel på riktig bruk av gode bilder.

Les mer…

Kommentar om åpenhet fra Øksnesavisa

“I forrige uke deltok jeg på «Åpenhetstinget 2011» i regi av Norsk Presseforbund, der en egen åpenhetsindeks for kommunenorge ble lagt fram. Her havnet Øksnes helt på bunn mens Kongsvinger og Porsgrunn delte plassen på toppen av pallen.” Les journalist Tommy Hansens kommentar “Lær av Kongsvinger”, en påminnelse til de nye folkevalgte om åpenhetslovnader.

Les mer…

291 kommuner har ikke fått innsynsklager på tre år

Kommunal Rapport har undersøkt hvor mange klager på innsynsavslag fylkesmennene har fått fra norske kommuner, selskaper og stiftelser de siste tre årene. Det har vært totalt 520 klager, rettet mot til sammen 139 kommuner. 291 kommuner har dermed ikke fått noen klager på tre år. Det skyldes ikke flinke kommuner, men slappe redaksjoner, advarer redaktørforeningen.

(Avis som kjemper for innsyn: Øksnesavisa ba i 2010 om innsyn i Øksnes Boligstiftelses styreprotokoll og oversendte saken til Fylkesmannen i Nordland)

Les mer…

Det politiske kartet

“Slik det framgår av vårt «politiske kart for Øksnes» så bor samtlige
politikere i dagens kommunestyre på adressene Myre, Alsvåg,
Strengelvåg, Gisløy og Steinlandsfjord”, skriver journalist Tommy Hansen i Øksnesavisa.

Les mer…

PC eller bok i undervisningen?

Digitale læremidler er på full fart inn i skolene. Tommy Hansen i Øksnesavisa har oppsøkt Sortland videregående skole for å høre hva lærere og elever foretrekker. Bok eller PC, eller begge deler?

Hvilke skoler søker 10. klassingene seg til?

Søknadsfristen til videregående skoler er 1. mars. Avgangselevene ved ungdomsskolene står nå foran viktige veivalg. Øksnesavisa har tatt en prat med tre elever ved Øksnes ungdomsskole.

Les mer…

Følg en tilbakeflytter

Hvordan er det å flytte til din kommune? Flere aviser har faste intervjuer med folk som har flyttet tilbake til hjemstedskommunen sin, men hva med å følge en familie/person som har flyttet hjem over en lengre periode? Hvilke utfordringer byr det på? Hva engasjerer familien seg i? Hvor lett er det å bli integrert osv.? Ideen kom etter Øksnesavisa sin tittel: “Tester Øksnes i ett år”, i serien “Tilbakestrømmere”.