LLAs idé- og kunnskapsbank
For journalister, grafikere, teknikere og markedsfolk

Denne siden blir ikke oppdatert etter 31. august 2016.
Du kan fortsatt søke blant de nesten 1800 innleggene i arkivet.

Den nye idébanken finner du her: LLA-idebanken.no.

Viser arkivet for stikkord politikk

Hvilke konsekvenser får budsjettkuttet?

Eidsvoll Ullensaker Blad og journalist Jan Arne Sandholtbråten har sett på hva Eidsvolls varslede budsjettkutt vil føre til. Kuttet vil blant annet bety mindre penger til skolene, og dermed færre lærere. Leserne får presentert en liste over endringene ved hver enkelt skole. I tillegg gir Utdanningsforbundet sitt syn på hva dette vil bety for undervisningen.

Får kommunen mindre – eller mer – penger å rutte med? Hva betyr dette i praksis? Undersøk detaljene, vær konkret!

Slik løste Fanaposten saken om narkotikabruk hos unge

To Sandsli-elever bestemte seg for å undersøke narkotikabruken til sine medelever på andre klassetrinn på de videregående skolene i Fana og Ytrebygda. Svarene de fikk var oppsiktsvekkende: En av tre Fana-elever har prøvd narkotika. De er unge, har gode karakterer, høy status, god økonomi og stort nettverk. Og de røyker hasj. Se hvordan Fanaposten valgte å løse saken.

Bildeserie med 3 bilder — bla ved å trykke på pilene
Les mer…

Ny nettportal for forslag frå innbyggjarane

Eit nytt tilbod frå Kommunal- og regionaldepartementet gjer at alle no kan nytte internett til å føreslå endringar i kommunen dei bur i. Samlar ein nok underskrifter, må kommunestyret handsame saka. Alt no ligg det ute mange saker sendt inn frå innbyggjarar i mellom anna Odda, Gjesdal, Stord, Meløy, Ullensaker, Sør-Fron, Finnmark.

Les mer…

Sjekk ut Barneombudets eksperthåndbok

FNs barnekonvensjon artikkel 12 sier at barn har rett til å bli hørt i saker som angår det, og at barns meninger skal tillegges vekt. Neste gang du skal intervjue barn og unge kan det være fint å kikke litt i Barneombudets Eksperthåndbok.

Les mer…

Dei sju politikarane bruse

Os og Fusaposten har ein frisk vri på det alltid aktuelle temaet samferdsel. Flott illustrert og gode spørsmål som gir lesarane god oversikt over kvar dei lokale politikarane står i bru-saka.

Sjå pdf som vedlegg

Hvordan er julestøtten i din kommune?

Bankkortet gløder og kredittkortet går varmt for de fleste av oss i desember. I fjor handlet hver innbygger i Akershus i gjennomsnitt for 10.500 kroner i desember. Bare overgått av Oslo med 11.050 kroner. Hva da med dem som må klare seg på sosialhjelp nå i julemåneden? Får de ekstra støtte i forbindelse med jula?

Liv Seiff i Varingen har spurt NAV i Nittedal, nabokommunen og andre sammenlignbare kommuner:

– Hvor mye får en familie med to voksne og to barn under 10?
– Hvor mye får en enslig med to barn under 10?
– Hvor mye får en enslig?

– I tillegg spurte jeg om sosialhjepssatsene for samme kategorier, antall sosialhjelpsmottakere, om de informerte om støtten og om man måtte søke, forteller Liv Seiff.

Hun fikk ideen fra Aften. De brukte tall fra Brukerombudet i Oslo. Noe sånt finnes ikke i Akershus.

Ved å sammenligne tallene fra Nav, fant hun ut at julestøtten i Nittedal er bedre enn i nabokommunene. Hun fant også ut at det ikke er spesielt fett å leve på sosialstøtte i jula. I Nittedal får en familie på fire litt over 3000 kroner i julestøtte.

I tillegg til å intervjue Nav-ledere, har Liv Seiff snakket med en frivillig på fattighuset i Oslo, og med lederen i Velferdsalliansen som også kan fortelle om sin egen opplevelse av å være fattig i Norge.

En fin reportasje som kan være en sunn tankevekker nå i kjøpefest-måneden.

Ordføreren svarer

Gjennom året som har gått har folk i Vesteraalens Avis sine lørdagsportretter fått komme med oppfordringer til ordføreren. Nå har avisa konfrontert ordføreren med et tilfeldig utvalg av utfordringene.

Korleis er det å vere fersking i kommunestyret?

– Er det skummelt å vere heilt ny, eller er det eigentleg greitt? Vest-Telemark blad har spurt ferske lokalpolitikarar som vart valt inn i kommunestyret i fjor haust. Svara får vi i serien «Ny i politikken».

Hva gjør ordførerne?

Lokalavisa Verran Namdalseid presenterer hver uke planene til ordførerne i de to kommunene.

En kjapp og fin måte for avisleserne å holde seg oppdatert på hva de folkevalgte bruker dagene sine på.

Ordførerens kalender er ofte lett tilgjengelig på kommunens nettside.

Mener kommuner holder tilbake miljøinformasjon

Naturvernforbundets magasin Natur & miljø sendte i høst spørsmål om miljøhåndtering til kommunene. På tross av purringer har 268 kommuner unnlatt å svare på spørsmålene. Advokat Ina Lindahl Nyrud i Norsk Journalistlag mener at dette er et brudd på miljøinformasjonsloven.

– Henvendelsen fra Natur & miljø til alle landets kommuner om utfasing av oljefyrer ligger etter min mening i kjernen av hva loven gir allmennheten rett til innsyn i, sier hun til Kommunal-Rapport.no.

Kommunal-Rapport.no presenterer listen over kommunene som ikke har besvart spørsmålene. Journalist Tor Bjarne Christensen i Natur & miljø oppfordrer lokalaviser og lokalpolitikere i kommuner som ikke har svart til å konfrontere kommuneledelsen.

Undersøkelsen til Natur & miljø viser dessuten at mange kommuner bryter forurensningsforskriften. Av de som svarte, har bare fire av ti kommuner en påkrevd oversikt over nedgravde oljetanker.

Ett år i førersetet

Lokalstyreleder Christin Kristoffersen har hatt Longyearbyens øverste politiske verv i ett år. Det markerer Svalbardposten med et intervju med Kristoffersen som forteller om hvordan det første året har vært. De har også intervjuet andre politikere som kommenterer hvordan de synes hun fungerer i vervet.

En god idé!

Får de ein minister på besøk?

Då landbruksminister Trygve S. Vedum vitja Suldal, gav Suldalsposten unge bønder høve til å stille spørsmål til ministeren. Resultatet vart ei rekkje relevante spørsmål, som ministeren svarte på. Spørsmåla og svara vart presentert på trykk i samband med nyheitssaka om ministerbesøket.

God oppsummering av viktig lokalsak

Stranda kommune er gjeldstynga, og vil no innføre eigedomsskatt og selje kommunale eigedommar. Blant årsakene til den store gjelda er dei store investeringane kommunen har gjort på Strandafjellet, eit skianlegg som det no ligg an til at dei sel med tap.

Satsinga på Strandafjellet har fått mykje merksemd. Sunnmøringen samlar no trådane og presenterer gjennom fleire aviser ein grundig gjennomgang av historia om Strandafjellet. Dei baserer seg på tidlegare intervju med Sunnmøringen, sakspapir og politiske vedtak. Slik får lesarane ei god oppsummering av kva som har skjedd, og eit godt grunnlag for å ta stilling til korleis saka har vore handtert.

– Vi følger utviklinga dagleg, men vil også lage ei liknande framstilling av salsprosessen på eit seinare tidspunkt, fortel journalist Sindre Omenås.

Hvem skal vi sammenlikne kommunen med?

Når årsmeldingen skrives eller budsjettet utarbeides, bruker gjerne administrasjonen i kommunen fylket, nabokommuner eller SSBs kommunegruppe som sammenlikningsgrunnlag. Men hvor relevant er det? spør Kommunal Rapport.

De har laget en egen oversikt over hvilke kommuner som ligner mest på hverandre, basert på 13 indikatorer. Se listen over indikatorer og søk opp din egen kommune i saken på Kommunal Rapport sine nettsider.

8 av 25 har registrert verva sine

Fjordingen har sjekket hvor mange av kommunestyremedlemmene i Stryn som har registrert seg i Styrevervregisteret til KS.

24. februar 2009 vedtok Stryn kommunestyre med 23 mot 2 røyster å imøtekome oppfordringa frå KS der dei ber politikarar og tilsette registrere sine styreverv. Då Fjordingen sjekka 17. august 2012, hadde 8 av 25 faste kommunestyremedlemmer lagt inn sine data, skriv Fjordingen.

Les mer…

Dette mener ungdomspartiene

Nettstedet ung.no har en god oversikt over hva ungdomspartiene mener og er opptatt av. Bruk ungdomspartiene når du lager lokale saker.

Les mer…

Samfunnsoppdraget

Altfor mange i et lokalsamfunn – fra rådmenn til menigmann – forstår ikke hvorfor lokalavisa skal være streng i tillegg til koselig. Er du redaktør, ta deg tid til å forklare dette. I denne kommentaren gjorde jeg et fattig forsøk. Og ja: Jeg vet mange redaktører har skrevet gode kommentarer om emnet før jeg klorte ned denne. Hva med å legge ut kommentaren her til allmenn inspirasjon?

Maktmisbruk

Haramsnytt har hatt to undersøkjande saker med denne tematikken, og vurderer å avslutte med ein tredje.
– Først var det fokus på kva idretten gjer for å hindre maktmisbruk, så i lokalpolitikken. Til sist er planen å gå til kyrkja, seier Ole Reinlund redaktør/dagleg leiar i Haramsnytt. Les sakene og leiarane til dette emnet.

Les mer…

Hva som trolig kommer i budsjettet - og hvem som står bak

Denne saken er hentet fra mandagsutgaven til The Independent og viser hva som trolig kommer i budsjettet – hvem som ønsker hva og hvilke saker det er enighet om. En god fremstilling av en budsjettsak, trolig til stor glede for leserne.

Snakkeboblequiz

Sist veke var stortingsrepresentant Henning Warloe (H) på vitjing på Ole Bull Akademiet på Voss. Men kva var det den tidlegare medlemen av kyrkje- utdanning- og forskingskomitèen hadde på tunga då han møtte rektoren ved folkemusikk-akademiet?
Skriv ned svaret ditt og send inn. Det er ingen feite premiar i tevlinga,
men vonleg nokre feite kommnetarar å få.
Foto: Daniel Melve Kvarme

Dei vanskelege oppslaga

“Det er ingen spøk å vere listetopp eller partileiar i lokallaget når ein politisk «kjendis» bokstaveleg talt blir tatt med buksa nede. Me har møtt tre av Tysvær sine mest kjende politikarar, tre som me også veit brenn for at ungdommen skal bli politisk aktive. Utgangspunktet for intervjua er korleis ein skal skape tillit og tryggleik til det politiske miljøet”, skriv Tysvær Bygdeblad. God sak som fleire aviser kan lage.

Sjå vedlegg

Barnas vaktbikkje på vent

“Kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen.” Plan- og bygningsloven paragraf 3.3
Denne paragrafen ble gjenstand til stor debatt i Holmestrand bystyremøte nylig.

Les mer…

Mobbing, igjen

“Mobbing er et tema som det aldri blir snakket nok om. Et tema som det aldri skrives nok om i media, et tema i sin alvorlighet som må gjentas gang på gang”, skriver politisk redaktør Arild Bjørnbakk i Saltenposten. Da politikerne stilte spørsmål om fem mobbesaker under et offentlig møte ble journalistene kastet på dør. Ta deg tid til å lese denne kommentaren.

Alle eier lokalsamfunnet

“Kommunene må finne nye måter å nå frem til sine innbyggere i tiden mellom valg, slik at de som bor i kommunene forstår at meningene betyr noe. Hvis ikke meninger betyr noe, er det heller ingen vits i å engasjere seg. Lokalpolitikkens største utfordring i 2012 er å bli allemannseie. ", skriver redaktør/daglig leder i Budstikka, Roar Osmundsen i en kommentar.

Høy inntekt blant kommunestyrerepresentantene

Hele 42 prosent av alle kommunestyrerepresentantene har inntekt over 500 000 kroner. Dette tilsvarer en økning på 19 prosentpoeng siden forrige valg i 2007. Antall kvinnelige ordførere og kvinnelige representanter holder seg stabilt. Innvandrere har fått en noe større andel av kommunestyrerepresentantene ved årets valg enn ved valget i 2007. Det er små endringer i alderssammensetningen sammenlignet med valget i 2007, men oversikten viser en liten økning i andelen representanter fra den yngste og den eldste aldersgruppen. Les mer på ssb.no

(illustrasjonsfoto: Helen Frøyseth)

Hvor dypt stikker et Facebookvennskap?

Kan politikere behandle saker som angår venner de har på sosiale medier som Facebook?
“Spørsmålet er kommet opp i forbindelse med en langvarig strid i Nesbryggeveien, der Øivind Andresen og nabo Petter Magnussen er i krangel om flere byggesaker. Bjørn Kåre Sevik, som er leder for teknisk hovedutvalg, er nemlig venn med Øivind Andresen på Facebook”, skriver avisa Øyene.

Les hele saken.

Gode spørsmål til ungdommens kommunestyre

“Austevoll burde kartleggja interessene rundt om i kommunen, særskild til ungdommane som heng kring butikkar og liknande, då det er tydeleg at dei manglar eit tilbod.”
Gjør som Marsteinen. Presenter ungdommens kommunestyre og still samtidig gode spørsmål.

Annerledes årskavalkade

Må nyhetskavalkaden være en kronologisk gjennomgang med mange stikkord? Vi lager heller en kollasj av alle forsidene, og skriver kommentarer om de sakene vi husker best.

Les mer…

Budsjettet frå A til Å

Då budsjettet for Stranda kommune var oppe til diskusjon i kommunestyret, presenterte Sunnmøringen og journalist Sindre Omenås ein alfabetisk oversikt over nokre av hovudtema. Ny og frisk vri på tung materie.

Sjå saka som vedlegg

Hvordan gikk det med ungdommen i budsjettet?

I rådmannens budsjettforslag vil Storfjord kommune kutte i helsetilbud for unge, kulturstillinger og utsette kunstgressbane. Det lagde Framtid i Nord sak på.

Les mer…