LLAs idé- og kunnskapsbank
For journalister, grafikere, teknikere og markedsfolk

Denne siden blir ikke oppdatert etter 31. august 2016.
Du kan fortsatt søke blant de nesten 1800 innleggene i arkivet.

Den nye idébanken finner du her: LLA-idebanken.no.

Viser arkivet for stikkord politikk

Interkommunalt selskap vil ikke oppgi søkerliste

Kommunene Bø, Nome og Sauherad eier 51% av Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Men MTNU nekter å offentliggjøre hvem som har søkt stillingen som ny daglig leder i det interkommunale selskapet. Tirsdag ettermiddag fikk avisa Kanalen bekreftet i et brev fra Fylkesmannen i Telemark
at offentlighetsloven gjelder for MTNU. Kanalen har likevel ikke mottatt søkerlisten. Se Kanalens klage på innsyn, og Fylkesmannens svar.

Les mer…

Ordfører- og politikerlønninger

“Politikerne i Sola får 1.966 kroner for hvert kommunestyre de stiller på. I formannskapet derimot
får hvert medlem en fast godtgjørelse 117.990 kroner hvert år. Med ti møter i 2013, betyr det at hvert formannskapsmedlem fikk 11.799 kroner for å delta på hvert møte.”
I forbindelse med skattelistene samlet Solabladet inn informasjon om politiske godtgjørelser i kommunen og nabokommunene. Dette resulterte først i en sak om ordførerlønningene, og deretter saken om politikerlønninger og reglene for det.

Les mer…

Deltok på kurs i Brussel

Journalist Ørjan Brattetveit i avisa Hordaland deltok nyleg på EØS-kurs i Brussel i regi av STUP. – Det er fint å få meir kunnskap på dette området, seier Brattetveit.

EØS, EU, EFTA, ESA … Det er lett å gå seg vill i jungelen av forkortningar. Journalist Ørjan Brattetveit tenkte det ville vera nyttig å melda seg på eit kurs som kunne gi han ei betre oversikt over kva som føregår i Brussel, og korleis det påverkar Noreg og Voss.
– Det er mykje landbruk og turisme på Voss. Eg er sikker på at eg vil finna ein del interessante nyhende ved å følgja betre med på kva som skjer i EU. Det dukkar opp relevante saker med jamne mellomrom, som til dømes ostetoll-saka. Eg vil og bruka kunnskapane til å laga analyse- og bakgrunnsstoff til lokale saker, fortel han.
Han har no meldt seg på ulike nyhendebrev for å følgja med på kva som skjer. Kurset anbefaler han til alle.
– Å gå på kurs er bra. Det er ikkje berre det faglege, men også det sosiale som er viktig. Du lærer mykje nyttig, samstundes som du er sosial og vert kjent med andre journalistar rundt om i landet. Det set eg stor pris på, seier han.

Her finn du spørsmål og svar på mykje av det du måtte lura på – om Noreg sitt forhold til EØS, EU og Schengen Og her kan du også melda deg på nyhendebrev og få siste nytt om Noreg og samarbeidet med EU.
Meld deg og på nyhendebrev frå EFTA (øvst på sida)
Andre nyttig linkar

Ryddar framsida til uro kring skulekutt

Reduksjon i skulebudsjettet går utover kvaliteten på undervisninga. Lærarane meiner dette er urovekkjande, og hevdar kommunen gjer seg skuld i lovbrot. Kvinnheringen brukar heile framsida på saka med ein eigen vri som fungerer godt.

Les mer…

Her overværer småbarnsmor Gro sitt første kommunestyremøte

Avisa Dølen inviterte småbarnsmor Gro Solberg og leder Trond Berntsen i Sør-Fron eldreråd (begge helt bakerst på bildet) med på et møte med ordføreren i Sør-Fron. Tema var den planlagte nedleggelsen av legevakten i området. Etterpå var begge til stede under kommunestyremøtet for å følge saken. Bakgrunnen for Dølens initiativ er et stort engasjement blant innbyggerne for å bevare dagens legevaktordning. Dølen har brukt mye tid på å lytte til hva folk mener. Avisa har også fungert som brobygger mellom vanlige folk og politikerne. Dette mener vi er forbilledlig journalistikk.

Les meir

Se Åpenhetstinget 2013 fra kontorstolen

Torsdag 26. september ble Åpenhetstinget arrangert i regi av Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg. På programmet stod blant annet dette:

 • Hvorfor gir Kommune-Norge blaffen i offentlighetsloven?
  ved Utviklingsredaktør i Kommunal Rapport Ole Petter Pedersen
 • Finn skup i journalene:
  Kræsjkurs med prisbelønnet Aftenposten-journalist og journal-ekspert
 • Slik gjør man det:
  Follow the money
  Journalist i Dagens Næringsliv og SKUP-vinner Trond Sundes gir deg sine beste tips for å få innsyn i et privat marked
  Var du ikke til stede? Fortvil ikke! Du kan se hele programmet her

skjermdump

Er DIN ordfører flink til å involvere innbyggerne i budsjettet?

Ordførar Kjetil Hestad på Tysnes spør innbyggerne i kommunen om hjelp når arbeidet med årets kommunebudsjett starter opp. Lørdag skrev han følgende på Facebook:

Sjekk om DIN ordfører gjør det samme! Hvis ikke: Ta saken i egne hender.

Når er det rett å gi fritak fra politiske verv?

“20 politikere i Sola har de siste fire årene søkt om fritak eller permisjon fra sine verv i kommunen. Det er åpenbart at søknadene må innvilges når begrunnelsen er flytting til en annen kommune. Den
siste tiden har imidlertid søknader med andre begrunnelser økt i omfang, blant annet ønsket om å prioritere studier eller reiser.”
Solabladet har stilt spørsmålet om når det er ok å gi folkevalgte fritak fra politiske verv.

Les saken, pluss leder.

Slik dekka Kvinnheringen valet

Oversikt over kva folk røysta i dei ulike bygdene, intervju med førstegongsveljarar, kommentarar frå grasrota og lokale politikarar. Ein fin balanse i dekninga.

Bildeserie med 4 bilder — bla ved å trykke på pilene

Kommunesammenslåing

Like før valget lagde VIGGA en valgsak om et tema som har vært frontet en del i denne valgkampen, kommunesammenslåing. – Vi spurte leserne på nettet og fikk overraskende god respons på kort tid. I tillegg spurte vi fem på gata og refererte fra partiprogram. Som hovedintervjuobjekt ble våre to ordførerne i våre to nedslagskommuner intervjuet, forteller Maria Kampesæter Kleiven, redaktør og daglig leder i VIGGA.

Skriv kommentarer som skaper politisk engasjement

Politikk og det offentlige liv er åpent for alle, og journalister må bli flinkere til å presentere dette for leserne sine. Skriv kommentarer som gir leserne mer kunnskap om hvordan de kan bidra. Skriv om hvordan det lokale selvstyret fungerer, eller ikke fungerer. Forklar forskjellen på Fylkesmannen og Fylkeskommunen. Forklar hvorfor kommunen ikke får bestemme i mange byggesaker, o.s.v. Gi innsikt. Skap engasjement. Ha som mål at avisas innsats på dette området skal gi en bred diskusjon om aktuelle politiske saker, før de havner i kommunestyret. Les Roar Osmundsen i Søgne og Songdalen Budstikke sin kommentar Modige stortingsfolk søkes.

Les mer…

Utfordret ordføreren til å være helsearbeider for en dag

Øksnesavisa utfordret ordføreren til å jobbe en dag som helsearbeider ved Myreheimen bo- og behandlingssenter. God billedlegging til saken.

Les mer…

ÅmliAvisa snakker med nabo-ordførerne

I spalten Vi snakker med naboen har ÅmliAvisa i sommer tatt en prat med ordførerne
i nabokommunene, for hva mener de egentlig om Åmli? En god serie som kan skape gode diskusjoner, både rundt kjøkkenbordet og i rådhuset.

Les mer…

Budd for vitjng

(PETIT VALG2013): Siden man aldri lenger vet når det behager kjente politikere å stige ned for å menge seg med allmuen, altså du og jeg, gjelder det å være beredt. Eller «budd» som det sikkert heter i mållagsfløyen i Senterpartiet. Vi i Lofot-Tidende er veldig opptatt av å skape gode relasjoner, og vi tilbyr derfor en guide til deg som nå lever i konstant frykt for å få en rikspolitiker på døra, med en lokal representant og den stedlige pressen på slep.

Les mer…

Sandnesposten snakker med velgerne

(VALG2013) Hva engasjerer velgerne i Sandnes kommune, og hva er de mest opptatt av lokalt? I en serie frem mot valgdagen skal avisa snakke med velgerne: ungdom, småbarnfamilier, innvandrere og eldre. Politikerne skal også få slippe til. Skole og kultur er også noen av temaene som vil bli tatt opp. Journalist Tora Lind Berg gikk ut for å snakke med småbarnsforeldre. Legg merke til antall kilder i saken. Åtte småbarnsforeldre er intervjuet. Veldig bra.

Følg 90-åringen til stemmelokalet

– Eg har røysta ved alle val sidan 1945. Og eg har røysta på same partiet kvar einaste
gong! Det fastslår Bergljot Horten, som måndag gjekk til røystelokalet rett frå frisørstolen
. Avisa Hordaland var med då 90-åringen skulle førehandsrøysta.

Bildeserie med 10 bilder — bla ved å trykke på pilene
Les mer…

Unges plass i valgkampen

I LNU-pamfletten Unges plass i valgkampen har LNU undersøkt hvordan media og politikere skal nå frem til unge velgere før stortingsvalget i september. LNU har snakket med alle partiene på Stortinget, i tillegg til Rødt og Miljøpartiet de Grønne, og de største mediehusene i landet.

Skjermdump fra LNU sine nettsider
Les mer…

Kyst og Fjord godt i gang med valgdekning

Kyst og Fjord er godt i gang med utspørring av politikere som stiller til stortingsvalget. Til sammen vil ni politikere bli spurt om aktuelle tema for folk som bor langs kysten. Avisa skriver også om sin valgkampdekning på lederplass.

Les lederen

Spillet om sykehjemmet

“Kommunen skal bygge nytt sykehjem, og mange biter skal på plass før spadestikket kan tas. Følg saken slik den foreløpig har vandret 25 ganger gjennom Sola-politikken”, skriver journalist Helene Pahr-Iversen i Solabladet. En effektiv måte å gjøre leserne oppmerksomme på at denne saken tar uendelig lang tid.

Les mer…

Kven abonnerer på lokalavisa?

Hallingdølen har undersøkt kven av stortingsrepresentantane frå Buskerud som abonnerer på lokalavisene i eige fylke. Oppslaget fekk fleire av politikarane til å sjå raudt.

Les mer…

Leserpanel om sentrumsplaner

Det er laget fire ulike skisseforslag for nye Ålgård sentrum. Gjesdalbuen presenterer ett og ett, sammen med synspunkter fra et fast leserpanel og en kommentar fra Gjesdalbuen selv. Leserpanelet består av en pensjonert journalist, en ungdomsskoleelev og en småbarnsmor og tidligere KrF-politiker. De kommer med fornuftige synspunkter og smarte innspill.

Val: Kven kan vinna fram?

Bygdebladet presenterer dei 13 vallistene i Møre og Romsdal. Gjennom å analysera tidlegare valresultat og meiningsmålingar kan dei òg fortelja kva parti som er sikre, og kven som må kjempa om mandata.

Valg: – Lokale representanter er viktig

En gjennomgang Akers Avis Groruddalen har gjort, viser at få av de folkevalgte er bosatt i Groruddalen. I forhold til folketallet er Groruddalen for tynt representert både i bystyret, i byrådet og på Stortinget.

Avisa har intervjuet professor i statsvitenskap Harald Baldersheim, og vist ham resultatet av Nasjonal Transportplan (NTP). Han mener at NTP er et bevis på at politikerne som taler Groruddalens sak har lite gjennomslagskraft.

– Det er svært viktig å ha representanter i de fora hvor avgjørelsene blir tatt, sier han og minner om at i organer som Stortinget er kjøttvekta viktig.

Informativt om småkraftverk

Kvinnheringen har laga denne informative saka om småkraftverk. Dei har klipt frå NVE sin informasjon om konsesjonssøkjarane i Kvinnherad, slik at folk som ferdast i områda skal kunna få eit inntrykk av naturinngrepa som er planlagde. Kartet gir god oversikt.

– Stilte de vanskelige og kritiske spørsmålene

Journalist Christina Gulbrandsen og Askøyværingen fikk hederlig omtale for sin artikkelserie «Etter Utøya» under kåringen av årets lokalavisjournalist på LLAs landsmøte.

Askøyværingen ønsket ikke det enorme personfokuset i Utøya-dekkingen. De ville vise respekt, og samtidig ha en kritisk tilnærming til kommunens håndtering av saken.

Askøyværingen skriver dette om arbeidet med artikkelserien: «Vi visste at kommunen selv var i gang med en intern vurdering av sin egen krisehåndtering. Uttalt sa kommuneledelsen at rapporten skulle vise hvordan de håndterte krisen. Men ut fra tillit hos berørte kilder i lokalsamfunnet, fikk journalisten opplysninger om at flere sentrale parter var utelatt fra rapporten. De var ikke bedt om å sende inn sin vurdering, som kommunen igjen skulle bruke for å evaluere seg selv. Journalisten visste også at kommunen så særdeles positivt på sin egen håndtering av saken, noe som ofte er tilfellet når man skal vurdere seg selv. Vi visste også at dette ikke alltid var i samsvar med berørte parters oppfatning. Vår jobb ble derfor å lage en artikkelserie som berørte de ulike aspektene og kom på trykk før kommunens egen rapport var klar. Sistnevnte var et poeng fordi vi håpet vår dekning av mangelfull rapportering fra kommunen sin side, kanskje ville føre med seg at kommunen gjorde endringer før rapporten ble publisert. I etterkant vet vi at evalueringen til kommunen ble utvidet, og at kommunale tiltak ble satt i verk som følge av artikkelserien.»

Juryens begrunnelse: Artikkelserien går rett inn i VVP punkt 1.5 om pressens plikt til å beskytte enkeltmennesker mot forsømmelser fra offentlige myndigheter. Journalist Christina Gulbrandsen retter søkelys mot kommunens ivaretakelse av sitt ansvar overfor unge mennesker, pårørende og hjelpere, i en svært vanskelig situasjon. Temaet artikkelserien berører er vondt og ikke minst, nært. Likevel klarer journalisten å stille de vanskelige og kritiske spørsmålene som alle lokalaviser med berørte fra Utøya burde gjøre. Saken omtales med varsomhet og respekt for de pårørende, både i sitt innhold og i sin form. Juryen mener Christina Gulbrandsen i Askøyværingen fortjener hederlig omtale for artikkelserien «Utøya».

Slik holdt ukesavisa seg i front

Redaksjonen i Søgne og Songdalen Budstikke vant LLAs journalistpris for en artikkelserie om søgnerådmannens habilitet i en fradelingssak som angikk varaordførerens datter.

Saken begynte hos Søgne og Songdalen Budstikke og handlet om at rådmannen overkjørte sin egen saksbehandler i en sak som angikk en gammel venn. Saksbehandler ville avslå søknaden, rådmannen sa ja. Saken ble avgjort politisk i favør av den som ville fradele, men det viste seg at at medlemmene i utvalget ikke var kjent med rådmannens vennskap. Rådmannen hevdet hele tiden at han var habil, men Fylkesmannen konkluderte med at han var inhabil.

Selv om saken forble uforandret for søker – hun fikk fradele eiendommen – så endret saken måten både administrasjon og sittende ordfører løser slik saker på, og lokalsamfunnet fikk en kommune med mer åpenhet. Gjennom to kommentarer i saken var avisen tydelig på at mangelen på åpenhet var kjernen i saken og noe som burde endres for å bevare tilliten til vedtak og til syvende og sist til kommunens legitimitet.

Artiklene om saken ligger vedlagt, nummerert i kronologisk rekkefølge.

Juryen skrev blant annet dette om artikkelserien: «Der kommunens ledelse viser til muntlige samtaler og vedtatte sannheter, gjør redaksjonen egne undersøkelser og etterlyser skriftlighet og etterprøvbar dokumentasjon. Avisen gir leserne et informert grunnlag for videre debatt, blant annet ved at redaktøren holder åpenhetsfanen høyt på kommentarplass. I arbeidet med artikkelserien løser Søgne og Songdalen Budstikke samfunnsoppdraget på en forbilledlig måte, til etterfølgelse for hele avisbransjen.»

Redaktør Roar Vigeland Osmundsen og Søgne og Songdalen Budstikke har listet opp noen sentrale prinsipper som de mener små lokalaviser kan bruke for å være i front med en sak over tid, slik de selv demonstrerte med denne saken:

• Bruke mange kilder og god plass til saken når den presenteres. La leseren forstå alvoret. Vi brukte 3 sider på saken første gang (totalt har vi 10 sider til nyheter hver uke).

• Holde på saken. La alle parter forstå at denne avis er i front med saken slik at en blir foretrukket medie for fremtidige utspill. Samtidig må en tåle de innbyggerne/leserne som av vikarierende grunner mener at ”nå har avisen skrevet nok om dette.” Jeg sier vikarierende fordi disse leserne normalt har en agenda med å mene noe sånt, slik alle kilder har en agenda. Et sentralt poeng med å holde på saken, er at også leseren skal se i praksis at vi oppfyller samfunnsoppdraget. Vi feiger ikke ut, eller lar være å skrive fordi en har gått lei.

• Våge å mene noe. Vi skrev flere kommentarer for å sette saken i perspektiv. I den forbindelse må en tåle kjeft fra autoritetspersoner og stå på sitt. Det kan være krevende nok i et lite lokalsamfunn hvor alle kjenner alle.

Kor mykje bruker kommunen på dei eldste?

Kvinnheringen har sett på Kostra-tala frå Statistisk Sentralbyrå, og funne at Kvinnherad bruker meir pengar på omsorgstenester enn både nabokommunane, landsgjennomsnittet, og gjennomsnittet i den kommunegruppa dei ofte vert samanlikna med. Kommunalsjefen kan òg fortelja at Kvinnherad har høgare pleiefaktor – altså fleire årsverk per pasient – enn for eksempel Bømlo.

Hvordan vil leserne at sentrum skal bli?

Reguleringsplanen for Oppdal sentrum skal forandres. Arkitekter har laget utkast, og nå skal planen til politisk behandling.

OPP skriver: Politikerne gjør det på politikermåten, formelt og korrekt med planprogram, planforslag, høringer og debatt i politiske organ. Bank, bank. Så har vi vedtatt nok en plan. Ei avis må selvsagt spørre folket, for det er de som skal stå i sentrum i et Oppdal der visjonen for et nytt sentrum er «Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd».

Avisa ramser opp noen konkrete spørsmål. De har intervjuet to kvinner som driver kunstgalleri, samt en kunde, og nå ber de leserne tegne, kommentere på Facebook, diskutere på opp.no sende e-post eller stikke innom redaksjonen.

Jordmor gir råd til fraflyttingskommune

Dalane Tidende har sett på befolkningsstatistikken til SSB, og konkludert med at fraflyttingsspøkelset ikke er jaget bort fra Sokndal, selv om kommunen blant annet har reist til Nederland for å rekruttere innbyggere. Derfor lar Dalane Tidende jordmor Inger svare på spørsmålet: Hvordan få folketallet til å stige?

«Meiningslaus papirmølle»

No har rådmannen i Os fått nok: – Blir det ikkje ein slutt på rapporterings-hysteriet snart, vil det gå ut over jobben me skal gjera for innbyggjarane, seier Knut Terje Rekve.

Rådmannen i Os meiner at detaljhysteri, «New Public Management» og byråkratisering er eit trugsmål mot jobben ein eigentleg skal gjera: Skapa gode tenester for innbyggjarane. Os og Fusaposten skriv om saka. Dei gjev også ei innføring i styringsideologien «New Public Management» som skulle gjere det offentlege meir brukarvenleg og effektivt, men som i fleire tilhøve har gjeve motsett resultat.