LLAs idé- og kunnskapsbank
For journalister, grafikere, teknikere og markedsfolk

Denne siden blir ikke oppdatert etter 31. august 2016.
Du kan fortsatt søke blant de nesten 1800 innleggene i arkivet.

Den nye idébanken finner du her: LLA-idebanken.no.

Viser arkivet for stikkord politikk

I gang med valserie

Under Stortingsvalget 2009 produserte Dalane Tidende ein serie der dei følgte to usikre veljarar fram mot valdagen. Første sak stod på trykk 13 juli. "Begge veit at dei skal stemma, men ikkje på kven. Gjennom ein intervjuserie følgte DT Tor Anton Versland (51) og Reidun Marie Nilson (34) fram mot stortingsvalet. Dei siste intervjua stod på trykk i avisa på valdagen 14. september. “Då, om ikkje før, får me vita kven stemmene deira går til”, skreiv DT om serien.

Korleis jobbar politikarane på tinget?

“Øyvind Halleraker avslører korleis han jobbar i Stortinget”, er ingressen i eit intervju med ein stortingsrepresentant (og 2. kandidat) i avisa Sunnhordland. I intervjuet fortel Halleraker korleis han jobbar for å få gjennom sakene for Sunnhordlandsregionen. Ei annleis og spanande vinkling på eit kandidatintervju.

Utfordringene til store og små bedrifter

“Men gründer-ekteparet synes politikerne har gjort lite for Oleana-fabrikken og andre norske småbedrifter”, sitat fra Fanaposten. Oppsøk hjørnesteinsbedrifter og andre bedrfiter i lokalsamfunnet. Snakk med de om hvilke utfordringer de står ovenfor. Følg opp med å konfrontere politikerne.

Bonden, ungdomen, pensjonisten...

(Stortingsvalet 2009) Kva tel mest for pensjonistane, bøndene, ungdomane og småbarnsfamilien når dei skal stemma? Fanaposten, Gjesdalbuen og Sandnesposten er to av fleire aviser som har fått i gang ein serie der dei intervjuar ulike veljargrupper. – Me diskuterte korleis me best kunne dekka valet, og fekk ein idé om å spørja vanlege folk i lokalmiljøet om kva som er viktig for dei. Me fann fram til personar som kunne representera ulike veljargrupper, og lot dei fortelja kva som er viktig for dei når dei skal stemma. Dette har me laga ein serie av, som etter planen skal gå heilt fram til valet. I avisene framover skal me presentera dei eldre, bonden,småbarnsfamilien, innvandraren og sofasittaren. Det er eit poeng at sjølv om me er ei lokalavis, og vanlegvis ikkje dekker rikspolitikk, så er det fullt mogeleg å presentera eige valstoff som er aktuelt og interessant for lesaren. Eigentleg er det ein enkel idé, som også er enkel å laga, fortel journalist Øyvind Sandsmark i Gjesdalsbuen.

Tips til førstegangsvelgere

“Fem tips foran valgets kval”: Svelviksposten har bedt de partiene som sitter i kommunestyret, som også er med i årets stortingsvalg, om å lage fem setninger som skal være med å gi spesielt de som skal til valgurnene for første gang en grunn til å velge akkurat deres parti.

Nettmøte med politikarar

Sunnhordland inviterer lokale listekandidatar til nettmøte. Sist måndag var det Magne Rommetveit (Hordaland Ap sin 5. kandidat) som svarte på spørsmål frå lesarane. Sjå sunnhordland.no – Vi fekk inn 17 spørsmål. Det er jo ikkje all verda, men Rommetveit gav lange svar på alle spørsmåla, noko som tilsvarer fleire avissider, seier nettansvarlig Svein Olav Langåker til LLA. Han tipsar og om gratisprogrammet coveritlive.com for liveoverføring av til dømes nettmøter.

Buplikt- kva meiner lokale parti?

Døme: Høgre sentralt meiner at buplikta må fjernast, men kva meiner Høgre lokalt? Dette har Tysnes laga sak på. – Denne saka vil bli følgt opp med intervju med jordbrukssjefen Så får me sjå om me skal få kommentarar frå andre, fortel redaktør Ole Skaten. Saka fekk raskt mange og lange kommentarar då ho vart lagt ut på tysnesbladet.no

Bli med politikere på husbesøk

ÅmliAvisa ble med en politiker på husbesøk: – Vi i ÅmliAvisa har valgt å bli med en av våre potensielle stortingskandidater på dørbank i Åmli fordi vi synes det er tøft at kandidatene i det hele tatt tar seg bryet med å komme til vår lille kommune. Dessuten er det ikke så mye som foregår i bygda med hensyn til valget. Vi ville være med ut for å lytte til hva innbyggerne er opptatt av, og jeg la i artikkelen mer vekt på det enn hva Høyres førstekandidat i Aust-Agder, Svein Harberg, svarte, forteller journalist Torunn Nerdalen Tinghaug i ÅmliAvisa.

Leservennlige intervju

(Stortingsvalget 2009) Fjordingen har løst intervjurunden med listetoppene på en kreativ og leservennlig måte. – Vi skal spørre ut alle sju listetoppene fra vårt fylke med eksakt samme spørsmål. Spørsmålene har vi funnet fram til i fellesskap gjennom idemyldring, der Inge Fænn som skriver sidene hadde laget et grundig utkast til myldringen. Vi har lagt vekt på kombinasjonen varierte, gode og også noen lette spørsmål, og utfordret deretter vår grafiker til å lage en lett og god layout som bidro til å gjøre siden lesbar, forteller ansv. redaktør/daglig leder Bengt Flaten i Fjordingen.

Anmeld lokalpartiene sine nettsider

Helene Pahr-Iversen i Solabladet har anmeldt de lokale partiene sine nettsider. – Som politisk journalist surfer jeg regelmessig innom nettsidene til lokallagene til de politiske partiene i Sola. Jeg har derfor lagt merke til at flere lokallag ikke er spesielt aktive på nettet; de oppdateres uregelmessig og det legges ut nokså få lokale saker. Noen partier er bedre enn andre, men alle har langt igjen før de har spreke og engasjerende hjemmesider. Derimot påpeker flere lokalpolitikere at nettet er et viktig sted, der de treffer både nye og gamle velgere. I forkant av kommunestyre- og fylkestingvalget i 2007 laget vi i redaksjonen en tilsvarende sak om partienes nettsider, men den gangen fikk vi ungdom til å anmelde hjemmesidene. Grunnen til å gjøre det samme igjen var å se hvorvidt politikerne hadde lykkes med sine uttalte målsetninger om informative og aktive hjemmesider, da mange av dem snakker varmt om internett som en viktig valgkamparena, sier Pahr Iversen om saken.

Sjekk en kommune

Lurer du på hvor god kommunen din er til å få mest og best mulig velferdstjenester ut av pengene sine? Kommunal- og regionaldepartementets database gir deg informasjon om inntektsnivå, omfang og kvalitet på velferdstjenestene og det økonomiske resultatet i kommunene. Sjekk en kommune "her ":http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/kampanjer/produksjonsindeksen-for-kommunene.html?id=566711

Spør 30 velgere

Arendals-Tidende har spurt 30 personer (17 til 83 år) i Arendal følgende spørsmål: Hvem av førstekandidatene til Stortinget i Aust-Agder tror du kan gjøre en best jobb for fylket? Svarene stod på trykk over tre hele sider, sammen med en presentasjon av alle toppkandidatene. – Vi følger kandidatene fra vårt fylke tett, og vi snakker med velgerne. Vi setter vår egen dagsorden for valget, og det tror jeg er viktig, sier daglig leder/ansv. redaktør Nils P. Vigerstøl til LLA.

Abonnere på tilsynsrapporter

Få med deg alle tilsynsrapportene Helsetilsynet (Statlig tilsyn med sosial- og helsetjenestene) publiserer. Få med deg tilsynsrapportene i din kommune ved å abonnere på nyhetsbrev fra Helsetilsynet Abonnere på de siste tilsynsrapportene ved å hake av for tilsyn, funn, avgjørelser, metoder i abonnementfunksjonen.

Utfordre lokalpolitikerne

I en artikkelserie fram mot stortingsvalget 2009 vil Sandnesposten utfordre de lokale partilagene til å komme med sine betraktninger og synspunkt. Avisa vil også snakke med velgerne. – Det meste som blir vedtatt på Løvebakken har en eller annen konsekvens lokalt. Vårt utgangspunkt skal og må være at stortingsvalget er interessant stoff for oss, fordi våre lesere er opptatt av det. De store riksredaksjonene skriver ikke om Sandnes og konsekvensen av partienes politikk her hos oss. Det er vår oppgave, sier ansvarlig redaktør/daglig leder Andrè H. Jamholt til LLA.

Still lokale spørsmål til toppkandidatene

Stortingsvalget 2009: Ønsker Dagfinn Høybråten og Magnhild M. Kleppa å opprettholde gårdsbrukene i Dalane i Rogaland? Dalane Tidende i Egersund har fått toppkandidatene til de ulike partiene i Rogaland med på en valgspalte hver fredag. Lokale temaer blir tatt opp og toppkandidatene svarer på spørsmål.

Presentasjon av kandidatene

Røyken og Hurums avis har presentert de øverste kandidatene på årets Buskerud-liste til stortingsvalget 2009,samt kandidatene fra Røyken og Hurum. I Røyken og Hurum er det tre av i alt 26 kandidater som kan kjempe om en stortingsplass. RHA har intervjuet disse tre og supplert med fakta rundt stortingsvalget. Redaktør har også skrevet leder om valget.

Ungdomspolitikere som bloggjester

Dalane Tidende har invitert fem lokale ungdomspolitikere til å blogge på avisens nettsider. Tema for bloggingen er valgfritt. Dette har skapt stort engasjement blant Dalane Tidende sine lesere. En gang i uka blir det klippet og limt fra bloggen til papiravisa.