LLAs idé- og kunnskapsbank
For journalister, grafikere, teknikere og markedsfolk

Denne siden blir ikke oppdatert etter 31. august 2016.
Du kan fortsatt søke blant de nesten 1800 innleggene i arkivet.

Den nye idébanken finner du her: LLA-idebanken.no.

Viser arkivet for august, 2015

Valget, enkelt forklart

Klar Tales valgavis gir lettfattelige svar på spørsmål mange kan ha på før valget. Noen eksempler:

- Hva er å kumulere, og hva er en slenger?
- Hva er de viktigste ideologiske sakene til partiene?
- Hvilke inntekter og utgifter har kommunen og fylkeskommunen?

Nesten 14 prosent av de som skal stemme i år har innvandrerbakgrunn. Klar Tale har snakket med noen av dem. De har også reportasje om ungdommer som kjemper mot avfallsdumping i Førdefjorden, og reportasje fra Svalbard, der behovet for nye arbeidsplasser er en viktig valgkampsak. Se også valgkampordboka på siste side.

Se hele avisa i vedlegget.

Ble med på bryllupsforberedelsene

Hele året mottar Lokalavisa Verran Namdalseid bilder av lykkelige brudepar, som får 1-2 spalter og bilde i avisa. Lokalavisa bestemte seg for å kikke bak kulissene og brukte fire sider på ett av brudeparene – fra de vekket brura til dagen derpå. De tok 1200 bilder, og plukket ut 16 til denne flotte reportasjen.

Tok politikarane med på bedriftslunsj

Guro Vollen i Dølen tok med listetoppane i Nord-Fron til kantina hjå Gudbrandsdal Energi. Der fekk dei tilsette i bedrifta lufte sine tankar og stille spørsmål direkte til politikarane.

– Det var vel utanfor komfortsonene for alle involverte, trur Guro, men legg til at attendemeldingane frå både politikarar og arbeidsplassane var det var nyttig og artig.

Dølen gjer liknande stunt i dei andre midtdalskommunane. Bjørn møter på ein ungdomsklubb med politikarane, medan Tone skal ut til ei anna bedrift.

Kjappe svar frå 2. kandidatane

Vigga utfordra 2. kandidatane på listene i Lesja og Dovre til å ta ein selfie og svare på 12 spørsmål.

Redaktør Maria Kampesæter Kleiven råder andre som vil gjere noko liknande til å gje politikarane maks antall ord når dei skal svare skriftleg.

– Det blei litt lengre svar enn planlagt. Vi kutta noko, og nokon av politikarane måtte kutte tekst sjølv. Oppsettet var tenkt meir luftig, forklarer ho.

Vigga ville ha selfie for at politikarane kunne vise fram sin arbeidsplass, ein yndlingsstad, ein spesiell fin plass i kommunen, eller liknande.

Velgernes valg

Bildeserie med 4 bilder — bla ved å trykke på pilene

Før Søgne og Songdalen budstikke gikk i gang med årets valgdekning, kartla de hvilke saker innbyggerne er opptatt av. Nå er det disse sakene som får oppmerksomhet i avisa. Målet er å lage journalistikk på velgernes premisser. Partiene og politikerne får ikke styre valgdekningen.

Budstikka engasjerte Norfakta, som spurte 800 innbyggere i Søgne og Songdalen om hvilke saker som er viktigst til lokalvalget. I tillegg gjorde de dybdeintervju med 30 innbyggere.

Barnehage/skole, eldreomsorg/pleie og E39/lokalvei var de tre toppsakene i begge kommunene. Saker som svømmehall, eiendomsskatt og innvandring kom langt ned på listen.

Avisa kan også se hvilke velgere som er opptatt av hvilke saker. For eksempel var det ingen Frp-velgere som svarte at eiendomsskatt var en viktig sak.

– Men når vi kommer ned på et sånt detaljnivå, begynner det å bli snakk om små utvalg. Det er viktig å ha en viss forståelse for statistikk før man begynner å tolke resultatene, eventuelt å få hjelp fra andre, råder redaktør Roar Osmundsen.

Avisa passer også på å ha velgerne på topp i sakene, for å vise at avisa faktisk ønsker vanlige folks meninger. Fakta kommer i faktabokser og grafer.

Bla i inspirerende valgstoff

Her finner du et knippe inspirerende saker fra årets og tidligere års valgkamper.
Eksemplene i stikkordsform:
• Ta med listetoppene på lunsj i en bedrift.
• Morsomme fakta og “visste du at …”.
• La politikerne skrive sine drømmesaker.
• Er årets valgløfter realistiske? Hva sier partiene ikke noe om? Still spørsmål.
• Spør ulike innbyggere hva de ønsker for kommunen, og få politikernes kommentarer.
• Lag enquete med kandidater, og få de til å svare konkret om sine viktigste saker.
• Få Norfakta til å lage lokale meningsmålinger. Bruk resultatet til saker og analyser.
• Utfordre politikerne til å jobbe en dag på sykehjem eller skole, ta de med til en samtale med rusmisbrukere eller andre vanskeligstilte.
• Skriv analyser og kommentarer basert på de siste fire årenes utvikling.
• Hvordan gikk det med valgløftene fra 2011?
• Hvor mange stemte på de ulike kandidatene i 2011 – og hvor mange stemte ikke?
• Hvordan er geografien, yrkesbakgrunnen, kjønnsbalansen og aldersfordelingen på partilistene?
• Intervju velgerne om hvorfor de stemmer som de gjør.
• Undersøk om dere ligger an til å få lokale politikere i fylkestinget.
• Be innbyggere skrive spørsmål til politikerne.
• Spør folket hvordan de ønsker at valgkampen skal være.
• Kjenner innbyggerne til ordførerkandidatene?
• Diskuter valget med førstegangsvelgere.
• Lag en uhøytidelig klasseromspoll.
• Hvordan ser politikerne for seg kommunen om 10 år?
• Er politikerspråket forståelig?
• Hvem er de yngste på listene?
• Få ungdomsredaksjonen til å intervjue ordførerkandidatene.
• Hvordan er samtalene ved valgbodene?
• Hvordan bruker politikerne sosiale medier?
• Hvorfor lar mange ungdommer være å stemme?
• Tippekonkurranse om valgresultatet.
• Følg unge og gamle til valgurnene.
• Hva synes folk om valgresultatet?

Hva gikk galt og hva gikk bra?

Fjell-Ljom har sett på valgløftene fra valgkampen for fire år siden. Den gang lovet flertallspartiet Røros Ap blant annet å står som garantist for økonomisk styring, utvikling og trygghet. «Lenger fra virkeligheten er det knapt mulig å komme, når man ser tilbake på de fire årene. Resultatet er godt over 30 millioner kroner i minus, » skriver Fjell-Ljom.

De har også undersøkt utviklingen på andre områder der partiene kom med lovnader. Arbeiderpartiet lovet blant annet å prioritere gode oppvekstvilkår, et godt utbygd omsorgsapparat, flere lærlinger, bedre veier og ny næringsplan. Noe har de klart, andre ting mangler fortsatt, kan Fjell-Ljom slå fast.

Fjell-Ljom skal arrangere valgdebatt sammen med Rørosnytt, med temaet «Hva gikk galt og hva gikk bra?». Debatten skal sendes på web-tv.

Se også interessante fakta om hvor mange stemmer toppolitikerne faktisk fikk – og hvor mange som droppet å stemme ved forrige valg. Kanskje hadde valgresultatet blitt et helt annet om hjemmesitterne hadde gått til valgurnene.

Ny arena for lokalpolitikarane

Hallingdølen har gått i gang med valsendingar. Målet er å nå nye publikum, og auka interessa og valdeltakinga. Publikum seier dei likar å sjå lokalpolitikarane på tv, og politikarane synest det er kjekt å få ein ny arena.

- Dei lokale politikarane når ikkje opp på NRK og TV2, så dette er heilt nytt for dei, seier redaktør Bjarne Tormodsgard.

Hallingdølen er med i eit EU-prosjekt som har gjeve dei tilgang på avansert utstyr frå det spanske selskapet Brainstorm. Selskapet ynskjer å testa ut studioløysingar og grafikk for mindre aktørar. Hallingdølen har tre datastyrte kamera og virtuelt stydio. Men mykje av det Hallingdølen gjer, kan også gjerast med enklare utstyr. Ein treng ikkje meir enn ein mobiltelefon for å laga video-enquete eller intervju med ordførarkandidatar.

Hallingdølen tar det heile nokre steg vidare. Dei har direktesendingar frå eige tv-studio, med partiduell, valanalyse og intervju. Dei har eigne sendingar for kvar kommune og fylkestinget. Valnatta skal dei avslutta med valsending etter midnatt. Alle sendingane vert liggjande på nett så folk kan sjå dei i ettertid.

Hallingdølen har fått opplæring i det tekniske, men ikkje i det redaksjonelle. Bjarne Tormodsgard fortel at det er mykje nytt å tenkja på som journalist på direktesendt tv.

- Torunn Akersveen Lid har aldri før prøvd seg på tv. No er ho programleiar. Sjølv er eg plutseleg valkommentator på tv. Det er nybrottsarbeid for oss, og det er kjempemoro, seier Tormodsgard.

Same dag som dei har tv-sending, har Hallingdølen også valanalyse og fakta frå same kommune på papir, sjå vedlegg.

Ordførarkandidatane si avis

Onsdag var alt innhaldet i Kvinnheringen laga av ordførarkandidatane. Kvinnheringen inviterte dei til å vera journalistar i ei veke. Politikarane fekk styra alt, frå planlegging til utforming av førstesida.

Redaktør Tomas Bruvik føler ikkje han har gitt ut ei propagandaavis, men ser at fleire av politikarane har valt seg nokre hjartesaker. Her er saker om kulturlivet i kommunen, rusomsorg, lærlingordninga og folketalsutviklinga. Dei har også tenkt på at avisa skal ha alt frå nyhende til sport, og innhald frå heile kommunen.

Tomas Bruvik er nøgd med resultatet, men synest det er mange lange saker og mykje feature.

- Det er mange som ikkje har rokke å lesa heile avisa, seier han.

Sjølv om redaksjonen sette ut ei heil avis, vart det ikkje mykje ekstra fritid. Ordførarkandidatane hadde redaksjonsmøte i avislokala, men dukka ofte opp med ulike spørsmål resten av veka.

- Sakene gjekk ofte fleire gongar fram og tilbake med ulike rettingar, seier Bruvik, som gjerne kan tenkja seg å gjera noko liknande igjen med andre aktørar.

Sjå heile avisa i vedlegget.

Presenterer hundre listekandidatar

Bø blad klarer å presentere dei 12 øvste kandidatane på alle partilistene før valet. I enquete-form får dei nærare hundre kandidatane spørsmål om hjartesaka si, og om kvifor folk bør stemme på dei.

- Vi presser dei til å koma med ei lokal hjartesak. Det holder ikkje at dei berre svarar “helse”, seier redaktør Hilde Eika Nesje.

I vedlegget kan du også lese saka om MDG som kan kome på vippen i Bø. Det viste ei meiningsmåling som Bø Blad fekk gjennomført tidlegare i sommar. Meiningsmålinga gav stoff til fleire saker, i tillegg til at ho fekk fart i debatten.

- Folk synest det er interessant med meiningsmålingar. No går dei og ventar på neste måling, seier Eika Nesje, som planlegg ei ny meiningsmåling før valet.

LLAs samarbeidspartnar Norfakta Markedsanalyse gir gode prisar på meiningsmålingar til LLA-avisene.

Hvorfor stemmer de som de gjør?

Sandnesposten legger vekt på velgerne når de presenterer partiene som stiller til valg. Hvem er de ulike partienes velgere, og hvorfor stemmer de som de gjør?

– Det har vært litt utfordrende å finne velgere, spesielt fra småpartiene. Vi har jo hatt som kriterie at velgerne ikke skal ha noen roller i de ulike partiene, dermed har det vært begrenset hvor mye de aktive politikerne har kunnet hjelpe oss. Men noen hint om aktuelle kandidater har vi fått, forteller redaktør Frode M. Gjerald.

Noen legger ned - men noen klarer seg

To butikker i Honningsvåg stengte på grunn av dårlige salgstall. Finnmarksposten intervjuer butikkeierne om hvorfor de legger ned. Men journalist Ellisiv Brattfjord tar det et skritt videre og intervjuer også noen butikkeiere som klarer seg godt. Slik får leserne presentert noen mulige løsninger, og ikke bare et problem.

Har fordypet seg i partilistene

Nye Troms har fått mye godt stoff ut av listene til kommunevalget. Noen eksempler:

- Kun menn på topp
- Miljøpartiet De Grønne har den laveste gjennomsnittsalderen
- Overvekt av offentlig ansatte på valglistene
- Hvor kommer de ulike partienes kandidater fra

Se sakene i vedlegget!

Kritiske spørsmål til valgløftene

Når Nye Troms intervjuer listetoppene, går de rett på sak og stiller kritiske og utdypende spørsmål til partiprogrammet og politikernes ofte vage formuleringer. Frp vil at Balsfjord skal bli en Ja-kommune. Hva betyr det? Høyre vil jobbe for reduksjon i eiendomsskatten. Hvordan skal de klare det, når de ikke har klart det de siste fire årene? SV vil få bukt med mobbing i skolen. Hvordan?

Hvis partiene vil ha et mikrofonstativ, kan de kjøpe annonseplass til å presentere seg selv og partiprogrammet. Redaksjonens oppgave er å finne svar på det leserne lurer på. Det kan bety å stille kritiske spørsmål. Les partiprogrammet, og diskuter gjerne med andre. Er programmene realistiske? Hvordan prioriterer partiet sakene de vil jobbe for, og hvor tar de penger fra til nye investeringer? Hva sier de ikke noe om i programmet?

Liker turistene de lokale tilbudene?

Finnmarksposten har sjekket TripAdvisor, og funnet ut at 11 av de 20 beste severdighetene og aktivitetene i Finnmark, ligger i Nordkapp kommune.

TripAdvisor kaller seg verdens største reisenettsted. Der gir brukerne råd, kommentarer og karakterer til overnattingssteder, severdigheter og spisesteder.

Hvordan har turistsesongen vært hos dere? Hvordan vurderes lokale severdigheter på TripAdvisor? Er de bedre likt enn severdigheter i nabokommunene?

Rusmisbrukere betaler dyrt for brakker

Raumnes skriver om rusmisbrukere som må betale 7500 kroner måneden til kommunen for å bo i midlertidige brakker på 15-20 kvadratmeter. En av beboerne har bodd slik i ett og et halvt år. Han sier til Raumnes at han tror det er helseskadelig å bo slik over tid.

Hadde rusmisbrukerne kommet inn på det vanlige leiemarkedet, hadde de fått en dobbelt så stor leilighet for pengene. Men mange sliter med å få leie bolig på det private markedet.

Kommunen plikter å gi et midlertidig botilbud til alle som er uten fast bolig. Hvilket tilbud har deres kommune til de vanskeligstilte?

Les også denne reportasjen i BA: Adresse: Narkoreir.

Morsom navnekonkurranse

Eidsvoll Ullensaker blad ber leserne foreslå navn på jentekalven som foreløpig bare heter nr. 0919. Avisa har arrangert lignende konkurranser i mange år i samarbeid med Eidsvoll Landbruksforening. Noen ganger gir de navn til en kalv, andre ganger til et lam.

– Merkelig nok er det STOR interesse for dette og vi får inn veldig mange gode navneforslag, forteller markedskoordinator Frøydis Baukop.

Kalven blir døpt under Åpen Gård-arrangementet, og vinneren får en premie.

Åpen Gård arrangeres 23. august 2015 på gårder over hele landet.