LLAs idé- og kunnskapsbank
For journalister, grafikere, teknikere og markedsfolk

Denne siden blir ikke oppdatert etter 31. august 2016.
Du kan fortsatt søke blant de nesten 1800 innleggene i arkivet.

Den nye idébanken finner du her: LLA-idebanken.no.

Viser arkivet for februar, 2015

Lesarane vil ha nynorsk - og er delte i synet på kommunesamanslåing

Bildeserie med 3 bilder — bla ved å trykke på pilene

Hallingdølen fekk svært gode tilbakemeldingar frå lesarane i ei lesarundersøking nyleg. Avisa står sterkt i alle kommunane, og lesarane er så tilfredse at Opinion og Amedia som står bak undersøkinga knapt trudde på statistikkane.

I undersøkinga fekk lesarane mellom anna seia si meining om at Hallingdølen kjem ut på nynorsk. 54 prosent var positive, medan berre sju prosent var negative. Nynorsken er under press i Hallingdal, særleg i skulen. Leiar Marit Tennø i Noregs Mållag seier til Hallingdølen at ho trur den positive haldninga til nynorsk i Hallingdølen handlar om vanar. Hallingdølen har vore på nynorsk sidan 1970-talet.

Ei spørjeundersøking kan dekkje fleire tema. Dei som deltok i undersøkinga til Hallingdølen blei også spurde om kva dei meiner om kommunesamanslåing. Svara viste at hallingane er delt i synet på kommunesamanslåing. 43 prosent ønskjer dagens kommunestruktur, 23 prosent ønskjer to kommunar og 18 prosent ønskjer ein storkommune.

Flåværingane er mest negative, i likskap med ordføraren i Flå, medan golingane er mest positive. Gol-ordføraren er også positiv til kommunereforma. NIBR-rapporten Lokale folkeavstemmingar om kommunesammenslåing (2004) viste at anbefalingar frå ordførarar og rådmenn kan ha stor betydning for kva innbyggjarane meiner.

Det er også naturleg at golingane er positive fordi det er sannsynleg at Gol kan få kommuneadministrasjonen, påpeiker Frank Aarebrot, som kommenterer tala i ei sak i Hallingdølen. Han fortel at Hallingdal er i samsvar med resten av landet i synet på kommunesamanslåing.

Stem på ønskekommunen

Stem på din ønskekommune, oppfordrer Gjesdalbuen. De gjør kort rede for de mest reelle alternativene, med kart, og ber leserne si sin mening gjennom en enkel avstemning på nett. Slik kan Gjesdalbuen både få en indikasjon på hva folket mener om kommunestrukturen, og engasjere leserne til å ta et standpunkt. Flere lesere har kommentert saken, spesielt på Facebook.

Gjesdalbuen presenterer også en oversikt over viktige milepæler i arbeidet med kommunesammenslåing. Her få leserne blant annet vite når politikerne skal samles, når alternativene skal opp til politisk behandling, når og hvordan folket kan bli hørt, og når den endelige avgjørelsen skal treffes.

Tips: Med departementets verktøy Ny kommune og Bergens Tidendes Kommunebygger kan du raskt finne fakta om ulike kommunestrukturer.

Sjekka talet på straumbrot

BKK fekk mykje kritikk etter at ein del innbyggjarar på Osterøy var utan straum i tre døgn etter eit kraftig snøfall. Bygdanytt ba om statistikk over straumbrota i BKK-kommunane. Dei fekk fleire oversikter der dei kunne samanlikna Osterøy med dei andre kommunane, og oversikt over kva tid på døgnet det har vore flest brot på Osterøy sidan 2001.

Statistikkane viser at Osterøy opplever ein del straumbrot, men at det er verre i fleire andre kommunar. Sjå saka i Bygdanytt.

Lege med eiga spalte

Strilen har ein lege som fast spaltist.

I spalta “Dagens pasient” tek han for seg ulike pasient-tilfelle, basert på eigne erfaringar.

Legen er spesialist i allmennmedisin og professor ved universitetet i Bergen, og har interessante og allsidige erfaringar med konkrete tilfelle som mange kan kjenne seg igjen i.

Fikk avklaring fra rogalandsbenken

Regjeringen har gitt Jernbaneverket i oppdrag å utrede dobbelspor på jernbanen mellom Sandnes og Nærbø. Den siste tiden har gruppen Ny E39 jobbet for at utredningen legger på is. De vil i stedet ha lyntog i ny trasé over Høg-Jæren, lagt parallellt med ny motorvei. Dette har skapt usikkerhet blant de som ønsker dobbeltspor.

Dalane Tidende valgte å spørre de 14 stortingsrepresentantene fra fylket om det kan være aktuelt å fryse arbeidet med utredningen. Tilbakemeldingen var klar: Det er bred enighet om at planleggingen må fortsette.

Ble med på svenneprøve

Søgne og Songdalen Budstikke ga nylig ut temabilaget “Fagfolk spesial”. Der var de blant annet med en 22-åring da han var oppe til svenneprøven i malerfaget. Etter to år på skole og to år i lære, har han hatt en uke på å vise hva han har lært. Nå skal fagjuryen bedømme svennestykket.

1. mars er ordinær søknadsfrist for inntak til videregående skole og formidling til læreplass.

En snikktitt inn i barnas hverdag

Bildeserie med 4 bilder — bla ved å trykke på pilene

Askøyværingen spurte leserne på Facebook: 
Hvor på Askøy finner vi øyens beste SFO? En stor overvekt av svarene pekte mot Kleppe SFO. «Ta en tur bort til Kleppe skoles SFO. Imponerende å se hvilke aktivitetstilbud de har å tilby», 
var en av tilbakemeldingene de fikk. Som sagt så gjort.

Journalist Anne Jo Lexander har laget en innholdsrik historie der vi får innblikk i både tall og barnas opplevelser.

Historien er fortalt gjennom nydelige bilder, skildring av ulike episoder i løpet av en dag på SFO, intervju med SFO-sjef, skolesjef og foreldreutvalg, og tall og fakta fra kommunen og grunnskolens informasjonssystem (GSI).

Historien egner seg kanskje aller best for formidling på nett, med plass til en mengde bilder og interaktive tabeller. Sjekk den flotte nettsaken her.

Ei avis til ære for mor

Fredag var heile Kvinnheringen ein hyllest til mødrer. I anledning morsdag presenterte Kvinnheringen sterke historier, interessante fakta og varme tekstar om mørdrer og morsdag.

Dei har mellom anna vore med på babytreff, intervjua ein jordmorassistent (og mor hennar), møtt mødrer som jobbar saman med sine eigne born, møtt åleinemor og rullestolbrukar Camilla Stensletten, og intervjua ein av sonene til Inga Rusten, som var mor til 14. Dei fortel også historia om Åse Farestveit som har fått adoptera tre born sjølv om ho er einsleg.

Kvinnheringen har fått tilsendt mange morsdagkort, nokre av dei kom på trykk i papiravisa, og alle vart presenterte på nett. Annonsene var også vinkla på morsdag.

– Det var utruleg kjekt å jobba med morsdagsavisa. Faktisk noko av det aller kjekkaste eg har jobba med i denne bransjen nokon tid, fortel journalist Elisabeth Berg Hass.

Kvinnheringen byrja å jobba med avisa ein månad før deadline. Slik vart det god tid til å flikka og ordna.

Lokket nett-troll ut av Facebookskogen

Dølen har lokket fram et nett-troll. Ikke det slemmeste trollet, men uten tvil et som provoserer og legges for hat for de sterke meningene sine. I dette intervjuet får han svare på hvorfor han lager så mye bråk.

Mange bruker hardere ord i nettdebatter enn ansikt til ansikt. Det kan være sunt med en påminning om at de vi møter på nett er mennesker, de også. Mens Dølens nett-troll angriper sak mer enn person, er det andre som er langt mer ondskapsfulle i sine ytringer. Enten trollene er onde eller gode, kan de ha godt av å bli stilt til veggs med noen kritiske spørsmål. Da skribent Lindy West utfordret et av de grusomste trollene, møtte hun en angrende synder.