LLAs idé- og kunnskapsbank
For journalister, grafikere, teknikere og markedsfolk

Denne siden blir ikke oppdatert etter 31. august 2016.
Du kan fortsatt søke blant de nesten 1800 innleggene i arkivet.

Den nye idébanken finner du her: LLA-idebanken.no.

Viser arkivet for januar, 2015

Fylkestingsvalget relevant for ungdom

18 år gamle Vetle Langedahl går på Hammerfest videregående skole. Til høsten kan han bli valgt inn på Fylkestinget. I intervju med Hammerfestingen forteller han at han vil jobbe for at elevene skal bli i skolen og trives bedre.

Videregående skole er sammen med samferdsel og regional planlegging og utvikling de viktigste oppgavene til fylkeskommunen. Fylkeskommunen sine oppgaver er altså spesielt relevante for unge velgere.

Hvilke saker med konsekvenser for ungdommer i ditt område kan komme opp i fylkestinget kommende periode? Hva mener lokale ungdommer om disse sakene – og hva mener partiene?

I det siste ideheftet til LLA kan du finne flere tips og eksempler på saker om kommune- og fylkestingsvalget. Der finner du også ideer til saker om kommunereformen. Ideheftet ble sendt ut til alle LLA-avisene denne uken.

Kommunestyret sine møte skal vere tilgjengelege

8. januar var medlemmene i formannskapet i Etne kalla inn via e-post frå ordføraren til eit møte som verken var kunngjort eller hadde ei offentleg tilgjengeleg saksliste.

Sakene på sakslista hadde i høgste grad offentleg interesse: Oppnemning av representantar til arbeidsgruppene som skal vurdera sparetiltak i kommunen og diskusjon om arbeidet vidare med kommunereforma.

Rådmannen i Etne meinte at kommunen ikkje hadde gjort noko ulovleg. Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening var ueinig.

– Dersom medlemmene i eit folkevalt organ møtest og diskuterer spørsmål som det ligg til dei å diskutera, så er det saksbehandling, og dermed eit møte i lovens forstand. Dette finst det klar praksis på, blant anna frå Sivilombudsmannen, sa han til Grannar.

Kort tid etter hadde også formannskapet i ein annan Grannar-kommune, Vindafjord, eit møte som ikkje var gjort offentleg kjent. Dei var samla for å gje rådmannen klarsignal til å rive Revehallen utan ordinær sakshandsaming. Bygget var skada under stormen ”Nina”, og rådmannen ønskte ei rask avklaring. Sjølv om formannskapet ikkje skulle fatte eit formelt vedtak på møtet, gjeld likevel reglene om offentlege møte.

Sjå sakene til Grannar i vedlegget.

Relevante paragrafar i Kommuneloven:
§ 31.1: “Enhver har rett til å overvære møtene i folkevalgte organer.”
§32.3: “Saklisten til møtet og andre dokumenter som ikke er unntatt fra offentlighet, skal være tilgjengelig for allmennheten. Møte som skal holdes for åpne dører, skal gjøres kjent på hensiktsmessig måte.”

Lukking av møte
Dersom eit offentleg møte vert lukka, skal kommunestyret/formannskapet vedta lukking. Avstemminga om lukking skal skje i eit ope møte. Dersom dei lukker møtet, må dei ha lovheimel.

Dørene skal verte lukka når:
- Det er lovbestemt teieplikt i saka som skal handsamast.
- Saka angår ein arbeidstakar sine tenestlege tilhøve.

Dørene kan verte lukka når:
- Omsynet til personvernet krev det.
- Omsynet til tungtvegande offentlege interesser tilseier det, og det vil kome fram opplysingar som kunne ha vore unntatt offentleg innsyn om dei sto i eit dokument.

Dersom møtet går bak lukka dører, kan du likevel be om innsyn i dokumenta som følgde møtet. Du kan også spørje politikarane kva som skjedde på møtet. Dei kan ikkje påleggjast teieplikt ut over den lovpålagde teieplikta.

Lydopptak
Du skal få tillating til å gjere opptak av eller overføre lyd/bilde frå opne møte, om det ikkje forstyrrar møtet.

Sjekk også Presseforbundet sine sider om møteoffentlegheit.

#perfekte piker

Skjønnhetspress gjør at tenåringsjenter på Gjesdal ungdomsskole bytter ut mat med vann og te. Rektor advarer, og elevrådet bekrefter at dette er blitt en trend som sprer seg.

Journalist Ingvild Lygren i Gjesdalbuen har også snakket med helsesøster, FAU og pedagogisk ansvarlig Tone Anita Østrådt ved Senter for spiseforstyrrelser. Østrådt sier at det virker som ungdom påvirkes mer av sosiale medier og nett enn tidligere. Hun kommer også med råd til de som er bekymret for om ungdommer har spiseforstyrrelser.

Se også journalist Kristine M. Stensland sin kommentar «Det er vanskeleg å bli seg sjølv».

Satire fra kommunestyret

Slik så forsiden til Askøyværingen ut på torsdag. I Charlie Hebdo-stil har de karikert et kommunestyremøte og fremtredende kommunestyrepolitikere. På denne måten hyller de Charlie Hebdo sin rett til å være en forkjemper for ytringsfriheten. Politikerne som må tåle å bli harselert med, får komme med sine syn på uttrykksformen i en egen sak.

Vi håper at flere bruker denne formen, og slik at vi får et samfunn der vi tåler å bli harselert med, gjort narr av og karikert på en måte som fremmer mot til å stå i mot ureligiøs ekstremisme (…) Det vil ikke si at vi trenger å være enige i at satire alltid er treffende. Satire kan være ond, brutal og ufølsom. Den setter situasjoner og personer på spissen, og en skal ha hodet klart når en setter seg ned for å tegne og skrive satire, skriver redaktør Kai Svellingen Flatekvål i lederen.

Fotoreportasje: Herlig danseglede

Mannfolkene som liker å danse klager ikke, men kvinnene må helst være litt kreative om de skal få danset nok i løpet av kvelden. Når Arna og Langedalen pensjonistforening holder dansekveld, er det nemlig stort flertall av kvinner på parketten. Elise Årdal i Bygdanytt ble med en kveld, og fikk se at kvinnene har det like moro selv om de må ta føringen. Og noen menn er det da også på dansegulvet, som kan være et fint sjekkested uansett alder.

Kjønnsubalanse er ikke uvanlig på slike dansekvelder. Seniorgrupper fra Sortland i nord til Porsgrunn i sør etterlyser flere menn i rekkene. En fin mulighet til fotoreportasje!

Nyheitskavalkade for framtida

Er du lei av å venta på nyheitene? spør Vestnytt. Dei har allereie no presentert sakene som dei meiner vil vekkja merksemd i 2015. Her får vi mellom anna vita at Nest Sotra skal knusa Brann på bortebane i juli. “Sotrasambandet vert forseinka” er ein tittel med stor gjenbruksverdi.

“Øygarden sprenger bruene” vert hovudsak i august: - Men eigedomsskatten vår får de aldri. Det er meldinga frå kommunestyret i Øygarden, som har fått fjerna bruene som leiar sørover inn i Fjell. Slik håpar dei å unngå kommunesamanslåing og tap av ustyrteleg rikdom. Utan bruer satsar dei og på at dei slepp bokmålselevar som vil f lytta nordover.

I oktober kan vi lesa at nettaviser skapte køkaos: Nokre sterke vindkast førte til fare for at Sotrabrua måtte stengast. Det totale køkaos var eit faktum då bilførarane sakka ned for å lesa om vindkasta på vestnytt.no, bt.no og nrk.no på mobil. Åtte bilar hamna i kjedekollisjon under lesing av saka «Vinden ikkje spesielt sterk».

Erfaringer fra lokalpolitikken

- Vi ble en utkant som vi fryktet, sier 81 år gamle Svein Kongsjord til Lofot-Tidende. 81-åringen satt i kommunestyret i Valberg kommune da Stortinget i 1961 vedtok å opprette Vestvågøy kommune.

Valberg hadde 662 innbyggere og ble lillebroren i den nye storfamilien. Nå har Valberg rundt hundre innbyggere.

Kongsjord har liten tro på at Lofoten kan bli en storkommune i løpet av de neste årene. Han kaller ideen “stormannsgalskap”.

Har dere noen kommunestyre-veteraner som husker hvordan prosessen var under forrige kommunesammenslåing? Kanskje kan det være på tide å friske opp hukommelsen?

Året mitt

Hvordan var 2014 – og hvordan blir 2015?

OPP har spurt tre mennesker som er ved ulike vendepunkter i livet. En 15 år gammel fotballkeeper, en kvinne som har opplevd å bli mor i året som gikk, og en fersk pensjonist. De forteller om de store forandringene de har opplevd, og om ønskene sine for året som kommer.

Les intervjuene i vedleggene.