LLAs idé- og kunnskapsbank
For journalister, grafikere, teknikere og markedsfolk

Denne siden blir ikke oppdatert etter 31. august 2016.
Du kan fortsatt søke blant de nesten 1800 innleggene i arkivet.

Den nye idébanken finner du her: LLA-idebanken.no.

Viser arkivet for september, 2014

Hva betyr pendlerveien for kommunegrensene?

Bildeserie med 2 bilder — bla ved å trykke på pilene

Mange ser for seg Oppdal og Rennebu som et naturlig ekteskap i kommunereformen. Men når OPP spør kommunestyrerepresentantene i de to kommunene, viser det seg at kun ti av 42 ønsker et slikt ekteskap. OPP presenterer alle representantenes syn på kommunereformen.

Samtidig har OPP også sett på pendlerstatistikken for Oppdal, Rennebu og Midtre Gauldal. Kartet viser at kommunene har felles arbeidsmarked.

nykommune.no kan du kjapt finne pendlertall og annen relevant kommunestatistikk.

Hvor finnes hjertestarterne?

Vestnesavisa presenterte denne oversikten over hjertestartere i kommunen. Et nyttig kart som kan redde liv. Kanskje noe å henge på korktavla?

Det finnes hjertestartere på mange offentlige steder og i private bedrifter. Der det er en hjertestarter, er det sannsynligvis også noen som har fått opplæring i bruken. Men disse hjertestarterne skal være så enkle å bruke at hvem som helst kan få det til.

Verktøykasse for kommunesammenslåing

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lansert nettløsningen nykommune.no der kommunene kan sjekke fakta og prognoser for ulike kommunestrukturer. Her kan dere kjapt få oversikt over kommuneøkonomi, pendling, næringssammensetning og prognoser for folketall, alderssammensetning og sysselsetting.

Vende eller venne?

Noen ord skrives så likt at det er lett å blande dem sammen. To slike ord er vende og venne. Vende betyr å snu: å vende hjem. Venne betyr å venne seg til noe, gjøre noe til vane: Å venne seg av med.

Meiningsmålingar er godt lesestoff

Bildeserie med 4 bilder — bla ved å trykke på pilene

Eitt år før kommunevalet har Grannar køyrd partibarometer for kommunane sine, Etne og Vindafjord. Den politiske målinga ga grunnlag for interessante saker om korleis det politiske landskapet kan verta.

I tillegg til politisk måling, la Grannar inn spørsmål om kommunereform, eit tema som blir sentralt i komande valkamp. Saka bygde dei ut med å snakka med tilfeldige personar om temaet.

- Det direkte resultatet har blitt fire oppslag med doble sider. Me har også brukt førstesida godt til å marknadsføra oppslaga. Responsen har vore god, ikkje minst frå dei lokale partia som nå er i gang med nominasjonsproesess og valprogram, fortel redaktør Arne Frøkedal.

Grannar er godt nøgd med tabellane som Norfakta leverte. Norfakta tilbyr lokale politiske meiningsmålingar for LLAs medlemsaviser. Lokale meiningsmålingar er godt lesestoff og kan vera grunnlag for interessante analysar.

Kommunestyret mister erfaring

Er det mange veteraner som trekker seg fra politikken? Hva skjer med kontinuiteten og erfaringen? Kan det bety endringer i kommunens prioriteringer?

Jarlsberg har funnet ut at Hof Arbeiderparti alene mister folkevalgte med til sammen 52 års erfaring.

Kva oppgåver kan ulike kommunar løyse?

Eid-ordførar Alfred Bjørlo spør kva oppgåver dei nye kommunane skal løyse. Han meiner at Regjeringa ikkje har gitt han svar på dette. Difor har han laga tre ulike kommunemodellar for Nordfjord og Sogn og Fjordane. Modellane vart presenterte i Fjordabladet. Han har laga ei interessant og lang liste over ulike tenester som kommunar av ulike storleikar vil vere i stand til å levere.

Kva tenester kommunane leverer, og kvaliteten på tenestane, er heilt sentralt for innbyggjarane. Eid-ordføraren si liste kan vere eit godt utgangspunkt for andre kommunar. Spør politikarane og innbyggjarane: Kva tenester ynskjer dei at kommunen skal levera til innbyggjarane? Treng kommunen bli større for å levere dei ynskte tenestane? Kan hende har andre ordførarar heilt andre versjonar av lista til Bjørlo?

Ordføraren i Eid, som er med i ei nasjonal referansegruppe for kommunereforma, meiner at det ikkje er mogleg for dagens småkommunar å utføre dei same oppgåvene som i dag også i framtida. Han meiner småkommunar vil tape kampen om kvalifisert arbeidskraft.

Oppmodar andre til å bli politikarar

Det er ikkje for seint å koma på vallister i Bø. Fleire politikarar gjev seg etter denne perioden, og det er behov for nye folk. Men er det noko å trakte etter å vere folkevalt?

Bø blad har gjort ei spørjeundersøking mellom dagens folkevalte. Dei fleste anbefaler andre å prøve seg i politikken, til tross for stramme budsjett og vanskeleg økonomi.

Hvordan kan en ny kommune se ut?

Hemne-ordføreren frir til seks nabokommuner. Søvesten har undersøkt hvordan en slik storkommune ville sett ut. De har blant annet sett på innbyggertall, areal, største parti og endringer i gjeld per innbygger. Informasjonen er enkelt presentert i faktabokser.

De har også spurt ordførerne i de andre kommunene om hva de synes om frieriet fra Hemne.

Se saken i den vedlagte PDF-filen.

Bill.mrk. Kommunevalg 2015

Bildeserie med 5 bilder — bla ved å trykke på pilene

Ett år før kommunevalget klinker Askøyværingen til med en kontaktannonsen på forsiden: Askøy kommune søker velgere.

Avisen er fylt med interessant valgstoff: Stemmefordelingen ved tidligere valg, intervju med Frank Aarebrot, diverse fakta om valget og kommunestyret, og intervju med en Høyre-veteran som begynte sin politiske karriere i Upolitisk parti. Lederen bruker de til å etterlyse politikerengasjement i avisspaltene.

Les alle sidene i PDF-vedlegget.

Haustsuppe à la 1814 til Haustmagasinet?

Det er framleis Grunnlovsjubileum og Riksarkivet har fleire populære haustoppskrifter frå den 200 år gamle kokeboka. Her får du oppskrift på "Brun Soppe, eller Haustsuppe à la 1814 ". Oppskrifta og bilete kan brukast gratis. Ho er både på nynorsk og bokmål.

Les meir

Hvor mange poeng får skolene?

Sande Avis har undersøkt hvor lokale elever ligger på karakterskalaen. Sande ungdomsskole har fylkets skarpeste elever. De ligger også godt over landsgjennomsnittet. Nettsaken har blitt delt nesten 600 ganger.

- Elevene trives i skolen. Vi får sagt våre meninger uten å bli avbrutt og blir lyttet til og tatt på alvor av lærerne. Dette gir oss en god selvfølelse og vi tar selvstendig ansvar, forklarer et av elevrådsmedlemmene til Sande Avis.

Sjekk de lokale skolenes grunnskolepoeng her. Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbytte for elever som sluttvurderes med karakterer og benyttes som kriterium for opptak til videregående skole.

Sande Avis har også undersøkt hvordan skolen ligger an på Elevundersøkelsen. Den viser at skolen har fornøyde elever.

Har dere en skole som gjør det spesielt bra eller dårlig? Tallenes tale er ikke alt, dra også ut og få elever og lærere til å kommentere tallene.

Hvem er viktige for lokalbefolkningen?

Da Eldar Solum sluttet som fastlege i Sande etter 36 år, fikk leserne bli kjent med etterfølgeren hans i Sande Avis. Den nye legen har 1300 pasienter på pasientlisten, og vil bli viktig for lokalbefolkningen framover.

Sande Avis ønsker å presentere nye ansatte som de vet at vil få innvirkning i lokalsamfunnet.

- Dette er mennesker som vil spille en viktig rolle for innbyggerne i Sande. Vi fikk utrolig mange treff på saken på vår nettavis, forteller redaktør Hege Frostad Dahle.

Brødbakst engasjerer

Raumnes inviterer til bakekonkurranse. Den som baker det beste brødet, vil få brødet sitt produsert og solgt som Nes-brødet fra et lokalt bakeri.

Dette er en konkurranse som har engasjert. Avisa har fått inn mange gode bidrag. I tillegg har konkurransen gitt grunnlag for å lage artikler om brødbakst og kosthold, og dehar hatt to større artikler om temaet med intervju med noen av deltakerne.

- Brød er noe alle har et forhold til, og dette engasjerer bygdefolket. Vi håper selvfølgelig også at flere har blitt inspirert til å bake sitt eget brød gjennom at vi har satt fokus på temaet, forteller journalist Lisbet Bekkeli Amundsen.

Voss sin Clark Kent

Det er vel ikkje fyrste gong me skriv om ekstremsportmiljøet på Voss. Men det gjer ingenting når journalist Sara Finne og fotograf Ingerid Jordal tek oss med på ein liten teikneserietur.

Flott annonse for studentabonnement

Det er gjerne foreldre eller besteforeldre som kjøper studentabonnement til ein dei håper skal behalda tilknytinga til heimbygda. Korleis sel de studentabonnement? Slik gjer Nordre det.

Inviterer til idédugnad om døende handlegate

Nedregate på Vinstra er et tradisjonsrikt sentrum som er i ferd med å dø ut. Flere butikker stenger dørene, og det er lite folk ute i gatene. Nå bygges ny E6 på andre sida av elva, og det diskuteres om Nedregate har ei framtid som handelsgate, eller ikke.

Tone Sidsel Sanden i Dølen samlet flere av de næringsdrivende i Nedregate til et møte for å diskutere mulige løsninger. De ble fort enige om at det er nødvendig å tenke positivt og finne løsninger i fellesskap. Hun tok også en runde ute i gatene for å prate med folket.

For å gjøre de ulike forslagene mer synlige, ble de lagt i egne bobler på sida.

- I samme avis skrev vi også en leder om temaet, og det ble lagt ut link til denne på Facebook-sida vår. Temaet skapte debatt, og det som var godt å se, var at mange kom med konkrete forslag til hva som skal til for å bevare Nedregate som handelssentrum, forteller Tone Sidsel Sanden.

Sjekk også bildebylinen til Sanden, der leserne oppfordres til å ta kontakt.

Vil skapa debatt om sentrumsplanen

Den nye sentrumsplanen for Våge ligg for tida ute til offentleg ettersyn. Avisa Tysnes er ikkje redde for å seia kva dei meiner om planen.

Skal Våge «stå på eigne bein» som kommunesentrum når ferja forsvinn, treng bygda meir hjelp enn områdeplanen til kommunen byr på, meiner Tysnes. Dei meiner det går an å strekkja seg lenger for å gjera Våge meir innbydande og spanande.

For å visa lesarane kva potensiale som finst, fekk avisa den lokale arkitektstudenten Ketil Rage til å koma med nokre alternative idear. Tysnes gir skissene god plass i avisa. I tillegg arrangerer dei utstilling og debatt.

Sjå saka og skissene i vedlegget.

Ei avis av notisar

Notisen er sagt å vera det aller viktigaste i ei avis. Kort, lettlesen og helst velformulert. I notisen finn du dei små og artige nyhenda, og det er den vesle rakkaren som blir flittigast lesen. Kvinnheringen er ikkje alltid god nok på notisfronten – det gjer vi noko med i dagens avis. Kos deg med 210 notisar!

Ideen dukka opp rundt lunsjbordet til Kvinnheringen. Ikkje fordi dei hadde så mange notisar på lager, snarare tvert imot.

- Det går igjen på stort sett alle avisevalueringar eg har vore med på, at vi er for dårlege på å skriva notisar. Difor fann vi ut at vi skulle gjera eit stunt, så vi kunne ha godt samvit i ein dag, i det minste, seier redaktør Tomas Bruvik.

Litt arbeid var det å fylla ei heil avis med notisar. Dei har brukt ein god del faktanotisar som kunne skrivast på førehand, men avisa er også fylt med aktuelle nyhende i notisform. Mykje av stoffet kunne vore presentert som større saker, men denne dagen skulle alt vera kort og godt.

Fordi stuntet var planlagt i god tid, kunne også marknadsavdelinga selgja ideen inn til annonsørane. Fleire annonsørar tente på ideen og nytta høvet til å annonsera for eitt enkelt tilbod på ei elles tom heilside.

Les heile notisavisa her.

Hva er lesernes ønskesak?

Er det noe du brenner for som du synes at blir skrevet for lite om i avisene? Er det noe du er nysgjerrig på, eller kanskje synes at er dumt, leit eller spennende? spurte Arendals Tidende.

Hver torsdag kl 12 har Arendals Tidende vært på Torvet for å ta imot ønsker fra publikum. Ønskesakene har de trykket neste uke. En fin måte å komme nærmere leserne og få ideer utenfra!

Dessverre har Arendals Tidende erfart at det kan være vanskelig å motivere folk til å komme med ønsker. De legger derfor Ønskesaken på hylla etter sommeren, men ser ikke bort fra at de drar den fram igjen neste sommer.

To år eldre, og endå høgare ambisjonar

For to år sidan intervjua Marius Løbø Fimland i Marsteinen ein gjeng fyrsteklassingar på Storebø skule om skulestart og framtidsambisjonar. No er elevane blitt tredjeklassingar, har fått litt fleire tenner, litt større klede, litt tyngre sekkar og minst tre gongar høgare ambisjonar.

Sjå det artige intervjuet i vedlegget.

Her kan du lesa førsteklasseintervjuet.

Marsteinen vil prøva å følgja elevane til dei går ut av skulen.

Flertall for å trekke seg fra kommunestyret

En ringerunde til de folkevalgte kan gi interessante resultater. Kanalen har funnet ut at det vil bli store endringer i kommunestyret etter neste valg. 58 prosent av dagens folkevalgte i Nome sier nei til gjenvalg i 2015. Tidsklemma og manglende motivasjon er begrunnelsen.

- Jeg opplever at det blir litt mer krevende for hver gang vi skal sette sammen en ny liste, sier Jan Thorsen, leder i Nome SPs nominasjonskomité til Kanalen.

Interessant sak og flott presentasjon i Kanalen. Se hele saken i vedlegget.

Se også den vedlagte valgkalenderen. Redaksjonen skal også ha fått denne tilsendt i posten. Der finner dere tips til valgsaker måned for måned fram til valget.

Teasere på kartet

Nederst på side 2 har Dølen et kart over dekningsområdet sitt. Der har de små henvisninger til saker fra alle kommunene. Smart måte å vise at lokalavisa er til stede!

Lærere med fartstid

Mange av leserne vil kjenne igjen disse ansiktene. De tre lærerne som Framtia har funnet fram til, har nemlig holdt ut i mellom 28 og 36 år på ungdomskolen på Ørnes. Nå forteller de om hvordan det er å være ungdomsskolelærer, hvordan yrket har forandret seg, og hvorfor de holder ut.