LLAs idé- og kunnskapsbank
For journalister, grafikere, teknikere og markedsfolk

Denne siden blir ikke oppdatert etter 31. august 2016.
Du kan fortsatt søke blant de nesten 1800 innleggene i arkivet.

Den nye idébanken finner du her: LLA-idebanken.no.

Viser arkivet for november, 2014

Redaktørkolleger kan være kunnskapsrike kilder

OPP gir leserne en oppdatert status på nabokommunenes arbeid med kommunereformen. De har snakket med ordførere, men også med redaktørkolleger. – Redaktører har ofte oversikt over flere kommuner og kan ta en kort analyse over situasjonen, forklarer redaktør Per Roar Bekken.

Saken har fått en ekstra inngang gjennom en grafikk som viser stegene i reformdansen mellom kommunene. OPP har også sjekket økonomien i kommunene som er med i dansen. – KOSTRA-talla kunne vi gjort mer ut av. Men der stoppet tida oss, sier Bekken.

Korleis blir fylkestinget?

I dag møter ni representantar frå Ryfylke på fylkestinget. Etter valet neste år kan det bli ein eller to, skriv Strandbuen. Dei har tatt utgangspunkt i valresultatet frå 2011, og sett på kvar lokale representantar er plasserte på partilistene til neste val. Berre Ap har ein kandidat frå Ryfylke på sikker plass.

- Det er dramatisk for Ryfylke om me står att med ein eller to på fylkestinget, seier Finnøy-ordførar og fylkestingsrepresentant Gro Skartveit (V). Ho fryktar at det vil bli vanskelegare å få gjennom gode Ryfylke-saker om dei lokale representantane forsvinn.

Har de lokale representantar på partilistene til fylkestinget?

Hvordan påvirker klimaendringene lokalt?

Meteorologisk Institutt og NRK kom nylig med en værmelding for Norge i desember 2050. De tok utgangspunkt i hva klimaforskere mener vi må vente om temperaturstigningen blir på to grader.

OPP gjør det samme, på et lokalt nivå. De har hentet ut historiske målinger fra Meteorologisk Institutt, og intervjuet en klimaforsker om klimaet som kommer. Forskere kan neppe si om en enkelt storm skyldes klimaendringene, men de kan si noe om forventede trender ut fra beliggenhet og topografi.

Trenden for Oppdal er varmere vær, kortere skisesong og mer ekstremvær om sommeren. Bøndene får en lengre vekstsesong, mens flått og andre insekter kan komme med sommervarmen.

Sydd saman med nål og tråd

Bildeserie med 3 bilder — bla ved å trykke på pilene

Kvinnheringen vitja Husnes Konfeksjon på Sunde, vart tekst, bilete og layout sydd saman med nål og tråd. Grepa dei gjorde med den seks sider lange reportasjen som sto på trykk i februar, gjev dei pris i kategorien fotoreportasje i European Newspaper Award.

Kvinnheringen får også pris for førstesida på notisavisa, dei får pris i kategorien lokalavissider for reportasjen om årets russebilar, og dei får fotoserie-pris for portrettet av «Bollo» Egil Opsanger.

Vi gratulerer!

Prisdryss til Hallingdølen

Bildeserie med 21 bilder — bla ved å trykke på pilene

Gratulerer til Hallingdølen som fekk heile ti prisar i årets European Newspaper Award! Sjå vinnarsidene i bildeserien over. Under kan du lesa kva kategoriar sidene vart premierte i.

Kategori: Cover and coverstory
- Kjeringkjaften
Omslag: Foto: Nils-Erik Bjørholt, redigering: Olav J. Bøthun, grafiker: Jarle Stanes
Innsider: Foto: Nils-Erik Bjørholt, tekst: Ida Hundvebakka, redigering: Olav J. Bøthun, grafiker: Audun Berdal

Kategori: Sectional front pages
- Feriemagasinet 2014, Fjellet cowboys
Omslag og innsider: Foto og tekst: Line Sandvik, redigering: Olav J. Bøthun, grafiker: Jarle Stanes

- Påskemagasinet 2014, Rein glede
Omslag: Foto: Line Sandvik, redigering: Embrik Luksengard, grafiker: Jarle Stanes
Innsider: Foto og tekst: Line Sandvik, redigerg: Embrik Luksengard, grafiker: Lisbeth Løken

Kategori: Local Pages
- Geiterygghytta
Tekst: Torunn Akersveen Lied, Foto: Privat og arkiv, redigering: Olav J. Bøthun, grafiker: Vetle Foss Morken

- Ullgriser
Tekst og foto: Line Sandvik, redigering: Embrik Luksengard, grafiker: Jarle Stanes

Kategori: Photography pages
- Snøfoto
Tekst: Line Sandvik, tegning/foto: Jenny Stratton, redigering: Olav J. Bøthun, grafiker: Jarle Stanes

- Foto: Villrein
Foto: NINA, tekst: Thorbjørn Gunhildgard, redigering: Embrik Luksengard, grafiker: Jarle Stanes

Kategori: Fotoreportasje
- Blinkskot i villmarka
Tekst: Arne Ole Lindahl, Foto: Thomas Mørch, redigering: Embrik Luksengard, grafiker: Jarle Stanes

Kategori: Visualisering
- Helseekspressen
Tekst: Torunn Akersveen Lied, grafikk og ide: Olav J. Bøthun og Eirik Dalseide, redigering: Olav J. Bøthun, grafiker: Eirik Dalseide

Kategori: Visual storytelling
- Nils Slåtto
Tekst: Magnus Lindahl, foto: privat, redigering: Olav J. Bøthun, grafiker: Jarle Stanes

Vårmagasin om kjærleik

Bildeserie med 7 bilder — bla ved å trykke på pilene

Når sola byrjar å varma igjen, kan ein lett bli litt yr. Kva er då finare enn å prata med folk om kjærleiken? Det gjorde Hordaland i vårmagasinet i år. Dei fann folk i alle aldrar, frå 10 til 90, og intervjua dei om kjærleik. Dei fekk både fine, alvorlege, djupe og morosame svar.

Raude hjarte bind bileta saman. Dei er plassert i trea, i snøen, på kjøkkenbordet og i hendene til gutane i klassen til ti år gamle Helene.

Tekst: Lisa Maria Breistein Sølvberg
Foto: Vidar Herre

- Det var generelt overraskande greit å få folk til å stilla opp og prata om kjærleiken, fortel Lisa Maria.

- Nokre var sjølvsagt skeptiske, og lurte på kor fokuset ville ligga. Då det var vinkla på det personlege, men ikkje private, var folk hovudsakeleg svært positive til prosjektet. Eg opplevde alt frå 10-åringen til 90-åringen som frittalende – i tillegg til svært reflekterte. Kjærleiken vert gjerne sett på som noko stort og vanskeleg å prata om – i tillegg til at yngre generasjonar gjerne har ein ironisk distanse til emnet – men dei som vart intervjua motbeviste svært mykje av dette. Dei gjorde kjærleiken verkelegheitsnær og begripelig, samtidig som dei mange aspekta ved den vart drøfta og respektert. Om ein skal dømma kjærleikens kår ut frå informantane sine synspunkt og openheita deira, då går den ei svært god framtid i møte.

Vårmagasinet vart premiert i innovasjon og konsept-kategorien i European Newspaper Award 2014.

Frå vår til sommar: Hordaland fekk også pris for biletserien av slappe folk under Veko. Kategori: “Photography cut”.

Prisvinnende bladbunad i Fanaposten

Fanaposten fikk fire designpriser i European Newspaper Award i helgen. Presentasjonen av Bergens nye operaspire Stian Økland ble belønnet i kategorien “local pages”. Innpakningen av sykkelbrødrene og fargetrendene ga i priser i kategorien “special pages”.

Gratulerer med flotte sider og velfortjente priser!

Sprek gudstjeneste i sprek bunad

Bildeserie med 3 bilder — bla ved å trykke på pilene

50-60 ungdommer på Askøy bytter på å arrangere ungdomsgudstjenesten G:19. De synes de vanlige gudstjenestene er litt kjedelige. Men når de selv står for planleggingen, blir det alt annet enn kjedelig. Blant annet lager de film der presten blir taklet rett ut i sjøen av en amerikansk fotballspiller.

Historien om G:19 fortjener en spenstig innpakning, noe den fikk da den sto på trykk i Askøyværingen 28. februar. Nå har den blitt belønnet med pris i kategorien “local pages” i designkonkurranen European Newspaper Award 2014.

Kva meiner gamal og ung om utviklinga?

Sotra Kystby er under utvikling med større kjøpesenter, parkeringsanlegg under bakken, offentlege plassar og gågate, kino og bustader.

Bildeserie med 4 bilder — bla ved å trykke på pilene

Vestnytt har snakka med pensjonistar, barn og ungdom, butikkeigarar og direktør om kva dei synest. Det er delte meiningar om forvandlinga av området, men dei fleste har ei meining. Blir det fint med eit nytt og moderne sentrumsområde, eller forsvinn strileidentiteten frå øya? Sjå den sju sider lange reportasjen i vedlegga.

På nettsidene til Vestnytt kan du også sjå eit videointervju med to tolvåringar som er litt skeptiske, men som også gler seg litt. Ikkje minst gler dei seg til kinoen, sjølv om dei risikerer at kino blir kjedeleg når det blir så tilgjengeleg. Det er fint å få høyre nokre unge sine refleksjonar, som ikkje alltid er som forventa!

Sjå Strilen si utdanningsavis

Strilen gjev kvar haust ut ei eiga utdanningsavis. Målet deira med avisa er å hjelpa ungdomsskuleelevar og nettverket deira med det store valet dei har framfor seg.

I årets avis får lesarane mellom anna VGS på 1,2,3, enquete om drøymejobben, intervju med ein kommunepsykolog om korleis foreldre kan snakka med ungdommar om utdanningsval, og saker om ulike læringsmetoder, som omvendt undervisning i mattematikk på TAF eller praktiske øvingar på helse og oppvekstfag.

Ei slik avis er ein interessant stad å annonsere for vidaregåande skular og andre som rettar seg mot ungdom. Avisa er fin å dele ut på skulen, utdanningsmessa eller kjøpesenteret. Slik kan nye lesarar bli kjent med lokalavisa.

Du kan lese heile avisa her eller laste ned vedlegget under.

Korleis blir kabalen?

Bildeserie med 2 bilder — bla ved å trykke på pilene

Kvinnheringen byrjer å få oversikt over ordførarkandidatane. Dei har ein kreativ vri på avsløringa. Sjå den artige løysinga i vedlegget!

Fargerikt i friluft

Ålesund og omland Friluftsråd hadde jubileum og inviterte ein sjetteklasse til å teste ut ei gåvepakke. I pakka var det mellom anna lavvo, bålpanne og taubruer.

Helene Henriksen i Vestnesavisa vart med klassen ut i skogen i regnvêret. Det var ingen dum idé. Borna vart flotte motiv i sine fargerike regnklede på like fargerike taubruer mellom dei rake trea. Her var det rom for å leike seg med både fargar og linjer i bileta.

Har de eit aktivt friluftsråd som arrangerer morosame og fargerike aktivitetar?

Eksklusiv jule-cd til abonnentane

4. desember får Grannar sine abonnentar ei eksklusiv julegåve. Lokalavisa og det lokale lydstudioet ABC-studio har laga ein jule-cd med lokale artistar som ingen andre en abonnentane vil få fatt i. Slik vil Grannar gje noko tilbake til dei trufaste abonnentane sine. Samstundes håpar dei at fleire får lyst til å abonnere på Grannar. Fram til cd-en vert sendt ut, skal artistane presenterast i ein serie eigenannonsar.

Dagleg leiar Arve Skogen ser på cd-en som merkevarebygging for Grannar, og ei fin profilering av lokalt kulturliv. Saman med lydstudioet skal Grannar også arrangere konsert med artistane på plata.

Grannar og ABC-studio starta arbeidet med cd-en i september. Tida vart i knappaste laget for studioet som skulle få på plass innspelingane, og for Grannar som gjekk i gang med å skaffe sponsorar. Totalt har dei fått 12 sponsorar med på laget. –Vi skulle gjerne hatt ein ekstra månad til å få inn sponsorar, seier Arve Skogen. Grannar dekker sjølv kostnadene med distribusjonen.

Arrangerte folkemøte om kommunereformen

Det kom nesten hundre personer da Vigga arrangerte sitt første folkemøte. Temaet for møtet var kommunereformen i Lesja og Dovre. Møtet var ment som et initiativ til politikerne, for å få i gang en bedre kommunikasjon om reformen fra innbyggerne opp til de som styrer prosessen. Samtidig fikk Vigga vist at de er en aktiv deltaker i lokalsamfunnet.

Bildeserie med 2 bilder — bla ved å trykke på pilene

Forfatter og journalist Egil Ulateig var ordstyrer. Vigga ønsket ikke å lede møtet selv, fordi de da følte seg friere til å dekke møtet redaksjonelt.

– Dette var vi fornøyde med i etterkant, vi tror det hadde blitt problematisk å dekke møtet på samme måte om vi hadde ledet diskusjonen. I en slik setting og et slikt tema kreves det en del av ordstyrer, og vi følte det hjalp med en med god lokal og nasjonal historiekunnskap, som er kjapp i replikken, utdyper redaktør Maria Kampesæter Kleiven.

Regiondirektør Trond Lesjø i Kommunenes Sentralforbund (KS) holdt innlegg. Ordførere, varaordførere og rådmenn i Lesja og Dovre satt i panelet.

Det var god stemning på møtet. Fok kunne komme med spørsmål, ikke bare fra salen, men også på Facebook og Twitter. – Vi hadde håpet på litt mer spørsmål fra publikum, men det var nok en uvant møteform for folk, og mange var jo der tydelig for å lytte. Det ble litt lengre innlegg fra ordførere, ordstyrer og Lesjø enn det vi hadde forutsett, og dette stjal litt tid, forklarer Maria Kampesæter Kleiven.

Møtet ga ingen fasitsvar, men politikerne var positive til å høre på innspill og meninger fra innbyggerne. To spørsmål som det ligger an til å bli tøffe diskusjoner om, er helsetjenester og kommunesenter.

Ungdommene var tema på folkemøtet. Flere var opptatt av å legge til rette for at ungdommene flytter tilbake til området. Det var få ungdommer til stede på møtet. Derfor oppsøkte Vigga fem skoleelever i 18-årsalderen dagen etter møtet. Fire av de fem hadde ikke fått med seg at møtet skulle holdes. De fortalte også at de ikke var så opptatt av kommunegrensene.

Møtet ble sendt live på nettsida til Vigga. Her kan du se opptak. – Vi hadde god hjelp til oppsett, men løste live-sendingen på en billig (og god, mener vi) måte. To gode HD-webkamera til en billig penge, en konto på Bambuser og litt småting var det vi trengte for å gå “live” med to kamera. Litt trøbbel med å få stor nok båndbredde, men de fleste lokaler har bedre dekning enn det vi hadde. Vi hadde mikrofoner i salen og en lydmann, som kjente til lokalet og systemet. For de som er interesserte i mer detaljer, kan de bare ta kontakt, lover Kampesæter Kleiven.

– Det var utrolig moro å arrangere et slikt møte, selv om det ligger litt ekstra arbeid bak det. Vi gikk ut bredt med info på forhånd, og selv om det ble litt svikt i plakatopphengingen på oppslagstavlene, tror vi de fleste fikk det med seg (bortsett fra all ungdommen da, som nevnt). Vi så også på det som omdømmebygging, og viste at vi vil være en aktiv deltager i lokalsamfunnet, ikke “bare” referere til det som blir sagt, men og sette ting på dagsorden. Og all ros til de ansatte, for å få til en slik kveld må en ha flere med på laget.

Kvar går veljarane?

Tysvær Bygdeblad har gjennomført ei lokal måling i samarbeid med Norfakta Markedsanalyse. Målinga viser at posisjonspartiet Høgre går tilbake, medan opposisjonspartiet Arbeidarpartiet går fram og ligg an til å verta det største partiet i kommunen. Høgre gjev statsbudsjettet og regjeringsposisjonen sin del av skulda. De peikar òg på at dei no har hatt ordføraren i to periodar.

Tysvær Bygdeblad har også spurt innbyggjarane kva dei stemte ved førre lokalval. I avisa syner dei fram kvar dei ulike partia sine veljarar stiller seg i dag. Interessante tal, som redaktøren analyserer.

Bildeserie med 3 bilder — bla ved å trykke på pilene

Økonomiske konsekvenser av kommunesammenslåing

KS har utviklet en modell som viser økonomiske utslag av kommunesammenslåinger – gitt dagens inntektssystem. Modellen kan beregne utslag for sammenslåing av inntil sju kommuner og er oppdatert etter statsbudsjettet for 2015.

Tap knyttet til endring i arbeidsgiveravgift er ikke medregnet og må beregnes separat.

Se også Kommunal- og moderniseringsdepartementets nykommune.no der kommunene kan sjekke fakta og prognoser for ulike kommunestrukturer.

Hvor mye gir skolene?

Fanaposten spurte alle grunnskolene hva de samlet inn til humanitære formål i 2013. Skolene var ikke vonde å be.

Dermed kunne Fanaposten presentere det samlede tallet fra fanaskolene og hvor i verden pengene havnet. Elever på Paradis skole forteller hvordan de har samlet inn penger, og hvorfor, mens lederen for organisasjonen Children At Risk Foundation forteller om hvordan de bruker pengene som de får fra norske skoler.

Den imponerende totalsummen fra Fana-elevene fikk plass på en forsidesjekk til verdens fattige barn.

Fine fotohøve på babysong

I dette koret kan ingen av hovudpersonane syngja, og smaken på instrumenta er gjerne like viktig som lyden. Elise Årdal i Bygdanytt har vore på babysong for born under eitt år.

Flotte bilete viser at journalisten har fått innpass hjå dei minste, som er meir opptekne av kvarandre og instrumenta enn av kameraet. Biletet av babyane i ring tok ho frå golvet, under ein lek der mor og barn gjekk nærare og nærare kvarandre.

Fra japanske tegneserier til Arna

Bildeserie med 3 bilder — bla ved å trykke på pilene

På allehelgensaften kunne Bygdanytt vise fram en gjeng som kler seg ut hele året. Ungdommene driver med kostymeleken “cosplay”. De møtes en gang i uken og kler seg ut som japanske tegneseriefigurer. Vanligvis kommer de først frem i mørket, fordi det tar lang tid å legge sminken og de er trøtte etter skolen. Derfor er det kan hende ikke så mange utenforstående som har sett dem – før nå.

Cosplayerne er fargerike og engasjerte i det de driver med, og helt sikkert morsomme å portrettere. Bygdanytt har gitt reportasjen god plass og tøff innpakning. Mange av ungdommene har blitt mobbet for sin litt spesielle interesse. Kanskje kan denne artikkelen vise at det de driver med faktisk er noe morsomt og kult?

Finnes det cosplayere i ditt område? Hvis du ikke kjenner til noen, kan kanskje Concrew, som arrangerer cosplay-samlinger, kjenne til noen.

En førstegangsvelgers refleksjoner

Sortlandsavisa har gått i gang med en reportasjeserie om førstegangsvelgere. Den første ungdommen de har intervjuet, 18 år gamle Jon Blekastad, er interessert i politikk og sikker på at han skal bruke stemmeretten sin. Han mener at ungdommer ikke har noen unnskyldning for ikke å stemme.

Samtidig tror den engasjerte 18-åringen at mange omtrent ikke vet forskjell på Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet. – Vi burde begynne med litt folkeopplysning, sier han.

– Folk er nok ikke klare over hvor mye som er politikk. Alt som engasjerer de har på en eller annen måte en plass innenfor det politiske systemet, sier han engasjert, og nevner blant annet idrett og snøskuterkjøring som saker som ungdom engasjeres av, men som de kanskje ikke er klar over at har en plass i politikken.

Det første valget er stort og viktig, og en førstegangsvelgers tanker kan sette i gang tankeprosesser hos flere.

Før kommunevalget i 2011 var det flere aviser som fulgte utvalgte førstegangsvelgere på veien mot stemmeurnene. Se for eksempel denne saken som Budstikkas ungdomsredaksjon laget.