LLAs idé- og kunnskapsbank
For journalister, grafikere, teknikere og markedsfolk

Denne siden blir ikke oppdatert etter 31. august 2016.
Du kan fortsatt søke blant de nesten 1800 innleggene i arkivet.

Den nye idébanken finner du her: LLA-idebanken.no.

Viser arkivet for oktober, 2014

Grundige analyser av politisk spill

Hugo Bjørnstad, den suverene lederen for Vågan Arbeiderparti de siste 20 årene, må kjempe for sin politiske framtid. Våganavisa bringer nyheten om uro internt i partiet og sterk misnøye med lederen. Ingen av Bjørnstads kritikere ønsker eller tør å stå åpent fram i Våganavisa, men redaktør Edd Meby har likevel god nok dokumentasjon til å gi en grundig redegjørelse for stridighetene i partiet.

En av årsakene til misnøyen med Bjørnstad er måten han har håndtert en kontroversiell skolesak på. Etter at et samlet medlemsmøte i Arbeiderpartiet gikk inn for ny, felles skole, foreslo Bjørnstad likevel å utsette saken da den skulle behandles i kommunestyret.

Håndteringen av skolesaken, det politiske spillet og misnøyen i Arbeiderpartiet er godt belyst og analysert i Edd Mebys kommentarer, se vedlegget.

PS: Sjekk også den fine oppsummeringen av kommunestyremøtet i venstre marg på første side!