LLAs idé- og kunnskapsbank
For journalister, grafikere, teknikere og markedsfolk

Denne siden blir ikke oppdatert etter 31. august 2016.
Du kan fortsatt søke blant de nesten 1800 innleggene i arkivet.

Den nye idébanken finner du her: LLA-idebanken.no.

Viser arkivet for oktober, 2014

Flaum frå droneperspektiv

Det heftige regnet denne veka førte til at mellom anna Vangsvatnet på Voss gjekk over sine breidder og herja med nærmiljøet. Det dokumenterte 13 år gamle Jakob frå droneperspektiv med gopro-kamera. Videoen vart publisert på Hordaland. Videoen vart populær, og Facebook-lenken vart flittig delt.

Les meir

Involveres ungdom i kommunereformen?

Kommunereformen er viktig for barn og unge. Den kan ha betydning for hvor de skal gå på skole, for hvordan barnevernstjenesten blir og for hvor langt de må reise for å komme til helsestasjonen, kulturskolen og idrettshallen. Tar kommunene barn og unge med på utredningsarbeidet?

Hvordan ungdom involveres i politiske prosesser varierer sterkt fra kommune til kommune. Mange kommuner har ungdomsråd, men ungdomsrådenes grad av innflytelse er varierende. Noen tar opp saker på eget initiativ. Noen få kommuner involverer ungdomsrådene allerede i forarbeidet til relevante saker. Mest vanlig er det at ungdomsrådene får komme med innspill i høringsfasen. Det er for sent, mener Lillin Knudtzon som forsker på makt og medvirkning i planprosesser. Skal ungdomsrådene ha reell innflytelse, må de involveres på et tidligere tidspunkt.

Har deres kommuner ungdomsråd? Føler de selv at de har makt? Har de blitt spurt om sitt syn på kommunereformen? Og hva mener de om kommunegrensene?

Barn og unges deltakelse i kommunereformen var tema for et frokostmøte som Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner og Barneombudet arrangerte i dag. I panelet satt kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, barneombud Anne Lindboe, Lillin Knudtzon fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og styreleder i LNU, Stian Seland.