LLAs idé- og kunnskapsbank
For journalister, grafikere, teknikere og markedsfolk

Denne siden blir ikke oppdatert etter 31. august 2016.
Du kan fortsatt søke blant de nesten 1800 innleggene i arkivet.

Den nye idébanken finner du her: LLA-idebanken.no.

Viser arkivet for oktober, 2014

I møte med nominasjonskomiteen

Anders Totland i Sunnhordland har vore med nokre av partia sine nominasjonskomitear på planleggjingsmøte. Ei fin og informativ sak der lesarane får eit innblikk i ein viktig del av den demokratiske prosessen.

Nominasjonskomiteane skal fylla vallistene og har dermed stor makt over kven som vert valde inn i kommunestyret. Kven som står på listene, kan også verka inn på kor mange stemmar partiet får. Det er derfor interessant å sjå korleis komiteane jobbar.

Roy Sverre Amundsen i nominasjonskomieteen til Arbeidarpartiet fortel til Sunnhordland at dei må tenkja på både kjønn, geografi, alder og nyrekruttering når dei set saman lista. Lista skal verta vedtatt av partiet sitt nominasjonsmøte, men ifølgje Aud Berit Alsaker Haynes har lista frå nominasjonskomiteen aldri blitt endra i nominasjonsmøtet til Ap.

Korleis jobbar nominasjonskomiteane i dykkar kommunar? Er det vanskeleg å få til ei god breidde på lista? Eller er det kanskje vanskeleg å få folk til å stå på lista i det heile?