LLAs idé- og kunnskapsbank
For journalister, grafikere, teknikere og markedsfolk

Denne siden blir ikke oppdatert etter 31. august 2016.
Du kan fortsatt søke blant de nesten 1800 innleggene i arkivet.

Den nye idébanken finner du her: LLA-idebanken.no.

Viser arkivet for oktober, 2014

Flaum frå droneperspektiv

Det heftige regnet denne veka førte til at mellom anna Vangsvatnet på Voss gjekk over sine breidder og herja med nærmiljøet. Det dokumenterte 13 år gamle Jakob frå droneperspektiv med gopro-kamera. Videoen vart publisert på Hordaland. Videoen vart populær, og Facebook-lenken vart flittig delt.

Les meir

Er dere en kulturkommune?

Telemarksforskning har publisert sin Kulturindeks for 2014. Der har de rangert norske kommuner etter kulturbruk og kulturaktivitet. Hvor bor det flest kunstnere, hvem har det mest omfattende kinotilbudet, hvor finner vi flest aktive boklånere og hvem har den største koraktiviteten?

I år er Røros, Bø og Nord-Aurdal på topp, mens Rødøy, Råde og Iveland er på bunn.

Se også NRK sin sak om kulturindeksen.

Grundige analyser av politisk spill

Hugo Bjørnstad, den suverene lederen for Vågan Arbeiderparti de siste 20 årene, må kjempe for sin politiske framtid. Våganavisa bringer nyheten om uro internt i partiet og sterk misnøye med lederen. Ingen av Bjørnstads kritikere ønsker eller tør å stå åpent fram i Våganavisa, men redaktør Edd Meby har likevel god nok dokumentasjon til å gi en grundig redegjørelse for stridighetene i partiet.

En av årsakene til misnøyen med Bjørnstad er måten han har håndtert en kontroversiell skolesak på. Etter at et samlet medlemsmøte i Arbeiderpartiet gikk inn for ny, felles skole, foreslo Bjørnstad likevel å utsette saken da den skulle behandles i kommunestyret.

Håndteringen av skolesaken, det politiske spillet og misnøyen i Arbeiderpartiet er godt belyst og analysert i Edd Mebys kommentarer, se vedlegget.

PS: Sjekk også den fine oppsummeringen av kommunestyremøtet i venstre marg på første side!

Ble med på familiegjenforening

Semere Gebrehiwet var blant de aller første flyktningene som ble bosatt i Snåsa. Nå har han fått innvilget familiegjenforening. Snåsningen var med på flyplassen da han møtte igjen kona og sønnen tre år etter at han flyktet fra Eritrea.

En fin og personlig historie om en stor begivenhet som er noe helt annet enn et tall i en statistikk for familien det gjelder – og nå også for Snåsningens lesere.

Involveres ungdom i kommunereformen?

Kommunereformen er viktig for barn og unge. Den kan ha betydning for hvor de skal gå på skole, for hvordan barnevernstjenesten blir og for hvor langt de må reise for å komme til helsestasjonen, kulturskolen og idrettshallen. Tar kommunene barn og unge med på utredningsarbeidet?

Hvordan ungdom involveres i politiske prosesser varierer sterkt fra kommune til kommune. Mange kommuner har ungdomsråd, men ungdomsrådenes grad av innflytelse er varierende. Noen tar opp saker på eget initiativ. Noen få kommuner involverer ungdomsrådene allerede i forarbeidet til relevante saker. Mest vanlig er det at ungdomsrådene får komme med innspill i høringsfasen. Det er for sent, mener Lillin Knudtzon som forsker på makt og medvirkning i planprosesser. Skal ungdomsrådene ha reell innflytelse, må de involveres på et tidligere tidspunkt.

Har deres kommuner ungdomsråd? Føler de selv at de har makt? Har de blitt spurt om sitt syn på kommunereformen? Og hva mener de om kommunegrensene?

Barn og unges deltakelse i kommunereformen var tema for et frokostmøte som Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner og Barneombudet arrangerte i dag. I panelet satt kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, barneombud Anne Lindboe, Lillin Knudtzon fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og styreleder i LNU, Stian Seland.

I møte med nominasjonskomiteen

Anders Totland i Sunnhordland har vore med nokre av partia sine nominasjonskomitear på planleggjingsmøte. Ei fin og informativ sak der lesarane får eit innblikk i ein viktig del av den demokratiske prosessen.

Nominasjonskomiteane skal fylla vallistene og har dermed stor makt over kven som vert valde inn i kommunestyret. Kven som står på listene, kan også verka inn på kor mange stemmar partiet får. Det er derfor interessant å sjå korleis komiteane jobbar.

Roy Sverre Amundsen i nominasjonskomieteen til Arbeidarpartiet fortel til Sunnhordland at dei må tenkja på både kjønn, geografi, alder og nyrekruttering når dei set saman lista. Lista skal verta vedtatt av partiet sitt nominasjonsmøte, men ifølgje Aud Berit Alsaker Haynes har lista frå nominasjonskomiteen aldri blitt endra i nominasjonsmøtet til Ap.

Korleis jobbar nominasjonskomiteane i dykkar kommunar? Er det vanskeleg å få til ei god breidde på lista? Eller er det kanskje vanskeleg å få folk til å stå på lista i det heile?

Tabellbunnen

I disse nedrykkstider har Askøyværingen funnet ut hva Askøy kommune har til felles med Brann. De ligger nest nederst på hver sin tabell, og begge har pågangsmot til tross for vanskelig økonomi.

Analogien er lett å forstå, og gir en morsom inngang til potensielt tørt stoff om kommuneøkonomi. Kommunetabellen som Askøyværingen viser, er Kommunal Rapport sitt kommunebarometer.

Kommunal Rapport har også sett på utviklingen i de frie inntektene til kommunene i statsbudsjettet.

Se for øvrig bedriftsøkonom Bjørn Brox sine råd til journalister som skal skrive om statsbudsjettet.

Hvilken kommune ønsker innbyggerne?

Slik presenterer Bø Blad resultata av ei meiningsmåling dei har fått gjort om kommunesamanslåing. I tillegg til å undersøka kva kommunestrukturar som er mest ønska, har dei kartlagt kven som meiner kva. Dei har undersøkt skilnader mellom kjønna, mellom ulike aldersgrupper, og mellom ulike veljargrupper. Dei har også spurt kvar kommunehuset bør liggja.

Både kommunesamanslåing og valet er interessante tema for ei meiningsmåling. Sjå også korleis Grannar presenterte resultata av si meiningsmåling.

Klarer Øksnes å fylle setene?

Ett år før valget er det bare én av de folkevalgte i Øksnes kommune som er sikker på at hun vil stille til gjenvalg om hun blir spurt. Det ble klart da Øksnesavisa spurte alle med fast plass i kommunestyret:

Om nominasjonskomiteen spør deg om du tar gjenvalg til neste års kommunevalg, hva svarer du da i dag? Ja, nei eller vet ikke per i dag.

Mange er usikre på hva de vil svare, og begrunner dette med tidspress, store arbeidsmengder, et ønske om mer tid til familie og det faktum at mange har sittet relativt lenge i politikken og at det er på tide med nye koster og ideer.

Et godt eksempel på at det kan komme spennende nyheter ut av en ringerunde.

Sjekk også Kanalens sak om samme tema.

Fotokonkurranse blir utsmykning

Dekoreringen av en stor hvit vegg i Ås kvartal, det nye kjøpesenteret i Ås sentrum, er lagt i hendene på Ås Avis sine lesere. Etter initiativ fra avisa dro de i vinter i gang en fotokonkurranse der vinnerbildene skal henge på veggen i Ås kvartal i et år.

Det kom inn over hundre bidrag til konkurransen, og Ås Avis har sammen med eierne av Ås kvartal plukket ut ti finalister som de mener representerer Ås kommune på en god måte. Nå er resten opp til leserne. De tre bildene som får flest stemmer vil havne på veggen. Etter et år blir de tatt ned og auksjonert bort til inntekt for et godt formål. Da kan det være duket for ny fotokonkurranse.

Se avstemningen i Ås Avis her.

Laget høringsinnspill fra folket

Våren 2013 startet OPP serien «Folk i sentrum». Gjennom en rekke artikler kartla de folks ønsker for Oppdal sentrum. De oppsøkte blant annet skoleelever, bankfolk, pensjonister, sentrumsbeboere, funksjonshemmede og næringsdrivende. Folk fikk tegne og forklare hvordan de ønsket at sentrum skulle bli. OPP arrangerte også folkemøte om temaet.

Bakgrunnen for serien var områdereguleringsplanen for Oppdal sentrum. Høringsfristen for planen er nå gått ut. Ett av høringsinnspillene er sendt inn av OPP på vegne av innbyggerne. Innspillet er en grundig og oversiktlig oppsummering av alle ønskene som kom fram i arbeidet med artikkelserien.

Dette er et strålende eksempel på demokratistyrkende «public journalism» der avisa har bidratt til at mange av de berørte blir hørt. Mange av de som har engasjert seg når de har blitt oppsøkt av avisa, hadde neppe deltatt i den demokratiske prosessen hvis ikke OPP hadde tatt dette initiativet.

Les folkets høringsinnspill på OPP.no

Forteller historier om folk flest

Bildeserie med 4 bilder — bla ved å trykke på pilene

En gang i måneden vil Framtia gi leserne 24 sider feelgood-stoff i avisa. Det er Folk flest-spalten deres som har blitt kraftig utvidet.

I en egen seksjon i avisa får leserne små og store nyheter om folk som har byttet jobb, flyttet til eller fra Meløy, giftet seg, eller gjort noe annet spennende. De få bli med folk i ulike yrkesgrupper en dag på jobb, og de får portretter med bilder tatt av profesjonell fotograf. Videre inneholder Folk flest «hør på ungan», en fast kåsør, født, døpt, vigsler, Månedens bursdagsbarn, fotokonkurranse, bilder fra gamle dager og kryssord. I tillegg håper Framtia på å få faste annonsører med i magasinet.

– Vi forsøker å tenke litt nytt og utvikle oss, forteller journalist Ingunn Annie Dahle.

Se Folk flest i den vedlagte pdf-en av Framtia.