LLAs idé- og kunnskapsbank
For journalister, grafikere, teknikere og markedsfolk

Denne siden blir ikke oppdatert etter 31. august 2016.
Du kan fortsatt søke blant de nesten 1800 innleggene i arkivet.

Den nye idébanken finner du her: LLA-idebanken.no.

Presseetikk i idéhefte fra 2014

LLA og fem andre presseorganisasjoner avsluttet i dag morges sin 24 timer lange debatt om presseetikk.

I idéheftet som LLA ga ut i 2014, kan du lese flere informative artikler om presseetikk – i tillegg til inspirerende foto- og layouttips, markedstips og saker om kommunesammenslåing, kommunalpolitikk og andre tema.

Til dette idéheftet undersøkte vi bruken av PFU-logo og informasjon om pressens etiske retningslinjer i LLA-avisene. Bla til side 9 og 10 for å lese om hvorfor det er smart å ha disse opplysningene i avisa.

I små miljø er det ikke alltid lett å unngå saker der du kan oppfattes som inhabil. I dette idéheftet kan du finne eksempler på hvordan du går fram i slike saker. VVP 2.3:

Vis åpenhet om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet.

På side 14 i idéheftet kan du lese om hvordan du bør håndtere tilbud om noe som kan oppfattes som «smøring». Her er det henvist til Tekstreklameplakaten, som i dag er innlemmet i Vær Varsom-plakaten. Hele kapittel 2 handler om integritet og troverdighet. Se spesielt punkt 2.8:

Skjult reklame er uforenlig med god presseskikk. Kommersielle interesser skal ikke ha innflytelse på journalistisk virksomhet, innhold eller presentasjon. Hvis redaksjonelt stoff er sponset, eller et program har produktplasseringer, skal dette være åpenbart for publikum. Sponsing skal alltid være tydelig merket. Sponsing eller produktplassering i nyhets- og aktualitetsjournalistikk eller journalistikk rettet mot barn, er uforenlig med god presseskikk. Direkte utgifter til journalistisk virksomhet skal som hovedregel betales av redaksjonen selv. Ved unntak skal publikum gjøres tydelig oppmerksom på hva som er finansiert av utenforstående interesser.

På side 18-20 i idéheftet kan du lese om tekstlike annonser. Vær Varsom-plakaten 2.6 gir føringer for denne typen annonser. Hovedpoenget er at leserne ikke skal være i tvil om de leser redaksjonelt stoff eller annonser.

Vist 48 ganger. Følges av 1 person.