LLAs idé- og kunnskapsbank
For journalister, grafikere, teknikere og markedsfolk

Denne siden blir ikke oppdatert etter 31. august 2016.
Du kan fortsatt søke blant de nesten 1800 innleggene i arkivet.

Den nye idébanken finner du her: LLA-idebanken.no.

Hvordan behandles de eldste?

Fanaposten forteller den sterke historien om en mann uten pårørende som ligger for døden på et aldershjem. De ansatte ser til han så ofte de kan, men ingen ber for den døende. Det er ikke lov å be for ham med mindre det står presisert i mappen hans. Dette får en besøkende på aldershjemmet til å reagere. Hun skriver et brev til kommunen:

■ Hvilke retningslinjer gjelder for slike situasjoner, hvem har sagt at en ikke har lov å be for et døende menneske?
■ Hvor kommer disse reglene fra?
■ Hvem har tatt denne avgjørelsen på vegne av oss alle?
Hun mener avslutningen av livet må avklares bedre idet en person kommer på en institusjon.

Hvilket sykehjem man havner på, avgjør hvordan behandlingen i livets sluttfase blir. Pasientombud Rune Skjælaaen savner en felles norm, skriver Fanaposten.

Hele saken er basert på to brev hentet fra postlistene til Bergen kommune, et brev fra en pårørende og et svar fra etatssjefen. Journalist Terje Bringsvor Nilsen avtalte med brevskriveren at de skulle presentere saken som en feature-artikkel.

Hallingdølen har også intervjuet en pårørende, som mener at de eldre blir passive og sløve når de kommer på aldershjem. Den pårørende har laget en facebookgruppe, «Aktivitørene tilbake til alders- og sykehjemmene». Uten aktivitører blir det lite frisk luft og stimuli på de eldre, mener den pårørende.

Samtidig er det snakk om å spare enda mer på tilbudet til de eldre i budsjettet.

Vist 90 ganger. Følges av 1 person.