LLAs idé- og kunnskapsbank
For journalister, grafikere, teknikere og markedsfolk

Denne siden blir ikke oppdatert etter 31. august 2016.
Du kan fortsatt søke blant de nesten 1800 innleggene i arkivet.

Den nye idébanken finner du her: LLA-idebanken.no.

Private barnevernsaktører med millionoverskudd

Hvorfor går private barnevernsaktører som Stiftelsen Grip i Søgne med millionoverskudd? Betaler Staten for mye per barn, eller kommer ikke pengene som er beregnet til
barnet frem i sin helhet? Dette ville journalist Jøran Gamman i Søgne og Songdalen Budstikke ha svar på. Det skulle vise seg å bli en mye større sak en han først var klar over. Overskuddet fra flere private barnevernsinstitusjoner havner på børser i utlandet. Vi oppfordrer alle andre aviser til å ta en tilsvarende sjekk i sine kommuner

– Jeg har tidligere skrevet en del saker om barnevern, barnas helsetjeneste og barn som har blitt misbrukt og forsømt. Alle disse sakene har jeg funnet ut av selv, og skaffet info, kilder og data til på egen hånd. Men i denne saken ble jeg tipset om at Stiftelsen Grip, som er en privat stiftelse som tilbyr barnevernstjenester til kommuner, stod i fare for å måtte legge ned driften. Det faktum at noen tipset om at barn stod i fare for å miste tiltak, gjorde at jeg ville sjekke regnskapet til stiftelsen, jeg har nemlig aldri fått tips som omhandler barn før. Jeg fikk en magefølelse på at det var mye penger involvert i denne saken, og det viste seg at magefølelsen fikk rett.
Det er lett å finne regnskapene på nett med hjelp av proff.no og purehelp.no, men det er mer utfordrende å forstå hva som ligger bak tallene. Jeg så at det var store overskudd, solide driftsmarginer og massive kassabeholdninger i stiftelsen, som ifølge egne vedtekter skal ha en ideell profil. Jeg valgte å få dette dobbeltsjekket av en bekjent som tidligere har vært fylkesrevisor. Han bekreftet raskt mine første antagelser, og jeg ble trygg på at jeg hadde forstått tallene riktig.

Jeg inviterte daglig leder av stiftelsen til et intervju hvor vi gikk gjennom tallene, og han fikk forklare hvorfor økonomien var slik den er.

Etter dette tok jeg kontakt med Fylket (Bufetat) for å høre hva de mente om private aktører som kan drive med så store overskudd, og for å få innblikk i hvordan man kommer frem til døgnprisene per barn. Regionssjefen her ble svært overasket og kunne ikke gi gode svar på hvorfor det var slik. Han sendte meg videre opp i systemet, hvor jeg til slutt strandet hos en pressetalsmann som ikke ville gi informasjon om slike saker. Regionsjefen sa også at denne omtalte stiftelsen var en av de billigste aktørene i markedet, og at han var veldig fornøyd med dem. Dette fikk meg til å sjekke regnskapene til alle de andre private aktørene i vårt dekningsområde. Under dette arbeidet fikk jeg innblikk i en mye større sak, hvor disse private aktørene er eid av utenlandske investeringsfond og overskuddet blir ført ut av landet og tatt ut i skatteparadis.

Saken, slik jeg ser den, er at barna ikke får de pengene Staten har bestemt de skal få. Skattebetalernes penger går ikke fullt og helt til barnevern. Eller så er det Staten som beregner for høye satser per barn. Saken blir ekstra ille hvis man tar med selvmordsstatistikker, forventet levealder og livskvalitet for barnevernsbarn. Disse tallene viser at tilbudet barnevernsbarn får er langt under det optimale, og man må spørre seg om færre barn hadde dødd av selvmord hvis man hadde tatt ut mindre overskudd.

Disse utenlandske holdingselskapene driver ikke med barnevern, men med eiendomsutvikling og porteføljeforvaltning, ifølge egne beskrivelser i regnskap.

I Søgne og Songdalen Budstikke har vi bare én redaksjon som består av tre faste journalister og et par frilansere. Jeg fikk heldigvis lov av redaktøren til å jobbe ekstra med denne saken, men det har gått med noen kvelder også. Redaktøren har vært en god støttespiller og samtalepartner under arbeidet med denne saken. Jeg jobbet med denne i rundt fire dager, men jeg måtte produsere en del andre saker i tillegg. Redaktøren er med på å lage oppfølgingssaker de kommende ukene.

Jøran Gamman, journalist i Søgne og Songdalen Budstikke

Vist 161 ganger. Følges av 1 person.