LLAs idé- og kunnskapsbank
For journalister, grafikere, teknikere og markedsfolk

Denne siden blir ikke oppdatert etter 31. august 2016.
Du kan fortsatt søke blant de nesten 1800 innleggene i arkivet.

Den nye idébanken finner du her: LLA-idebanken.no.

Sjekk ut Barneombudets eksperthåndbok

FNs barnekonvensjon artikkel 12 sier at barn har rett til å bli hørt i saker som angår det, og at barns meninger skal tillegges vekt. Neste gang du skal intervjue barn og unge kan det være fint å kikke litt i Barneombudets Eksperthåndbok.

Barneombudet har i publikasjonen Eksperthåndbok gitt et verktøy for voksne til å høre barn:
“Det er barn og unge selv som er eksperter på å være barn og unge. Samtidig er det de voksne som tar beslutninger for dem. Derfor er det lett at voksne overser både små og store detaljer når de utformer tilbud til barn, det gjelder spesielt i tilbudet til utsatte grupper.
I denne eksperthåndboken vil vi dele våre erfaringer med å jobbe med barn og unge som eksperter. Vi tenker at alle som tar avgjørelser på vegne av barn og unge kan få mye ut av å holde slike høringer. Spesielt gjelder dette administrasjon på statlig og kommunalt nivå.
Barn og unge er eksperter på eget liv og har rett på å bli hørt i saker som angår dem.
Mange vet ikke hvordan de skal få involvert og hørt barn på en god måte. I publikasjonen Eksperthåndbok gir Barneombudet nyttige tips om hvordan vi gjennomfører høringer med barn og unge.
– Jeg håper håndboka vil hjelpe flere til å høre barn og unge i saker som angår dem. Det er barns rett å bli hørt, sier Anne Lindboe.
"

Tekst er hentet fra barneombudet.no

Vist 88 ganger. Følges av 1 person.