LLAs idé- og kunnskapsbank
For journalister, grafikere, teknikere og markedsfolk

Denne siden blir ikke oppdatert etter 31. august 2016.
Du kan fortsatt søke blant de nesten 1800 innleggene i arkivet.

Den nye idébanken finner du her: LLA-idebanken.no.

Mener kommuner holder tilbake miljøinformasjon

Naturvernforbundets magasin Natur & miljø sendte i høst spørsmål om miljøhåndtering til kommunene. På tross av purringer har 268 kommuner unnlatt å svare på spørsmålene. Advokat Ina Lindahl Nyrud i Norsk Journalistlag mener at dette er et brudd på miljøinformasjonsloven.

– Henvendelsen fra Natur & miljø til alle landets kommuner om utfasing av oljefyrer ligger etter min mening i kjernen av hva loven gir allmennheten rett til innsyn i, sier hun til Kommunal-Rapport.no.

Kommunal-Rapport.no presenterer listen over kommunene som ikke har besvart spørsmålene. Journalist Tor Bjarne Christensen i Natur & miljø oppfordrer lokalaviser og lokalpolitikere i kommuner som ikke har svart til å konfrontere kommuneledelsen.

Undersøkelsen til Natur & miljø viser dessuten at mange kommuner bryter forurensningsforskriften. Av de som svarte, har bare fire av ti kommuner en påkrevd oversikt over nedgravde oljetanker.

Vist 49 ganger. Følges av 1 person.