LLAs idé- og kunnskapsbank
For journalister, grafikere, teknikere og markedsfolk

Denne siden blir ikke oppdatert etter 31. august 2016.
Du kan fortsatt søke blant de nesten 1800 innleggene i arkivet.

Den nye idébanken finner du her: LLA-idebanken.no.

Barnas vaktbikkje på vent

“Kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen.” Plan- og bygningsloven paragraf 3.3
Denne paragrafen ble gjenstand til stor debatt i Holmestrand bystyremøte nylig.


Barneombudet advarte mot å ta bort ordningen med en fast, navngitt barnerepresentant i kommunen ved plansaker.
– Hvordan dagens ordning faktisk fungerer vet vi lite om. Vi ønsker at ordningen blir evaluert for å se om barn og unges stemme faktisk kommer frem, sier kommunikasjonsrådgiver Thomas Wrigglesworth i Barneombudet, etter å ha lest saken til Jarlsberg avis.
Du kan lese hele saken til journalist Lisa Lund Haga i som vedlegg.

Vist 86 ganger. Følges av 1 person.