LLAs idé- og kunnskapsbank
For journalister, grafikere, teknikere og markedsfolk

Denne siden blir ikke oppdatert etter 31. august 2016.
Du kan fortsatt søke blant de nesten 1800 innleggene i arkivet.

Den nye idébanken finner du her: LLA-idebanken.no.

Det politiske kartet

“Slik det framgår av vårt «politiske kart for Øksnes» så bor samtlige
politikere i dagens kommunestyre på adressene Myre, Alsvåg,
Strengelvåg, Gisløy og Steinlandsfjord”, skriver journalist Tommy Hansen i Øksnesavisa.

Øksnesavisa stiller da følgende spørsmål til partilederne i Øksnes:

Vil deres parti ha i tankene en geografisk, kjønns- og aldersmessig fordeling når nominasjonsprosessen tar til for fullt?

Er det viktig med en størst mulig geografisk
spredning av representantene for at hele kommunen skal «være representert» i
kommunestyret?"

Er antallet representanter i kommunestyret noe Øksnes kommune bør se på for framtiden?

_Mer kart og fordeling: se Raumnes sin sak om skolestruktur

Vist 188 ganger. Følges av 1 person.